Resultatet av min medieundersökning

Genomförde på min blogg en mycket spontan och informell medieundersökning för några veckor sedan och drygt 30 personer svarade. Den svarande gruppen kan man nog anse vara en speciell grupp, med övervägande delen storkonsumenter av kristna media. Min gode vän i Söderhöjdskyrkan, Marcus Rosander, har hjälpt mig med att gå igenom svaren och gjort en sammanställning. Man bör också komma ihåg den speciella förutsättningen, undersökningen gjordes här på bloggen och var därmed offentlig. Det är säkert en begränsad grupp personer som offentligt svarar på frågor om vad man läser. Eftersom det var flera frågor med öppna svar så finns det många olika svar på flera frågor.

Här följer resultaten:

Fråga

Fritextsvar

Frekvenssvar

1.a Vilka kristna tidningar läser du varje nummer i pappersformat?

 

Dagen 11 st (35.5%)

Världen idag 7 st  (22.6%)

1.b Vad läser du i dessa tidningar? [OBS! Låg svarsfrekvens]
 • Det som verkar intressant.
 • Insändare, opinion.
 • Samhällsartiklar.
 • Reklam.
 • ”Allt”.
 • Alla rubriker + hela artikeln om det verkar intressant.
 • Det mesta.
 • Ledare, debatt, inrikes, kyrknyheter, utrikes.

 

1.c Hur ingående? [OBS! Låg svarsfrekvens]

”Allt”.

Grundligt.

 

1.d Kristna vs andra tidningar? [OBS! Låg svarsfrekvens]

Dagen mer än andra.

30% kristet – 70% annat.

Liten kristen andel.

70% kristna.

 

1.e Läser du kristna tidningar bara via Internet? [OBS! Låg svarsfrekvens]

Ca 50% av de svarande gör det enligt min tolkning.

 

2. Vilka kristna publikationer för övrigt läser du?

Tron värld (7 st)

Hemmets vän (6 st)

Keryx (6 st)

Sändaren (5 st)

Pilgrim (5 st)

Nod (5 st)

Trots allt (4 st)

Ljus i Öster (3 st)

Ikon (2 st)

Kyrkans tidning (2 st)

EFK direkt (2 st)

Missionsmagazinet (2 st)

Junia (1 st)

Inside (när den fanns) (1 st)

Genesis (1 st)

Death to the world (1 st)

Ester (1 st)

Evangelical Missions Quarterly (1 st)

International Bulletion of Missionary Research (1 st)

Ingång (Johannelund) (1 st)

Hälsning (FFG) (1 st)

Till liv (1 st)

Insidan (1 st)

Växa nu (1 st)

Sändebudet (1 st)

Baptistnytt (1 st)

Flammor (1 st)

ONE (1 st)

Budbäraren (1 st)

Pingst.nu (1 st)

 

3.a Hur många böcker per år från kristna förlag?

 

1-4 5 st (26.3%)

5-8 3 st  (15.8%)

7-15 6 st (31.6%)

20-40 5 st (26.3%)

3.b Vilka förlag?

Libris (15 st)

Cordia (8 st)

Livets ord (7 st)

Marcus (2 st)

Artos (2 st)

Gospel Media (1 st)

Brazospress (1 st)

Nyckelpocket (1 st)

Interskrift (1 st)

Zondervan (1 st)

Ad Libris (1 st)

IVP (Inter-Varsity Press) (1 st)

Eerdmans (1 st)

Verbum (1 st)

Corvita (1 st)

Församlingsförlaget (1 st)

 

3.c Hur mycket läser du från kristna förlag i förhållande till övriga förlag? [OBS! Låg svarsfrekvens]

50/50.

80% kristet.

50/50.

50/50.

70% kristet.

 

3.d Vad för slags kristen litteratur läser du?

Teologi.

Uppbyggelselitteratur.

Bibellitteratur/Bibelkommentarer.

Missiologi.

”Klassiker”.

Kyrka/kyrkosyn/kyrkohistoria.

Etik.

Akademisk litteratur.

Undervisning.

Ledarskapslitteratur.

Historisk litteratur.

