Har rensat bland kommentarer på morgonen

Har idag på morgonen rensat bland kommentarerna. Ett inlägg för att det var för långt, överskred kraftigt gränsen 30-35 rader, och den övre gränsen är till för mycket intressanta inlägg. Sedan plockade jag bort två inlägg som kopplar samman Livets ord med lögnläror och villoläror, det är ett språkbruk som jag inte vill ha på min blogg. Gärna komma med synpunkter, men viss måttfullhet i ordvalet rekommenderas. Vill man driva en tes att en viss undervisning och kristen rörelse är villolära eller lögnlära, bör man använda andra kommunikationsformer än blogginlägg.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://aletheia.se/ Haggaj

  Stefan,

  Du skriver: ”Vill man driva en tes att en viss undervisning och kristen rörelse är villolära eller lögnlära, bör man använda andra kommunikationsformer än blogginlägg.”

  Det fanns en tid då bloggar inte fanns. Då var det omöjligt att driva teser annat än vid köksbordet. Om man inte hörde till ja-sägarna. Är det den tiden du vill ha tillbaka?

  Sedan är det en helt annan fråga om man skall driva sina teser på andras bloggar utan att dessa bloggars ägare tar upp frågan. Där ser även jag ett problem. Men det var inte så du skrev.

 • S-E Sköld

  Jes. 59:13-16 ”Genom öveträdelser
  och förnekelse ha vi felat mot Herren,
  vi har vikit bort från vår Gud; vi har
  talat förtryck och avfällighet,

  lögnläror har vi förkunnat och hämtat
  fram ur våra egna hjärtan.

  Rätten trängs tillbaka, och rättfärdigheten
  står långt borta, ja, sanningen vacklar på
  torget, och vad rätt är kan ej komma fram.
  Så sanningen måste hålla sig undan, och
  den som vände sig från det onda, blev
  plundrad.

  Detta såg Herren, och det misshagade
  Honom, att det inte fanns någon rätt.
  Och han såg, att ingen trädde fram;
  han förundrade sig över att ingen
  grep in.

  Då hjälpte honom hans egen arm,
  och hans rättfärdighet understödde
  Honom.”

  Tim. 1:3-5 ”Jag bjuder dig, nu som
  när jag for till Macedonien, att stanna
  kvar i Efesus och där förmana somliga
  att inte förkunna främmande läror,

  eller akta på fabler och släktledningshistorier
  utan ände, som ju snarare vållar ordstrider
  än främja den Guds ordning, som kommer
  till fullbordan i tron.

  Och förmaningens ändamål är kärlek av
  ett rent hjärta och av ett gott samvete
  och av en oskrymtad tro”.

  Stefan, kanske kommer jag att skriva något under den rubrik på Din blogg som berör ungdomarna i Stockholm. Har själv arbetat socialt under större delen av mitt liv, bl.a. åt Stockholms stad i ett ungdomsarbete som gick under namnet ”Operation Vildmark” och var förlagt till Tivedskogarna kring Finnerödja. Ett intressant arbete – som var upplagt under behandlingsmodellen ”medlevarskap” – och som gav mycket goda resultat på den tiden.

  God Jul f.ö. och ett riktigt Gott Nytt 2009!

  S-E

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Haggaj,
  Bra synpunkt. Jag skiljer nog ganska strikt på att framföra kritiska synpunkter på en kristen ledare och en kristen rörelse, och gå ut och kalla något för villolära. Ska villolära-stämpeln vara seriös, måste man göra en ganska ingående analys av det man kritiserar. Jag menar då rörelser som inte kristna i allmänhet tycker är villolära. Jag skiljer också på att skriva inlägg på en blogg, driva en blogg, vara ägare av den och skriva kommentarer. Det är viss skillnad om jag som bloggare driver en tes att en viss kristen rörelse är en villolära (då jag kan utvecka argumentationen så mycket jag vill), och att de som skriver korta kommentarer gör det.
  hälsn

  Stefan Swärd

 • http://aletheia.se/ Haggaj

  Stefan,

  Oj då! Nu blir det mer komplicerat.

  Du skriver: ”Ska villolära-stämpeln vara seriös, måste man göra en ganska ingående analys av det man kritiserar. Jag menar då rörelser som inte kristna i allmänhet tycker är villolära.”

