Bra Roland Hellsten

Utmärkt intervju med Roland Hellsten i Dagen idag. Han tar upp om bristen av Bibelkunskap i moderna församlingar och hos moderna pastorer. Bibeln är den kristnes rättesnöre för både lära och liv. Utan kunskap i Bibeln vet vi inte vad vi tror eller hur vi ska leva som kristna.

Och det är ett grovjobb att tränga in i Bibeln, texterna är inte alltid så lättillgängliga. Men de snabba klippen präglar för mycket av samtidskulturen, även i kyrkan.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Eric

  Det är allvarligt att bibelkunskapen är så dålig bland Sveriges befolkning. Särskilt allvarligt är det när den är dålig bland de som tillhör en kristen församling. Därför är det hög tid att bibelstudiet i församlingarna genast sätter igång. Det bör prioriteras.

  Programmet ”Vägen genom Bibeln” som är producerat av Norea Radio och sänds över många närradiostationer ger oss en god och bibelenlig undervisning. Det går även att lyssna på dessa bibelstudieprogram via webben.

  Den tid som vi anslår till bibelläsning är väl använd tid.

 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Ja, Eric och Stefan, det finns 3 ”grader i helvetet”: 1) Bibelokunskap bland Sveriges befolkning, 2) bibelokunskap bland de som tillhör en kristen församling, 3) bibelokunskap bland präster och pastorer. Alla måste motverkas och är lika alarmerande, men nog är 2) och (särskilt) 3) mest överraskande. Om en blind leder en blind, faller då inte båda i gropen?

  ”En skriftlärd som blivit en himmelrikets lärjunge, är lik en välbärgad man som ur sitt förråd bär fram både nytt och gammalt” (Jesus)

 • Christian

  Är inte bristen på bibelkunskap t o m bland många präster och pastorer ganska uppenbar. Det är bara att se på t ex närmandet till romerskt katolska kyrkan och homosexfrågan, för att nämna två aktuella spörsmål.

  Om inte ens de andliga ledarna kan orientera sig i Guds ord hur kan man då begära att församlingsfolket ska kunna göra det. Inte undra på att tillståndet i landet är som det är.
  Hos 4:6 Mitt folk går under i brist på kunskap.

  Det handlar dock inte enbart om bibelkunskap som sådan. Judarna t ex hade en enorm bibelkunskap och kunde stora delar av GT utantill. Det gäller även att ha en rätt insikt och att veta vad lag och evangelium verkligen är och här menar jag det många ggr brister.
  Rom 10:2-4 Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud, men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror

 • O.K

  Eric vill ha bibelstudier i församlingen men vem skall hålla dom när inte ens våra pastorer vet vägen utan allt skall bara anpassas till samhället

 • http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=168126 Metodistpastor Berndt Isaksson

  Men det är onekligen märkligt att Saronkyrkan i Göteborg, som under många år fått del av just Roland Hellstens gedigna bibelundervisning, kan gå så fel som man nu på senare tid har gjort i frågan om medlemskap och utlevd homosexualitet….

  http://ulfekman.nu/2009/04/18/saronkyrkan-i-goteborg-oppnar-for-homomedlemskap/#comment-8728

  Berndt Isaksson

 • Vägvisaren

  Den bästa bibelläraren är den helige Ande.
  Sedan är det viktigt att pastorer predikar Guds ord, för tron kommer av predikan.

  Guds helige Ande trivs där man predikar Guds ord och lyfter upp Jesus Kristus och Gud fader i himmelen.

  För att rätt kunna läsa och förstå bibeln måste man därför ha en bra kontakt med den helige Ande. Han är hjälparen som Jesus sände i sitt ställe när han lämnade jorden för himmelen.

  För att få kontakt med den helige Ande så är det bra att framförallt bli född på nytt.
  Det betyder att du tror på att Jesus Kristus har dött för dina synders skull och uppstått för din rättfärdighets skull och att du erkänner att Jesus är herre över ditt liv. Du lämnar ditt liv i Guds händer och låter honom leda ditt liv. Du överger ditt gamla liv där du älskade synden och väljer Guds rike. Då blir du född på nytt och kan förstå bibeln på ett bättre sätt.

 • David Axelsson

  Jag instämmer med det Roland Hellsten skriver i artikeln,
  samtidigt gläds jag över den bibelhunger som finns hos de nykristna.
  Det är härligt att se ”Alphamänniskor” hitta Livets Ord!

 • Patric Dalid

  Kan inte hjälpa att jag tycker det är märkligt att många läsare av denna blogg verkar tycka att det bara finns ett självklart sätt att läsa och tolka bibeln på. För er verkar det inte bara handla om att läsa bibeln utan att läsa den och tolka den på just det sätt som ni läser och tolkar den på. Läser man inte på ert sätt så har man inte förstått vad det hela handlar om. För mig är det hela faktiskt lite mer komplicerat än så. Jag tycker inte att bibeln är riktigt så entydig.

