Entreprenörer, apostlar, läsvanor, Clapham m.m.

Nu är det sen måndagskväll och under eftermiddagen och början av kvällen hade vi styrelsemöte för Claphaminstitutet, vi höll till i riksdagshuset. Vi har främst producerat ett antal artiklar som har publicerats i olika tidningar i olika delar av Sverige. På vår hemsida kan man hitta dessa artiklar, som är av mycket hög kvalitet och mycket läsvärda. Noterar att cirka 26 personer har svarit på min enkät om läsvanor. Vore dock mycket tacksam om ett antal till personer kunde tänka sig att svara, så får jag lite större underlag när man ska försöka sammanfatta, analysera och dra slutsatser av enkäten. Skulle helst vilja få ihop 40-50 svar.

Man bör också vara medveten om att jag växlar lite mellan skämt och allvar på denna blogg. Det verkar som om inte alla läsare uppfattar när jag svänger från allvar till skämt. Jag tror nämligen att vi kan skoja om oss själva och det vi håller på med. Ofta har dock mina skämt och ironier ett dolt eller halvdolt budskap, någon form av poäng, men det får läsaren försöka upptäcka. Noterar att Anja inte uppskattar mina skämt, min fru ligger nog ganska nära din inställning.

Inlägget om kristna entreprenörer har blivit mycket kommenterat. Som med allt jag skriver, en del gillar det inte alls, och en del gillar det jättemycket. En del kommentarer handlar om ord och titlar. Kan vi kalla folk för apostlar. Kan vi använda ordet entreprenör i kristna sammanhang. Det viktiga är inte ord eller titlar, det viktiga är funktionen.

Jag gillar ordet entreprenör därför att de i vårt språkbruk har en positiv värdeladdning. Det används idag inte heller som en snäv business-term utan man talar om entreprenörer inom alla sorts samhällssektorer. Det är ett ord som är mer lättbegripligt för vanligt folk idag, än ord som pastor, herde, präst, äldste, som i och för sig är väletablerade men där den egentliga betydelsen är ganska obegriplig för vanligt folk. Jag tycker att jag kan se i Bibeln exempel på ledare som hade egenskaper och gåvor som motsvarar det man lägger i ordet entreprenör i modernt språkbruk. Det nämndes om Nehemja och Josef. Mycket bra exempel, och man ska också komma ihåg apostlarna i Nya Testamentet.

Ordet apostel är en Bibliskt välförankrad term. Det handlade inte bara om Jesu 12 apostlar i Nya Testamentet, utan Pauli medarbetare började tituleras apostlar. De var spjutspetsarna i missionen, evangelisationen och församlingsgrundandet. Utifrån mitt tänk så är ordet apostel kopplat till att man håller på med att grunda församlingar. Men jag tror att det också kan handla om att vara en spjutspets för att se Guds rike bryta fram inom olika områden. När jag använder ordet apostel tänker jag inte i kyrk-hierarkiska banor.

Fortsätt gärna debatten om entreprenörer och apostlar, den är viktig. Jag återkommer med något mer inlägg i denna fråga.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://metrobloggen.se/roberts robert

  Är inte fruar av det släktet som inte är roade av halvdunkla poänger i skämten? 😛

 • Cattan

  var hittar man enkäten om läsvanor? låter som nått för mig…

 • http://kellporten.wordpress.com/ Lars Erik Johansson

  I sin bok ”Moving in the Apostolic” med undertiteln ”God’s plan to lead His Church to the final victory” skriverJohn Eckhardt bl.a. att församlingen behöver apostolisk kraft och auktoritet för att utföra och fullfölja de instruktioner som Jesus gett.
  Boken rekommenderas varmt, även om man måste läsa den med en viss urskillning.

  Mvh
  Lars Erik Johansson

 • anja

  Jag är inte totalt humorbefriad…även om det kanske verkar så.

  Gud välsigne dig

  mvh

 • fredrik

  Jag har personligen väldigt svårt att se när du är allvarlig, faktum är att jag ser det mesta som skämt och försöker se bortom det jag ser.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Cattan – gå tillbaka till mitt inlägg 18 oktober, där det finns i rubriken, ”Vad läser du?” – där finns lite frågor som jag undrar om du kan svara på.

  Anja – Tack.

  Robert – ja!

  Fredrik – du ser det mesta som skämt, intressant information.

  hälsar

  Stefan Swärd

 • http://tomas-dagen.blogspot.com Tomas Olsson

  Stefan, jag kan trösta dig med att jag förstår när du skämtar eller är allvarlig (tror jag i alla fall…). Jag gillar halvdunkla poänger!

