Nationalismen och globalismen

Jag har nu i två ledare i Världen Idag tagit upp två centrala trender i vår tid, nationalismen och globalismen. Den ena ledaren publicerades tisdag 6 oktober och kan läsas här, den andra publicerades i Världen Idags nättidning den 26 september och den hittar man här.

Eftersom jag inte bara är pastor utan också statsvetare, och drivit ett politiskt analysföretag i 26 år, och innan dess jobbat med politisk analys inom näringslivet, tacklar jag frågorna både utifrån ett allmänpolitiskt/statsvetenskapligt och bibliskt perspektiv.

Bibeln har mycket att säga om nationerna, staten, stormakter m.m.

En slutsats i artiklarna är att nationalismen är en mycket stark trend i världen. En del tror att det bara är partier längst ut på högerkanten som är nationalistiska. Enligt min mening är de flesta partierna i västvärlden och i hela världen strikt nationalistiska, i det avseendet att nästan hela deras fokus är på nationella frågor och nationella intressen. Det räcker med att läsa igenom regeringens budgetproposition så inser man att vår nuvarande regering är mycket nationalistisk. Jag noterar att nationer är en tanke som Gud sanktionerar. Vi läser ständigt i Bibeln om nationers uppgång och fall. Men vi läser också i Bibeln att nationer inte är några absoluta enheter. Nationer och nationsgränser ändras ständigt och genom folkvandringar och folkförflyttningar så blandas folken också ständigt. I dagens Europa finns det mycket begränsat med nationer med homogena befolkningar, det är framförallt Island som utmärker sig på det området. Nationalismen ökar i världen vilket visar sig i att antalet nationer har ökat kraftigt i världen och uppgår nu till mer än 200 nationer. Det finns fler områden i Europa som önskar nationell självständighet. Vi får se hur det går med Skottland, en majoritet där vill ha självständighet i förhållande till England.  Den första kristna församlingen växte fram i stormakten Romarriket, men det riket föll samman och dog ut på 400-talet.

Det visar vikten av att Guds folk har sitt medborgarskap i Guds rike, det är ett bestående rike. Nationerna är tillfälliga och provisoriska, och inte bestående. Den kristna kyrkan får aldrig bli helt allierad med den nationella statsmakten, som den har blivit med det traditionella statskyrkosystemet i Europa. Och det var inte bra.

Jag nämner om stormakterna som den mäktigaste kraften i världen, både på Bibelns tid och i vår tid. Men även stormakterna kommer och går, är inte bestående för evigt. Gud reser ibland upp stormakter men i vissa lägen dömer han stormakter. Då försvinner de eller förtvinar och blir en obetydlig nation. Jag tror inte på konspirationsteorier att det är hemliga nätverk av judiska affärsmän som styr över världen. Det finns inte några belägg för denna sak, även om det finns många duktiga judiska affärsmän. Men så trodde Hitler och så tror man i vissa extrema muslimska kretsar, hemliga judiska nätverk som styr över världen. Jag tror att den politiska makten är öppen i sin karaktär, inte minst beroende på det ständiga bytet av folk på alla viktiga toppositioner i världspolitiken.

Den kristna politiska analysen måste också inkludera begrepp som  det bibliska begreppet ”världen” (kosmos på grekiska – nya testamentets grundspråk) och antikrist. De politiska systemen är en del av världen, och därmed en del av det system som ska gå under. Bibeln uppmanar oss att inte älska världen, för den kommer att förgås. Kristus representerar det rike som är bestående i all evighet.

Det antikristliga har funnits i världen hela tiden sedan Kristus trädde fram första gången. Det präglas av förföljelsen mot de kristna, antisemitismen och förföljelsen och förtryck av människor. Det mest antikristliga vi har i världen just nu är den kommunistiska diktaturen Kina och muslimska diktaturer som Iran och Saudi-Arabien. Men de antikristliga tendenserna finns också i världen och präglar ateistiska och helt sekulariserade västländer, även om vi i västvärlden har ett visst mått av religionsfrihet, och kan absolut inte jämställas med Kina och muslimländerna. De antikristliga tendenserna har präglat Sverige under många års avkristning och sekularisering.

De antikristliga tendenserna märks också i världens näst med folkrika land, nämligen Indien, med starkt förtryck av kristna i stora delar av landet.

Jag har i min politiska analys sysslat mycket med både EU- och FN-politik. Enligt min mening så präglas de multilaterala organisationerna i stor utsträckning just av nationalismen. Det är ett stort antal nationalstater som samverkar och försöker kommer överens på dessa arenor. De multilaterala organisationerna ger en röst och inflytande åt de små nationerna, annars skulle stormakterna som USA, Ryssland, Tyskland, Frankrike, England, Japan, Kina och Indien, dominera allting. Jag har svårt att se dessa multilaterala organisationer som en grund för ett mer globalt antikristligt välde, tror mer på att det uppstår utifrån en stormakt som tar över världsherravälde. FN och EU och Världsbanken, och OECD, har varken beskattningsrätt och därmed egna ekonomiska resurser eller militära resurser. Det är bara stormakterna som kan sätta igång ordentliga krig. Ska man försöka spana efter antikristliga tendenser i världen så tittar jag mer på stormaktspolitiken, men visst kan någon eller några stormakter få kontroll över någon av dessa globala organisationer i framtiden, kan man använda det som plattform för världsherravälde.

Allt Bibeln säger om antikrist är mer aktuellt än någonsin på grund av den tekniska utvecklingen. Det är bara i dag i mänsklighetens historia som vi har fått fram teknik för att kunna ha full kontroll över mänskligheten och kommunicera med hela mänskligheten, och kontroll över den globala ekonomin.

Profetisk vaksamhet är viktigare än någonsin.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Intressant analys! Tack för kunskaper och tankar!

 • Tord Ivarsson

  I stort så undviker du att skilja mellan begreppen ’nation’ och ’stat’.
  ”Antalet nationer har ökat till 200 st.”. Det är nationalstater du menar.
  USA administrerar sitt land genom 50+ antal delstater, men nationen är 1, ”The home of the brave”. Det är ETT ”folk”, EN ’konstitution’, ETT språk, EN utrikespolitik, osv.
  Den Samiska nationen i norden har valt att underordna/anpassa sig till flera nordiska nationer, för de kunde inte ha råd med en egen stat och betala militär, statsapparat osv. och det skulle krävas någon form av konflikt att genomföra.
  Enligt bibeln så *handlar Gud med nationer*, och det babyloniska försöket att dominera världen från Babylon, förhindrade Gud på ett övernaturligt sätt.
  Just nu så utsätts nationen Sverige för ett utsuddningsförsök genom t.ex. massiv invandring och demonisering av ”nationalismen”, för att bana väg för globalismens ’regionstänkande’ som är tänkt ersätta ’nationstänkandet’. Regionerna är tänkta att lyda under en (en, en, en, …) global regering i framtiden.