Gled in på Kristdemokraternas valupptakt

Tack för alla tips när det gäller debatten med Sturmark, ska ägna lediga stunder under denna vecka och kommande helg, åt att titta på tipsat material och texter.

En annan sak, vi närmar oss nu val till Europaparlamentet, och funderar på att skriva någon form av guide för kristna, om vilka frågor man bör ställa som vägledning för hur man röstar i kommande valet.

I går kväll blev jag inbjuden till Kristdemokraternas releaseparty för Ella Bolins kampanj inför valet. Jag ska leda en utfrågning med henne, Agenda Söderhöjd 26 maj, därför blev jag inbjuden. Fick möjlighet att prata lite med både socialminister Hägglund och ministern Maria Larsson, samt flera av statssekreterarna som var med, Jakob Forssmed och Ragnwi Marcelind. Forssmed berättade för Maria Larsson att han i detalj mindes en predikan jag höll i höstas, vilket enligt Forssmed berodde på predikans kvalitet, tackar!

Pratade förstås lite med Ella Bolin, som är Kristdemokraternas förstanamn i EU-valet, och blev till och med fotograferad tillsammans med henne. Min bloggarkollega på Dagen, Emanuel Karlsten borde vara grön av avundsjuka. Han erkände ju på sin blogg att han inte vågade prata med Ella när hon besökte Dagen, och dessutom vågade han bara smygfotografera henne. Jag både pratade med Ella och blev fotograferad ihop med henne, det du Emanuel!

Ella kommer särskilt att lyfta fram tre frågor inför sitt arbete i Europaparlamentet, klimatfrågan, människohandeln och trafficking, och alkoholpolitiken. Bra approach, och alla tre frågorna av specifikt intresse ur kristen synvinkel, engagemang mot sociala orättvisor och att stå upp mot förtrycket i olika former bör vara en kristen politisk ledstjärna. Man bör komma ihåg att klimatförändringarna främst drabbar tredje världen, och alkoholfrågan är framförallt en solidaritetsfråga med människor som har missbruksproblem, inte minst drabbade barn och andra anhöriga.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonny

  Jag tycker att kristna ledare skall vara partipolitiskt oberoende för att inte hamna i bindningar som hämmar den profetiska skärpan. Hoppas Stefan står oberoende trots många kontakter med KD.

  Det är inte heller bra när en kristen rörelse blir allt för förknippad med ett visst parti som Pingströrelsen var under min uppväxt. Jag påtalade det många gånger och då blev man om inte utfryst så nära på. Rörelsens koppling till ett parti, som man dessutom gjorde reklam för under sammankomster, stötte bort en hel del folk.

 • Anton Fagerstedt

  Jonny! Väl skrivet!!!

 • Bo

  Ella Bolin, är inte hon systerdotter till Anders Blåberg? Man kan ana genernas betydelse för progressiviteten.

 • Robert

  Bo: Vilken äcklig kommentar.

 • Christer Roshamn

  Men kära nån pojkar! Stefan skriver inte någonstans att han röstar på Kristdemokraterna?
  Om inte jag är felunderättad så väl Jakob Forssmed och Ella Bolin EFK:are?, så det är väl inte konstigt om de gillar Stefan?

