Vad tycker jag om Katolska kyrkan?

Besökte idag en av de katolska kyrkorna i Poznan, Polen. Här är 90 procent av befolkningen katoliker och ungefär hälften av dem är aktiva katoliker och regelbundna gudstjänstbesökare. Det har ställts frågor här på bloggen om min inställning till Katolska kyrkan. Frågan har ju också diskuterats med anledning av intervjun med Ulf Ekman i amerikanska Charisma och pingstledningens möte med Katolska kyrkans ledning i Sverige.

Min spontana känsla är att det odlas för mycket konspirationsteorier och myter kring denna fråga. Att hävda att Sten Gunnar Hedin och Ulf Ekman mer eller mindre håller på att bli katoliker eller katoliceras, på grund av att man har vissa kontakter med Katolska kyrkan, det är väl ändå att dra det hela till sin spets. Jag uppfattar det som ett normalt uttryck för kristen enhet. Det är väl självklart att kyrkor och organisationer som tror på Jesus som världens frälsare och tror på hans frälsningsverk – att man har ett visst samarbete och gemenskap. Och det innefattar att olika kyrkor och kristna traditioner har något att lära av varandra. Ett visst mått av ödmjukhet behöver vi ha när vi möter andra kristna, och inte bara se oss själva som dem som har mer rätt än alla andra. Tycker att både Sten Gunnar Hedin och Ulf Ekman har gjort det mycket bra när man har öppnat upp sina respektive rörelser för bredare samarbete och kontaktytor med andra kristna traditioner.

Däremot är det bra med debatt och kritisk granskning kring hur vår teologi är utformad och vår inriktning som kyrka. Det innefattar naturligtvis även Katolska Kyrkan. Jag har ännu inte hunnit sätta mig in i flera av de böcker som har kommit ut senaste tiden med kritisk granskning av katolicismen, men tycker att det är viktigt att kritiken är saklig, välunderbyggd, och där man också har gett motparten möjlighet att ge sin syn på frågan. Jag tycker att mycket av så kallad sektkritik och även kyrkokritik, ofta är osaklig och onyanserad. Om man bara lyssnar på avhoppare, nidbilder och skeva beskrivningar av den kyrka man kritiserar blir hela analysen fel. För en del år sedan skrev jag ett kritiskt inlägg i Läkartidningen när det gäller en studie av Livets Ord, där man bara hade intervjuat s.k. avhoppare. Det blev en vetenskaplig metod, som blev ren kvacksalveri, märkligt att ett så pass seriöst organ som Läkartidningen kunde publicera den aktuella studien.

Däremot tycker jag att svenska frikyrkliga mer behöver studera och lära sig av sitt eget arv, innan man för mycket fördjupar sig i det klassiska kristna arvet och dess traditioner. Baptismen t.ex. var en mycket radikal rörelse som växte fram parallellt med reformationen och fick genomslag i Sverige i mitten av 1800-talet. Synen på omvändelse, en församling av troende och heliga, det allmänna prästadömet, och den passionerande drivet att ständigt grunda nya församlingar – tycker jag är ett fantastiskt arv som vi behöver värna om och vidareutveckla.

En sak jag uppskattar hos den Katolska Kyrkan är att man har en tydlighet i sin inställning, inte minst i många kontroversiella frågor. Protestantismens svajighet lyser med sin frånvaro bland företrädare för katolska kyrkan. Gärna hög nivå av flexibilitet när det gäller yttre formerna av vår kristna verksamhet, men det finns en inre kärna som inte är förhandlingsbar. Detta har Katolska kyrkan bättre lyckats värna än många protestantiska kyrkor.

Till sist lite gnäll. Vilka journalistiska kriterier används när kristen press bevakar pingströrelsens predikantvecka i jämförelse med Evangeliska Frikyrkans medarbetardagar? I och för sig har EFK bara 31.000 medlemmar. Men granskar man våra församlingar upptäcker man en i förhållande till svensk frikyrklighet mycket låg medelålder. Man upptäcker också att siffran 31.000 ganska väl återspeglar hur många som faktiskt är med i våra församlingar.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Roberth

  något ska vi väl ändå ha för vi är störst!

 • http://www.blog2follow.blogspot.com Samuel H

  Tack för ett bra inlägg! Det måste väl vara naturligt i en kristens liv att man undersöker på vilka grunder ens åsikter och tankar bygger på? Är det sanningen? Det kan ju visa sig att den åsikt man en gång hade har med åren och insikten kommit i ett annat ljus. Då måste det vara lika naturligt att man ändrar sin åsikt. Vad jag förstår så vill dessa kristna ledare bara vara ärliga i sin tro och övertygelse i sin relation till andra troende.

 • Christian

  Kan rekommendera McCarthys bok Evangelium enligt Rom, där Katolska kyrkans lära, som den återges främst enligt deras egen Katekes, granskas och jämförs mot Skriften.

