Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Stanley Östman

  Jag får faktiskt ge dig ett varmt erkännande Stefan !

  Även
  om ledarskapet i EFK uppträder ”tvålaktigt” med enkät-förfarandet, så
  ska du i dag få ett varmt erkännande från högre ort !
  Du har nämligen retat upp gay-ikonen Jonas Gardell som i en personligt konfrontativ text tar heder och ära av ditt kristna liv.
  Den hedersbetygelsen som kristen var mer att glädjas åt !

  Reflektion bör också riktas gentemot de som lånar ut predikostolar till
  gay-företrädare och de som lanserar ”tvålaktiga” enkäter i avsaknad av
  bibliskt förhållningssätt.

  Studsade till idag inför Gardells egenreklam för sin artikel på Twitter, varvid jag kommenterade till honom:
  ”Nej du Gardell !
  Även om du promoverades till hedersdoktor & KG Hammar myste i bänkraden
  så har du inte bibliskt tolkningsföreträde. Den bibliska förkunnelse som
  Swärd gör sig till tolk för har generationer före honom förlitat sig på
  och vi är många ”läsare” som läser detsamma”

  Så Gardell letade sig in på denna blogg som ofta enbart kristna läser – det var ett under !
  Varför inte göra på samma sätt och skriva lite oftare på sekulära mediaplattformar – leta er ut från de invanda kyrktorgen !

 • Holger Nilsson

  I sitt inlägg i Expressen den 17 maj beskyller Gardell Stefan Swärd för att förneka Gud. Han stannar inte vid denna fullständigt bisarra anklagelse utan vill omintetgöra och försöka ifrågasätta Swärd genom att skriva så här: ”Du behöver hjälp, Stefan. Du har gått så vilse.”
  Är det någon som behöver hjälp är det Gardell! Är det någon som har gått vilse är det Gardell!
  Nu har Gardell satt sig på domarsätet för att döma en bibeltroende respekterad kristen. Det verkar var ett desperat försök att täppa till all kritik mot den som inte dansar efter Gardells pipa.
  Gardell är verkligen inte den som skall vara någon läromästare i teologi, fast han försöker vara det och det genom att ifrågasätta och döma Swärds tro, då denne tror på vad som är skrivet i bibelordet.
  Så här skriver Gardell, han talar om att Swärd syndar: ”Och du Stefan begår den synden. Gång på gång.”
  Gardell verkar spela sorgsen för att få till snyftande personer på sin sida, samtidigt som han spelar Gud och tror sig veta att Swärd är långt bort från Honom: ”Men kanske lika sorgsen för att du Stefan, trots att du nu börjar bli äldre, fortfarande står så långt ifrån Gud.”
  Vi kan knappast tänka oss en nu levande person i vårt land, sedan Ingemar Hedenius tid, som på sitt sätt attacker den kristen tron, såsom Gardell.
  Hedenius var uttalad ateist, vilken kan ge en viss förståelse för hans angrepp på kristen tro. Gardell däremot kallar sig kristen, detta gör att folk kan tro på hans utspel, om han sade sig vara ateist, vore det inte så skadligt.
  Hur Gardell själv ger uttryck för sin tro är avslöjande. Så här säger han i en intervju i Judisk krönika nr 5, 2009: ”Idag är min tro mer underbyggd än när jag var ett barn. Jag vet mer. Jag har kommit så långt i min teologiska forskning att jag kan bevisa att Gud nog inte finns. Ändå tro jag!”
  Om han inte tror att Gud finns och ändå säga att han tror, visar det vad Gardells gudsbild är: en icke-gud.
  Ett svärd går genom kristenheten, en skiljelinje, mellan tron på Guds ord eller Gardells ord. I det första fallet representerat av Swärd och förvrängningen av Guds ord, representerat av Gardell.
  Det finns ingen anledning att ta till sig Gardells förvillelser!
  Stefan – Låt dig inte tystas av Gardell, då har han fått som han vill…

 • https://dagarurmittliv.wordpress.com/blog Tony Malmqvist

  Noterade att även en av de gamla pastorerna från Knytby, gav sig på Olof Edsinger. Men nu är Edsinger en klipsk man och som därför vet hur sådana påhopp ska bemötas.

 • wildwest63

  Jag brukar vanligtvis vara lite mer konfrontativ men i den här debatten känner jag att det bästa vore att inte besvara Gardells angrepp.

  Gardell omvänder man inte. Hbtq-maffian omvänder man inte heller med ett bibliskt grundat motinlägg. Den kampen förlorade vi kristna när vi inte var konfrontativa när vi skulle varit det, t ex vid diskussionerna kring att göra homosexuella vigslar möjliga. Jag vet inte hur den utvecklingen idag kan vändas. Jag ser bara två möjligheter – en övernaturlig väckelse (som inte kommer eftersom Guds folk inte ens är av samma åsikt om Bibelns budskap kring detta) eller ett utifrån kommande tryck, t ex ett muslimskt maktövertagande i Sverige (om några decennier är muslimerna i majoritet) där förföljelsen mot homosexuella kommer vara massiv.

  Där man dock kan debattera är när officiella kyrkoledare kommer med bibeltolkningar som vi inte sett på 2000 år. Men jag skulle råda Stefan att framöver inte blanda in Gardell i sina artiklar eller uttalanden. Vilket han gjort då och då genom åren efter den där gemensamt skrivna debattartikeln.