 • Mikael

  Hej Patric Dalid!

  Jag tycker du tar fram en mycket viktig poäng!
  När Jesus botade på sabbaten var det fel även i hans egna ögon och han gjorde en synd. Men om det var hans uppgift att ta översteprästens roll som instiftdes av Melkisedek, så hade han inget val han bara måste utföra Guds vilja och då kan det inte varit synd
  Det finns ett ganska avancerat symbolspråk som ligger bakom olika kommentarer av Evangeliernas berättare som utan kunskap om den Judiska traditionen går oss förbi så som vad betyder ”Berget Sion” är det en omskrivning av det Judiska folket, om jag har förstått det rätt så kan det vara det. Och på detta sättet säger man två saker samtidigt och de som inte kan denna utläsningen reagerar inte nämnvärt, helt plötsligt kan folk prata om livet på sions berg. Fienden från alla håll kan inte veta att det är Juda folk (nation) som diskuteras.

  Då kan hela texten få ett revulutionär art och syfte fast det låter som om de pratar om att kunna få vara med på marknaden och sälja vin.

  Samtidigt kan det faktiskt handla om att sälja på torget i Jerusalem och då är det inte lätt att veta hur har man tänkt här, och då måste bibeln och
  Jesus ord komma i helhet (kontexten) för att veta om de menade det ena eller det andra. Samtidigt som Jesus deklarerar att Gyllene Regeln gäller alltid i första hand, och gäller inte Gyllene regeln i första hand, ja då hjälper man sina fiender till konflikten är löst. och om det aldrig löser sig, då ber man ännu mer än man gjorde förut, och vänder andra kinden till.

  Sedan kan faktist båda kommentarer vara giltiga samtidigt och det är bra att veta att alltid första budet sedan Gyllene regeln och följa dess uttolkning och ha ett tålamod pröva detta 7 x 70 gånger (detta är ett tal som ansågs oräkneligt på Jesu tid).

  Sedan kan tänkas att den andra lösningen är giltlig om den är felaktig normalt sett.
  detta visar tydligt på vilket agerande du skall ta på dig när någon syndar och går med oförrätt emot dig.

  Och det är med denna anledning som jag blev upprörd av många kommentarer som varit på denna webbsida förut!

  Sedan för att få ihop det riktigt bra, så om man får stöd även av den Helige Ande då orkar man se mer än ett tilltal och prövar de och efter en stund brukar det bli den sanningen som du sökt svar på. Inte alltid som du först tänkt dig.
  Sedan tar du ställning till om och hur du skall agera på svaret!

  /Mikael

 • BW

  Patric och Mikael, helt visst finns det en stor bredd av synpunkter på bibeln och teologiska frågor på denna blogg. Här får alla komma till tals, men det viktiga är att detta är ett demokratiskt forum där det också är tillåtet att som ni kritisera dem som i era ögon läser bibeln på ett felaktigt sätt.

  Det som slutligen kommer att avgöra vilken väg som varit den rätta att gå vet vi av den ”frukt” som vi kommer att skörda av våra vägval. Jag säger som fariséen Gamaliel sa i Apg. 4 ” … men är det av Gud så kan ni inte slå ned dessa män. Se till, att ni inte må befinnas strida mot Gud själv.”

  Den utmaningen står vi alla inför, alltså att ta reda på vilken väg som Gud vill att vi var och en ska gå framåt. Men jag personligen gläds över många av den senaste tidens kommentarer som uttrycker en naiv och enkel tro på vikten av att läsa och efterfölja Guds skrivna och uppenbarade ord. Nu ska jag själv sluta så jag inte krånglar till det mer än nödvändigt.

 • O.K

  Patric

  Det finns bara ett sätt att läsa utan förutfattade meningar bara läs och låt ordet tränga in och forma dig.Vi får inte leta efter möjligheter att ordet formas efter oss.Det är ordet som skall forma oss.

 • wildwest

  Förlåt om jag tar upp en helt annan sak i förhoppningen att Stefan kanske läser bloggkommentarerna även under semestern.

  Det vore mycket intressant att höra Stefans åsikt om den artikel som Maria Hasselgren, pressansvarig inom Katolska kyrkan, skrivit i Världen Idag. Nu vet jag att det inte är politiskt korrekt att se till skillnader mellan kristna kyrkor och att katolicismen är väldigt inne just nu. Ändå är Marias svar på en annan insändare en uppräkning i underligheter som för mej med min pingstbakgrund och min icke-teologiska utbildning låter mycket märkliga. Fattas egentligen bara det som vi slarvigt kallar ”helgondyrkan”. Här står om skärselden, att vi kan be och få avlat för avlidna, att avlidna kan be för oss, att Kristus bett påveämbetet att leda hans kyrka, att rutinmässiga handlingar av ceremoniell art kan efterskänka oss vistelsen i skärselden. Att traditionen tillsammans med Bibeln är med och formar kyrkans lära vill jag dock vara lite försiktig med. Tänker vi på andra kyrkosammanhang fungerar det nämligen i praktiken på samma sätt, om än outtalat…

  Jag har under senare tid tyvärr sällan sett några bra förklaringar eller motförklaringar på katolicismens specialiteter av teologer från pingsttraditionen. Vore faktiskt inte dumt som motvikt när vi för övrigt ofta höjer katoliker till skyarna.

