Emanuel Karlsten och homosexualiteten

Han skriver rappt, fyndigt och lite finurligt, Dagens bloggare Emanuel Karlsten. Och i bland något kryptiskt så det skapas rejäla debatter om vad han egentligen har skrivit. Och där är han i gott sällskap med ett antal författare till ett antal bibelböcker. Nu har han skrivit på bloggen om att kristna gillar homosex. Hans referenser är amerikanska data som pekar i en tydlig riktning. Frågan om homosexualitet är het i de fromma kretsarna. Varför då? Emanuel ger antydningar till svar. Jag ska försöka utveckla svaren lite mer. Att frågan har blivit het kan man knappast anklaga oss kristna för, inte heller i USA. Det har väl varit gayrörelsen med en rejäl uppbackning av media, och sedan av det politiska etablissemanget som har gjort frågan het. Men vi kristna har ställts i skamvrån för vi inte är tillräckligt gayliberala, och internt har det skapats debatter mellan kristna som vill följa Bibelns bokstav och kyrkans tradition och de som vill anpassa sig efter tidsandan. Inte minst från unga kristna, inte minst i USA, tycks det vara en leda och trötthet att som kristen ständigt kopplas ihop med negativa attityder till homosexuella. Vi skulle hellre vilja förknippas för vår sociala radikalitet, vår utgivande kärlek, eller att folk blir helt paffa för alla goda gärningar som vi kristna utför. Men hur som helst, Nya Testamentet klassar utövad homosexualitet som synd, det som inte ligger i linje med det som Gud hade tänkt sig från början när det gäller sexualitet och samlevnad. Romarbrevet 1:24-28 och 1 Korintierbrevet 6:9 är Bibelord som den troende som vill leva efter Bibelns undervisning inte kan komma undan. Bibelord som också respekteras av många kristna med homosexuell läggning som väljer celibatets livsstil.

Men när detta är sagt måste flera saker sägas. Kampen mot synden gäller oss alla, inte minst alla oss heterosexuella. De heterosexuella synderna tas upp betydligt mer i Bibeln än homosexualiteten. Avvikelserna från Guds skapelseplan kämpar vi med på alla plan. I Bibelavsnittet om homosexualitet i Romarbrevet, avrundas med orden, att alla har syndat och saknar Guds härlighet. Att framhålla homosexualitet som ärkesynd, som Emanuel pekar på, har ingen grund i Bibelns undervisning – enligt min mening. Och det är där jag tycker att Åke Greens predikan missar, frågan får fel proportioner. Jag tycker att det är viktigt att framhålla att Bibeln är inte sexualfientlig, Gud har skapat sexualiteten och den är till för att uttrycka trogen kärlek – inom ramen för ett äktenskap. Sex kan bli livsfarligt när det går snett och används fel, och kan bli jättebra när det praktiseras på rätt sätt. Det är nog en kristen syn i ett nötskal. En annan sak som jag tycker är viktig att vi kristna blir hycklare om vi inte lever som vi lär. När kända kristna ledare – som har hänt i USA – går i kampen mot ”gay marriage” och sedan hemligt lever i ett homosexuellt förhållande, då skadas all vår trovärdighet. Vi kristna måste leva som vi lär, och i vår livsstil visa att det fungerar, det är ett minimikrav innan vi går ut och har synpunkter på hur samhället i övrigt ska leva och inrätta sina lagar. Jag tycker inte att det är fel att kyrkan kan ha synpunkter på äktenskapslagstiftningen, men vi får absolut inte agera som hycklare. En tredje sak – och som jag tror att Emanuel egentligen menar även om han inte säger det rent ut, det tonfall vi har som kristna är väldigt viktigt. Vårt uppdrag är att visa Guds kärlek och presentera kärlekens evangelium, som också innefattar insikten om vår synd och brustenhet, och vårt behov av förlåtelse och förändring. Människor som brottas med sin homosexuella läggning är också en viktig grupp människor som den kristna församlingen behöver nå. Och inte bara peka finger, och inte bara tolerera livsstilen, utan erbjuda försoning, nåd och bra andlig vägledning. Att stötta och hjälpa människor som brottas med homosexualiteten är kyrkans viktigaste uppgift. Har själv haft kontakt med personer under senaste trettioårsperioden som har sökt sig till kyrkan för att få stöd och hjälp med sin sexuella läggning, de har inte sökt stöd att leva ut homosexualiteten. Det är vår stora utmaning.

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • http://dagen.se/emanuel Emanuel Karlsten

    Tack för bloggpoten. Vill dock förtydliga en grej. Du skriver: ”Att framhålla homosexualitet som ärkesynd, som Emanuel pekar på, har ingen grund i Bibelns undervisning – enligt min mening.”

    Bara så det står klart, även här, så tycker inte jag (och det ser man om man läser min bloggpost) att homosex är en ärkesynd rent teologiskt. Däremot har kristna gjort det till det, av de skäl jag anger i min bloggpost.