  Att deras lära på ett stort antal punkter avviker från Skriften är helt klart. Efter läsning av boken blir man nästan chockerad av hur grava och många avvikelser, som förekommer. Att kalla katolicismen för villolära är inte att använda för starka ord. Det hjälper inte med att den har många förtjänster, som t ex att de står upp för Jesu gudom och traditionella kristna etiska värderingar.

  Att avfärda boken med motiveringen att McCarthy är f d katolik låter sig inte gärna göras. Det är väl snarare så att det ger större trovärdighet åt boken eftersom författaren vet vad han talar om.

 • Smålänningen

  Hmmm, låter väl lite som mindervärdeskomplex, det är väl klart att störst går först? Predikantveckan är väl ändå lite större än EFK:s medarbetardagar, 1000-1500 deltagare, jämfört med 3-400? Rent journalistiskt brukar väl den förra även innehålla lite mer hett stoff som kittlar, konflikter och större spretighet. Ska man se till allmän intresset så är väl frågan om allmänheten har hört talas om EFK överhuvudtaget? Pingströrelsen är ganska väl känd, även om det kan vara på både gott och ont. Eller kanske det bara beror på att EFK, Swärd till trots, väljer att häcka ute i obygden (Örebro). Om en journalist får välja mellan att vara några dagar i Örebro eller i Stockholm kanske valet är enkelt!

 • http://katolskakyrkan.blogspot.com/ Charlotte

  Tack för ett mer balanserat inlägg om ämnet än på många andra håll.. :-)

  Själv har jag flera gånger under de senaste månaderna bett företrädare för Livets Ord att kommentera bl.a. artikeln i Charisma samt övriga frågor i min blogg. Men hittills har jag inte fått svar trots flera löften om detta. Hoppas det kommer.

  Det finns många bra böcker som förklarar katolsk tro.

  Vill man veta vad vi egentligen står för så är det nog inte allra klokast att börja med att läsa böcker av besvikna avhoppare… 😉

  Trist nog verkar okunskapen vara väldigt stor bland en del andra kristna om det katolska – möter fördomar på många håll på nätet (mer sällan IRL). Blir hänvisad till webbsidor som förklarar vad jag som katolik egentligen tror på (utan att veta om det…?), och till sidor som förklarar allt ”obibliskt” i katolska kyrkan.

  Märkligt – då det var denna kyrka (samt det som senare blev den ortodoxa kyrkan) som en gång valde ut de skrifter som blev till Bibeln…

  Kan det istället handla om misstolkningar av Bibeln på en del punkter hos dem som så snabbt avfärdar moderkyrkan?

  Själv är jag inte okritisk till en del företeelser inom katolska kyrkan – sånt som inte hör till den grund som delas av alla kristna.

  Du skriver:

  >det finns en inre kärna som inte är förhandlingsbar

  Men tyvärr är det mer än så – även sånt som finns i yttersta periferin tycks vara på väg att bli alltmer icke förhandlingsbart… Och sånt som kanske aldrig borde ha reglerats utan överlåtits till var och en att bilda sig en uppfattning om utifrån sitt samvete.

  Man kunde för hela Kristi kropp, Kyrkan, önska sig stabilitet kring kärnan kombinerad med dynamisk förnyelse.

  P.S. Titta gärna in på min blogg där jag ofta tar upp katolska frågor!

 • Tomas Ander

  Intressant det du skriver om RKK, att du också är positiv till den dialog som förekommer.

  Jag är personligen stolt över att ha fått träffa Mr Pingst – David du Plessis – en pingstpastor som på 60-talet inledde samtal med Vatikanen ang den Helige Ande. Han blev till en början fråntagen sin pastorsordination inom AoG i USA pga dessa kontakter. Han blev dock efter ett antal år återupprättad. Samfundsledningen insåg till slut betydelsen av David du Plessis kontakter.

  David du Plessis tog dessa kontakter med RKK utifrån ett profetiskt tilltal som den legendariske pingstpionjären Smith Wigglesworth uttalade över honom.

  Lewi Pethrus var också mycket öppen i sitt förhållande till RKK. Även han såg i det profetiska hur den Helige Ande skulle verka starkt inom den Kyrkan.

  Stanley Sjöberg skrev nyligen om hur hans far – Pingstpionjären Tage Sjöberg – hade “en djup andlig gemenskap med en katolsk präst som han upplevde så äkta i sin Kristustillhörighet.”

  Jag anser att Ulf Ekman och Sten-Gunnar Hedin m.fl bara fullföljer en andlig tradition bland pingstkarismatiska ledare och pionjärer. Låt oss vara försiktiga med att döma ut dessa strävanden, som de upplever att den Helige Ande leder dem in i.

  Det är ledares uppgift att gå före. Fotfolket har ibland svårt att se det som ledarna redan ser i Anden!

 • Christer Roshamn

  Hej smålänningen!