  Detta förtar naturligtvis inte min grundläggande uppfattning att det bland katoliker finns oerhört många fina kristna människor och en ståndaktighet i läran som protestantismen saknar. Hemma står ofta den tyska katolska tv-kanalen på med helt fantastiska bibelutläggningar. Det är säkert också så att mer förenar än skiljer oss. Dock blir man emellanåt minst sagt konfunderad över denna kyrkotraditions läror.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Patric,
  Visst är det så att det finns olika tolkningsmöjligheter när det gäller Bibeln, men endast inom vissa ramar, om man ska hålla sig inom en kristen tradition och Bibelns helhetsbudskap. Luther uppfattade Bibeln inte exakt lika som Calvin, och anabaptisterna gjorde andra tolkningar. Men man var ändå överens om den kristna tron i huvuddragen. Det som dock gör tolkningarna mer komplicerade är om man inte är överens om Bibeln som Guds ord, utan gör väldigt skilda bedömningar om hur det ska uppfattas. Då är man inte överens om vilka texter som ska anses vara auktoritativa för kristna kyrkan. Då handlar det inte bara om hur texterna ska tolkas, utan vad vi ska utgå ifrån som riktningsgivande för kristen tro.
  Hellstens budskap om ökad bibelkunskap är inga problem för vare sig calvinisten, lutheranen, anabaptisten eller katoliken att bejaka.
  hälsar

  Stefan Swärd

 • BW

  Vad beträffar Wildwest´s kommentar så kan jag tänka mig att det inte ingår i Stefans mandat som kyrkoledare/ordförande att uttala sig om andra kyrkosamfunds märkliga läror/villfarelser. Det skulle nog vara för känsligt och leda till oönskade och fruktlösa dispyter. Katolska kyrkan behöver profeter som uppstår inom sina egna led som Guds redskap för att återföra kyrkan till den rena och sunda läran precis som vi behöver profeter som återför oss till den sunda läran inom våra egna led.

 • http://www.skapelsetro.se Tomas

  Det är verkligen bra att de klena bibelkunskaperna lyfts upp som ett problem. Det har varit min känsla under flera år att det förhåller sig på det sättet. Jag tror också att det stämmer att konsekvenserna redan idag är allvarliga. Det är på sätt och vis ganska ironiskt: det finns idag fantastiska hjälpmedel för att läsa och förstå Bibeln. Det har nog aldrig tidigare varit lättare att förstå Bibeln, med undantag för Jesu egen tid kanske.

  Trots det så finns det en del att göra. Det gemensamma bibelstudiet behöver nog uppgraderas ordentligt. Och även om det är känsligt så måste vi nog ställa vissa minimikrav på dem som leder bibelstudier. När jag var tonåring upplevde jag bibelstudier som tråkiga och meningslösa. En orsak var att ledarna själva var ganska okunniga, vilket jag förstod först senare. Det var inte förrän jag kom i kontakt med kristna Israelvänner som jag första gången stötte på människor med djupa bibelkunskaper. Vilken skillnad det var på deras bibelstudier, jämfört med de jag upplevt tidigare! (De judiska bibelkunskaperna har nog delvis smittat av sig på israelvännerna; de är därför en resurs att utnyttja om man vågar bortse från vad som är politiskt korrekt i Sverige.)

  Det är lite tråkigt att behöva fasta på frågan om ”den enda rätta tolkningen”, som Patric Dalid gör. Menar han att det är bättre att kristna inte läser Bibeln än att de råkar tycka att deras egen tolkning av en viss text är den riktiga? Jag tycker att en av de bästa sakerna med gemensamma bibelstudier är just att få samtala om hur vi både ser samma sak, men också olika saker i en viss text. Sedan håller jag verkligen med om att det finns åtskilliga texter som jag har svårt att förstå. Men det måste ju inte bero på att texten nödvändigtvis är oklar, utan det kan också bero på att läsaren (jag) är okunnig.

 • Micke

  ”Det är allvarligt att bibelkunskapen är så dålig bland Sveriges befolkning. Särskilt allvarligt är det när den är dålig bland de som tillhör en kristen församling. Därför är det hög tid att bibelstudiet i församlingarna genast sätter igång. Det bör prioriteras.”