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Stefan. Jag har just postat ett inlägg som kommenterar dina entreprenörs-texter.

  http://blog.bahnhof.se/plink/wb938188/15996

 • Ronny

  Stefan Swärd jag tycker du verkar Hyvens och fyller en bra funktion inom Kristenheten. Men upplevde trosförkunnelse framgångstelogiska pusjande ut ur boet och bli en så perfeckt framgångsrick kristen som möjligt . Ledde till försummelse av en äckta relation Med Gud och anhöriga och vänner och männisckor i Allmänhet och sig själv och sitt eget liv . Och när det gällde att nå ut med evangeliet . Som ledde till religös framgångstelogisk meckanisk träldom okänslig för hur det verckligen var med Gud och Livet och Guds Ord och nästan och familjen och vännerna och en själv . Och vad Gud Helst. ville man i hans frid skulle kunna Göra . Nu har ju förbättringar skett och görs inom Svensk trosrörelse i varje fall trots ett alltför stort närmande Katolscka Kyrckans traditionner etz. Menjag Hoppas Gud kommer vägledda dem rätt till sist som oss alla…

  Men ledare som styr över huvudet på folck utan att lysna på männisckor, Behöver vi inte . När det handlar om vårt eget liv eller vår egen familj eller våra egna barn ungdomar släcktingar och vänner…

  Och att en Gode Herde ger sitt liv för fåren det är Ju känt. Men vem har hört att en god entrepenör ger sitt liv för männisckor och Guds församling nångång för Guds skull . Mer en för sin vinst och sin kariär …

  Därför även om du skulle ogilla mitt inläg och mig för det. Är det det som skärs sig i minna öron . Det termer Gud instiftat i Guds Ord i Bibeln skulle vi kunna byta ut för att folck inte vet vad det är .Är det inte så tidsandan varit en tid . Att mannligt och kvinnligt bytes ut mott könsneutrala äcktenskap och förhållanden etz . Är detta inte en forsättning åt samma håll rådgör med världen så vet vi hur vi ska var Kyrcka . Att det blivit så måste ju bero på att i något skedde blev församlingen och det andlig ledarkapet så värdsligt . Så vi började följa världens modell och mönster och värderingar . Tills vi inte igen Kände Gud i Anden och Guds ords egentliga budskap . Och så har det bara rullat på.. Och ingen vet vad som rätt eller fel snart när det gäller det Andliga .

  På det här viset kan vi inte ha det längre . Vi måste tillbacka Till Gud och han uppenbarelse om hans Ord Guds Ord Bibeln Igen . Och jag tror Kärlecken är receptet. Och att det är det som Jesus åsyftar i Bergspredikan när han sägerm Matt 7:21-23 :Icke kommer var och en in i Himmelricket som säger till mig Herre Herre.utan den som Gör min Himmelske Faders vilja . 22 Många skola på `den dagen ” säga till mig:Herre Herre, hava icke profeterat i ditt namn och drivit ut onda andar och genom dit namn gjort många kraftgärningar ? 23 Men då skall jag betyga för dem :Jag har aldrig kännt eder;gån bort ifrån mig I Ogärnningsmän .

  Jag tror att församlingen får Guds Ord förklarat för sig vad det betyder och vad Gud vill säga till oss så vi kan förstå det och tro och lyda Gud om det. Dom som står utan för får allt licknelser för att det inte ska förstå och vända om och bli förlåtna och Helade . Därför de ändå inte vill tillhöra Guds ricke , Mens vi som vill tro på Gud kommer till Gud och får ordet förklarat för oss vad det egentligen betyder och blir Guds försammling med alla andra som redan är det. Därför Går Ordet ut till Hela världen . Men det kommer bara at väcka tro och omvändelse i de som vill . Så resten får licknelser bara vad Guds ricke är . Mens vi andra som vill tillhöra Herren och Guds Ricke får licknelserna förklarade för oss när vi är ensamma med Herren.,,

  Är det så du Mennar Stefan då är jag med dig men inte annars att vi använder ett språck som folck förstår så de kan förtstå evangeliet. Då är det helt Ok för mig att vi kallar Apostlar för entrepenörer etz . Om vi samtidigt behåller Ordets rätta namn ,syfte på allting med och Herrens Tjänster med . Men förenklar vi för mycket så är vi snart bara några bland alla alla andra på världens arena och inte Guds ricke längre . . Fast det kan låta så när vi citerar Bibel och använder Jesus namn att vi är Guds ricke i Guds rickes Tjänst. Nått . Finns Kärlecken tron där på ricktigt och det är lett av Gud som Gud vill då är det helt Ok för mig … Jag tro det är det som Jesus varnar oss för om vi sägger Herre Herre men inte gör hans Faders vilja . Trots att det verckar som vi Gör mycket sånt Gud vill i Jesus Namn, Som Under och profeterar och Kraftgärningar etz .Är det inte det Gud vill och sacknas det Kärleck och trohet till Gud och Guds vilja så behaagar det inte Gud ändå…

  Men jag inser när jag skriver detta att jag inte har fullgod insickt om detta . Och Skulle kanske avstått skrivit dessa två inlägg jag skrivit i frågan . I den föra artickeln och denna som Kommentarer. Ber om ursäckt övriga Och Stefan Swärd för det och hoppas uppricktigt att ni kan Godta Ursäckten och detta inte ska innebära några besvär . Frid Ronny

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Ronny. Jag vill bara upplysa om att du skriver väldigt långa inlägg ibland. I blogg-formatet passar inte detta riktigt, i alla fall inte om du vill att folk ska läsa det du skriver. Åtminstone jag tappar sugen för att läsa. Du framför viktiga tankar och just därför skulle jag föreslå att du strävar efter att förkorta det du skriver och få fram huvudpunkten så att fler läser det du säger. Detta sagt av omtanke…