Missionsrapport från Stockholm

Har haft förmånen ikväll att träffa en del av personerna i nätverket kring Sebastian Stakset, människor som lämnat ett kriminellt liv och mött Jesus till frälsning och förvandling. En stor nåd att få vara med och undervisa dessa i första grunderna i kristna livet. Talade ikväll om att vi har en rad saker som vi inte får göra som kristna, vi får inte hata, vi får inte hämnas, inte vara bittra, inte bära på oförlåtelse. Bibeln uppmanar oss att hedra våra föräldrar, även om vi har haft ganska frånvarande föräldrar. Vi har alltså inte tillåtelse som kristna att inte hedra våra föräldrar. Jesus ger oss ett nytt liv och kraft till att istället hedra, respektera, älska,  – hämnd och dom får vi överlåta till Gud att sköta om, det behöver vi inte tänka på, enligt bland annat Pauli ord i Rom. 12.

Något är på gång och en mäktig andlig rörelse håller på att växa fram. Vi planerar nu för fullt för tältkampanjen i Stockholm 18-23 augusti.

Arbetet med mission på Östermalm går vidare, vi har nu en Alpha-kurs och en Beta-kurs i vårt hem. Nätverkandet fortsätter med engagemang i Svenska kyrkan på Östermalm, i kyrkoråd och kyrkofullmäktige, engagemang i lokalpolitiken där jag sitter med i stadsdelsnämnden på Östermalm, engagemang i Fastighetsägarna på Östermalm m.m. Vi behöver dock se genombrott och nya dörrar öppnas för förkunnelsen av de goda nyheterna, evangeliet om Jesus Kristus.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399