  Christer Roshamn

 • Jonny

  Christer: Nej, han säger inte att han röstar på KD. Däremot verkar han vara med på en del av deras möten och låta sig fotas med dem. Om han vore oberoende skulle han väl också kunna vara med på andra partimöten och låta sig fotograferas med andra partipotentater. Jag vidhåller att kristna ledare skall vara försiktiga i sina partikontakter och vara strikt partineutrala. Annars riskerar man både den profetiska skärpan och förtroendet från allmänheten.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Jonny, håller med dig i princip. I min roll som statsvetare/konsult har jag kontakt med alla partier. I min roll som samhällstillvänd kristen ledare är dock min erfarenhet att kristdemokraternas ledning har betydligt större intresse än andra partier att ha kontakt med olika kristna ledare. Har försökt bjuda in gäster till mitt ”Agenda Söderhöjd” från andra partiledningar men fått nobben. Sedan tycker jag att även pastorer och kristna ledare ska ha möjlighet att vara politiker, det ska inte vara förbjudet. Att hålla isär olika uppdrag och uppgifter behöver man ju kunna göra. Bland de äldre frikyrkosamfunden och även inom Svenska Kyrkan är det praxis att man kan kombinera politiska uppdrag med att vara kyrkoherde, pastor eller samfundsföreträdare, så det är lite olika syn på detta i olika samfund.
  Det jag skrev om fotografering -var bara för att skoja med Emanuel Karlsten på Dagen, det var en kommentar om ett blogginlägg han skrev om Ella Bolin för länge sedan, Emanuel fattar skämtet, jag vet att han kikar in på min blogg, så han ser nog det här.

  hälsar
  Stefan Swärd

 • Jonny

  Tack för svar Stefan. Jag kan ju inte göra en regel utifrån skriften. Det handlar väl mer om konskevenser och praxis för vad man anser vara lämpligt. Jag har mina erfarenheter som gör att jag drar de slutsatser jag gör. Sedan är min syn att en herde skall vara en herde för hela flocken. Och eftersom en del i flocken är politiskt känsliga, så kan herden kanske avstå en politisk partibeteckning för att inte väcka anstöt i onödan.

 • Nils

  Hade KD dörrvakt med specialbevakning av att inte släppa in Lennart Sacrédius ??????
  Ovanstående namne KD:are kunde ju bli störda… eller Hägglund kunde få fnatt av att en ”icke samarbetsvillig” partikamrat tog över föreställningen.

  Nej !

  KD är körda i eu-valet !!!

  kom inte dragande med att kristna ska rösta på KD, efter den okristliga behandlingen av Sacrédius !!!!!

 • Fredrik

  Vad exakt skulle vara hämmande för den profetiska skärpan i att beblanda sig med ”fel” människor eller synas i fel sammanhang? Tror att den tankegången pekar på en riktigt ytlig förståelse av vad det profetiska innebär. Visst kan folk bli stötta – som alltid när de dömer efter skenet – men det är något helt annat, som när folk irriterades över att Jesus ofta syntes i helt fel sammanhang.

 • Jonny

  Fredrik: Det är bara se vad som hände efter reformationen där kyrkan knöts till kungamakten. Jag tror också att bindningar till den politiska makten gör att man riskerar att bli mer försiktig i den profetiska tonen. Det finns väl inget ytligt i den analysen. En del av det profetiska är att tala Guds Ord till makthavare. Detta blir förstås svårare om man känner dem man skall tala till, särskilt om det handlar om allvarsord.

  Sedan är det faktiskt så att en herde skall vara herde. En herde kan ju inte kompromissa med Guds Ord, men däremot lägga bort annat som väcker onödig anstöt. Där ingår att skylta med partipolitiska uppfattningar. Herden skall ju inte förverkliga sig själv, utan ge sitt liv för fåren. Svensk Pingsrörelse är ett ledsamt exempel på hur man stötte sig med arbetarrörelsens folk helt i onödan genom sin koppling till KD. Evangeliets framgång blev högst sannolikt lidande pga detta.

 • TOR

  Förstår faktiskt inte resonemanget att en pastor ska lägga band på sig själv och inte kunna delta i samhällslivet om han skulle vilja och ha möjlighet till det. Kyrkan borde vara öppen med var man står och inte mörka. Om pastorn har tid och intresse så kan han väl vara både fotbollsspelare och politiker vid sidan av pastor. Som sådan kan han vara en förebild och lysande exempel. Om någon tar anstöt och illa vid sig så är väl inte det pastorns fel eller problem. Tror faktiskt att det är viktigt att kyrkan syns och finns och är med i samhällslivet. En pastor som isolerar sig i kyrkan av rädsla för att göra fel och säga fel har väl knappast en bra strategi, även om motivet är omsorg om församlingen och den kristna tron. För den skull måste givetvis inte alla församlingsledare vara engagerade utanför kallelsen inom församlingen. Säger bara att friheten måste finnas. Jag anser att Stefan Swärd är ett lysande positivt exempel på person som syns och hörs på ett utmärkt vis.