  Problemet torde väl snarast var att om Sveriges befolkning skulle få tillräcklig bibelkunskap så skulle de mångas positiva bild av kristen kärlek, mening, välgörenhet mm. få sig en allvarlig knäck!!!

  Mvh MS

 • Vägvisaren

  Bibeln är Guds ord och Gud eftersom det står i bibeln att ordet var Gud.

  Tycker man inte om bibeln så tycker man inte om Gud och tycker man inte om Gud som är skapare av allt, ja då har man gått in i en återvändsgränd och behöver vända om i kärlek till Gud fader, Jesus Kristus och den helige Ande!

  (Det finns någon som inte tycker om att kristna förkunnar och läser bibeln och det är vår själafiende. För han vet att när vi kan vår bibel och Guds ord så kan han inte stå emot utan måste fly bort från Guds folk. Precis som när han försökte ljuga och fresta Jesus i öknen.)

 • Torbjörn S Larsson

  SLUTA KALLA BIBELN GUDS ORD

  Det är dags att sluta kalla Bibeln för Guds ord.

  För om man nu gör det så innebär det ett ställningstagande.
  Det innebär att det fortsättningsvis MÅSTE vara det viktigaste i mitt liv.
  Om Gud verkligen har talat måste det fortsättningsvis vara det viktigaste i mitt liv.
  Att ta tid och umgängelse med Guds ord.

  En sketen lekmannapredikant

 • O.K

  STEFAN HAR ALLA PÅ EFK TAGIT SEMESTER DET VERKAR VARA VIRUS PÅ BLOGG

 • Mikael

  Hej O.K!
  Har du inget virusskydd?
  Jag tror mig inte vara drabbad, hur yttrar sig viruset på din dator?
  /Mikael

 • Vägvisaren

  BIBELN ÄR GUDS ORD
  BIBELN ÄR UT ANDAD AV GUD
  JESUS KRISTUS ÄR FRÄLSAREN HERREN
  HALLELUJA!!!

 • Mikael

  Hej O.k!

  Joh 1-5 ”I begynelsen var ordet, och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människans ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

  Här är många svar som vi kan ta och närma oss innan vi börjar fördöma eller fördumma de som skriver på bloggen!

  Om vi fortsätter att raljera i Herrens namn för att visa den rätta tron så kommer vi inte att närma oss sanningen någon gång!

  Och Vägvisaren hoppas du kan delge den visdom mer, kan du visa oss lite mer fördjupad kunskap för många är fullt med dig dit, men om Jesus Kristus är Frälsarens Herre! Varför går då hans ord ofta efter tolkningar av breven i bibeln och även GT.

  /Mikael

 • Vägvisaren

  Hej Mikael!

  Jag undrar varför du uttrycker dig så otydligt?

  Jag har inte skrivit att Jesus är frälsarens Herre utan att Jesus är min och andras Frälsare och Herre.

 • Mikael

  Hej Vägvisaren!
  Du har rätt det kom in ett s för mycket och var lite väl otydligt.
  Vi tar frågan igen:
  Och Vägvisaren hoppas du kan delge den visdom mer, kan du visa oss lite mer fördjupad kunskap för många är fullt med dig dit, men om Jesus Kristus är Frälsaren Herre! Varför går då hans ord ofta lagda senare än tolkningar av breven i bibeln och även Gammla Testamentet och med det får en lägre aktoritet.

  Du kanske inte håller med, men på denna websida har man flera gånger hävdat olika uttalande som inte är hörda från Jesus, utan uttänkta svar på Jesus gärningar av någon av has förtrogna efterföljare.
  Eller direkt citat från Bibelns Gamla Testamentet!

  /Mikael

 • O.K

  Det var inte virus på efk,s mötesplats det var spam som ställde till problem sidan är nu stängd

 • Vägvisaren

  Hej Mikael!

  Jag tänker svara dig med följande ord.
  Ordspråksboken 16:20
  Ordspråksboken 3:1-6
  Ordspråksboken 4

 • O.K

  Vägvisaren

  Ords. 29:9

 • Mikael

  Hej Vägvisaren!
  Tack för ett gott bibelstudie! Hoppas att vi kan berika varandra med mer av detta!

  Men Jesus sammanfattar hela Gamla och Nya testamentet med hans ord till Fariséerna i
  Matt. 22:37-40 och om vi inte förstår dessa ord finner vi aldrig visheten.

  Och O.K du gav mig Ords. 29:9 tack jag misstolka dit inlägg om virus och ber dig om förlåtelse, hoppas att det löst sig för dig det är ett otyg att bli drabbad av spam.

  /Mikael

 • Vägvisaren

  Hej Mikael!

  Ok, då förstår vi varandra!

 • Mikael

  Hej Vägvisaren!
  Du som kommit långt i ditt sökande av svaren och sanningen måhända sanningarna.
  Min fråga till dig är om tolkningen jag funnit angående dessa två buden (matt. 22:37-40) är: Att det första handlar om vem som skall hedras! Och det andra handlar om hur vi skall hedra honom!