  Vad heter du? Jag förstår att du är lite ironisk, men kan du inte skriva vem du är?
  Det vore ju spännande och veta vem denna pingstvän är? Det blir liksom roligare då. Jag har varit på ”ryggdunkar” veckan 6-7 gånger när jag jobbade inom Pingströrelsen. ”Predikantveckan” är en viktig vecka och ska belysas i media, absolut. Pingströrelsen med sina 80 000 medlemmar eller kanske 45 000 aktiva???? är ju störst. EFK är ett mindre samfund med sina 31 000, men den är oerhört intressant inom svensk kristenhet. EFK är fakiskt ett undantag i Sverige. Vi minskar inte medlemsmässigt och vi har en ganska låg medelålder (pingst är betydligt mer ålderstigen) Vi växer lite blygsamt faktiskt. Vi har en hel grupp av församlingar som växer av nya människor ( ej överflyttningar från andra samfund som ju också förekommer) Ta Stockholm som exempel. Elim och Korskyrkan växer konstant…. Ett annat exempel är Ulriksbergskyrkan i Växjö (Pingst/EFK församling) som passerat 500 medlemmar och kan samla drygt 350 en vanlig gudstjänst!

  Det finns mycket mer positivt att säga om EFK, men det räcker så länge. Vi vill ju inte göra er andra ledsna….

  Lev väl!

  Christer Roshamn
  Pastor inom EFK
  Ordförande EFKs medarbetarförbund

 • Morgan Carlsson

  Ang RKK så anser jag att man måste skilja på det katolska systemet och de vänner som får tag i Kristus, fyllda med Anden osv… De är då per definition inte katoliker. Det katolska systemet har ju en tydlig och klar teologi, där succesionen, skärselden, Maria, nattvarden osv.. skiljer sig från evangeliet enligt Bibeln.

  Att ha gemenskap och dialog är ju helt fritt att ha, precis som jag har samtal och dialog med vilken annan som helst. Men om det, inom PR, finns en strävan efter att hitta konsensus och arbeta vidare utifrån den, så förstår jag inte den vägen. Man måste ju skilja på katolicismen och de som har lämnat läran men som fortfarande är med i själva ”systemet”. Men för mig är de inte längre katolik, eftersom de fått tag i frälsningen, nåden och försått att det inte är påven som vi ska lägga oss under.

  Sedan är det väl så, om jag fattat det rätt, att på 1000-talet så gjorde även Konstantinopel anspråk på succesionen och då delades det ju och blev den ortodoxa kyrkan och den katolska. Så det är en en delning i deras ”tävlan” om vem som bär det verkliga succesionen….eller har jag fattat fel??

  Det är för mig märkligt att man inom Pingströrelsen (där jag tror jag är en del av 😉 gör denna förskjutning… Gå gärna in på http://www.enhetensvanner.se och se hur de resonerar……. Ja, det finns mycket och säga och jag vill bara understryka att man kan ha ett tydligt avståndstagande mot katolicismen men älska katolikerna…. och jag tycker synd om dem!

  Ja, det är en märklig tid vi lever i… det sliter och drar och fler samfund än PR och EFK brottas med den här frågan och undrar vart vi är på väg!

  /Morgan Carlsson

 • Tomas Ander

  För mig är det uppenbart att Ulf Ekman och Sten-Gunnar Hedin vill bejaka Andens verk inom RKK. Jag ser inga tecken på att de därför håller på att bli katoliker. Förstår därmed inte den upprördhet vissa ger uttryck för.

  Signum för genuin Pingst är just att vilja bejaka den Helige Andes verk vart det än förekommer. Därmed följer inte att man också måste bejaka alla de traditioner och människoverk som förekommer inom de sammanhang där Anden de facto verkar.

 • Gunnar Forsberg

  Jag blev tipsad om Stefan Svärds blog, så jag gick in och läste den 6/12 och blev positivt överraskad av det breda innehållet.
  Jag vill kommentera katolska kyrkan.
  Mina föräldrar var missionärer i katolska länder under större delen av sitt aktiva liv och attityden till Katolska kyrkan var då mycket negativ och frånvänd. Man skulle omvända katoliker till kristendomen eller till att bli evangeliska. Detta hade sina ordentliga konfrontationer på 50 talet, då det förekom förföljelse av evangelsika bl. a. i Spanien. Det var förbjudet att ”värva procelyter”, som det kallades. Några fick sätta livet till och vi som familj blev utvisade ur Spanien av det skälet. Katolska kyrkan och regeringen gick då varandras ärenden.
  Sedan dess har det hänt otroligt mycket på den ekumeniska fronten. Jag var med när den Helige Ande föll i katolska kyrkor i Argentina i början av 70-talet. Min bror David Forsberg och jag fick vara med och leda människor i lovsång i flera katolska kyrkor 1972. Vi själva hade blivit fyllda med den Helige Ande och förmedlade det till våra kristna vänner i flera katolska kyrkor i pronvinsen Córdoba i Argentina.
  De senaste åren har jag och min fru varit medarbetare i Skandinaviska Turistkyrkan på Gran Canaria och i mina uppgifter har ingått att ha kontakt med den katolske prästen Jesús Marques, som är ansvarig för den kristna ekumeniken på Gran Canaria. Vi har en mycket nära kontakt och delar livet i Kristus tillsammans. Det har lett till att vi ett par gånger om året träffar Gran Canarias biskop också och har gemenskap med honom.
  Detta vill inte säga att ”Katolska kyrkan” en en värdig representant för Kristus, då det fortfarande finns en hel del helgontillbedjan och annat mänskligt lite överallt, men massor av katoliker är idag levande Guds barn och det är dem vi kan ha gemenskap med.
  Jag tror att många av oss kommer att bli förvånade över vem vi ska träffa i himlen, när ”allt Guds folk” ska samlas där hos Gud en dag.
  Låt oss vara öppna för varandra och lära av varandra och framförallt, välsigna varandra. Andens vind blåser dit den vill och där den blir accepterad.

