Litauen, Karlsten och homosexualiteten

En intensiv debatt har uppstått på Emanuel Karlstens blogg. Emanuel ifrågasatte varför en hel del Dagenläsare var glada över en ny lag som bland annat inskränker rätten till propaganda och information om frågor och beteenden som Litauens parlament anser vara skadliga för ungdomar. Bland annat handlar det om att motverka våldspropaganda. Man får inte förmedla budskap som uppmuntrar ungdomar att begå självmord. Man får inte heller främja homosexualitet, bisexuella relationer eller polygami – i påverkan på barn och ungdomar. Jag uppfattar inte Litauens lag som en generell inskränkning i yttrandefriheten.

Detta ingår i det katolska Litauens strävan efter att främja familjevärderingar.

Nu är det ju inte inte särskilt märkligt att det finns restriktioner i vilken typ av information, annonsering m.m. man får rikta till barn- och ungdomar. Även i liberala västvärlden finns det mängder av restriktioner för vad man får säga i en skola, och vad man får säga i media och annat material som riktas till barn- och ungdomar. Flera av punkterna i Litauens nya lag uppfattas som ganska självklara i Sverige. När det gäller andra frågor har vi en motsatt agenda, det är förmodligen straffbart att hävda i en svensk skola att utlevd homosexualitet är synd – det är väl också en inskränkning i yttrandefriheten?

Men vi vet alla att Litauen är ett katolskt präglat land och då blir det en starkt värnande om äktenskapet mellan man och kvinna och en abortrestriktiv hållning. Det ateistiska och liberala Sverige har en annan agenda även om vissa frågor sammanfaller med det katolska Litauen.

För ett katolskt präglat land blir det naturligt att det finns rätt och fel på samlevnadens område, och att man vill främja vissa livsstilar framför andra. Det var i mycket bred majoritet som Litauens parlament fattade beslut om denna lag.

När sekulära och ateistiska västvärlden ska kommentera detta gör man det utifrån helt andra värderingar och världsbild. Jag inser att delar av Litauens lagförslag inte alls skulle vara möjligt i Sverige. Men jag har problem med den spy-galla och besser-wisser mentalitet som präglar så många kommentarer i västvärlden kring detta. Det verkar som om hbt-rörelsen vill göra Litauen till en måltavla och syndabock.

Som evangelikal och protestant kan jag inte ställa upp på alla detaljer kring Katolska kyrkans syn på äktenskap och samlevnad, men jag är helt överens om huvuddragen. Jag menar att man i synen på äktenskapet mellan man och kvinna följer både Bibeln och den kristna traditionen. Och det leder till en restriktiv syn både på utlevd homosexualitet och aborter.

Sedan kan man naturligtvis ha synpunkter på att man i katolskt präglade länder låter kyrkans syn så starkt påverka även samhällets lagstiftning. Men jag har läst påvens instruktioner till katolska politiker i hur de ska agera för att främja en kristen familjesyn i samhälle och politik, och Litauens politiker agerar i enlighet med detta. Att hbt-rörelsen inte gillar detta är ju självklart, men att kristna inte förstår det, ställer jag mig frågande inför.

Så min slutsats är att jag nog inte skulle trycka på ”glad”-knappen på Dagens hemsida i denna fråga, men jag tycker att man behöver visa förståelse och respekt för Litauens beslut.

Sedan ställer jag mig frågande till Emanuels tes om att många kristna uppfattar homosexualitet som en ärkesynd. Vilka kristna ledare och rörelser formulerar det på det sättet i Sverige? Det är möjligt att det finns enskilda kristna som tycker så. Bara för att vi kristna värnar om äktenskapet mellan man och kvinna kan man väl inte dra slutsatsen att vi tycker att homosexualitet är en ärkesynd. Det är väl medias vinkling och hbt-rörelsens propaganda som har skapat denna image, men jag har svårt att inse att den skulle vara grundad i verkligheten, och att det faktiskt finns kristna församlingar som faktiskt undervisar om homosexualitet som en ärkesynd.

Om någon skulle undervisa på det sättet, tycker jag att det är en helt obiblisk förkunnelse. Ämnet homosex nämns bara vid enstaka tillfällen i Bibeln och av detta kan man dra slutsatsen att det är en avvikelse från Guds måttstock och ideal (synd enligt Bibelns terminologi), precis som massa andra saker som vi alla kristna brottas med är avvikelser från det ideal som Gud hade tänkt sig från början. Men mer än så tycker jag inte att det utifrån Bibeln är motiverat att säga och göra. Sedan ska vi kristna förkunna de goda nyheterna om Kristus och Guds nåd för alla människor, oavsett var de befinner sig, och vad de brottas med i sina liv.

Och här saknar jag alltmer respekten för alla kristna som brottas med sin homosexuella läggning, men som i sin lydnad till Kristus, i sin respekt för Bibeln som Guds ord (inte på grund av omgivningstryck), inte lever ut sin homosexualitet.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Många i hbt rörelsen vill att man visar dom full respekt men dom har själva svårt att visa respekt för andra människor som inte tycker som dom själva,

  Tyvärr har samhället spottat och hånat den här gruppen människor under årens lopp och tyvärr visar det sig att många av dom returnerar tillbaka med samma mynt.

  Jag tänker på en 91 årig hjälte som behandlades på det mest människovärdiga sätt man kan behandlas på,fängslad, misshandlad och hånad i 27 år sen frigavs han och blev president,han gjorde ett val ,försoning i stället för hämnd.(Nelson Mandela).

  Man måste kunna visa respekt och man måste kunna tycka fritt och uttrycka sig fritt i vårt land vare sig man är för eller i mot hbt kulturen.

  Att människor är det ena eller det andra får var och en ta ansvar för.

  Behöver man hjälp med det som kanske blir ett problem under livets resa, då måste det finnas någon på andra sidan staketet som kan hjälpa till.

  Nu är det sena natten och dagen har varit lång så god natt och var välsignad.

  V v v v Thommy Bergenwall

 • BW

  I samband med sin nittioårsdag avfördes Mandela från USA:s terroristlista, där han varit införd alltsedan 1980-talet. Tror ni att Augusto Pinochet också var upptagen på USA:s terrorlista? 😉

  Det står i Jakobs brev kap 2: 8-13 bl.a. ”Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.” Här betonas också att barmhärtigheten triumferar över domen. Fast vi kan inte komma ifrån att vissa synder på ett särskilt sätt väcker Guds vrede och indignation, t.ex de ”sju dödssynderna”, men även homosexualitet tillhör den kategorin. Och samtidigt är det ändå så att varje överträdelse av lagen renderar oss till skilsmässa från Gud och ingen människa kan stå som rättfärdig inför Gud i kraft av sina egna gärningar.