  För att inte spika fast dig i en kommentar som kanske är skriven i all hast, så måste jag fråga följande:

  1) Vad menar du med kristna i allmänhet? Om du med det menar företrädare för de olika samfunden, så är vi tillbaka till ruta ett. Om du menar folk i allmänhet så måste ju detta allmängods ha sin upprinnelse i att någon från början påpekat att något är en villolära. Och om man, enligt dig, inte borde göra så, hur kommer det sig då att en felaktig handling skall bli ett rättesnöre för vad som är rätt?

  Eller menar du att det som vi av tradition kallat villoläror – JV, mormoner etc. – skall få kallas villoläror utan ”ingående analys”? Varför då i sådana fall?

  Och vilken skolning eller yrke bör man ha för att göra en ”ingående analys”?

 • S-E Sköld

  Stefan och Haggaj!

  Läs gärna ”Inka” Gustavsson inlägg (punkt 43) under rubriken ”Min uppfattning om Livets ord”. ”Inka” är måhända ingen teolog, men han kan däremot VITTNA om vad han sett, hört och upplevt; det var ju sådana ”teologer” som Jesus främst sände som Sina sändebud.

  Och ett ”sändebuds” främsta uppgift/ansvar är ju att vara trogen den som sänt honom eller henne: i annat fall är det ju inte längre frågan om ett SÄNDE-BUD, utan då handlar det ju om att vara ute på någon annans -eller egna vägnar; än dens vägnar som en gång sände ”budet”. Och det blir ju följden i samma stund som SÄNDEBUDET kompromissar med det han/hon blev sänd med: d.v.s. med budskapet.

  Kanske för att få vara med i den innersta kretsen och ”borsta” just de ryggar som ”Inka” skriver om? Förstfödslorätten kan ju säljas till priset av olika linssoppor vid inflytelserika ”vänners” bord?

  Mvh

 • http://www.efsidag.blogspot.com Andreas Holmberg

  Ja, nu är du ute på hal is, Stefan. Tycker jag. Vi kan inte a priori uppfatta ord som ”villolära” eller ”lögn” som skymfande tillmälen utan täckning. Ibland verkar man ju nästan anses göra sej skyldig till hets om man anser att någon, t.ex. en ärkebiskop, inte självklart är kristen (bedömt utifrån i vilken grad han faktiskt tagit till sej apostlarnas undervisning, jfr lärjungarna i Antiokia).

  Om jag anser att Waldenströms försoningslära, eller för den delen JDS-läran, är en villolära – liksom han ansåg att den lutherska ortodoxins var det – måste jag väl i all sin dar få säga det? Eller om jag anser att läran om påvens ofelbarhet är falsk och farlig? Jag ser ingen vits med att linda in motsättningar som de facto är stora, däremot bör vi naturligtvis uppmana till viss självbesinning samt respekt och förbön för även dem vi anser vara villfarande.

  Vissa saker går nämligen knappast att diskutera lika avslappnat som om det gällde vädret eller påvens skägg… Och de uttalanden som görs i kommentarerna får ju stå för den som gör kommentaren – ingen skugga må falla på bloggaren.

  Men helt OK att du Stefan tar bort alltför långa kommentarer eller oläsbara kommentarer eller kommentarer helt ”off topic”.

 • Roberth

  Andreas. Disskutera finns forum till. Vill ni finns massvis med sätt jag kan skaffa forum åt er, men blogg kommentarer är inte disskusioner.. Sen är det ju faktiskt så att stefan är ansvarig för vad som publiceras här, och har där med också rätten att rensa som han själv tycker.

  Jag tror på stefans goda omdöme.

 • S-E Sköld

  Roberth, det var ju inte särskilt skickligt dolt vad Du är ute efter… Och dessutom genom att småhota Stefan, det luktar onekligen aningen livetsord.. Försvara hellre öppet Din ”sjuka mor”. Det är mycket trevligare – och framförallt andligt och mentalt friskare – alldeles oavsett vilken uppfattning Du har.