 • http://www.stnkavtvivel.blogspot.com Leif Ekstedt

  Enhetsvänner förefaller vara goda företrädare för Kristendomen.
  Ju mer information jag får genom att läsa bloggar och tidningar, så börjar jag fundera
  när någon nämner att pingströrelsen omfattar 80.000 och 45.000 är aktiva medlemmar.
  Svenska kyrkan har andra ledtal. Medlemsantalet några miljoner men svårigheten att räkna hem några högre procentuella tal som beskriver hur det ser ut i kyrkbänkarna
  är påfallande magert. En viss ödmjukhet är på sin plats inom Svenska Kyrkan.
  Men som enkel kyrkvärd så försöker jag jobba på projektet fler gudstjänstdeltagare.

 • Anton Fagerstedt

  Låt oss så här i juletid påminna oss om var och hur Gud gör saker som påverkar den stora berättelsen. Istället för Rom så föds världens Herre i Betlehem av alla ställen. Att inte välja Stockholm som tillhåll är en bra och symboliskt viktig markering! Egentligen – för att analogin med Betlehem ska bli än bättre – borde Torp(ladan) vara given som samlingsplats!

 • Tomas

  Intressant att du berör detta ämne. Jag tror starkt på enhet men mycket av det som händer nu har bara en del med enhet att göra och en del med katolicering.
  Jag tror att man kan ha enhet med katolska bröder och systrar utan att börja tala om Maria som gudaföderska och evigt förblivande jungfru, ändra nattvardssyn och tala sig varm för ikoner. Läs gärna Evangelium enligt Rom som presenterar Katolska Kyrkans teologi på ett korrekt och fint sätt. Sen har det precis kommit en ny bok ”Enhet under påven?” som jag kommer att läsa. Verkar mycket intressant då den berör skeendet i Sverige.

 • http://katolskakyrkan.blogspot.com/ Charlotte

  Tomas Ander,

  Det är härligt att läsa dina kommentarer!

  Skulle du vilja skriva ett gästinlägg om ditt möte med David du Plessis för min blogg?

  Jag undrar varför en del vill läsa litteratur som är skriven i syfte att smutskasta katolska kyrkan – när man istället kan läsa ”De kallar mig Mr. Pingst” – en ödmjuk bekännelse av en fin man som fick brottas med en hel del fördomar gentemot det katolska. Innan han fattade att det var han som var ute och cyklade… Tror jag ska läsa om den – den är riktigt bra!

  Tror även att dagens frikyrkliga har mycket att lära av honom….

  Inte minst i slutet av boken där han skildrar hur Peterskyrkan fylls av helig Ande under Andra Vatikankonciliet.

  De som tror att andefyllda katoliker har slutat vara katoliker bör nog tänka om – de har istället blivit ännu mer katoliker. Även i ordets egentliga mening: d.v.s. allomfattande.

 • Christian

  Ander
  Bryr mig inte så mkt om dessa namn och hur de har agerat etc. Låt oss i stället se på vad Skriften säger. Finns det stöd i Skriften för de läror som praktiseras i RKK? Hur t ex Paulus skulle ha sett på att ha gemenskap med dem som förkunnar ett annat evangelium framgår väl inte minst av Galaterbrevet. Frågan vi bör ställa oss är vidare: Hade Luther fel när han återupptäckte rättfärdiggörelsen genom tro?

  (F ö vr väl DuPlessis Sydafrikan)

 • Rune Valter

  Jag instämmer med Christian, att man blir ”chockad” när man blir insatt i KK:s lära.
  Den är väl nästan så långt bort ifrån evangelisk tro som man kan komma.
  Hur många kommer att plågas i helvetet för denna förljugna lära?
  Vakna upp protestanter!! Kasta av det religiösa träldomsoket!
  Vi behöver ett blodigt evangelium med tecken och under och där alla religiösa andemakter drivs på flykten. Det finns bara frälsning genom namnet Jesus.
  Det är tid att stå upp för korsets budskap i Den Helige Andes kraft.

  Sjävklart finns det många frälsta katoliker, självklart. Vägen till frälsning är mycket enkel.
  Vi måste alltid skilja på sak och person.