  Det svåraste för oss människor måste vara att leva i spåren av den kärlek som Gud visade när han dog för oss orättfärdiga. Essensen av evangeliet uttrycks i Rom. 3: 23,24, ”… alla människor har syndat och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd …”Om vi inte drivs av Guds kärlek till dom förlorade i medvetenhet om den stora barmhärtighet som vi själva fått av Gud, kommer inte våra ord att nå fram. Inget är lättare för oss människor än att bli hårda, dömande och fariseiska.

  ”Och om du än säger dem allt detta, så skall de dock inte höra dig. Och om du än ropar till dem, så skall de dock inte svara dig.” Jeremia 7:27.

  Vill vi höra? Vill vi gensvara?

  Linköping kl. 3.50

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Har gjort samma iakttagelse som du, Stefan, att yttrandefriheten i denna fråga kan bli hotad i Sverige också, fast med andra förtecken. Det finns dock (ännu) en viktig skillnad, och det är att en skolpräst som säger att homosexualitet är synd i flera fall portats från (den kommunala) skolan, men vad jag vet aldrig (hittills) blivit föremål för rättsliga åtgärder. Det kan kännas jobbigt att som kantor, präst eller lärare avvisas p.g.a. sina åsikter, men det är dock i princip inte annorlunda än att man för 50 år sedan blev mindre anställningsbar i kyrka och skola för att man yttrat sej positivt om homosexualitet eller (ve och fasa!) själv var öppet homosexuell.

  Det är dessutom lite svårt att få grepp om vad den litauiska lagen egentligen säger. Enligt Linnea Edins artikelrubrik i Dagen var det ju en ”lag mot homosexualitet” och Emanuel Karlsten spetsade till det ännu mer i sin bloggrubrik ”homosex förbjuds” (mindre sakligt, medgav han själv i en kommentar). Enligt Tor Billgren handlar den inte bara om ”direktreklam” till barn och ungdomar, utan om positiv framställning av homosexualitet (m.m.) i offentliga miljöer där barn och ungdomar kan se den. Och i så fall måste man ju medge att lagen är väldigt långtgående och hotar t.ex. Pride-parader m.m. (som redan tidigare haft problem att få genomföras i Baltikum).

  Jag menar nog att man som någorlunda politiskt liberal (nu vet jag visserligen inte vad du är, Stefan) om än aldrig så teologiskt konservativ bör säga ifrån mot Litauen. Det är, menar jag, enda chansen att också i Sverige bevara den yttrandefrihet vi har kvar när det gäller mer kritisk inställning till sex med någon av samma kön. Jag vill nog gå så långt som till att acceptera positiva framställningar av såväl t.ex. polygami som syskonsex, så länge jag får välja skola och kyrka själv. Det är bara direkta övergrepp (mot kvinnor och/eller barn) jag anser bör vara solklart förbjudna att propagera för.

  Det här är viktigt, Stefan m.fl.! För av kommentarerna till Emanuels bloggposter (och andra) att döma FINNS det verkligen kristna som ser homosex som ”ärkesynden”, vilket syns på det sätt man läser den kollektiva syndafallsbeskrivningen i Rom. 1 (och missar Rom. 2). ”Förtjänar döden” o.s.v. (i motsats då tydligen till trätlystna, skvallrare och förtalare som Paulus också nämner bland dem som ”i orättfärdighet undertrycker sanningen” – eller är det bara homosexuella som är onda, giriga och elaka?; NEJ säger Paulus i ” 2:1: ”Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. Ty därmed att du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer den andre själv handlar på samma sätt. Och vi vet att Guds dom verkligen kommer över dem som handlar så.” Bra Stefan det du skriver på slutet med hänvisning till Rom. 3:23f.).

  Men nu handlar det om vår trovärdighet som medborgare i ett sekulärt samhälle. Kan övriga medborgare lita på att vi inte kommer att stifta repressiva hädelselagar m.m. igen om vi kristna skulle få politiskt inflytande igen? (Kom ihåg att Lewi Pethrus så sent som på 40-talet var emot en avkriminalisering av homosex, se ”Idag lek – i morgon tårar”). Är vi för yttrandefrihet bara när det gäller oss själva? Har vi en tydlig och konsekvent linje? Det här skulle vi behöva jobba MYCKET med NU, när vi INTE har det där politiska inflytandet. Så folk vet var vi står.

 • BW

  I dag medverkar undertecknad med en dikt i DN. Fler av mina dikter går att läsa på http://www.poeter.se/bowestin

 • Vägvisaren

  I Bibeln står det att djävulen är en lögnare.
  Och att han är vår själa fiende.

  Varför informerar Gud oss om det?
  Jo, för att vi ska inse att han är ute efter att slakta och förgöra
  oss människor och att vi ska vara vakna och vaksamma så att han inte gör det.

  För han kan inte komma åt oss om vi vet hans strategier.

  Om vi tror på hans lögner så kan han bedra oss och vi kan bedra oss själva.
  Men om vi avslöjar vår själa fiende så kan vi vinna seger och komma rätt med Gud.

  I den här homosexuella diskussion så är fienden och lögnen från djävulen den att de här människorna är homosexuella, så de tror på lögnen så mycket att den blir integrerad i deras personlighet och handlingar och eftersom de inte har gett eller vill ge sina liv och sin vilja till Gud 100% så kan de inte bli fria eftersom de tror mer på lögnen än på Gud och de vill behålla en del av sig själva (som de tror) som är homosexet men som i själva verket är djävulens synd. (Deras rätta identitet kommer fram om de gör sig av med synden och vänder sig till Gud.)

  Sedan vill de förmedla lögnen till andra männskor och kristna vill de också övertyga för lyckas de med det så tror de att lögnen ska försvinna eftersom de innerst inne inte tror på Gud för gjorde de det så skulle de inse att även om de lyckas att få alla människor och alla kristna att säga att lögnen är ok, så skulle de aldrig kunna undgå vad Gud anser om det. Gud och djävulen kan inte gå hand i hand. Djävulen är en upprorsmakare och de som tror på honom medvetet eller omedvetet gör också uppror mot Guds vilja och ordningar.

