Expressen-debatten fortsätter

Debatten fortsätter i Expressen efter Jonas Gardells öppna brev med en total sågning av mig. Nu har även min gode vän Olof Edsinger, generalsekreterare för Evangeliska Alliansen, klivit in i debatten. Jag och Olof har samma inställning i stort sett allting som har att göra med frågor som gäller kristen tro, bibeltro och bibelteologiska ställningstaganden. Här hittar man Olofs Expresseninlägg, https://www.expressen.se/kultur/jag-drivs-inte-av-nagot–hat-mot-hbtq-personer/.

Pastorn i Norrmalmskyrkan Stefan Albinsson kliver också in i debatten. Han har skrivit här, han är öppet homosexuell och sympatiserar med Gardells inställning. Man hittar inlägget här: https://www.expressen.se/kultur/homofoberna-har-inte–ensamratt-till-frikyrkan/. Jag minns Stefan Albinsson från åttiotalet då han ledde lovsång i Korskyrkan i Stockholm. Norrmalmskyrkan var väl kanske den första baptistkyrkan i hela världen som tog ställning för samkönade vigslar, jag tror det gjordes 2009. Han kallar oss för ”sexfientliga”, vi som står för en mer klassisk kristen äktenskapssyn. Där håller jag inte alls med. Att leva i ett troget långsiktigt äktenskap är inte alls att vara sexfientlig, tvärtom.

TV Vision har också uppmärksammat saken och gjort en tre timmars TV-program med Jacob Andelius som programledare, där jag, Olof Edsinger och Ray Baker intervjuas. Jag hittar tyvärr ingen länk till detta men det borde man nog kunna hitta någonstans i cyberspace.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Olof Edsinger

  Här är länken till programmet: https://www.youtube.com/watch?v=DeJk2FKyQgY

 • Mikael Nyman

  Jag tycker programmet var väldigt intressant.

  Har ni någon förklaring till varför det är ett sådant väldigt fokus på just homosexualitet? Jag tänker att det dels är det omgivande samhället som väljer att fokusera på homosexfrågan.

  Men jag tänker att det även i någon mån även är så att kyrkorna väljer att fokusera på homosex. I många andra frågor, som t.ex. skilsmässor eller samboförhållanden, verkar förändringar ha skett mer glidande, och det har inte uppkommit samma skarpa skiljelinjer som hotat splittra samfund.

  Om hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa, och en stor del av dessa skilsmässor inte sker enligt bibliskt korrekta grunder, torde det vara minst lika vanligt att en pastor står inför situationer där frånskilda vill gifta sig, som att enkönade par vill gifta sig.

  Dagen rapporterade för ett tag sedan att samboförhållanden ökat kraftigt inom frikyrkan – se https://www.dagen.se/nyheter/2020/08/04/synen-pa-sambo-och-aktenskap-hos-unga-skiljer-sig-beroende-pa-samfund/ – Borde kanske EFK tillsätta en utredning om hur man skall se på heterosexuella otuktsförhållanden? Om inte, varför? Varför fokusera enbart på homosexualitet?

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Det tycker jag ändå inte att vi gör. Ökande antal skilsmässor och samboförhållanden också i de kristna samfunden tycker jag hela tiden har adresserats som ett stort problem. Men visst kan det göras tydligare, så att det inte framstår som om just homosexualitet (eller egentligen kanske främst bisexualitet och ”kravet” att få välja vad en vill https://www.svd.se/hemma-som-homo-om-att-komma-ut-i-mogen-alder eller https://www.expressen.se/premium/relationer/efter-28-ar-som-hetero-blev-emelie-kar-i-en-annan-kvinna/) är det stora dilemmat.

  Jag ser personligen ingen jättestor skillnad på att i medelåldern lämna fru (man) och barn för någon av samma kön som man upplever sej tända mer på och att i medelåldern lämna fru(man) och barn för någon av motsatt kön som man upplever sej tända mer på. Kan kyrkan i praktiken okritiskt – genom nya vigslar – välsigna det senare kanske det blir ganska svårt att förklara varför det skulle vara så omöjligt i det förra fallet=

  Som svenskkyrklig menar jag att ”statskyrkans” utfästelse att viga frånskilda (om än med väjningsrätt för enskilda präster) måste bort på samma sätt som utfästelsen att viga karlar med varandra. Det finns ju ändå borgerlig vigsel av en anledning. Kyrkan är inte bara en av statens ”vigselförrättare” (EFK är ju inte ens det :o).

 • Mikael Nyman

  Hur är det egentligen – vilka kyrkor har officiella policyer kring vigsel (eller välsignelseakter, ifall kyrkan saknar vigselrätt) av frånskilda? Har t.ex. EFK någon sådan policy? Eller är det upp till den enskilda församlingen? Jag kommer själv närmast från den konfessionella lutherdomen, och kyrkorna där har ofta klart uttalade ståndpunkter i olika frågor, men när det gäller de stora frikyrkorna känns det som att det ofta är svårt att få grepp om vad de tycker.