 • Markus

  Broder Stefan, Jesu frid!
  Jag vill bara tillägga en liten kort kommentar. Jag arbetar för närvarande som missionär utsänd av EFK och Pingst.
  Det är anmärkningsvärt att läsa om din nya hållning gentemot den katolska kyrkan. Även om du måtte ha fått en positiv bild av densamma är deras teologiska utgångspunkt långt ifrån förenligt med vår pentecostala hållning till Guds Ord. Därför anser jag såsom varandes missionär i ett ultrakatolskt land att ditt närmande till katolska kyrkan är felaktig då trosuppfattningen inte stämmer överens på alltför många punkter. Den vändningen hos dig och din förkunnelse den senaste tiden har faktiskt försämrat tin pentekostala vision som varit ett kännetecken för den undervisning du stått för. Därför är det förvånande att du så drastiskt ställt om att försöka förklara frikyrkans hållning och närmande till den katolska kyrkan med sitt styre i Rom. Att vara vän med påven och med katolska och ortodoxa biskopar är inte detsamma som att godta deras teologi.
  Så förhoppningsvis kommer jag även i framtiden se en klar pentekostal hållning i din trosförkunnelse utan inblandning av helgon, ikoner och jungfrur.
  Gud välsigne dig broder!

 • http://scientologsekten.wordpress.com/ Patrik

  Hej

  Vad tycker du om scientologkyrkans fantastiska frammarsch i sverige?
  Köpet av kontor för 50 miljoner i Arlöv kommer säkert att sätta fart ytterligara.
  Mer info finns givetvis på min briljant ödmjuka blogg

  Glada hälsningar

 • http://katolskakyrkan.blogspot.com/ Charlotte
 • Tomas Ander

  Christian: Det är helt rätt at David du Plessis var Sydafrikan. Men han flyttade till USA och blev pastor inom pingstsamfundet Assemblies of God i USA.

  Det var som en unga man i Sydafrika han träffade Smith Wiggleswort och fick uppleva hur denne Gudsman profeterade över honom.

 • Stefan Söderlund

  Var det inte RKK som stod bakom förföljelsen av pingstvännerna i Mexico för några år sen? Jag läste nåt om det i en tidning, minns inte vilken, om det är sant så börjar man ju fundera, HUR mycket samarbete RKK vill ha egentligen med andra samfund/kyrkor OCH vad är syftet med det samarbetet, en eventuell inympning av de andra kyrkorna i RKK så att ”moderkyrkan” blir allenarådande, man kan ju undra?

 • Morgan Carlsson

  När vi talar om ”enhet” (kanske vi pratar om ekumenik egentligen), vilka riktmärken har vi då? Vad är det som är skillnaden mellan ”sund och osunt”??

  Självklart är det Skriften! Jag hittar fortfarande inga stöd för RKK:s teologi! Det räcker för mig! Det är INTE samma sak som att man kan älska och ha dialog med andra som har en annan övertygelse, men kom inte till mig och säg att Sverige är på rätt väg! Jag tror inte att vi är det, om vi menar att vi ska dra oss närmare den katolska kyrkan och dess teologi och liturgi.

  Morgan

 • Nils

  Helt rätt Stefan ang. pingströrelsens självbild visavi EFK från journalistiskt perspektiv.

  En möjlig förklaring är väl att vi som inte frotterar vid predikantborden ändå har en oupphörlig förväntan på vad ryggdunkarna i Stockholm ska ha fått för uppenbarelse…

 • Christian

  Markus
  Du har möjligtvis inte skrivit på fel blogg. Det låter mer som ditt inlägg är riktat till en känd förkunnare från Uppsala…

 • Christian

  Tomas Ander
  OK.

 • Dan C

  TAck Stefan!
  Skönt att någon skriver på ett balanserat sätt om detta. Har blivit så trörr på att hela tiden försvara mig med att förklara vad jag INTE tror på som Livets Ord medlem. Det är gott att lägga undan stridigheterna och se Jesus i varandra oavsett vad det står på kyrkdörren tycker jag.

  Istället för att oroa sig över en enhet i anden borde vi nog oroas mer av laglösheten som verkar dela frikyrkligheten mer och mer. Tänk att vi drygt hundra år efter frikyrkan födelse i ett söndersupet Sverige ser ny ”ungdomsförsamlingar” som bjuder på alkohol i pauserna… Vad är det som händer när omvändelsen inte är en viktig del av evangeliet längre?

 • Tomas Ander

  Tack för inbjudan Charlotte. Men jag har inte mycket att skriva om detta möte. Jag har i likhet med många pingstpastorer i min ålder och äldre haft förmånen att träffa David du Plessis vid hans besök i Sverige. I början av 80-talet besökte han Pingstkyrkan i Hässleholm där jag då var ungdomspastor.

  Det jag särskilt minns var att han på sitt rockslag hade ett litet pins som bestod av siffrorna 777, syftande på Matt 18:22. Vi uppmanas där att vara förlåtande.

  Jag uppfattade att David du Plessis med denna lilla pins ville markera betydelsen av att vi kristna är förlåtande i förhållande till varandra. Att vi inser att vi alla bär på en ryggsäckar. Vi kan givetvis hänga upp oss på dessa ryggsäckar och välja att peka finger åt varandra, eller så kan vi välja att se det Gud gör i olika sammanhang, trots ryggsäckarna, och tacka Gud för det.