  Gud älskar och vill rädda, frälsa alla människor men de måste själva vilja bli räddade och överge synden för det är synden som skiljer människan från Gud.

  Kärlek är inte alltid att gå med strömmen och stryka medhårs, kärlek kan vara att säga sanningen, för det är sanningen som kan sätta människor fria.

  Och i bibeln står det är Jesus är sanningen,vägen och livet. Ropa till Jesus och ditt liv kan bli förvandlat!

 • http://dagen.se/blogg/emanuel Emanuel Karlsten

  Hej Stefan,
  En hederlig del av bloggandet, i synnerhet när man ger sig på tolkningar av bloggtexter någon annan har skrivit, är att länka till ursprungstexten för att låta läsaren själv bilda sig en uppfattning.
  Du tar upp vad jag skriver om homosexualitet som en ärkesynd. När jag gjorde det länkade jag till en gammal bloggtext om saken där jag motiverade mer kring just det. Har du läst den texten? Där poängterar jag mer vad jag menar – givetvis inte att det sprids en massa undervisning kring ”ärkesynden homosexualitet”.
  Och även om du inte uppfattar det så är det schysst mot dina läsare att ge dem en möjlighet att klicka in och bilda sig en egen uppfattning.

  Hursomhelst – kul att du tycker till. Bra för diskussionen.

 • Vägvisaren

  Emanuel

  Vad predikar du för budskap och vem vilja representerar du egentligen?

  Jag tror jag vet svaret på den frågan men vet du vad du gör?

  Du försöker omvända kristna från sanning till lögnen. Och du kanske tror att det är kärlek, men det är inte kärlek att vilseleda människor.

 • Vägvisaren

  Den Gud älskar den agar han och den som bär frukt den
  ansar han så att den ska bära ännu mer frukt!

  Andens goda frukter är:
  Kärlek
  Glädje
  Frid
  Tålamod
  Vänlighet
  Godhet
  Trohet
  Mildhet
  Självbehärskning

 • Rodica Dobondi

  Yttrandefrihe vc yttrandefrihet

  I Lituanien har vi den kontroversiella lag förslaget, på andra sidan Östersjon har vi Åke Green.
  Funktions knappen glad/ icke glad fanns inte under ” Åkes dagar ” med det var betydligt tystare från kristenheten .

 • http://dagen.se/blogg/emanuel Emanuel Karlsten

  Tack för din kärlek, Vägvisaren.
  Men läs gärna mina bloggposter i ämnet. Jag tror inte du kommer se att jag vill vilseleda någon där.
  http://www.dagen.se/blogg/emanuel/2009/07/varfor-blir-du-glad-av-att-homosex-forbjuds
  http://www.dagen.se/blogg/emanuel/2009/07/vi-alskar-att-upproras-av-homosexualitet
  om ärkesynden: http://www.dagen.se/blogg/emanuel/2008/07/kristna-gillar-homosex

 • Vägvisaren

  Tack, jag har redan tittat in på din blogg och läst lite och det räckte men det.

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Jag förstår inte alls vad Emaunel Karlsten är ute efter. Han gjorde ett stort nummer av en hög andel ”glada” i ett tidigt skede. Han har givit en falsk och nedvärderande bild av kristna, och fortsätter med det. Deet är lättare att svara ett spontant ”ja” än ett spontant ”nej” i ett tidigt skede, eftersom ett ”nej” kräver mer eftertanke. Att ta ställning kräver både kunskap om lagen och rättskunskap i allmänhet.

  Man måste skilja mellan:
  a) Är syftet bakom lagen godtagbart? Eftersom det handlar om hela 19 områden som ska kriminaliseras måst varje område granskas för sig.
  b) Är lagstiftning rätta sättet att uppnå syftet? Även här måste man bedöma varje syfte för sig. Och om inte – vilka sätt är då de rätta?
  c) Finns rentav risken att lagen blir kontraproduktiv?
  d) Är lagen tillräckligt preciserad, så att den inte kan missbrukas för andra syften?
  e) Finns risk att lagen, helt eller delvis, strider mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter? I så fall kan Litauen bli anmält till Europadomstolen, som kan ålägga Litauen att avskaffa lagen?
  f) Sätts rätt personer i fängelse, om någon blir fälld?

  Någon särskilt ovinklad information om lagen har vi ännu inte fått. Men med ledning av den information vi fått, och faktumet att den avgångne presidenten lagt in sitt veto mot lagen, och – sedan parlamentet röstat bort vetot – den nya presidenten säger att hon ska avskaffa lagen, måste man dra slutsatsen att lagen strider mot Europakonventionen. Detta framgår tydligt om man tittar på domskälen i Högsta domstolens frikännande dom i målet mot Åke Green. Se HD:s webbplats, dom B 1050-05, sid 11 och följande, exempelvis hänisningen till målet Handyside mot Förenade Konungariket (England). Om jag inte minns fel, var Handyside en homoaktivist, som spred sådan information, som kriminaliseras i den engelska lagen. Människor hade tagit anstöt.

  Att Green kunde frias med samma motivering, innebär att prejudikatet kan användas ”omvänt” också. Att exempelvis homosexuella kan ta anstöt är inte skäl nog att förbjuda homo-kritiska uttalanden. Debatten ska vara fri. Och då måste den litauiska debatten också vara fri. Argument för och emot måste få framföras. Vad händer om litauiska domstolar börjar döma efter lagen, och söker vägledning i Europadomstolens avgöranden? Det litauiska rättsväsendet kommer att producera en rad friande domar, som vidgar gränserna för vad som får sägas. Läs på min blogg (under inlägget Heteronormen) om hur advokat Leif Silbersky satte den svenska lagen mot pornografi ur spel!

  Frågan om rätt personer sätts i fängelse, är verkligt intressant. I Sverige stor regeringen (inkl. socialminister Göran Hägglund, kd) bakom en pornografisk webbplats om riktar sig till barn / ungdomar från 13 år och uppåt. Barnen uppmanas att slicka varandra i stjärten. Vidare påstås att det inte är olagligt att ha samlad eller annat avancerat sex med barn under 15 år, om åldersskillnaden inte är för stor. Detta är ju propaganda som uppmanar till brott.