  Om denna tolkning håller bör vi vara väldigt försiktiga med varandra, för då följer vi inte Herrens vilja.
  Betänk vad Judarna ansåg om Samarier, detta hatade blandfolk som bröt mot Juda rike,
  redan vid Salomos sons tid då det Norra riket bröt med Juda rike och Jehu fick börja härja fritt.

  Detta leder till att det jag anser att Jesus verkligen förklarade var att döm aldrig och ni kommer inte bli dömda.

  När någon gör en oförrätt ha överseende tills du vet allt om situationen, sedan får du pröva det hela mot det du vet och kan.

  Om du då väljer att se honom/henne som din fiende var beredd att gör dubbelt så mycket för att vara till lags, och om ni inte ändå kan förlikas och få en vänskaplig förståelse, acceptera att vi kan leva i samförstånd men ge inget extra.
  För här kommer Jesus ord om att strö pärlor för svinen.

  Det kan väl sägas om någon lägger ner ett stort arbete för att var sin fiende till lags, så kommer vänskapsband i regel att knytas och då kommer fienden att bli en nyfunnen vän.

  Detta läser jag in i Jesu lära och när detta glöms, blir kyrkan något den inte var tänkt att vara!

  Frågan till dig Vägvisaren är: Har jag fel och då var i har mina svar gått så fel?

  /Mikael

 • Mikael

  Hej Vägvisaren!
  Ett litet fel kom i texten på: Om denna tolkning håller bör vi vara väldigt försiktiga med varandra, för ANNARS följer vi inte Herrens vilja.

  Jag märkte att jag skrev DÅ i stället för ANNARS på femte raden ovan!

  /Mikael

 • Vägvisaren

  Hej Mikael!

  Matt. 22:37-40 Han svarade:”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet.

  Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.

  Som jag ser det är det så tydligt i bibeltexten om vad Gud menar med detta så jag vill inte lägga till något men om du undrar hur Gud menar så tycker jag att du ska fråga den helige Anden om hjälp för han kan verkligen hjälpa en att förstå bibeltexterna.

  Något som jag har reflekterat över är att Gud säger att den första versen är det största och främsta budet, därför ska vi alltid göra Guds vilja först och främst och älska Gud och Guds vilja före allt annat, även före vi älskar oss själva och andra.

  Men sedan när vi har den ordningen så kan vi älska andra och oss själva men då är det i rätt ordning som sagt och då gör vi det i Guds kärlek inte i oss själva. Då behöver vi inte pressa fram kärleken utan då kommer den naturligt från Gud för
  Gud är kärlek.

  Vi älskar Gud, Gud älskar oss, vi älskar vår nästa.
  Alla är inneslutna i Guds kärlek.

 • Mikael

  Hej Vägvisaren!
  Så enkelt är det, det är så enkelt att en femåring förstår det utan problem!

  Men varför är det så svårt att begripa för oss som vill sprida ordet till vår nästa!

  Dessa bud kommer tydligen efter syndakatalogen och taxeringskalendern.

  /Mikael

 • O.K

  Mikael

  Om det var så enkelt så behövde vi bara dom verserna men du kan inte komma ifrån
  Rom 1 som vi har diskuterat förut Läs O.K. 11

 • Vägvisaren

  Hej Mikaael!

  Guds rike är så enkelt för att alla ska kunna första och komma in i det som vill.

  Men det motsätter ju inte att man visar syndarna var vägen går för det kan ju också vara kärlek att hindra dem att gå evigt förlorade. Eller hur? Säger man inget så är man ju med och leder dem till fördärvet.

  Det kan vara jobbigt att konfronteras med sina synder och det är viktigt att den personen är kärleksfull som gör det. Kanske i många fall är det helige Ande som upplyser oss på ett kärleksfullt sätt vad vi behöver ta itu med men ibland har människor så dålig kontakt med helige Ande så de kanske behöver en väckarklocka.

  Men det bästa är om människorna själva känner att de behöver vända om och kanske ber kristna om hjälp i förbön o.s.v. jag håller med om att det inte är så bra med dömande kristna som är självrättfärdiga.

  Jesus älskade syndarna och utifrån den rena kärleken så bad han dem att inte mer synda och då var det mer naturligt för dem att sluta synda, de hade mer begär efter Jesus rena kärlek än till synden. De ville leva rent som Jesus gjorde.

  Sedan finns de som inte vill leva rent och inte vill sluta synda och inte vill lära känna Jesus och det är deras eget val. Människan har en fri vilja men de måste få en chans att vända om om de vill. De ska veta att det finns en utväg.

 • Mikael

  Hej Vägvisaren!

  Jag tror att vi närmar oss den fördjupade insikten som ofta går till spillo när ett ställningstagande är viktigare än försök att nå insikt i Guds vilja!