  Mvh

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Haggaj, Holmberg,
  Att hävda att något är en villolära, är en mycket kraftfull markering, jag menar nog att man då hävdar att en person, en församling, en ledare eller dylikt inte är kristen. Jag tycker att man bör använda den beskrivningen på ett försiktigt sätt på min blogg. Jag har inte sagt några synpunkter på vem som får föra fram en sådan synpunkt, men den behöver vara välunderbyggd. Och jag hävdar nog att en kortfattad bloggkommentar kanske inte är rätt forum för den formen av utspel. Vill man föra fram kritiska synpunkter på vissa kristna fenomen går det ju att hitta mer måttfulla påståenden, i varje fall på min blogg. Hur man uttrycker sig på andra bloggar är inte mitt ansvarsområde.
  hälsn

  Stefan Swärd

 • Ronny

  Hej igen känner mig rätt krossad och prövad pga minna brister och problem igenom livet. Men jag är Glad för att det finns några som försöcker varna oss när vi är ute på en olycksväg. Och peckar på rätt väg ,Jesus Herren vidare igenom allt till Fadern i Himmlen igenom Guds nåd bara. Jhon 14:6

  För det verckar som männisckor och kristna och både hög och låg och även jag själv ibland. Väljer alternativa vägar.Som först kan vercka fylla sin mission. Men som stinger som en gift Orm efteråt .Och det är väl för att de kommer från Ormen Djävulen med .Och människans synder och löngner och villfarelser och svek och falskhet .Men det som då bruckar ge mig hoppet och glädjen åter. Är att Kärleken överskyller en myckenhet av synd .Och där synden överflödade ,överflödade nåden ännu mer .Sån är Gud underbart alltså och livet med honom trots allt…. Tror att min äldsta son blivit frälst till sist tack Jesus för det och nåt annat önskar jag ingen annan heller1jhon 4:6 Ty Gud är kärleken Frid Ronny

 • Bo

  För den som är intresserad så hittade jag ett annat forum för diskussion kring Livets Ord och framgångsteologin: http://hem.spray.se/harry.forsgren/EDebatt2002.shtml#Start
  Själv känner jag inte för att fördjupa mig alltför mycket i detta ämne, men ett litet personligt vittnesbörd är dock på sin plats:

  Jag kom när jag bodde i Stockhom i kontakt med Ulf Ekmans tidiga trosundervisning (TU) och upplevde den som fräsch och inspirerande. Snart hade jag tagit till mig en teologi som menade sig ha alla svar och som inte gav utrymme för tvivel och ifrågasättande. Bibelversar tolkades in för att passa det a priori givna lärosystemet. Ganska snart började jag dock att fundera över vissa frågeställningar som t.ex. lidandets plats i den kristnes liv. Jag hade ju innan jag kom i kontakt med TU trott att Gud kan använda även lidande och prövningar för sitt goda syfte, att allt samverkar till det bästa för dem som tror osv. När jag började ställa dessa frågor till de av mina vänner som var helt uppslukade av TU, blev jag strängt förmanad att inte ställa frågor som skapar förvirring och oro. Jag upplevde att det inte fanns någon frihet för självständigt tänkande och fann snart denna miljö kvävande och likriktad och orienterade mig sedan bort ifrån dessa sammanhang. Jag tror dock att dessa erfrenheter var viktiga för mig och min självkännedom.

 • http://metrobloggen.se/roberts Roberth

  S-E Du är välkommen att kontakta mig på min mail : rulle_s@hotmail.com om du ska komma med påhopp, min mor är jag glad om du lämnar utanför.

  Jag kan bestämt förneka att jag någonsin varit medlem i någon av livets ords församling. Jag har träffat på både bra och dåliga Lo:are, precis som bra och dåliga i vilket annat samfund som helst. Jag vänder mig starkt emot denna ensidiga kritik och detta mediadrev som LO och Ulf Ekman fått utstå. Jag har själv upplevt det, och det är inte trevligt. Nog att många har blivit sårade, blivit brända osv. Men att själv förfölja och baktala gör inte något rätt. Två fel blir inte ett rätt.

 • http://aletheia.se/ Haggaj

  Stefan,

  Om det gäller ordningen på din blogg har jag inga synpunkter, men det var inte så du skrev.