  Jag tvivlar på att detta hade varit kriminellt ens i Litauen, då lagen snarare riktar sig mot privatpersoner och andra privat rättssubjekt (porrförläggare, etc) än mot ministrar och andra i det offentligas tjänst. Eniga kommunfullmäktige runtom i landet har anslagit pengar till liknande ”information” i skolorna. De kristdemokratiska kommunfullmäktigeledamöterna har visat en oerhörd flathet mot de rfsu-agenter inom fp eller v, som står bakom motionerna. Det är inte säkert att syftet framgår klart av motionstexten, som kan handla om homosexualitet och mobbning. Inte ens när skolan bjöd in en person, som kallar sig ”Nisse Kondom”, reagerade kommunfullmäktigeledamöterna från m, fp, kd, c, s, v och mp.

  Stockholms läns landsting bedriver just nu på min egen blogg (som är reklamfinansierad) en aggresiv kondom-propaganda som uppmuntrar oplanerat tillfälligt sex. Kondomernas smittskyddande effekt uppvägs flera gånger om av det ökande risktagande, som kampanjen uppmanar till. Läsarna av annonserna uppmans att skicka in egna porrnoveller, om tillfällen när kondomerna kom till användning. Om det inte är landstingets egna tjänstemän som sitter och skriver. Man har en hel avdelning som sysslar med detta. Resultatet har blivit att klamydia ökar starkt i Stockholms län och resten av landet.

  Det har nu gått drygt ett år sedan de svenska landstingens isbrytaraktion på krogar runtom i landet, då landstingstjänstemän delade ut kondomer (isbrytare). Personer som gått ut för att äta eller dricka alkohol, uppmanadas att ha säkert sex med – och utovades säkert sex. Trots att alla, som själva varit med, vet att det är särskilt vanskligt att använda kondom vid tillfälliga förbindelser. Och är man dessutom lite på lyran är det inte säkert att den blir rätt påsatt.

  Allt detta sker alltså med skattemedel, efter beslut av kd- och andra politiker, under förevändning att förebygga könssjukdomar och oönskade graviditeter. Resultatet har blivit en plötslig och grundlig förändring av ungdomars sexuella beteende under de senaste åren. Det handlar inte om en succesiv förändring under flera år, utan om en plötslig förändring. En genomsnittlig 20-åring idag har haft fler sexkontakter än en genomsnittlig 60-åring under hela sitt liv.

  Så det är väl inte konstigt att 41 % av de som först svarade på Dagens fråga, blev ”glada” att det finns ett land, som försöker skydda barn och ungdomar mot det som sker i Sverige med skattemedel. Kondompropagandan på min blogg, började dyka upp sedan jag skrivit några inklägg om p-datorer och Naturlig Födelseplanering (NFP). Också ett sätt att hindra fri debatt, när privata intressen (RFSU är landets största kondomgrossist) har tillgång till skattefinansierad reklam för sina produkter.

  Jag säger absolut nej till kd:s förslag om ett icke-avidentifierat register över kvinnor som har genomgått abort. Vill kd skapa en ny marknad för illegala abortörer? Inför i stället domstolsprövning av abortansökningar efter 10:e veckan! Dags att slänga ut kd ur riksdagen, och starta kristna lybby-grupper i de andra partierna i stället.

 • niklas

  Emanuel Karlsten har rätt i att Stefan Swärd borde ha länkat till de blogg har hänvisar till. Det hör ju till normal artighet i bloggvärlden och samtidigt ger det ju läsarna möjlighet att bekanta sig med det som Stefan Swär kommenterar.

  Vägvisaren räknar upp andens frukter. Kanske lika bra att inte ha gjort det om man inte vill skylta med sin egen skenhelighet.

  Samma skenhelighet som gör att man är ledsen för att kristna inte får uttrycka vad man vill i Sverige men applåderar att man gör restriktioner mot andra i Litauen.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Andreas Holmberg,
  Bra reflektioner om yttrandefriheten. Jag argumenterar inte för någon inskränkt svensk yttrandefrihet, det skulle lätt drabba oss kristna – precis som du säger. Jag bara försökte nyansera bilden av Litauens lagstiftning, och tycker att vi från svensk sida och även från västvärlden är för onyanserade och svart-vita när vi bedömer saker i andra kulturer än vår egen.

  Emanuel K,
  Beklagar att jag missade länkningarna. Jag har inte riktigt lärt mig det där ännu. Beklagar också om jag övertolkade det du skrev om homosex som ärkesynd. Men även om du inte tycker det, så tycker jag ändå att den bilden är för vanlig, och det framkommer även i evangelikal intern debatt från kritiska evangelikaler, inte minst med så kallad postmodern touch.
  Jag menar nog att det är en myt som har skapats av media, och den har provocerats fram genom hbt-rörelsens framryckningar, där man genom gay marriage har pressat kyrkan till ställningstaganden som tolkas som att homosexualitet är en stor fråga i kyrkan, och en stor synd i kyrkan. Jag menar att bland vanliga församlingar är det inte så, och inte heller bland vanliga pastorers förkunnelse.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Nej, men på grund av ff.a. Åke Green (för att inte tala om den isolerade men i media flitigt exponerade ärke-extremisten Fred Phelps) har det ju framstått som så! När Åke ägnade en hel predikan (åja, 80%) och hela ”förhandsreklamen” åt homosex – och fick maximalt medialt genomslag – skapade han ju en bild av vad (frikyrko-)pastorer predikar om i sina församlingar.

  När Niklas Piensoho senare skrev en stor artikel i ämnet – nb inte en predikan – i Dagen (när han i en intervju nämnt Åke och Helge i Knutby som Sveriges mest kända pingstpastorer och fått skit för det) sa han egentligen i huvudsak detsamma som Åke, fast på ett mer inkännande sätt, men då var det så dags. Det hade varit bättre att en klok person som Niklas – eller du Stefan – blivit uthängd i media och kanske stämd för en dylik mer genomtänkt och empatisk text, men genom att vi faktiskt hukade i buskarna och sa betydligt mer mellan skål och vägg än officiellt (OK, av omsorg om hs, men kanske lika mycket om vårt eget skinn) så fick Åke Green känslan av att ingen annan sa nåt offentligt och nu jä… nä, så tänkte han förstås inte, utan nu gode Gud ska jag ”träda fram i gapet”, som det brukar heta. Typ.

