Lunchsamtal med Olof Edsinger vid Stureplan

L100895 Edsinger BudbärarenDen här veckan har bland annat innefattat möte med Olof Edsinger, generalsekreteraren för Svenska Evangeliska Alliansen, då vi satt på Jamie Olivers italienska restaurang vid Stureplan och samtalade om SEAs fortsättning och inriktning och planerade närmaste möten. SEA är en mycket viktig organisation i svensk kristenhet med en ambition att samla bibeltro och det evangelikala i nya och gamla samfund och driva frågor utifrån en klassisk kristen tro. Är du inte medlem i SEA borde du bli det nu. Vi kommer att ha vårt årsmöte i Örebro i mitten av mars, och då kommer företrädare från SEA att besöka olika kyrkor i staden för medverkan. Det finns också ett öppet möte i Pingstkyrkan i samband med årsmötet, under lördagskvällen. Själv kommer jag att den helgen tala hos EFS i Örebro, Sörbykyrkan, söndag förmiddag.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Mikael Nyman

  En liten undran, är SEA i första hand en rörelse för evangelikaler, eller en rörelse för ”klassiskt kristen tro”? Evangelikalismen är ju en förhållandevis ny rörelse inom den kristna kyrkan, med rötten i väckelserörelsen under 1700- och 1800-talen och det tidiga 1900-talet. Man kan ju mycket väl se evangelikalismen som en variant av klassiskt kristen tro, men klassisk kristendom rymmer ju många fler strömningar.

  Den kanske mest relevanta frågan för SEA är hur man ser på sådana rörelser som skulle kunna betraktas som ”konservativa protestanter” men som inte ryms inom den evangelikala eller väckelsekristna traditionen. Är dessa några som SEA menar sig företräda? Ibland får jag intrycket att SEA ser sig som den konservativa protestantismens företrädare, men samtidigt ansluter man ju sig till Lausanne-deklarationen, som är en ganska tydligt evangelikal trosbekännelse som många bibeltrogna protestanter har problem med.

 • stefanswrd

  Hej Mikael, bra frågor. SEAs huvudlinje är den evangelikala ådran, om som du nämner brukar man ju definiera detta som rötter i klassiska väckelserörelserna på 1700-talet, alternativt amerikanska diskussioner på 1950-talet, då Billy Graham och evangelikalismen blev en medelväg mellan fundamentalismen och liberalerna. Men mycket gemensamt med konservativ protestantism, så i många frågor överlappar det.

 • Micael Gustavsson

  Med ”klassisk kristen tro” tror jag att man ofta menar samma sak som CS Lewis kallar ”Mere Christianity” boken med samma namn (på svenska Kan Man Vara Kristen?), och som innefattar de läror som katoliker och ortodoxa har gemensamt med ”konservativa protestanter” och evangelikaler, men som utesluter diverse former av liberalteologi och modernism. Jag skulle tro att SEA agerar (fast kanske inte helt medvetet) på tre lika nivåer. En nivå av ”klassisk kristen tro”, en nivå av väckelsekristendom och däremellan en nivå som omfattar både väckelsekristna och det du kallar konservativa protestanter.