ett kristet svar på det dödliga våldet

Min senaste ledare i Världen Idag handlar om det dödliga våldet i det svenska samhället. Det är ju mycket uppmärksammat både i politiken och i media. I den politiska debatten och i olika former av media tycks hårdare straff, strängare lagstiftning och fler poliser vara de främsta lösningarna. Naturligtvis har debatten en stark prägel av invandringskritik då det poängteras att en stor andel av mördarna är utrikesfödda eller har utrikesfödda föräldrar.

Det jag pekar på i artikeln är att den kristna lösningen på detta stora samhällsproblem är mer frälsning. Jesus kan förvandla den störste syndarens liv och jag har mött vittnesbörd senaste tiden från grovt kriminella som upplevt omvändelse och ett förvandlat liv.

Jag pekar även i artikeln på att detta mördande är uttryck för kollapsade familjer. Det är något som knappt nämns i den politiska debatten och i media. I ett samtal med en god vän häromveckan, som jobbar med de kriminella gängen i Stockholm, pekade han på att en gemensam nämnare bland dem som ägnar sig åt dödligt våld är frånvarande eller icke existerande pappor. Familjens upprättelse och närvarande och engagerade pappor är en ännu viktigare fråga än fler poliser och strängare straff.

Det är också viktigt med proportioner i den här typen av debatter. Ofta har den som syfte, i varje fall i sociala medier, att svartmåla invandring och invandrare. Det handlar om en liten minoritet av män som helt har spårat ur. Det handlar inte om kvinnor, det handlar om män. Därför kan man inte generalisera om invandrare i allmänhet. Och det handlar om en begränsad minoritet, den breda majoriteten av invandrare är laglydiga medborgare.

Om man ska vara profet är det viktigt att utgå från fakta, inte sociala medier-hysteri och medias sensationer. Då bör man läsa Brottsförebyggande rådets rapporter som bygger just på fakta och mångårig statistik. BRÅ kom nyligen ut med rapporten ”Dödligt våld i Sverige 1990-2017”. Det är en läsning som rekommenderas.

I rapporten får man veta att i ett globalt perspektiv uppvisar Sverige mycket låga nivåer av dödligt våld. Det mått man använder när man jämför dödliga våldet i olika länder är dödligt våld per 100 000 invånare. Sverige ligger på nivån 1,0 fall per 100 000. I början av 90-talet var nivån 1,3-1,4 fall av dödligt våld, så det har minskat i jämförelse med tidigt nittiotal. I en annan BRÅ-rapport kan man också läsa att dödliga våldet också var något högre på 80-talet än idag. Det globala genomsnittet ligger på cirka 6,0 fall av dödligt våld per 100 000 invånare, så Sverige ligger långt under den nivån, västländerna ligger oftast på nivån cirka 1 fall av dödligt våld per 100 000 invånare.

Det stora undantaget är USA som i många år legat på nivån 5-6 fall av dödligt våld per 100 000 invånare. Jag tycker personligen att det är obegripligt med tanke på hur hög andel av amerikansk befolkning som är aktiva kristna.

BRÅ noterar en liten uppgång av dödliga våldet i Sverige senaste 4 åren efter en nedgång under en följd av år, men det är ändå på lägre nivå än 80- och tidigt nittiotal. Det är en internationell trend, och samma mönster märks i USA, England och Holland bland annat.

 

 

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Apg17

  Mysigt gubben. Hur går förresten frälsningsarbetet på Östermalm? Kanske kan Stakset hjälpa till om det går lite trögt bland miljonärerna.

 • Slimebeast

  Nej, det handlar inte om ”en liten minoritet av män som helt har spårat ur.” Det handlar om kultur, normer och värderingar och hur det inverkar på mänskligt beteende, såväl positivt som negativt.