Biografier.

Israel, judar, judendom.

 

4. I vilken utsträckning läser du på kristna hemsidor och bloggar?

Exempel på vanliga websiter:

Stefansward.se

Aletheia.se

Glandberget.net

Sermonindex.net

Dagen.se

Ulfekman.nu

Världenidag.se

Kyrkanstidning.com

Tronsvärld.se

Sändaren.se

Stridsropet

ChristianityToday.com

Ikon1931.se

Kollar lite 2 st (6.9%)

Ganska mycket 17 st (58.6%)

Väldigt mycket 10 (34.5%)

5. Hur tror du kristna mediamarknaden kommer se ut om 10 år?

 • Sekulariserad om ingen väckelse.
 • Utdöende om inte mediebolagen lyckas engagera församlingarna.
 • Kommer förlora sin plats till kristna bloggar och hemsidor.
 • Om inte Jesus kommit tillbaka så har den minskat och/eller påverkats för mycket av samhället och New Age. Eller så är kristen media förbjuden.
 • Förlorat sin sälta och jamsar med religiösa etablissemanget (läs: RKK).
 • Tyvärr fortfarande inriktad på försäljningssiffror och snabba pengar.
 • Förhoppningsvis mer närhet till församlingar och en utökad akademisk vinkel, och mindre import från Amerika.
 • Ökad mångfald, inte minst på nätet.
 • Som nu men inte så rigid och orolig.
 • Fortsatt internationalisering där allt inte översätts till svenska.
 • Större församlingar skaffar sig egna medieplattformar (webb och bokutgivning).
 • Pappersboken kvar men mer i digital och audio form. De kristna papperstidningarna är borta, ersatta av podcasts o dyl.
 • Fler troende och kyrkor kommer vara representerade på nätet. Fler evangelister på näet, nackdel är större individualisering och ev minskat Gudstjänstbesök.
 • Inga evangelikala eller karismatiska kristna tidningar, kanske tillrättalagda kvasikatolska publikationer. Internet starkt censurerat.
 • Följer övrig medias utveckling – färre men större aktörer.
 • Mindre papper, mest papperspublikationer för vecko- eller månadsvisa publikationer.
 • Mer digitalt och internetbaserat. Teologisk litteratur ev i pappersformat.
 • Enkelt, uppdaterat, inställningsbart (konfigurerbart), kravlöst (gratis och utan inloggning?), fildelningsvänligt.
 • Kanske någon bred kristen veckotidning. TV-kanal på Internet.
 • Trons värld och Hemmets vän går ihop. Dagen och Världen idag överlever bara om presstödet finns kvar.
 • Den svenska kristna mediemarknaden kommer nog troligtvis minska om vi inte lyckas få ickekristna intresserade. Allmänt ökar nog digital och audio form.
 • Mer koncentration.
 • Församlingen minskar och därmed underlag för kristna tidningar och även minskat antal kristna bloggare. Dagen har bredd och kan överleva.
 • Hopslagningar till större aktörer samtidigt som nya, mindre dyker upp. Mediemarknaden måste ändra sig och snappa upp engagemanget från de som annars skulle starta eget, för att kunna överleva.
 • Polarisering. Mindre närvaro av traditionella frikyrkor (så redan idag). Mer nätbaserat.
 • Mer interaktivt. Mer bloggar vilket bidrar till lägre kvalitet och ryktesspridning. Kanske mer sensationsjournalistik även bland kristna tidningar? Mer TV och Internet för evangelisation.
 • Ungefär som nu men färre tidningar.
 • Marknaden domineras av 1-3 stora mediahus. Swedmedia/Libris givna, eventuellt utvecklas blocken kring LO (Världen idag) och SvK (Kyrkans Tidning och Verbum). Dessa mediahus kommer att fortsätta ge ut papperstidningar (1-5 gånger i veckan) och böcker, men ändå vara bredare och mer virtuellare än idag. Vidare kommer mediahusens inkomster att vara mer diversifierade än idag (prenumeranternas roll kommer att minska). Smalare titlar kommer distribueras elektroniskt och genom ”print on demand”.
 •  

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399