  TACK Gunnar Forsberg för Ditt intressanta inlägg!

 • Stefan Swärd

  Kommenterande vänner!
  Många kommentarer på inlägg om Katolska kyrkan. Tack Charlotte för utmärkelsen! Markus – jag undrar om du åsyftar rätt person. Jag känner inte igen mig alls i denna beskrivning. Har inte sagt något om vår inställning till Katolska kyrkan, det enda jag brukar lyfta fram är att Katolska kyrkan är mindre svajig än många lutheraner i etiska frågor. Har dock aldrig haft någon dogmatisk skeptisk inställning till Katolska kyrkan, utifrån min sjuttiotalsbakgrund i karismatiska rörelsen, där vi möttes över alla gränser i tillbedjan inför Herren. Katolicismen tar i sin bibeltolkning mer hänsyn till kyrkliga traditionen än vad personer i den lutherska traditioner gör, inklusive frikyrkorna. Det är ibland en styrka, ibland en svaghet.
  Utifrån mina svenska erfarenheter har jag bara haft positiva kontakter med Katolska kyrkan. Däremot har jag hört dessa negativa vittnesbörd från missionärer i länder där katolicismen helt dominerar, liknande flera av blogginläggen. Kyrkan mår inte bra av att hamna i maktställning, det tycks vara en generell slutsats, oavsett om det handlar om Katolska kyrkan, lutherska kyrkan eller modernare varianter av kyrkosamfund.
  hälsar
  Stefan swärd

 • mirre

  Angående boken Evangelium enligt Rom så finns en bra recension av teol dr Nils-Olov Nilsson på http://www.glandberger.net/2008/11/pingstt

 • digitalToo

  Gott att läsa Tomas Ander. Lite fler sådana efterlyses. (ok, det finns flera här)
  citerar :
  ”Jag uppfattade att David du Plessis med denna lilla pins ville markera betydelsen av att vi kristna är förlåtande i förhållande till varandra. Att vi inser att vi alla bär på en ryggsäckar. Vi kan givetvis hänga upp oss på dessa ryggsäckar och välja att peka finger åt varandra, eller så kan vi välja att se det Gud gör i olika sammanhang, trots ryggsäckarna, och tacka Gud för det.”

 • anja

  Jag är så tacksam till Herren att han lett mig till den katolska kyrkan….som en fri fågel har jag lämnat den frikyrkliga ankdammen….dock helt utan bitterhet.

  mvh

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  anja, den frikyrkliga ankdammen består väl av ett antal olika dammar. Det beror väl på i vilken damm man är i.
  hälsar
  Stefan Swärd

 • Christian

  anja
  Från ”andammen” till skärselden…

  Hur kunde f ö Jesus säga till rövaren på korset ”Idag ska du vara med mig i paradiset”. Han om någon hade väl förtjänat den ?

  2 Petr 1:11 Då skall ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

 • Christian

  Rövaren borde alltså ha varit kvalificerad för skörselden, kanske jag ska förtydliga.

 • http://katolskakyrkan.blogspot.com/ Charlotte

  Tomas Ander,

  Då tror jag att jag skriver ett inlägg om David du Plessis (om du inte vill skriva rent allmänt om hans upptäckt av katolska kyrkan eller så?).

  Och så citerar jag det du skrev här om mötet med honom…

 • S-E Sköld

  Det den katolska kyrkan – katolicismen – ägnar sig åt, är människoupphöjelse/förgudning:

  Rom. 1:22-29 ”När de berömde
  sig av att vara visa, blev de dårar.
  De har bytt bort Gud sanning,
  mot lögn och har tagit sig för att
  dyrka och tjäna de skapade före
  Skaparen, honom som är högtlovad
  i evighet, amen.

  För den skull gav Gud dem till
  pris åt skamliga lustar: deras
  kvinnor utbytte det naturliga
  umgänget mot ett onaturligt,
  på samma sätt övergav männen
  det naturliga umgänget med
  kvinnan och upptändes i lusta
  till varandra och bedrev styggelser,
  man med man.

  Så fick de på sig själva uppbära
  sin villas tillbörliga lön”

  Rom. 1:25: ”De har bytt bort Guds sanning, mot lögn och tagit sig för
  att dyrka och tjänade det skapade före Skaparen..”

  1. De har bytt bort Guds Ord, Bibeln mot sin egen lära, katolicismen.

  2. De har upphöjt en människa, sin Maria, att i princip ikläda sig Jesu roll, som ”återlöserska”

  3. De har upphöjt Påven som Jesu ställföreträdare på jorden, som ersättare för Anden:

  Anden/Hjälparen är DEN ENDA som JESUS sänt i Sitt ställe: ”Älskar ni mig så håller ni mitt ord, och jag skall bedja Fader och han skall ge er en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos er; sanningens Ande, som världen inte kan ta emot, ty hon ser honom inte och känner honom inte. Men ni känner honom, ty han bor hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa..”

