Bra jobbat Katolska Kyrkan

Tidningen Dagen presenterar Katolska kyrkans senaste utspel när det gäller miljöfrågor i fredagens tidning 27/6. Vissa etiska frågor är ganska oförändrade sedan Bibelns tid. När det gäller synen på våld, konfliktlösning, förlåtelse, relationer, äktenskap, skilsmässa, homosexualitet, sex, avundsjuka, materialism liknar vår tids utmaningar och etiska brottningskamp samma som människor levde med på Bibelns tid. Bibeln ger en tydlig etisk vägledning vilken inställning man ska ha som kristen och hur man ska leva som kristen. Sedan innehåller Bibelns etik bra vägledning även för samhället som helhet.

Vissa etiska utmaningar är dock ganska moderna. Ett exempel på detta är klimathotet och miljöproblemen. Jag tycker att Katolska kyrkan på ett mycket bra sätt kopplar aktuella samhällsproblem och etiska utmaningar till en Biblisk grundsyn och kristen skapelsesyn. Även om det inte finns direkta bibeltexter som handlar om miljöfrågan eller klimathotet, av naturliga skäl, så finns det en etisk kompass som vi kan tillämpa på denna tids utmaningar. Och där tycker jag att Katolska kyrkan har lyckats mycket bra i sina tio miljöbud.

Med tanke på den populism och svajighet som kännetecknar många protestantiska kyrkor när det gäller etiska frågor, är Katolska kyrkans tydliga etiska vägledning med förankring både i Bibeln och kristen tradition, det är en bra motpol till den protestantiska svajigheten och att vända kappan efter vinden.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
  • Anders Bylander

    Bra jobbat, Stefan. Din kompass styrs inte av magnetismen på Sveavägen.