  Så kyrkorna skapade liksom, upplevde jag det i a f, Åke Green-affären genom passivitet, och Åke (fast alltså oxå vi) får ta ett ansvar för att äktenskapsfrågan kantrade som den gjorde. Med såna fiender behövde Rfsl ur rent retorisk synvinkel inga vänner (i praktisk handling och solidaritet behövde och behöver de naturligtvis alla vänner de kan få), d.v.s. rent retoriskt bidrog Åke Green starkt till Rfsl:s mediala framgångar, genom såväl okunnighet (om medfödda handikapp) som ensidighet och okänslighet (jo jag vet att helheten var något bättre än utdragen, men inte tillräckligt mycket bättre). Men som sagt, eftersom ingen klokare församlingsledare än han förekom honom… (eller fanns det såna fast ingen uppmärksammade dem – för att de inte var tillräckligt medialt intressanta – d.v.s. extrema – eller för att de inte som Åke Green sökte kontakt med media?). Boken ”Motbilden och budskapet” (från 2001) var ju faktiskt på många sätt bra och förekom Åke Green med två år (med Niklas, Torsten Å m.fl.). Men varför blev inte den föremål för diskussioner i några TV-soffor? Ett PR-problem?

  Nå, gjort är gjort och hänt är hänt. Viktigt att vi kristna ställer upp för Rfsl när vi kan, särskilt ju mer vi kritiserar Rfsl i sak. (”Rör inte min kompis”). Många trackar och hatar. Och jag tycker fortfarande att kyrkorna (Stefan?) och Rfsl borde skriva en gemensam debattartikel i asylfrågan (vad man än tycker om sexuell eller religiös ”läggning” måste man kunna enas om att människor i t.ex. Iran – eller för den delen Litauen och Sverige – måste ha rätt att uttrycka sina innersta känslor också i praktisk handling utan hot och våld, allraminst från rättsvårdande myndigheter (precis som vi tänker om politiska övertygelser)). Så länge det faktiskt inte handlar om korståg eller sexuella övergrepp, utan om att t.ex. prisa Jesus eller manifestera sin relation med någon av samma kön offentligt. Så pass måste även de som ogillar Jesus och/eller homosex tåla utan att känna sej personligt kränkta. (Det gäller förstås också om nån t.ex. sprider Koranen eller har typ fyra kvinnor/män).

 • http://monicaolssonkolkman.blogspot.com/ Monica

  Jag tycker att Vägvisaren inte ska uttala sig om Emanuels blogg om han/hon inte har läst den ordentligt. ”Läst lite” räcker inte, med tanke på allt som Emanuel har skrivit. Hur kan man ifrågasätta någons ”budskap” om man inte har läst ordentligt?

  Jag tycker Stefan Swärd misslyckas i att ta upp det det verkligen handlar om;
  Att det är pga yttrandefrihet som vi kan ha en fri debatt, tex på denna blogg.

  Det finns många länder i världen där det inte skulle vara tillåtet.

  Vi kan tycka vad vi vill om homosexualitet.

  En del tycker som Stefan här ovan.

  Andra tycker annorlunda. Andra tycker inte att det är fel ”att tala positivt” om homosexualitet för barn och ungdomar, säkert inte de som själva är homosexuella och lever i relation med någon av samma kön.

  Det är ju det hela debatten handlar om; att både de som tycker som Stefan och de som inte gör det; ska ha rätt att säga det.
  Utan inskränkta rättigheter.

  Vi vill INTE ha en debatt där vi inte får säga vad vi tycker. På Emanuels blogg dök tex upp åsikter som att ”man ska inte uttala sig om man har fel”, typ.
  Hur man nu motiverar vem som har fel…

  Nej, man ska inte nagga i kanten på yttrandefriheten. Det finns tillräckligt med andra lagliga skydd för att det inte ska bli fel, tex lagen om hets mot folkgrupp.
  Fast nu talar jag om Sverige förstås.
  Så där håller jag med Stefan, vi svenskar ibland lite snabba med att slå oss för bröstet och tycka vi är bäst, när vi talar om andra kulturer.

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  En intressant sak är förstås att homosexualitet liksom syskonäktenskap och polygami i en demokrati är fel så länge majoriteten tycker att det är fel men blir rätt när majoriteten svänger. Många som försvarar homoäktenskap blir alldeles till sej om man tar upp syskons möjligheter till en officiellt sanktionerad sexuell relation – eller fallet som Paulus reagerar mot i 1 Kor. 5 – eller möjligheten att gifta sej med fler än en (samtidigt, alltså, successiv polygami har vi ju sedan länge). De menar att man gör en kränkande jämförelse, men tycks inte reflektera över att de då alltså själva förnekar att ”all kärlek är bra kärlek” och förbehåller sej rätten att (på ett för andra kränkande sätt) uppröras över vuxna människors frivilliga val och relationer.

  Andra, t.ex. Grön Ungdom och Rfsl Ungdom och delar av Liberala Ungdomsförbundet är mer konsekventa i fallet med polygami åtminstone. Har vi bytt paradigm från äktenskapet som det sociala uttrycket för ett biologiskt faktum (att vi alla stammar från 1 man + 1 kvinna), så har vi och måste försöka vara något så när konsekventa. Jag är personligen, som politiskt liberal, beredd att diskutera både det ena och det andra civilrättsligt (halvsyskon och fastrar får man visst redan gifta sej med på dispens?), men törs knappt just nu eftersom Svenska kyrkan går i statens ledband – så att det som bestäms i riksdagen i dylika frågor med någon sorts automatik tycks gå igenom även i kyrkomötet.

 • Alex

  Emanuel Karlsten !

  Tyvärr ”plattfotskommentarer” både på din egen blogg & här…
  Sedan må du ha omskrivningar med bluddrande artighetsfraser.

  Införskaffa hålfotsinlägg dvs. teologisk kompetens, så stör de plattfota inläggen inte så mycket…

 • wildwest

  Vad man än för övrigt kan säja om Emanuel Karlsten så har jag efter hans senaste inlägg verkligen inte behövt omvärdera min uppfattning om hans raljerande och ibland arroganta ton mot allt som andas gammaldags levande kristendom. Nu får jag på skallen för ”gammaldags”, men vänd och vrid hur ni vill, förr om åren så var det mer liv i kyrkorna, samfunden tappade inte medlemmar, den allmänna nivån i Sverige av kristendom var mycket högre. Det finns tillräckligt med icke-kristna stormstyrkor som förlöjligar kristendomen, det behövs inte såna ur dom kristna leden. Det är överskott redan på låga anfall.