  Om nu den svenska pingströrelsen har stött sig med arbetarrörelsen så är väl detta att beklaga men samtidigt bättre att man varit öppen med det och var man står utan att mörka och sopa under mattan. Varför skulle man försöka vara något annat än det man är. Pingströrelsen historia är Lewi Pethrus och Kds var hans sätt att torgföra de uppfattningar som fanns och försök att påverka. Vad man än anser om partiet och om det var en riktig strategi har då jag svårt förstå att det är bättre hålla tyst än stå upp för vad man tror på. Med Pethrus som drivande kraft är ju kopplingen rörelse – parti oundviklig. Men sen dess har ju Kd gjort sitt bästa för att skaka av sig sitt arv.

 • Jonny

  Jag tycker att vissa tar väldigt lätt på herdens uppgifter och hur lätt det är att i onödan stöta bort personer. Partipolitiskt arbete kan andra ägna sig åt än pastorer. Om tydlighet i evangeliet stöter bort folk så kan det knappast förhindras, men nog är det synd om partipolitik hos kristna ledare stöter bort människor. Mina argument är bra och jag tjatar inte om dem mer.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Jag tror knappast att det är enskilda pingstpastorers engagemang i KD som stött bort arbetarrörelsens folk. Att jämföra detta med kyrkans tidiga koppling till kungamakten är skrattretande. Om det är något som stött bort eller snarare snärjt bort arbetarrörelsen folk från den kristna församlingen, så är det snarare den ideologi som haft och fortfarande har arbetarrörelsen i sitt grepp.

  Jag tycker det är bra om inte pastorer tassar fram alltför mycket i ullstrumporna och är för rädda för att stöta sig. Det behövs lite mer av ”Gå och säg åt den räven…”, för att citera känd biblisk personlighet.

 • Jonny

  ”Skrattretande” Ja, nu råkar jag vara historiker och har det långa perspektivet. Pingströrelsen har haft stor betydelse i Sverige, men man förlorade en del av sin frihet när man blev partipolitisk. För att vara rak: Jag har sett en församling förlora sin profetiska udd eftersom man anpassar budskapet efter församlingens KD-riksdagsman. Pingst gjorde ett stort misstag när man knöt an till den politiska makten. Där påbörjades den politisering av rörelsen som Svenska Kyrkan utsattes för på 1500-talet och som vi ser än idag. Varken Svenska Kyrkan eller Pingst kallar någon för ”Den där räven”, idag.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Jonny, även om du är ”historiker” (jag vet ju inte hur många poäng du läst för att förtjäna titeln), så är jag inte så säker på att din analys av det historiska materialet är korrekt inte heller att dina historiska kunskaper är så värst imponerande, och jämförelsen med det som idag kallas Svenska kyrkan men på 1500-talet bara kallades Guds församling/kyrka i Sverige är fortfarande lika skrattretande. Svensk pingströrelse är inte en reformation av kyrkan i Sverige som genomförts i nära samarbete mellan Lewi Pethrus och den svenska regeringen, och där LP skulle ha ansett att statsministern kan vara kyrkans överhuvud!

  Svensk pingströrelse är inte heller partipolitisk. Att två tredjedelar av en församlings medlemmar röstar på KD, betyder inte att församlingen är partipolitisk. Om, däremot, din beskrivning av viss icke namngiven församling skulle vara korrekt, så skulle det kunna vara ett beklagligt exempel på det som i Bibeln skulle kallats en anpassning till världen. Men utan detaljkunskaper i det aktuella fallet kan jag inte göra en analys av det.