  4. De har upphöjt avlidna människors ben – kallade reliker – att vörda/ära.

  5. De har upphöjt avlidna s.k. helgon att tillbedja och räkna med hjälp ifrån.

  6. De gör avbilder – ikoner – av människor i samma syfte.

 • S-E Sköld

  Vad gäller den katolska kyrkans lära, är varje Guds Ords tjänare/förvaltare SKYLDIG både Gud och Människor, att sätta upp en varningsskylt angående den:

  EJ TJÄNLIG SOM MÄNNISKOFÖDA:
  ANDLIG SÅDAN!

  Att UNDERLÅTA att göra det, är att göra sig medskyldig till deras förförelser:
  Gud mixar inte Sanning och Lögn.

  Apg. 20:26-27 ”Därför betygar jag
  för er i dag, att jag inte bär skuld
  för någons blod.

  Ty jag har inte undandragit mig
  att förkunna för er allt Guds rådslut”

  D.v.s. alla Guds Ords sanningar; också dem som handlar om avslöjandet av -och uppgörelsen med falska läror, som Bibeln kallar ”onda andars läror”; därför att de vilseför folket.

 • Jonas

  Tack Stefan för att du åtminstone är ärlig i att du inte är insatt i vad kritikerna framöver genom sina böcker om katolska kyrkan. Du uttrycker dig därmed som en normal diplomatisk ledare – generalistiskt.

  Problemet i sig är inte att det finns felaktig kritik eller att den är onaynserad ibland. Problemet är den fåra som växer fram som vill tysta ”kritikerna som är emot enhetssträvandet”.
  Är man emot enhet så är man ” okunnig, onaynserad, emot andra kyrkogrenar än sin egen, eller kyrkohistorisk okunning” Ganska bekvämt och bra sätt att degradera meningsmotståndare.
  Jag tror det behövs röster från ALLA läger därför ingen sitter inne med den kompletta uppenbarelsen om allt från skriften.
  Men när nu röster börjar höjas för att kväva lägereldar, så måste den profetiska basunen ljuda för balans i uppenbarelsen!

  Jag låter Thomas Anders kommentar visa på denna taktik
  ”Fotfolket har ibland svårt att se det som ledarna redan ser i Anden!”

  Ett utmärkt sätt att degradera allt motstånd. Det finns alltså de som är mer andligt upplysta än andra, och detta att ”pröva allt gentemot skriften”, det är inte längre lika stor relevans. Låt mysticismen förena, låt teologin få ge reträtt ropar ledarna!

  Vi får se var det slutar, kanske bara de lärde återigen ska få läsa på latin, eftersom fotfolket ändå inget begriper ?

 • Tomas Ander

  Nej Jonas, så ser inte jag på mitt uttalande. Mitt uttalande får absolut inte tolkas så att vi inte var och en har ett ansvar att pröva allt och behålla det som är gott.

  Du känner inte mig förstår jag, för då hade Du inte valt att misstolka mig på det sätt Du gör.

  Att Gud utvalt ledare – tjänstegåvor – är hans sätt att verka. De har fått ett mandat och ett ansvar att betjäna och leda. I denna uppgift ligger ofta att Gud lägger ner visioner och tankar som gäller framtiden, man får så att säga se in i framtiden. Därav min skrivning.

  När man som kristen då prövar det som sägs och görs av en andlig ledare, så gör man det utifrån Skriften, Anden och med tanken att det kan nu vara så att min pastor eller ledare kanske ser något i det profetiska som inte jag ännu ser. Därför prövar jag inte bara den som uttalat och gjort något, jag prövar också mig själv, mina motiv och mina attityder.

  Men ingen kristen får fråntas rätten och ansvaret att bedöma det ledare säger och gör.

 • S-E Sköld

  Kristendomen har EN lära, Katolicismen har en lära, Islam har en lära etc etc.
  Kristendomens lära är till för kristendomen:

  Guds Ord: ”Gud har i församlingen satt,
  först och främst några till apostlar,
  för det andra några till profeter,
  för det tredje några till lärare..”

  Detta är Guds församlings ”styrinrättning” och går den sönder, upphör styrförmågan. Guds Ord: ”Där profeter saknas, bli folket tygellöst” och ”Herren gör alls inget utan att uppenbara sitt råd för sina tjänare profeterna”.

  Och det som hänt i svensk kristenhet, är att lärarna satt sig på apostlarnas och profeternas platser. Därför är vilsenheten stor i vårt land, för vilsenheten börjar bland Guds folk, går de vilse, går landets folk vilse. Och det är detta som skett -och sker i vårt land: vägvisarna är själva vilse!

 • Margret Sundin

  Här pågår debatten ser jag. Jag kan inte förstå att Frikyrkans historia och Guds väckelsehistoria så snabbt kan glömmas – eller vad är det som händer. Guds väckselsehistoria är dyrköpt och syskon som gått före har kämpat för friheten. Att historien så enkelt kan få en ny riktning är skrämmande. Guds historia fortsätter förstås och inte många ska vara med till slutet står det i Ordet. Detta har hållit på ett tag och många säger idag – jag är nu en lycklig katolik. Vilka herdar kommer att få stå till svars för dessa människor? Hes 34.
  Margret Sundin
  EFK-pastor i Örkelljunga

 • http://stenberg.wordpress.com Johan

  Margret Sundin. Det skulle vara intressant att höra vad du menar med ”Guds historia” och ”Frikyrkans historia”. Det verkar som att du sätter likhetstecken mellan dessa båda.

