Återkommer med kommentarer på alla kommentarer

Tack för alla inlägg i debatten om Jonas Gardells bok. Noterar att det var besöksrekord på min blogg under måndagen. Och att ett antal bloggar har hakat på debatten. Behöver läsa alla kommentarer i lugn och ro, och också de olika blogginläggen, så ska jag försöka senare under tisdagen återkomma med en kommentar på alla kommentarerna.

Nu ska jag åka och lämna en trasig bil på verkstaden, har på morgonen kikat på de gamla kristna bekännelseskrifterna, och på vad Svenska Kyrkan tror på och hur vi har formulerat gemensam tro i Charta Ecumenica, det har ju gjorts försök att fomulera någon form av minsta gemensamma nämnare i kristna tron.

Där utgår man från Niceanska trosbekännelsen från 381 som en gemensam kristen nämnare för de olika kristna kyrkorna. Den formulerar Jesustron på följande sätt:

och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, (Gud av Gud,) ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Stefan. Stressa inte upp dig för mycket bara. Läs besöksstatistiken mindre o känn ingen press på att bemöta allt… Mästarens ok är inte för tungt.

  Säger jag o kommer med en liten kritik… Frågan är väl just om den efter-konstantinska ortodoxin på ett riktigt sätt speglar den tidiga Jesus-rörelsen. Jesus ställde ju inga krav på att man skulle ställa upp på Nicea-liknande formuleringar, däremot förväntade han sig ett förändrat liv under hans ledarskap där man lät sig förvandlas av hans radikala undervisning. I den efter-konstantinska kyrkan så accepterar man hedningar i kyrkan som inte känner sig förpliktade att lyda Jesus om tex rikedom eller fiendekärlek, samtidigt som man börjar förfölja heretiker som tänker fel om förhållandet mellan Jesus naturer och om Guds inre väsen.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  JOnas,
  Håller med dig om de klassiska trosbekännelserna kontra tidiga Jesusrörelsen.
  Anledningen till citatet är att detta är något som samtliga kyrkor i Sveriges Kristna Råd har formulerat som en gemensam nämnare, inklusive Svenska Kyrkan.
  Så i förhållande till sådant kristet allmängods ligger Gardell lite vid sidan av, det var detta jag försökte hävda, i polemik mot alla inlägg på min blogg som uttrycker kritik mot min kritik av Gardells bok.

  hälsn
  Stefan Swärd

 • Jacob

  1: Svenska kyrkan stavas fortfarande med ett litet k.
  2: Guds Ande verkar i och genom den kyrkliga traditionen.

 • http://larsflemstroms.blogg.se Lars Flemström

  Den nicenska trosbekännelsen är inte den enda. De dogmer som uttrycks i den nicenska har dessutom växt fram under lång tid. Gardell nöjer sig inte med att ta avstånd från ”den efterkonstantinska” kristendomen, utan lancerar en helt ny Jesus jämfört med Bibelns. En bok, som betytt mycket för mig är Alan Richardsons ”Hur uppstpd de klassiska dogmerna”, utgiven på Svenska kyrkans, diakonistyrelsens bokförlag 1961. Den är svår att få tag i. Det inledande kapitliet slår fast att ”Jesu lära” inte bara är det som liberalteologerna kallar ”jesu enkla lära” utan även Jesu lära om sig själv, vem han är och varför han har kommit. Att en sådan bok kunde ges ut inom Svk 1961 visar att Svk då var en levande kristen kyrka, som trodde på det som Gardell förnekar. Nuivarande domprosten i Uppsala Tuulikki Koivonen-Bylund sa i TV4 Gomorron Sverige att Gardells bok bygger på ”den senaste vetenskapliga Jesusforskningen”.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Stefan. Visst, men att denna typ av biskopskyrkokramarekumenik numera även förespråkas av EFK är knappast ett bevis för att den är sann, snarare på att dom rörelser som fanns långt innan EFK har stagnerat och institutionaliserats och tappat sin udd.

  För mig blir det konstigt när du som EFK-ordförande uttalar dig om vem som är kristen på ett sätt som gör att fribaptisterna (ett av dom tre samfund som bildade EFK för er som inte vet) inte ryms. Ett sånt arv borde förpliktiga till lite varsamhet med heresi-utropen. Själv ser jag fb som kanske det tydligaste exemplet på en rörelse av efterföljare som vi haft i Sverige. Så där tänker vi helt klart lite olika.

 • Tobias Fritzon

  Jonas. Vad exakt i Niceanska trosbekännelsen kan inte fd FB ställa upp på? Vad ställer inte du upp på? Kan man inte acceptera den utan att hålla med om alla de politiska omständigheterna? Mvh, Tobias Fritzon.