  Men att många ledande företrädare för en kyrka/ett samfund börjar försöka göra sina röster hörda i för dem viktiga politiska frågor som är av stor relevans utifrån det kristna perspektivet, är inte en negativ ”politisering”. Även idag kan t.ex. frågor gällande religionsfrihet, yttrandefrihet, äktenskapslagstiftning mm (för att ta aktuella exempel) föranleda ett politiskt engagemang. Det kan i det sammanhanget också vara så att det är endast ett eller två partier som är lämpliga för detta engagemang, medan andra partier är uteslutna pga deras politiska ideologi eller inställning.

  Vi kristna är inte kallade att på eget bevåg och frivilligt lämna denna världen och leva i isolerade kommuniteter. Även en pastor måste ibland ta politiskt ansvar. Så har det varit genom hela den kristna kyrkans historia, inte bara i sammanhang där kyrkan har varit styrd av staten i form av s k ”statskyrkor”.

  Att engagera sig i kampen för religionsfrihet och yttrandefrihet är inte att förlora sin frihet, det är att kämpa för den!

 • Jonny

  Jag upprepar för sista gången mina argument: En herde bör inte ta partipolitisk ställning (däremot kan han ta ställning i sakfrågor utifrån Guds Ord) därför att:
  1. Den profetiska skärpan riskerar att förloras om man får bindningar till olika partier och makthavare. Det visar historien både vad gäller Svenska Kyrkan och Pingströrelsen.
  2. En herde skall inte väcka anstöt i onödan. Att stå för ett parti väcker anstöt i onödan och ingår absolut inte i herdeuppdraget. Herden skall på olika sätt ha omsorg om fåren. Det är hans livsuppgift.

  Det får räcka så. Känns som att det blir omtuggningar nu. Jag har de argument jag har. Andra har sina. Läsarna får väga för och emot.

  Givetvis är Pingströrelsen partipolitisk. KD reklammerades i vanliga gudstjänster. KD´s företrädare påverkade teologin. KD´s representanter presenterades från talarstolen etc etc. Jag skulle kunna skriva sida upp och sida ner om detta. Svenska kyrkans bindningar till kungamakten kan mycket väl jämföras med hur den fria Pingströrelsen blev uppbunden av ett politiskt parti och blev politiserad. Där hade Maranata rätt i sin kritik.

  Jag nämnde att jag är historiker (doktorand, fil mag) för att informera varför jag gör historiska jämförelser), inte för att skryta med en titel.

  Därmed avslutar jag min del av debatten.

 • Tomas Ander

  Med all säkerhet kommer jag att personkryssa på Alf Svensson i EU-valet!

  Frikyrkopastorer har historiskt sett ofta varit partipolitiskt aktiva i sina kommuner. Några har även suttit i riksdagen. Nu tycker jag det är dags att få in en i EU-parlamentet, i alla fall en ”pastorsunge”.

  Det är upp till var och en att följa sin övertygelse i denna fråga. Förr hade jag den uppfattning som Jonny står för. Idag har jag en annan syn på saken.

 • TOR

  Inte för att jag vill munhuggas i onödan, men med respekt för olika uppfattningar som finns anser jag att det är välgörande att lufta åsikter. Vissa saker är självklara, som att församlingen framförallt är en andlig gemenskap med uppgifter därmed förenliga och det är inte att vara politiskt parti. Pastorn har sin uppgift i församlingen och det är inte att vara partiledare eller politiker. Pastorn bör alltså inte se politiska uppdrag som en del av sin roll som pastor. Men om de flesta i församlingen inkl pastorn sympatiserar med Kd är det väl naturligt om detta får konsekvenser. Pastorn, om han har någon fritid, kanske har ett politiskt engagemang. För den skull bör han inte göra kyrkan till sin politiska plattform. Det skulle ju verkligen kunna göra alltsammans till en klubb för inbördes beundran. Att som exempelvis Ulf Ekman från kyrkans estrad propagera för ett regimskifte i borgerlig favör samt uppmana församlingens medlemmar använda valsedel av viss politisk färg måste vara ett ytterst tveksamt agerande. Sådant kan naturligtvis väcka anstöt. Det är att gå för långt och är ett intrång i andras integritet. Politiska slutsatser och följder av kristen tro måste var och en själv göra. Men om personer med kända politiska åsikter på olika vis gör dessa aktiva istället för passiva har jag svårt förstå är detsamma som att väcka anstöt. Dessutom skulle församling och kyrka kunna göra manifestationer och markeringar i viktiga frågor som har andlig/religiös relevans utan att för den skull gå i partipolitiska ledband. Jesusmanifestationen är ju inte menad som en Kd-manifestation. Jag önskar att den manifestationen skulle kunna vara bred och fri i sann ekumenisk anda utan teologisk tvångströja. En mäktig vision.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Eftersom det finns mycket att säga och jag inte vill ta upp mer utrymme här och föra en diskussion som går långt bortanför Stefans inlägg, kan jag hänvisa till ett blogginlägg jag just gjort i min egen blogg i detta ämne. Adressen är:
  http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/