  Men fortsätt lite längre i rom kap 2:1-4 ”Därför är du utan ursäkt du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så.
  Menar du att du skall komma undan Guds dom du människa när du dömer dem som handlar så och gör på samma sätt? Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse?

  I Romarbrevet kap 1 lägger Paulus ut ett syndanät eller låt oss kalla det ett minfält där du har mycket svårt att säga dessa synder har jag inte något problem med alls, det finns många som har svårt med att vara fri från vers 27-32 den som skvallrar: Kallar det själv för att bry sig om andra. Den som är avundsjuk på sin grannes hem och bil kallar det för oväsentligt osv…

  Jag ser inte Gud eller Jesus uttala sig om en rangordning, utan synd är synd och när vi gör den måste även vi ta oss i akt. För vi ställer oss under domen om vi dömer!

  Och när vi vänligt ”korrigerar” någon annans felsteg, så finns det inget bättre sätt än att visa ett bättre liv med att leva det och hoppas de som faller för synden kommer och pratar med er, då kan man leda genom att förklara hur man tacklat det ”problemet” och leda genom att vara ett gott exempel.

  Något egen utnämnd moralisk väktare kommer alltid bli en stötesten då våra liv kommer att nagelfaras och det är alltid något som i betraktarens ögon inte håller måttet.

  Är det inte att man har hört dig skvallra så kan det var en onödigt dyr bil eller något annat.

  Därför när vi slår näven i bordet måste vi veta hela historien och gått i fiendens sida flera mil än vi normalt skulle orka och sedan kan vi stötta varandra, för den dagen du säger till någon att du syndar och själv är helt utan synd.
  Förklarar du för din vän/fiende att han är inte värdig.

  Jag tycker det är fel väg att fortsätta en broderlig vänskap på!

  /Mikael

 • Mikael

  Hej Vägvisaren!
  Ett litet tillägg:
  ”Vi älskar Gud, Gud älskar oss, vi älskar vår nästa.
  Alla är inneslutna i Guds kärlek.” Skrev du på .32.

  För att kunna ge Gud kärlek, så är det genom att vårda hans skapelse och ge kärlek till vår nästa.

  Nu kanske anser du att det var ju vad som skrevs! men det är mer passivitet i din tolkning och det är ett klart ställningstagande Jesus gav oss, du väntar inte på andra tar initiativ du sträcker ut din hand och erbjuder din hjälp och väntar inte på att någon kommer att hjälpa dig. (här får naturligtvis sunt förnuft råda så man inte är oaktsam och elak fast man anser att man bara vill väl.)

  /Mikael

 • O.K

  Mikael

  Om någon visar på vägen så säger du var gång att vi dömer du måste acceptera allt som står och jag vet sedan tidigare att du gärna hoppar över Rom 1.Jag är en gammal man som tar lång tid på mig för att få skrivit dessa ord då kanske det ofta blir lite kortfattat

 • Vägvisaren

  Mikael!

  Vad bra att du tror du vet allt så bra, då måste du ha en mycket bra relation till Gud och dina medmänniskor eftersom du altid tar initiativ till kärleksfulla handlingar mot dina medmänniskor.

  Men sanningen är också att du verkar gå emot många på den här bloggen och att du inte lyssnar när människor försöker vägleda dig rätt. Du kanske har rätt till en viss del och jag och de andra har också rätt till en viss del. Du kanske skulle ödmjuka dig och lyssna till vad vi andra har att säga dig.

  Jag kan ödmjuka mig och säga att jag kan ta till mig det du skrivit till viss del men ofta verkar det som om du säger emot dig själv.

  Du tycker att man ska hjälpa människor att komma rätt men bara om de frågar dig sedan tycker du samtidigt att man inte ska vara passiv. Det är mycket motsägelsefullt. Jag anser fortfarande att man ska älska Gud först eftersom han då kan vägleda en i hur man ska bemöta sina medmänniskor på bästa sätt.

  Söken först Guds rike och hans rättfärdighet sedan ska allt annat tillfalla dig. Först lägger man grunden och sedan bygger man huset. Inte tvärt om.

 • Mikael

  Hej Vägvisaren!

  Du har följt mig i mitt resonemang till där du måste ta ställning!

  Du skriver ” Söken först Guds rike och hans rättfärdighet sedan ska allt annat tillfalla dig. Först lägger man grunden och sedan bygger man huset. Inte tvärt om.”

  Men varje gång grunden är lagd kommer någon att säga: ”Men, så lätt är det inte!”

  Om du verkligen älskar Gud finns det bara ett sätt att hedra honom på: Ge lovsång till hela hans skapelse och älska din nästa!

  Jag har förklarat varför man inte skriver i en blogg att den inte är en av oss, sedan har jag försökt att förklara varför, och även ta med de två falska lärorna som Johannes varnade oss för.

