Om apostlatjänsten

Har i de senaste ledarna i Världen Idag lyft fram de femfaldiga tjänstegåvorna i Ef. 4:11, apostlar, profeter, herdar, lärare och evangelister. Två tidigare ledare har handlat om profetens tjänst och evangelistens tjänst, och jag har visat på betydelsen av att utmejsla och erkänna dessa tjänster i Kristi kropp. Brist på väckelse och andlig dynamik beror ofta på att vi inte bejakar och ger utrymme åt de gåvor som Kristus ger till församlingen. När profeterna och evangelisterna förvisas till marginalen är vi illa ute. Den senaste ledaren handlar om apostelns tjänst. Man hittar den här. Det står mycket i Nya Testamentet om detta, ledaren innehåller ett kortfattat koncentrat av den bibliska undervisningen i ämnet. Jag tror det är helt nödvändigt att erkänna och ge utrymme åt den apostoliska tjänsten. Annars kommer inte församlingsplantering att fungera och församlingarna blir inåtvända istället för missionella.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Mikael Nyman

  Hur menar du att dagens apostlar förhåller sig till de bibliska apostlarna? Begreppet ”apostel” har ju i Bibeln en väldigt specifik innebörd, nämligen en man som 1) fått sitt uppdrag direkt av Jesus, 2) är ett vittne till den uppståndne Kristus, och 3) utför apostoliska mirakler.

  Menar du att dagens apostlar innehar samma ämbete som de bibliska apostlarna? Eller finns det en skillnad mellan dagens apostlar och Bibelns apostlar?

 • Tomas

  Stefan, hur tänker du kring Alan Hirschs ideer om tjänstegåvorna som något som alla kristna har mer eller mindre av, där gåvorna inte främst är gåvor till ledare utan gåvor till tjänst för hela församlingen.

 • Vedel Förnes

  Bäste Stefan Swärd
  Jag är medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Mormoner)
  I kyrkan finns det 2 prästadömen. Aronska prästadömet och Melkisediska prästadömet.
  Aronska prästadmet återställdes av Johannes Döparen 15 maj 1829 genom handpåläggning till Joseph Smith och Oliver Cowdery. Följande ämbeten finns i AP.
  Diakon, Lärare, Präst, Biskop.
  Melkisediska Prästadömet återställdes senare samma år av Petrus Jakob och Johannes.. Följande ämbeten finns i MP. Äldste, Evangelist, Sjuttio,Högpräst, Apostel.
  Amos 3:7 Herren gör ingenting utan att uppenbara sin vilja för sina tjänare profeterna.
  Petrus, Jakob och Johannes fick speciell utbildning av Jesus Kristus, var med honom t.expå förklaringsberget.. Petrus fick flera gånger uppmaningen ”ta hand om fåren”.

  Petrus var presiderande högpräst, Jakob och Johannes var hans rådgivare. De presiderade över hela Kyrkan. Till sin hjälp hade de 12 Apostlar. Sjuttio. Evangelister och Äldster. Se Efesierbrevet 4:11.
  Idag leds vår kyrka enligt uppenbarelse från Jesus Kristus.
  I Läran och Förbunden kap 107 uppenbarar Jesus Kristus vår kyrkas organisation.
  107:91 Den plikt som åvilar presidenten för det höga prästadömet är att presidera över kyrkan och att vara som Moses. :92 se här är visdom, ja att vara siare,uppenbarare,översättare och profet med alla de Guds gåvor som han ger kyrkans överhuvud. Lof 93:33 De tolv utgör ett resande presiderande högråd som skall verka i Herrens namn under kyrkans presidenskaps ledning och i överensstämmelse med himlens ordning, för att bygga upp kyrkan och ordna med dess angelägenheter i alla nationer, först för icke judarna och sedan för judarna. :34 De sjuttio skall handla i Herrens namn under de tolvs ledning. Finns ungefär 300 idag med det ämbetet utspridda i ca 190 länder. Alla värdiga manliga medlemmar ordineras till äldste när de fyller 18 år och är villiga att ta emot MP. :39 Det är de tolvs plikt att i kyrkans alla stora grenar ordinera evangelister, när dessa genom uppenbarelse anges för dem.