  Vad jag förstår så är Jesus med oss alla dagar, goda såväl som onda sådana. Guds historia börjar och slutar inte med frikyrkliga samfunds uppgång eller fall.

 • Margret Sundin

  Johan
  Guds historia är förstås Herrens medverkan i den stora berättelsen om världens gång, Guds hand i skeendet. Frikyrkans historia blev möjlig en tid efter reformationen. Helheten blir förstås världshistoria och samtidigt väckelsehistoria för mig och alla de troende, eftersom vi kan se Guds medverkan i alla tider.

  Guds hand finns med genom sitt folk, sin kyrka, de troende och detta påverkar historiens gång, och blir en del av den. Om man studerar kyrkohistoria blir det väldigt tydligt men även i all annan historia, litteraturhistoria, konsthistoria, krigshistoria mm mm kan man se Guds påverkan i varje tid. Gud rör sig framåt med sitt folk och bryr sig antagligen inte det minsta om samfund. Det är vi människor som behöver ordningar.

  Guds friköpta folk som sagt sitt ja till Jesus som Guds Son, född av jungfru, och öppnat upp för den Helige Andes ledning i sitt liv har medborgarskap i Guds Rike. För det behövs att bli född på nytt, i detta under blir Guds medverkan i världhistorien uppenbar och kristallklar.

  Vi som troende har idag stafettpinnen och vi måste göra det som Herren vill i denna tid, inga egna agendor är brukbara, Guds vilja med sin kyrka kommer att ske, där finns välsignelsen och där skrivs Guds väckelsehistoria samtidigt med all annan historia. Däri blir Guds medverkan synlig, där har varje troende en del med sina val och sitt ansvar att lyssna in Guds röst och vara en röst i tiden!

  Var välsignad
  Margret Sundin
  EFK-pastor i Örkelljunga

 • Jonas

  Thomas Ander – så lättlurad är jag inte! :-) Det är precis den rätten du fråntar fotfolket, med den formuleringen. Tar du tillbaka den formuleringen så är det ok, annars är det precis så jag tolkar det. Det är väldigt svårt att tolka annat än att du menar att en andlig ledare per automatik utifrån sin tjänst är andligt mer klarsynt. Mer sned bibelundervisning får man leta efter….
  P.s jag har nämt detta på crossnets debattforum där du varit förut, där du är välkommen om du vill fortsätta tråden.

 • Sanct Clemens

  Är bara tragiskt å läsa alla era ”sanningar” om Kyrkan som är byggd på Petros.
  Är avhoppad pingstvän (och smålänning, men ej avhoppad sådan), som har funnit substansen/Sanningen i Kyrkan och öppnat mina ögon för Guds handlande genom Kyrkan i 2000 år. Vi tillber inte några helgon (inklusive Maria), endast Fadern, Sonen och Den Helige Anden (men vi ber gärna varandra om förbön och hjälp då vi är en familj). Vi har inte några mänskliga läror, då Kyrkan är grundad av Kristus och Apostlarna har utvecklat och förklarat vad Kristus har lärt oss sedan dess (Anden har väglett Kyrkan genom alla tider). Kyrkan kan inte vara obiblisk då Bibeln INTE är grunden för Kyrkan (Kristus/Petros). Kyrkan är grunden för Bibeln då Hon har författat (i alla fall de nyare delarna), sammansatt/utvalt och bevarat Bibeln och inte tvärt om. Det är inte Bibeln som har grundat Kyrkan, sammansatt/utvalt Henne och bevarat Henne. Bibeln är ett uttryck för Kyrkans tro, men inte hela Hennes tro.
  Bibeln är inte Kyrkan, vi lever inte för Bibeln eller tillber den, det har vi Kristus till.

  Nu skriver jag något mycket provocerande; Kyrkan grundades inte på 1500-talet, 1800-talet eller 1900-talet! Det skedde för 2000 år sedan och endast en organisation/kyrka har existerat så länge. Samtliga kyrkofäder/apostoliska fäder ansåg sej vara katoliker och kallade också Kyrkan för den Katolska Kyrkan. Varför skulle Apostlarnas lärjungar och efterföljare kalla sej för katoliker om det vore något ”obibliskt” eller ”felaktigt”?

  Ja meningen med ekumeniken (om den är seriös) är att alla heretiker, skismatiker och avgudadyrkare ska finna Sanningen i den Katolska Kyrkan (heretiker, skismatiker och avgudadyrkare är inte samma sak, tre olika alltså). Det kanske verkar orimligt, men för Gud är ingenting omöjligt.
  Fader låt oss alla genom den alltid rena Jungfruns förbön (alltså inte någon tillbedjan av människor) komma samman som en familj i endräkt och kärlek, Dej till ära och världen till frälsning. Amen!