  Efter detta försökte jag förklara var i, vi kristna har vår grund i vår tro.

  Hela tiden förklaras det : Jo, men det är ju Jesus på korset vi har vår utgångspunkt.

  Kära bröder, ni vill inte läsa att det ligger ett stort ansvar över er att ta till er Jesu direkta ord och följa dem!
  Om ni koncentrerade er på dessa ord, istället för att leta flisorna i andras ögon då kan det allt annat tillfalla oss!

  Och O.K!
  Jag har Romarbrevet som en utgångspunkt i min tro och att du har fått för dig att jag har hoppat över Rom kap 1 får stå för dig. Men har man läst hela brevet är det solklart i Rom 2:1-4 visar brevet på att ingen utom Herren kan ta på sig att visa en broders synd.

  Du kanske återgår till de platser i bibeln där det inte finns något val. Jag har blivit påvisad om ett ställe det står om en man som hade ett förhållande med sin styvmor.

  Visst finns synd som inte går att blunda för, men det är undantag och då får de ansvariga i församling ta på sig sitt ansvar.

  Men i Romarbrevet 1:30 står det att det är synd att skvallra hur många skulle våga stanna på kyrkkaffet om man åsiktsregistrerade alla som verkade prata lite för mycket om vissa personer, och efter det blev utslutna ur församlingen.

  Jag säger inte att det fel att göra det. Det jag säger är att detta är en sak man måste vara mycket försiktig med.
  Och det yttersta ansvaret för detta beslut ligger på församlingens ledare.

  Läs det jag skrivet ovan det finns med i Bibeln, om vi måste förhindra all synd, så är det en konsekvens av att agera med stöd av det.
  Vad kommer hända med våra församlingar då?

  Då återgår jag till kommentaren: Herren ser inte skillnad på synden.

  Men det gör vi och helt plötsligt räcker det inte med två bud att försöka förstå de, utan nu krävs det över 1500 sidor ”vår bibel”. Men de som inte tar Jesus på allvar när han förklarar dessa två bud kommer aldrig att förstå vad han läsernär han läse ur sin bibel, och veta vad han tror på!

  /Mikael

 • Vägvisaren

  Hej Mikael!

  Läs Hesekiel 13
  Mika 2

 • real LOVE in action

  Hej Mikael! Jag skriver inte som Vägvisaren skriver. Jag dömer dig inte.
  Jag uttrycker mig istället på följande vis: Jag har läst kärlekens väg som finns i första korintierbrevet.

  Det är viktigt att den väg man visar leder till rätt mål!

  Och jag jag hoppas att det har givit god frukt! Det här är en enkel men viktig puzzelbit för att förstå perspektivet!

  Jag älskar dig!

  Och jag ber att du ska må bra till Ande, själ, och kropp.

  I JESUS KRISTUS namn amen.

 • Vägvisaren

  Hej Mikael!

  Som sagt så tycker jag att du har vissa poänger i det du säger men jag håller inte med dig i allt.

  Speciellt inte att man inte ska konfrontera kristna människor som syndar. Jag har gjort det och det har lett till att de som uppriktigt har velat ändra sig har gjort det och har kommit närmare Gud efter det. Även så har jag själv blivit konfronterad med saker i mitt liv som inte var bra som jag har övergett och det är jag tacksam för att det finns de som vågar konfrontera och ifrågasätta inte bara stryker medhårs. Ibland kan ett som man kan tycka hårt bibelord fostra oss.

  Angående skvaller i församlingen så tycker jag inte att man kan utesluta någon utan att den har fått chans att vända om ifrån sin synd. Annars tycker jag att det är en bra ide för skvaller och förtal är mycket sårande och det är från den onda, men först ska pastorerna eller de andra kristna tillrättavisa sin broder, syster. Du har rätt i att det är en allvarlig synd.

 • Mikael

  Hej real LOVE in action!
  Det glädjer mig storligen att du funnit styrkan att hjälpa mig att må bra! Tack!

  Hej Vägvisaren!
  Det som är viktigt för mig och många med mig, det är var i håller du inte med mig, då varje ställningstagande har jag funnit stöd i Jesus budskap.

  Sedan kan jag hålla med dig, när jag går sida vid sida med en broder i flera möten då kan uppmuntrande råd och hjälp till bättring var helt ok och då får man även chansen att få råd tillbaks.

  Men det är efter vi har blivit väl bekanta och en sådan vänskap tål och stärks med råd och hjälp, till och med om synd.

  Men hur många samtal har du fört med Jonas Gardell och har han förklarat för dig sida upp och sida ner varför han skrivit som han har?

  När du gjort det och visat varför dessa skrivna stälningstagande är så fel, och om han har förklarar än en gång varför det står där, och du förklarar vari det är fel.