  Det är korrekt att det visserligen bara ett fåtal av den svenska befolkningen som dräper och mördar, men folk med utomeuropeisk bakgrund (gäller dock ej kineser,
  thailändare och andra sydostasiater intressant nog) är mer än 10 gånger mer benägna att begå grova våldsbrott än vad etniska svenskar är. Det framkommer också ur BRÅ:s rapporter.

  Vi har börjat komma i ett skede där svenska folket numera har svårt att bortse från ökningen av alla andra allvarliga brott som gör vårt samhälle otryggt.

  Det blir bra många fler skyldiga när vi räknar in folk som bränner bilar, begår sexuella övergrepp i grupp eller t.o.m våldtar, kastar sina familjemedlemmar utför balkonger, tvingar sina barn att spela apatiska, pressar jämnåriga i skolan på beskyddspengar, rånar och förnedrar försvarslösa ungdomar, säljer horor, startar upplopp, bränner bilar, slår ner berusade krogbesökare i gränder, anställer släkten som assistenter åt en fejkad handikappad, stenar brandkår och polis, skiljer sig på pappret för att få bidrag och extra lägenhet, masskriver sig på fejkade adresser, och folk som skaffar fejkade pass och dubbla eller trippla identiteter för att lura svenska folket på bidrag.

  Försök att förklara detta med frånvarande fäder om du kan.

 • Slimebeast

  Jag gillar dock en sak skarpt, i ledaren som Stefan skrev i Världen idag:

  ”En kyrka som tappar evangeliets kraft och förkunnelse har inte mycket
  att komma med i dessa frågor. Det blir endast en social verksamhet som
  inte leder till förvandlade liv”

  Träffsäkert och sant.

  Min upplevelse är att svensk kristenhet som religion, eller som andlig institution i ordets rätta bemärkelse, fullständigt håller på att kollapsa. Det har fått en social funktion istället.

  I praktiken känns det alltmer som att svenska frikyrkor idag (Svenska kyrkan ska vi inte ens tala om, för där har det ju varit så ända sedan 70-talet) fungerar mer som samlingsplatser för allmänhumanistiska världsförbättrare, för folk som mest oroar sig för och fyller sina facebooksidor med inlägg om klimatförändringar och flyktingar (de gånger som det alls är något som berör något utanför än den personliga sfären).

  Kyrkorna har alltså blivit till samlingar för helt okontroversiell politiskt korrekt humanism, en sorts arbete som man inte längre behöver vara med i en kyrka för att bedriva, ett jobb som mer än väl utförs av de sekulära i det västerländska samhället.

  Evangeliets budskap om frälsning och förtappelse, himmel och helvete däremot är helt undanskuffat.

  Och den bittra förklaringen är att människor helt enkelt inte längre tror på det övernaturliga och på ett liv efter detta.

  Jag träffar numera nästan aldrig människor där jag känner någon övertygelse om att de verkligen lever och beter sig som man inbillar sig att en människa skulle göra, om hon på allvar trodde att det finns en Gud, räkenskap för våra gärningar och en evighet efter detta korta, jordliga livet.

  Tron kommer av predikan, säger Paulus. Och jag kan ärligt erkänna att jag själv blivit alltmer rädd för att jag kommer tappa min egna kristna tro med den här utvecklingen.

 • wildwest63

  Så tröttsam artikel. Det är ju precis som om vissa människor, och väldigt många kristna ledare, stoppar pannkakor i ögonen, vänder sej om, gräver ned hela överkroppen i kvicksand, väntar tils örongångarna är fulla med grus – allt bara för att slippa erkänna att våldsvågen, bränderna, balkongflygningarna, klanmentaliteten är en följd av den okontrollerade massinvandringen från totalt främmande kulturer, där våld, misstro mot andra än den egna klanen, är legio. Där muslimer vill ta över väst, där våldsverkarna ofta erkänner öppet att de hatar svenskar. Varför måste man ägna så mycket tid åt att bortförklara det helt uppenbara?