 • Helen

  Hej Stefan, jag tycker att det du skriver är så bra! Tack för att du står för sanningen om Jesus Kristus vår frälsare herre och vän. Ingen kan ta ifrån oss sanningen som gjort oss fria. Jag blev frälst och döptes i Södershöjderskyrkan som du var pastor i. Mitt liv har bara blivit bättre och bättre sedan dess och jag är så glad att jag är frälst. Jag ber om Jesus blods beskydd och änglabeskydd över dig och din familj i Jesus Kristus namn Amen

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Tobias. Fb förnekade treenighetsläran, se tex häftet ”Något om vår tro”, 1943. Om du träffar på riktigt gamla fb:are idag så tror jag att en del fortfarande skulle sväva på målet om detta (har jag hört). I övrigt så förnekade FB (precis som Gardell) det som ibland kallas ”den objektiva försoningsläran” (Jesus tog Guds straff osv), men också dom eviga straffen (dom var universalister), och det finns till och med en text (”Minnesteckning över Helge Åkeson”) där påståendet att ”Bibeln är Guds ord” problematiseras. Samtidigt var dom starkt missionerande och levde ett radikalt liv där man tog Jesus ord i bergspredikan på stort allvar (till skillnad mot många andra samtida ”bibeltroende”). Och på dom flesta eller alla av dessa punkter har nu Stefan mfl gått till angrepp mot Gardell.

  När det gäller Nicea så ogillar jag framför allt skarpt att Jesus liv och budskap i Nicea reducerats till ett kommatecken mellan jungfrufödelse och korsfästelse. Jag ser Jesus liv och budskap som själva centrum i det liv vi bör leva, och menar att detta var centralt för den tidiga Jesus-rörelsen men däremot inte för den efter-konstantinska stats-horande kyrkan. När det gäller treenighetsläran så förkastar jag den inte, men jag kan heller inte ärligt skriva under på formuleringarna ”född av Fadern före all tid” ”stigit ned från himlen och antagit mandom” ”av samma väsen”. Jag tycker inte dessa formuleringar är tillräckligt väl förankrade i skrifterna. Samtidigt tycker jag mig inte ha tillräckligt grund för att förkasta dom.

 • Johan

  Jag ser ofta kommentarer på bloggar av den typ som också ges här ”efter-konstantinska stats-horande kyrkan”. Det finns personer som hävdar att kyrkan vid tiden för Nicea var urspårad eller så anser man att kyrkan vid den tiden var skökan som det talas om i Upp.

  Dessa kommentarer skrivs av personer som anser sig vara bibeltroende. Man ska i detta sammanhang tänka på att Nicea inträffade några årtionden innan den första (bevarade) listan över NTs böcker som överensstämmer med vår kanon skrevs. Ytterligare några årtionden senare så tas de första besluten kring kanonfrågan. Det blir därför en intellektuell kullerbytta av imponerande mått att hävda att kyrkan vid tiden för Nicea vara urspårad/skökande/horande men samtidigt använda sig av böckerna i den kanon som fastslogs av den kyrka som man förkastar. Kyrkan använde sig av den bevarade tron från apostlarna och därmed ytterst från Jesus när den skulle fastslå kanon såväl som trosbekännelser.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Johan. Du tycks veta mycket om mig, tex att jag är ”bibeltroende”. Det är alltid intressant att få lära sig saker om sig själv som man inte visste om av andra som inte känner en…

  Nåväl. Dom flesta av dom texter som idag räknas till NT kom att betraktas som särskild skrift på ett relativt tidigt stadium. Det var inte den institutionella kyrkan som på 300-talet skapade kanon, det hela var en lång process i vilken vissa texter tidigt kom att få sin särställning genom att dom användes som Skrift i församlingarna. Och detta känner du väl troligen till? Fyra evangelier, huvuddelen av den paulinska litteraturen, Apg och ytterligare några texter tycks ha uppfattats som Skrift i många församlingar hundratals år innan slutet av 300-talet. (Det fanns också andra texter som ibland räknades in (tex Barnabas-breven, Hermas Herden) som nu är utanför.) Men man kan alltså utan problem betrakta huvuddelen av NT som helig skrift och samtidigt tro på ”kyrkans fall” eller liknande.

  Sen håller jag med om att en starkt Konstantin-kritisk hållning också borde leda till en viss öppenhet kring kanons gränser, o till en problematisering av biblicism o påståenden av typen ”Bibeln är Guds ord”.