  För övrigt är det helt rätt att homosex inte är en större synd än nånting annat, men det är likafullt en synd som innebär att man därigenom inte kommer in i Guds rike. Det är inte mitt fel att hbt-maffian satt frågan på agendan dom senaste åren. På vilket vi kristna antingen kunnat hålla helt tyst eller reagera, som nu har skett. Eftersom hbt-maffians infiltration i kristenheten numera innebär ett ifrågasättande av Bibeln som Guds ord, eftersom man vill stryka alla antydningar i NT om homosex, så har faktiskt frågan blivit större än homosex i sej självt. En ärkesynd måste ju vara att ifrågasätta att Bibeln är Guds ord. Eller går det att hamna mera fel?

  Jag håller egentligen med alla bloggkommentatorer som förfäktar ett liberat samhälle där staten inte ska lägga sej i medborgarnas privatliv. Men kan detta utsträckas hur långt som helst? Vad är till slut staten till för?

 • Vägvisaren

  Hej Monika!

  Man behöver egentligen bara läsa Emanuels bloggöverskrifter för att förstå vad han propagerar för. Du behöver urskiljnigens förmåga. Eller så propagerar du för samma sak som han och är lite stött för det jag skrev.

 • http:/larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Om man är heterosexuell är det naturligt att man blir sexuellt attraherad av personer av motsatt kön. Sedan må de kalla det för ”heteronormen” och bekämpa den. Men i så fall handlar det om förföljelse p.g.a. sexuell läggning. Det är alltså inte bara homosexualitet som är en sexuell läggning. De flesta män har väl stått i en glasskö på en badstrand och framför står en vacker kvinna med sammetslen hy. Hon vänder sig om – och visar sig vara en man. Det är som att få en dusch kallvatten över sig. Jag tror att en lesbisk kvinna, hade reagerat på samma sätt. Så länge hon tror att personen framför är en kvinna attraheras hon. När personen visar sig vara en man, blir hon avkyld. Såvida hon inte är både hetero- och homo- d.v.s. bisexuell.

  Men är det inte ett intressant fenomen? Motsvarande fenomen finner vi i djurvärlden. En djurhona med ungar är det mest aggresiva som finns. Om någon försöker närmas sig en lejonhona med ungar, är den personen dödens. Men vad gör att lejonhonan inte biter ihjäl sina egna ungar? Faktum är att det förekommer, t.ex. om en unge föds med så svåra missbildningar att honan inte uppfattar ungen som sin egen avkomma.

  Som en allmän biologisk princip kan vi formulera: Att först kommer en signal, som startar en viss känslomässig process, vare sig det gäller sexuell attraktion eller agressivitet mot en inkräktare. Sedan kommer en kontra-signal, som stänger av samma process, vare sig det gäller att personen har fel kön eller att inkräktaren är egna ungar. Detta fungerar normalt också i nära relationer: Sexuella känslor gentemot egna föräldrar, egna barn och egna syskon, alltså dem som man har växt upp tillsammans med, är avstängda.

  Men vad händer, när en biologisk far träffar en dotter, vars existens han kanske inte ens har känt till? De blir kära. De vill gifta sig. Det hände i Australien, och det har Emanuel Karlsten bloggat om, och använt som något slags försvar för incest. Men incest blir inte mer naturligt, för att avstäningsmekanismen i undantagsfall inte fungerar. Avstängningsmekanismen aktiveras ju av den gemensamma uppväxten, inte av ett besked på ett papper.

  Borde far och dotter i detta mycket ovanliga fall ha fått dispens att gifta sig? Tja, även om man hade gjort ett undantag, så hade det inte legitimerat incest i allmänhet. Enstaka naturens snedsprång gör inte det onaturliga naturligt. Syskonparningar, mor-sonparingar och far-dotterparningar förekommer i djurvärlden, men det är inte vanligt. Efter en tid lämnar de unga hanarna (ibland även de unga honorna) föräldraflocken och söker egna revir och parar sig med någon som de inte är nära släkt med.

  Detta är skapelseordningen. Det är bibliskt. En man ska hålla sig till sin hustru, inte para sig med nära släktingar eller samma kön. Skulle vi inte ha rätt att informera om detta? Har vi inte rätt att göra detta till föremål för vår tro? Jo, och därför ska kyrkvigseln vara för man och kvinna. Nu är det sant att alla människor inte är heterosexuella. Och därför har jag under flera månader försvarat homoexuellas rätt ingå samkönade äktenskap, enligt statens lagar. Men jag har också försvarat kyrkans rätt att behålla den tro, som Gud har givit oss. Staten och kyrkan behöver inte tycka lika.

  När vi disktuerar den litauiska lagen, måste vi skilja mellan lagens syfte och frågan om lagstiftning är det rätta sättet. Den massiva propaganda med uppmaningar att ha sex på alla möjliga sätt, vilken riktar sig till skolbarn i Sverige, är ett avskräckande exempel. RFSL har gått ut med en broschyr, där de uppmanar till ”säker sex”, och beskriver hur det går till. Inte ens RFSL påstår att alla sätt är lika bra. Men det påstår Sveriges regering i sin webbkampanj, som vänder sig till svenska skolbarn.

  ”Positiv” information om homosexualitet kan betyda olika saker. Att det kan finnas positiva sidor hos en homosexuell relation, har jag aldrig förnekat. Men det finns avarter av homosexualitet, liksom det finns avarter av heterosexualitet. Det är skillnad mellan att framställa det positiva på ett positivt sätt, och det dåliga på ett positivt sätt. Man bör inte uppmana unga personer, som är heterosexuella eller osäkra på sin läggning, att prova på. Men det gör Sveriges regering med sin webbkampanj. Dessutom påstår Sveriges regering att det inte är olagligt att ha samlag och annat avancerat sex med barn under 15 år, om inte åldersskillnaden är för stor. Sveriges regering uppmanar 16-åringar att begå brott.

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Till något helt annat, men det finns väl synpunkter på det?,hoppas jag !