  Då först då vet du varför det är skrivet på ett visst sätt och då kan det hända att han ser att detta inte var tillräckligt genomtänkt och kommer att revidera texten på de punkterna som ni diskuterat, eller han svarar kategoriskt, Nej! Detta tillhör en process som bara måste fullföljas. Eller ger något annat svar!

  Först då kan jag tänka mig ställningstagande att förklara Jonas Gardell som för avvikande för vår lära.

  Jag börjar inte med att förklara honom som falsk profet, utan denna turordning måste ske före! Annars ligger orden i Rom 2:1-4 för ett sådant handlande.

  Som sagt det var starten som fick mig att skriva i denna blogg, men jag tror att det skulle vara mycket intressant för mig och flera med mig var i mitt ställningstagande är så fel!
  Har du tid och ork skulle jag bli Jätteglad!

  /Mikael

 • Vägvisaren

  Hej Mikaael!

  Jag tycker det verkar som om vi börjar närma oss varandra och sanningen på vägen.

  Angående Jonas Gardell så har jag inget intresse av att läsa hans bok och jag har inte heller uttalat mig angående den.

 • Vägvisaren

  Angående Jonas Gardells bok om Jesus så är min kommentar om den att om jag vill jag veta sanningen om Jesus så läser jag bibeln.

  Bibeln är Guds eget ord och beskrivning av Jesus kan inte bli mer tydlig än genom bibeln.

  Där står sanningen om honom och det finns ingen chans till felaktigheter eller missledande. Då går in på rätt väg.

 • kjell

  Vägvisaren

  Om du går tillbaka på äldre bloggdatum speciellt dom långa så kan du hitta Mikaels budskap som går ut på att homosex är en liten synd.Det är många här som har visat på vägen men han vill få oss att välsigna ett sådant liv och han pekar ofta på andra synder som att dom är lika allvarliga.

  Men homosex är helt emot Guds skapelse och då är det en mycket stor synd

 • Vägvisaren

  Kjell!

  Jag håller med om att homosex inte är acceptabelt. Om man vill leva som kristen så måste man avstå från det och så också all annan synd.

  Gud vet hur vi tänker angående synden i våra hjärtan, försöker vi bättra oss och avstå från synd, söker vi hjälp och förbön gör vi avkall på vårat kött, för att komma närmare Gud eller accepterar man sin synd och vill att andra också ska acceptera den.

  Jag hoppas att alla som läser den här bloggen vill komma närmare Gud.

 • Mikael

  Hej Vägvisaren!
  Kjell anser att jag tar lätt på Homosexualitet. Jag kan hålla med honom, då man nu anser att den homosexuella läggningen beror på en hinna i hjärnan och dess förmåga att släppa fram manligt eller kvinligt könshormon.

  Jag tar det lika hårt att var Homosexuell som att skvallra eller slösa med pengar och alla andra synder som räknas upp i Rom. kap.1.

  Och det är därför jag blir så avskydd av många som ger mig svar på tal.

  Men det som jag inriktar mig på i mitt agerande det är Rom kap 2:1-4 och de övriga kommentarer Jesus ger för att tillrättavisa tillrättavisaren.

  Och det är just detta som är så svårt att se för gemene man att Jesus förklarade när vi går för långt i vår strävan till den perfekta kyrkan. Ingen av oss är värdig utan alla strävar vi till att närma oss ett rättfärdigt liv och den dagen vi når dit, så måste vi nog ödmjukt säga till oss själva att högmod är också en synd.

  Vi kan inte säga att vi är färdiga utan måste fortsätta att ta på oss korset varje morgon och bära det.

  När vi möter en frälsningsupplevelse innebär det att vi fortsätter att sträva vidare på den smala vägen.

  sedan Vägvisaren jag reagerar lite på att du börjat stava mitt namn med två aa, vad kommer det säg?

  /Mikael

 • Vägvisaren

  Hej Mikael!

  Ett litet skrivfel bara angående aa!

  Angående homosexualitet så, även om det berodde på en hinna i hjärnan så behöver man inte gå så långt som att ha sex med en samkönad,man kan söka hjälp med hormon behanlingar förbön, man kan ropa på Jesus att han ska hjälpa. Jesus har besegrat all synd så han kan också befria från synden.

  Synd ska man inte ta lätt på eftersom den skiljer oss ifrån Gud, Gud har genom Jesus Kristus kunnat radera ut vår synd men om vi aktivt efter frälsningen tror att vi kan fortsätta att synda på nåden så står det om det i Judas brev 3-16 Med betoning på vers 4

  Jag håller med dig att ingen är perfekt och alla kristna kämpar med olika synder, men det är viktigt att poängtera att det finns också de som inte kämpar och inte tar sitt kors på sig och den attityden och den läran är inte OK enligt Guds ord och det kan leda människor fel, så det är viktigt vad man predikar när det gäller detta.

  Visst finns det nåd för oss men vi har också skyldighet att hålla oss kvar på vägen för att komma fram till himmelriket.