  Jag är helt säker på att vi med Guds hjälp, utan att vara så övernaturligt onaturligt snäälla, och med ihållande bearbetning hade kunnat minska hbtq-rörelsens destruktiva inflytande. Vi kristna verkar hela tiden leva med inställningen att vi inte kan eller ens ska påverka samhället runt oss (bortsett från migranttrafiken o klimatet förstås, där ska vi engagera oss mer än i en gudstjänst). Men nu har vi förlorat slaget mot hbtq-monstret.

 • Staffan

  Tror att Jonas Gardell företräder det avfall som skriften förutsagt i bl a Judas brev. Såsom det var på Noas tid… Jesus kommer snart..

 • Inge

  Wildwest alltid så Intressant att ta del av dina klarsynta tankar. Att den officiella kristenheten förlorat striden mot HBTQ monstret är väl ganska uppenbart. Det finns dock och kommer alltid att finnas en ådra av liv som aldrig detta monster kommer åt. Det är de Kristna som håller fast vid Ordet.
  Monstret kommer på sikt att utplåna sig själv, vi ser idag tydliga tecken på en rörelse i förfall och intern föruttnelse. HBTQ rörelsen har ingen framtid då den aldrig på lång sikt kan hjälpa alla dessa villsna själar som farit vilse i sin identitet. Många HBTQ personer mår idag väldigt dåligt, de börjar inse att de rättigheter de tvingat sig till har knappadt hjälpt dem.
  Däremot för den enskilde människan finns alltid en framtid och ett hopp till befrielse och rening, genom Jesu blod och Hans nåd till oss då han försonade våra synder uppå Golgata kors.

 • Holger Nilsson

  Har någon åsikter om homosexuellt leverne så kommer ofta det upp att den som uttalar sig har homofobi. Det är inte alls så att de som yttrar sig på detta område lider av någon fobi. Så här beskrivs fobi: ”En fobi är en överväldigande och irrationell rädsla som orsakar kroppsliga eller psykologiska symptom.”
  De som uttalar sig på dessa områden som vi nämnt är inte rädda, de är inte sjuka. Det är bara det att de har en åsikt som de har rätt att framföra utan att bli stämplade för fobi.
  Gång efter annan förekommer detta stämplande, så sent som idag den 27 maj, skriver en debattör i Expressen under rubriken: ”Homofoberna har inte ensamrätt till frikyrkan.”
  Att skrämma till tystnad är ett effektivt sätt att tysta åsikter som man inte tycker om. Jonas Gardell gjorde ett otrevligt angrepp på den bibeltroende Stefan Swärdh förra veckan. Det är klart att det inte är roligt att bli uthängd i denna stora kvällstidning. Att göra ett sådant angrepp som Gardell gjorde kan tysta kritik, och det förstår Gardell.
  Sann Gudsfruktan skall vi ha, inte fruktan för Gardell. Det är inför Gud vi skall göra räkenskap, inte inför Gardell.
  Och vi skall inte låta oss tystas av denne heretiker, villolärare, vi skall stå upp för vad bibelordet säger – sedan får Gardell tycka vad han vill. Vi som tror på Bibeln har lika stor rättighet att yttra oss som han. Det finns yttrandefrihet i det här landet och den skall vi slåss för, inte skrämmas till tystnad.
  I detta exempel försökte Gardell sätta Swärdh på plats, men är det någon skall sättas på plats är det Gardell. Han skall inte få diktera villkoren för bibeltolkning.
  Gud har talat genom sitt ord, där finner vi klarhet och vägledning. Gud har också talat genom sin tjänare David Wilkerson då han besökte Sverige 2004. Då bar han fram ett budskap från Gud som gav eko i kristenheten.
  Nu tycks detta vara glömt, både det som han sa och vad bibelordet säger. Det är ganska talande att det skall behöva komma en från USA och bära fram Guds budskap – är det så illa att han inte finner redskap för det i vårt land?
  Vi skall här nedan återge något från det som han sa i Filadelfiakyrkan i Stockholm, vi har markerat med fetstil det som berör det vi skriver om i denna artikel:
  ”Ni evangeliska kristna har kommit till denna punkt, där ni har sken av gudsfruktan, men ni har förlorat kraften, smörjelsen från den Helige Ande, på grund av apati. Ni är tillfredsställda med att komma till Guds hus och liksom gå igenom programmet, formaliteterna och organisera och försöka att vinna makt och auktoritet i samhället. Ni har blivit toleranta och det är vad Gud hör både från kyrkan och från samhällets toppar är: ’Vi är toleranta.’
  ’Nej’, säger Gud, ’ni är ljumma. Ni accepterar att ni inte får tala emot homosexualitet från era talarstolar. Det finns ingen som böjer knä och i bönens kraft bryter ner dessa fästen. Det finns inga tårar, det finns ingen smärta, för ni evangeliska kristna, ni är så toleranta. Den Helige Ande säger: ’Det är apati.’”
  Vi behöver nu omvända oss från det som Gud talade om i detta budskap – då kan Gud komma med sina sin sanktion över enskilda och församlingar. Var trogen Gud skall Han löna dig!