 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  Alla kan inte ha samma utgångspunkt när det gäller sin Kristna tro.
  Men huvudlinjen bör väl vara att fastställa vissa utgångspunker där tron är 100% i överenstämmele med alla trossamfund som tillhör kristenheten. Det föreligger allt ifrån
  Krusten light till kristen rigid. Båda grupperna har företrädare. Tänk om vi kom så långt som till att alla undvek att kritisera de andra grupperna.
  Skrytmånsar är de inte frågan om – alla som är nöjda med sin tro tiger still.
  De som är missnöjda med hur andra tillämpar den kristna tron får väl hålla sig till sin
  egen uppfattning.
  Spänningen kommer i de lägen där huvudfåran angrips och Du inte vet på vilken grund det sker.
  Ekumenik är svårt men ger kanske nya impulser även till dem som säger” att så här har det alltid varit och skall alltid vara. Det under alla omständigheter bra att ha koll på läget.

 • S-E Sköld

  Roberth, för det första hoppas jag Du förstår – fast det inte verkade så – uttrycket att ”be för sin sjuka mor”, med vilket menas att man liksom t.ex. Judas funderade officiellt om lämpligheten av att slösa med pengar, när hans motiv var ett helt annat. Du signalerar ansvar för Stefan och hans blogg, medan jag tror att Ditt motiv är ett helt annat.

  Roberth: ”Men att själv förfölja och baktala gör inte något rätt. Två fel blir inte ett rätt.”

  Det handlar inte om det; utan om upprättelse för dem som farit illa av en UPPENBAR VILLOLÄRA, och med omsorg om Ulf Ekman själv: det är nämligen så, att Han far illa av att inte lyda Jesu Ord. Det kommer INTE att hålla för honom I LÄNGDEN.

  Bibeln: ”Inte mot sanningen, utan endast för sanningen förmår vi någonting”.

  Sanningens Ord är som en klippa som kan ställa sig mitt i vår väg; och hur vi än krumbuktar och försöker låtsas som om intenting har hänt, så står den där ändå – mitt i vår väg – lika orubblig och fast, och till evig tid om det behövs.

  Mvh

 • Bo

  Är det inte dags att avsluta disskussionen om Livets ord och trosförkunnelsen snart? Det är visserligen intressant att ta del av olika synpunkter med det känns som om samtalet gått i stå och tonen mellen vissa deltgare blivit aggresiv. Jag beklagar men jag upplever inte detta kongenialt med den vishet som är ren och fridfull, Jak. 3:17,18.

  Någon sade att vi inte ska förbanna mörkret utan tända ett ljus. Alltså, låt oss be och arbeta för en vital och levande kristendom i den helige andes kraft. I Guds andes ljus kommer alla andra ljuskällor att bli avslöjade och framstå som mörker. Må Gud förbarma sig över oss och ge oss nåd att bana en väg för Guds rike. För övrigt tror jag att en bra början är att vi troende likt Stefan och andra börjar att gå ut till ungdomar och icke-kyrkfolk. Icke kommer den till Guds rike som säger Herre, Herre, utan den som gör Guds vilja, Matt 7: 21-23.

 • http://grillarn.blogg.se Kalle

  Nu var ju detta inget diskussionsforum men jag sitter uppriktigt och funderar över var och hur S-E Sköld ser något ”småhot” mot Stefan och hur S-E läser in någon form av dold agenda i vad Roberth kommenterar? Så vida det inte finns ett allmän intresse i detta säger jag som Roberth, om du känner för att svara går det bra till min mail, kalle_j@hotmail.com
  God Jul!

 • http://grillarn.blogg.se Kalle

  Kom på en sak, om du gör själva textrutan att skriva kommentarer i mycket mindre kanske även kommentarerna kortas ned.

 • http://www.religionsfilosofen.blogspot.com Johannes

  ”Vill man driva en tes att en viss undervisning och kristen rörelse är villolära eller lögnlära, bör man använda andra kommunikationsformer än blogginlägg.”

  Var det inte så du själv gjorde i början om Lake Land väckelsen? 😛

 • http://metrobloggen.se/roberts Roberth

  jadu s-e, jag liksom kalle undrar om hot och dolda agendor.

  Ang villoläror, så tror jag att gud är den enda som kan döma, och den enda som bör göra det.

  2:tim. 23 Avvisa dumma och meningslösa dispyter. Du vet att de föder strider, 24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare.

  Ödmjukhet, inte strida, ja så var de med detta disskuterande.