  Men till Jonny som anser att det inte anstår en god herde att väcka anstöt, hur ska man kunna ha profetisk skärpa som du skriver om, utan att väcka just anstöt?

 • Jonny

  Mikael: Jag ska svara på din fråga. Väcker man anstöt med Guds Ord så är det helt naturligt. Det gjorde Jesus också. Det kan man inte tumma på. Jag syftade på att väcka anstöt i onödan, dvs sådant i livet som man kan lägga bort. Jag ska nu med intresse läsa din blogg.

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Jonny, det låter väldigt fromt när du skriver så där om att inte väcka anstöt i onödan, utom när man citerar bibelord. Men i praktiken fungerar det du säger inte som annat än systematiserad människofruktan klädd i religiös täckmantel. Därför att även om du iakttar en normal hövlighet, artighet, takt osv., så kan du inte styra över människors olika idéer och uppfattningar om vad som är rätt eller inte, lämpligt, passande eller inte, etc. Därför kommer du att märka att man väcker alltid anstöt på något sätt hur man än vänder och vrider sig. Underskatta aldrig en människas förmåga att ta anstöt. (Jag förutsätter förstås att man iakttar just en normal anständighet och hyfs, etc.)
  Just detta med att på något sätt vara partipolitiskt aktiv är en sådan fråga det råder delade meningar om, och alla anser inte som du, att en pastor måste vara tillbakadragen till minsta tänkbara gemensamma nämnare i allt. Ditt sätt att tala om att undvika att väcka anstöt kan egentligen uppfattas som ett förtäckt sätt att styra och kontrollera hur andra ska bete sig, utifrån just dina säruppfattningar.

 • Jonny

  Mikael: Självklart skulle jag önska att pastorer följde mina råd. Men där får var och en följa sitt samvete först och främst. Men givetvis skriver man att försöka påverka. Det betyder inte att man står under religiösa andemakter. Dumheter! Kväv mig inte. Och varför fortsätter du en debatt som jag har bett om att få avsluta?

 • http://mikaelkarlendal.pingstkyrkan.net/ Mikael Karlendal

  Jonny,
  Ingen utom du själv har pratat om religiösa andemakter.
  Ingen har försökt kväva dig.
  Jag har sagt att pastorer inte kan springa runt och svassa hur som helst.
  En debatt fortsätter tills någon slutar skriva kommentarer.

 • Jonny

  Nej, men du använde uttryck som religiös, styra och kontrollera – i den betydelsen du använde det brukar det ofta vara religiösa makter bakom. De försöker alltid binda människor med religiösa ok. Men nu, Mikael, slutar jag för min del denna debatt igen. Så om du inte ställer någon ny fråga till mig så underlättar det för mig att inte skriva mer. Jag har inget behov av att vinna debatten. Synsätt står mot synsätt. Men frågan är inte så viktig att man inte kan be och arbeta ihop. Jag menar inte att man är mer helgad för att man har det ena eller det andra synsättet. Jag argumenterade bara för det jag tror är bäst med evangeliets framgång som måttstock. Jag respekterar givetvis dina argument. Det blev väldigt många jag i detta inlägg. Bäst att krypa till korset.