Bra predikan av Christer Roshamn i Folkungakyrkan

En utmärkt predikan av Christer Roshamn i Folkungakyrkan idag. Som vanligt mycket bibelcentrerat, trosstärkande och instruktivt. Bara ett litet belysande citat från predikan: ”Be inte små böner, be stora böner – för vi har en stor Gud”.

Roshamn dec 2019