Kommentar med anledning av Ekot-intervjun

Medialogiken fungerar på sitt eget sätt, svart eller vitt, för eller emot. Och korta citatsnuttar, där resonemang och nyanseringar inte får plats. Det tycker jag också präglade Ekot-intervjun i morse med mig om Evangeliska Frikyrkan styrelses rekommendation att avsäga oss vigselrätten.

Vår huvudmotivering är vår baptistiska tradition, att skilja kyrka och stat åt, vi vill inte vara statstjänstemän utan renodla den religiösa betydelsen av äktenskapet. Så sägs det i EFK:s uttalande och det var också den aspekten jag försökte i första hand lyfta fram i Ekot-intervjun. Men detta kom inte med alls i själva sändningen, utan klipptes bort helt och hållet. Sedan har vi också som en sekundär motivering den rådande politiska situationen och osäkerheten om hur äktenskapslagstiftningen kommer att se ut. Det var enda aspekten Ekot tog upp.

Och på den direkta frågan om vi i EFK:s församlingar viger homosexuella, oavsett om vi har vigselrätt eller inte, eller bara som en religiös ceremoni, så måste jag svara nej på frågan, utifrån en evangelikal teologisk grundsyn är det inte möjligt. Och det blir naturligtvis det Ekot klipper ut och sänder, och låter RFSL:s ordförande kommentera detta.

Vi är mycket väl medvetna om i EFK:s styrelse att vi med detta beslut finns stor risk att vi betraktas som homofober, och att det kommer att vinklas på det sättet. Och jag tror inte alls att det hade varit annorlunda om vi fattat samma beslut för ett år sedan.

Det finns bara ett sätt för en kyrka att inte uppfattas som homofob, det är att fullt ut bejaka könsneutraliteten i både samhälle och församlingsliv. Det är inget möjligt alternativ för en evangelikal kristen, inte heller för en katolik, en ortodox, en muslim, eller en pingstvän, och inte heller för en person med en luthersk bibelsyn.�


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Hej Stefan! Ja, det är väl lite typiskt att man blir ”klippt och klistrad” i media – det är bara på sin blogg man kan bre ut sej ohämmat ;o). Sen är det väl förstås intressant att er huvudmotivering blir så viktig just NU, men inte var det så länge bara heterosexuella vigslar var på tapeten. Det verkar väl då inte helt osannolikt att det är oron kring hur länge vigselförrättare på statlig delegation verkligen kan avstå från att viga samkönade par som fått er att agera just nu – d.v.s. att det faktiskt är er ”homofoba” inställning (med rfsl:s ordval, inte mitt) som till största delen bestämt ert agerande.

  Men att EFK:s styrelse (och därmed EFK?) avsäger sej vigselrätten, väger ju fjäderlätt jämfört med att en majoritet i biskopsmötet vill göra det, se dagens DN. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=881067 Skillnaden är väl bara att biskoparna inte ens har rösträtt i kyrkomötet, och det kyrkomöte som i höst ska behandla frågan är inte ens det kyrkomöte som väljs i september utan det ”gamla” partipolitiskt dominerade.

  Fast om alla frikyrkligt sinnade medlemmar i SvK plus alla andra statskyrkosystemmotståndare (konservativa lutheraner eller ateister) som är medlemmar röstar rätt och rimligt i höst, kan vi frånta det politiserade kyrkomötet hela dess legitimitet. Hjälp till med det genom att rösta på Posk, Frimodig kyrka eller Öppen kyrka (inte Fädernas kyrka, som bara är ett täcknamn för Sverigedemokraterna). Eller genom att bilda ny nomineringsgrupp för frikyrkliga vänner till Svenska kyrkan som fortfarande är medlemmar p.g.a. dess folkkyrkokaraktär (varför inte bilda nomineringsgruppen Fri Kyrka eller Frikyrkliga Vänner i Svenska kyrkan?). Nomineringsgrupper kan bildas till april, det viktiga är att vi varken ställer upp eller röstar som ”socialdemokrater” eller ens ”kristdemokrater”. Det politiska systemet ska häck, väck, vällingsäck! 2009!!!!

 • Tomas Ander

  Hade du överläggningar med biskop Krook innan ni tog beslutet i EFK:s styrelse? :)
  Det är påfallande intressant att de nio biskoparnas utspel kommer i Dn samma morgon som du intervjuas i Ekot.

  KD lär jubla – med all rätta!

  Intressant att följa hur de övriga samfunden nu skall agera. ”EFK ligger helt enkelt först i spåret” skriver Elisabeth Sandlund i Dagen.

 • http://monsterasbloggen.blogspot.com/ Jonny Nilsson

  Jag hörde intervjun ca kvart i sex idag och trots dramaturgin och klippen var det du sa redigt i alla fall.

 • http://senapochfikon.blogspot.com/ hapax

  Luthersk bibelsyn skiljer mellan centrum och periferi i Bibeln. Kristus är Skriftens kärna och stjärna. Utifrån detta centrum kunde Luther vara kritisk mot vissa delar av Skriften. Så för lutherska kristna är den avgörande frågan inte hur vissa enstaka bibelord ska tolkas, utan ”vad som driver Kristus”. Det är nog därför som debatten om samkönade äktenskap i Svenska kyrkan handlar mer om äktenskapsteologi än om detaljexeges.

 • Owe

  Evangeliska frikykan, dess styrelse har fattat ett historiskt beslut. Du Stefan Swärd har som dess ledare framfört detta i media…och du gjorde det mycket bra.

  Återigen har du som samfundsledare gått före…Ska bli spännande att se hur övriga frikyrkosamfund ska ta för beslut i denna fråga.

  Stefan: Du kan var stolt och glad idag! Fadern är glad över sin tjänare.!

 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  Balanserat beslut som tar hänsyn till vad samfundet står för.
  Vad mer kan man begära. Bra representation för EFK:s synpunkter.
  Kyrkomötet är ju inte representativt ur annan synpunkt än den politiska.
  Politikerna har ju egna revir att leka på.
  Kanske skulle Svenska Kyrkan försöka stå på egna ben. Metoden kunde vara att
  medlemskåren gör som konfirmander går i Gudstjänst och får en kråka på närvarobevis.
  Rösträtt resp. rätt att bli nominerad styrs av att personen ifråga har deltagit i X antal gudstjänster.

 • Carl

  Tack för att du är så rak i frågan!

 • Rikard

  Detta hördes i Radio Örebro och programmet Rakt på sak fredag em 6/2 15.35. Stefan får prata oklippt och något mer obrutet än i Ekots intervju. Det får förövrigt alla i inslaget intervjuade göra.

  http://www.sr.se/webbradio/?Type=db&Id=1586894

 • Kenneth

  Men Andreas, det är väl inte märkligt att det just NU är viktigt att den principiella frågan om förhållandet mellan staten och kyrkan kommer upp. Det är ju just NU det finns starkare tendenser till att staten vill styra kyrkorna.

  För övrigt är var ju frågan på tapeten för 3-4 decennier sedan inom dåvarande ÖM (som tillsammans med HF bildat Evangeliska Frikyrkan. Den gången handlade det om statliga bidrog och dåvarande rektorn på Örebro Missionsskola Sigfrid Deminger m fl författade bl a en liten skrift betitlad Kejsarens pengar och Guds. (1971)

  Så jag tycker inte att historieskrivningen är helt korrekt då du antyder att det bara är äktenskapsfrågan som väckt debatt inom EFK angående förhållandet till staten.