  Just nu arbetar dataspelsutvecklare från Skövde med spelet Testament som bygger på Bibelns gamla testament. Actionrollspelet görs på beställning av Svenska Kyrkan, som bidrar med en miljon kronor till produktionen.
  ”Den våldsamma handlingen passar som spel”

  11 dataspelsutvecklare från Skövde är just nu mitt uppe i adaptera historien från Gamla testamentet till spelvärlden. Det konstrueras menyer, vapen, landskap och magiska egenskaper. Allt ska få plats i Testamentet som spelet heter.Foto: Christopher Johansson/SR Skaraborg
  Spelet är i full produktion.

  – Nu har vi gjort klart historien om Abraham. Gamla testamentet funkar bra som äventyrsspel med tanke på att det är så våldsamt, säger Fredrik Andreasson som är projektledare.

  Kyrkan står bakom
  Produktionen, som finansieras av Svenska Kyrkan, startade i början av året. Prästen Peter Håkansson från Tidaholm hade länge efterfrågat ett äventyrsbaserat spel med händelser från Bibeln. Ett kontroversiellt drag kan tyckas – ett bibliskt baserat spel med mycket brutalitet. Men reaktionerna från kyrkan har varit samlade på en sida.

  – Jag har bara fått positiva reaktioner. Jag hade förväntat mig att folk inom kyrkan skulle tycka att det var förkastligt. Men inte ens ett argt mejl har jag fått, säger Peter Håkansson.

  Till för konfirmander
  1, 1 miljoner kronor kostar det Svenska Kyrkan att lansera spelet, som i första hand är till för konfirmander. I oktober ska Testament vara klart och då får Fredrik Andreasson ta emot reaktionerna:

  – Jag tror det kommer att bli positivt, i alla fall bland dem som spelar det.

  Chistopher Johansson
  christopher.johansson@sr.se

  V V V V Thommy Bergenwall.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Vägvisaren m.fl.
  Man får gärna skälla hur mycket som helst på mig här på bloggen, men jag ser gärna att man kritiserar andra måttligt på min blogg, och helst använder andra forum. Och om man gör det – använder rätt tonfall och våglängd.
  När Vägvisaren skriver om Emanuel att han vill omvända kristna från sanningen till lögnen, har han gått över gränsen vad som är rimlig debatton, i varje fall på min blogg.

  Innerliga kärlekshälsningar
  Stefan Swärd

 • Vägvisaren

  Ok! Stefan,
  du har satt ribban för din blogg och visat vilkas åsikter du sympatiserar med. Du kommer inte att höra mina radikala budskap mer på den här bloggen. Hoppas att du hör dem själv i din ande. Dagen är mycket modern och tidsenlig som tar in en bloggare som Emanuel. Jag är inte emot honom jag är emot vad han propagerar för. Det står att i de sista tiderna kommer somliga att bedra även de utvalda. Jag trodde att du var radikal kristen, men man kan ha fel. Jag är inte perfekt men jag vill inte kompromissa med när det gäller att stå upp för vad jag tror på. Jag tror att många kommer sakna mina radikala budskap.

 • Gabriel Hammar

  Ang homo6 som ärkesynd: Det predikas ju inte att det är så, men i den sekulariserade svenska kristenheten blir det lätt så i praktiken. Ett ex är Sarons ställningstagande när det gäller att ta in medlemmar som lever i homo6uella förhållanden samt människor som lever sambo. Hade det blivit lika stort ramaskri om det bara handlat om sambo? Tar inte flera församlingar in människor som lever i samboförhållanden? Håller man sig inte med en dubbel måttstock där ”de andras” synd är lättare att stämpla ut än den egna (hetero)? Är det inte mycket lättare att tala om livslång avhållsamhet när det gäller homo än hetero peroner? Det är min uppfattning att detta är svensk frikyrkokultur av idag. Tyvärr!!! Vi borde vara konsekventa, och även ställa in våra egna liv under Guds ord!

 • http://monicaolssonkolkman.blogspot.com/ Monica

  Vägvisaren!
  Hur kan du veta vad Emanuel Karlsten propagerar för om du inte har läst hans blogginlägg?
  Läser du tidningar på samma vis; bara rubrikerna eller löpsedlarna?
  Tror du att du vet vad en bok handlar om bara efter att ha läst baksidestexten?

  Det är enbart det jag blev stött för, att du anser dig känna till någons ”budskap” utan att ha läst något av honom.

  Det är bra att Stefan Swärd säger ifrån.

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Vad är det som gör det så oerhört svårt att diskutera frågan om utövad homosexualitet, frågor om sexuellt umgänge med en annan av samma könn utanför äktenskapet?

  När det rör sådana här ämnen så är det lätt att börja brottas med ormen. Man börjar snabbt att jämföra med andra synder genom argumentation som ”Varför peka ut just denna synd utan att synder orättvisa, stolthet, hyckleri, och så vidare och så vidare och så vidare …”
  Och snabbt tappar man bort problemställningen genom att börja fokusera på ett område där vändningarna ledar till något annat, vilket leder till att man snabbt hamnar långt bort från ämnet man faktiskt försöker diskutera.

  Eftersom utlevd homosexualitet är synd av sexuell natur, måste vi påminna oss om att de sexuella synderna skiljer sig från exempel synder som ”Varför peka ut just denna synd utan att synder orättvisa, stolthet, hyckleri, och så vidare och så vidare och så vidare …” (1 Kor 6)

  Bibeln ger uppmaningen att kristna ska fly från sexuell omoral, 1 Kor 6:18. Eftersom alla andra synder en människa begår är utanför sin egen kropp, men här är det tal om att synda mot sin egen kropp som är Guds tempel.
  Man kan alltså utifrån Bibeln observera hur den Heliga Ande valde att ställa in alla andra synder bortsett från sexuell omoral, som i sig innefatter alla sexuella förbindelser utanför äktenskapet, oavsett om det är homosexuell eller heterosexuell.

  Man borde se Jesus Kristus som våran skapare, och vi borde läsa Hans ord som om han vore ett ögonvittne, när han definerar äktenskap för oss:
  Men vid skapelsen gjorde Gud dem till man och kvinna.
  Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett. De är inte längre två utan ett. Mark 10:6-8

  Så när det kommer till utlevd homosexualitet, kommer detta alltid att vara utanför äktenskapets förbund utifrån en biblisk synsvinkel, och hör därmed också bland den sexuella omoralen vi ska fly ifrån.

  Kring detta med homosexualitet som ärkesynd, så är ju inte detta Bibel trogna kristnas fel, utan den ekumeniska rörelsen Emergent Church/ Emerging Church som är på väg att skapa sin egen form av kristendom Emergent Christianity, vars ledare arbetar hårt på samma sätt som Svenska Kyrkan att få utlevd homosexualitet som en naturlig del av det kristna livet- om man kan uttrycka sig så. Så genom deras liberalisering, så måste man bemöta deras argument- och då hamnar tyvärr homosexualitet tyvärr ständigt i sökeljuset. Förutom sådana flummare som det finns inom EC och Sv K, så hade det inte funnits behov av att ständigt diskutera dessa synder.

  Sen undrar jag, vart har tron på Gud tagit vägen. Förut trodde man på en Gud som upprättate och helgade sina, varför skulle det vara svårare för Gud att upprätta och helga en homosexuell kontra en heterosexuell?

  Detta blev ett lite sidospor i detta blogg inlägg…men bare saker jag har reflektat över efter ha läst kommentarerna på Emanuell K blogg, och här.

  Tyvärr har vi i Kristi kropp tvingas idag ta upp homosexualitet eftersom egregiously ekumeniska Emerging Church alias Framväxande kyrkan-morphing i Uppkomsten kristendomen (EG)-försöker göra detta avvikande livsstil till en livskraftig en för evangeliska kristna.

  Som jag har sagt tidigare, du bäst förstår att det finns en mycket mörk och hotande samkönade stormen just nu närmar sig orkanen kraft, och som för närvarande är endast något utanför kusten till de allmänna evangeliska gemenskapen. Don’t you unge själv, EG-rätt nu arbetar för att bekräfta homosexualitet en fråga i din egen traditionella evangeliska kyrkan och förr än du kanske tror.

 • BW

  Det har länge diskuterats om homosexualitet är genetiskt, biologiskt betingat eller om det möjligen är ett inlärt beteende. Bibeln pekar i vilket fall som helst ut homosexualitet som en allvarlig synd. Debatten har blivit polariserad och infekterad. Många människor, om inte dom flesta, kan kan ibland känna sig attraherade till en person från samma kön. Ämnet är naturligtvis känsligt och tabubelagt och många väljer en aggresiv machoattityd mot homosexualitet för att inte riskeras att bli misstänkta för att själva ha sådana böjelser.

  Erfarenheten av bli attraherad av en person av samma kön, inte nödvändigtvis en sexuell attraktion, men ändå något som kan utvecklas till det, tror jag är ganska vanligt förekommande i den period i en människas liv när personen blir medveten om sin sexuella identitet, alltså i tonåren.

  En vanligt återkommande fråga i tidningarnas frågespalter från unga människor har haft ungefär följande lydelse: Jag känner mig ibland attraherad av en personer av samma kön som jag själv; betyder det att jag är homosexuell? Idag är det troligt att denna fråga skulle besvaras med att personen ska bejaka sina känslor och att homosexualitet är lika naturligt och rätt som heterosexualitet. Men det fanns en tid när svaret kunde bli att det inte måste betyda att du är homosexuell, att du befinner dig i en fas i livet med mycket känslor och hormoner som rusar genom kroppen, en period när du blir medveten om din sexuella identitet.

  Det måste vara tufft att växa upp i vårt samhälle när sanningen nästan är utrotad och när unga människor möter en statligt uppbackad propaganda som de facto inte är något annat än förförelse av unga människor, vilket Lars Flemström förtjänstfull beskrivit i några inlägg.

  Jesus utropade sitt verop över den som förför en annan människa men samma verop kan utropas över en nation som sätter förförelsen i system (vilket inte är någon nyhet för den som känner sin bibel).

  Jag tror dessvärre att nådatiden håller på att rinna ut för vårt land.

 • Uppbyggelseprojektet

  VAKNA UPP TILL GUDS SANNING OCH VILJA!

  ste har själv sagt att han har problem med att han känner sig jummen.

  Denna ljummenhet verkar att visa sig på ett och annat vis på bla. bloggen.

  Han berömmer andreas åsikter, när han tycker att man ska tillåta promotion för synderna polygami, och incest. För att kunna bevara egna val av skolor och kyrkor…

  Och kritiserar GUDS verktyg radikala vägvisaren, som genomskådat lucifers raffinerade strategi. I den HELIGE ANDE så uppfattar man klart och tydligt hur det egentligen är.

  I den sista tiden ska världens ande till och med försöka att konkurrera ut den HELIGE ANDES inflytande över troende kristna människor,

  Det kommer att visa sig mer och mer vilka som är true belivers när förföljelse kommer igång i sverige.

  GUD har utrustat mig med en profetisk klarsyn som jag inte tänker att kompromissa med. Jag tänker fortsätta att i kärlek göra GUDS vilja, och basunera ut GUDS befriande sanning. I JESUS KRISTUS namn.

  stefan vill bevara yttrandefriheten, men inte för alla, på denna allt mer snedvinklade och marginaliserade blogg. Där bara få verkligen tar till sig det som de borde ta till sig.

  Men så länge det finns liv så finns det hopp!

  Låt oss be att svärd ska bli varm!

  Innerligare och innerligaste kärlekshälsningar!

 • kjell

  Uppbyggelseprojekt eller vägvisning

  Det klingar högmod (som Gud hatar) var finns ödmjukheten

 • Micke

  ”Sen undrar jag, vart har tron på Gud tagit vägen. Förut trodde man på en Gud som upprättate och helgade sina, varför skulle det vara svårare för Gud att upprätta och helga en homosexuell kontra en heterosexuell?”

  Hört om sådant, men ännu mer om människor som i tro och bön om denna upprättelse inte fick svar. Vissa förlorade helt sin tro, många mår/mådde dåligt i splittringen mellan dem de är/var och önskar vara.
  Somliga tog sina liv.

  Ja, inte vet väl jag……….
  Mvh MS

 • http://jdfk-kefas.blogspot.com Michael G. Helders

  Micke:
  Man måste skilja på lagiskhet som i sin tur ledar till självrättfärdighet- och ett rent evangelium.

  Se gärna skillnaden här: http://www.youtube.com/watch?v=7_VtvHMJpiU

 • Micke

  ”Man måste skilja på lagiskhet som i sin tur ledar till självrättfärdighet- och ett rent evangelium.”

  Tyvärr verkar skillnaden vara hårfin!

  mVH ms