  Och ska vi säga till alla våldtagna tjejer, att vi lever ändå i ett land med lägre brottslighet per capita än Kongo Kinshasa, El Salvador och (börjar bli svårt att hitta exempel eftersom Sverige är värst)? Självklart är det alltid en minoritet som begår brott. Det har inte varit en nyhet sen assyriernas tid. Det handlar inte om det. Det handlar om den enorma överrepresentation av våldskategorier som hotar den personliga fysiska säkerheten. Något som vi hade sluppit utan massinvandringen. Nu är vi där och har skickat landet raka vägen ned i kärret.

  Faderlösa? Ja, bidrar säkert. En lösning är ju då att skicka hem alla 35.000 ensamkommande småbarn till sina fäder i östra Iran. I övrigt håller jag givetvis med om bristen på fäder, men det är något som främst gäller västerländsk kultur. Där går ju inte kyrkan före heller med sitt hbtqyrtexa+++??-flum, där kärnfamiljen till varje pris ska förstöras.

  Frälsa dem? Ja, gärna. Men vi lyckades inte ens frälsa våra egna strulpellar här i landet under den tid som frikyrkorna var starka. Hur ska vi frälsa våldsbenägna muslimska klanmedlemmar? Krävs lite mer än vackra fraser där.

 • Apg17

  Lystring alla profeter. Ni bör läsa BRÅ’s senaste rapport…

  Jag som trodde profeter fick sina uppenbarelser från Gud. Vilket kapitel och vers i BRÅ bör profeterna läsa? Tänk om Moses eller Jeremias hade fått ta del av BRÅ’s rapport om Dödligt våld i Sverige 1990-2017. Kanske fanns det statistiska myndigheter redan på Mose tid?

  PS. Sarkasm är provocerande och kan uppfattas illvilligt. DS.

 • Erik

  Ja du, Stefan, nu har verkligheten hunnit ifatt dig. Jag har väntat länge på att du skulle våga återkomma till denna fråga. Hur länge tror du det flyktingvänliga Egypten hade låtit Jesus stanna om han och hans föräldrar hade betett sig på det sätt som du beskriver sker i Sverige och som du nu uppenbarligen inte längre kan blunda för?

  Först var du en ambassadör för ett ’kristet svar’ på flyktingkrisen, och nu räcker du upp handen med ett ’kristet svar’ på det dödliga våldet som är resultatet av ett naivt ambassadörskap. Det var denna utveckling som många av de ’otroende’ varnade för både i denna blogg och annorstädes utan att de slog sig för bröstet och kallade sig profeter, men många var de som slog dövörat till i sin kamp att framstå som rättrogna och fromma. I sin självgodhet brydde de sig inte om de konsekvenser deras värderingar och ageranden medförde av själsligt och kroppsligt, socialt och ekonomiskt lidande.

  Vad säger du nu till den flicka som blivit gruppvåldtagen av de som du så ivrigt kämpat för skall få komma in i Sverige? Kan du identifiera dig med hennes outhärdliga förtvivlan och livslånga trauma? Hur många flyktingars uppehälle i Sverige var hennes oskuldsfulla liv värt i dina ögon?

  Det finns andra kristna svar på den flyktingsituation som rådde då och som råder nu än det du och dina gelikar vurmade för, men de budbärarna fick inte längre kalla sig kristna. Står du fortfarande fast vid den syn du hade för 3-4 år sedan, eller har du ett mer nyanserat svar nu? Kan det vara dags att reflektera över att denna fråga inte är så svart och vit för den kristne som du har gjort gällande?

  Tyvärr är jag ganska uppgiven över framtidsutsikterna och tror att vi ännu inte sett kulmen av fördärv i vårt land. Frågan är om den onda spiralen går att vända innan Sverige är söndertrasat till oigenkännlighet. Bakbundna av sina egna moraliska pekpinnar har våra politiker sällan visat prov på sådan inkompetens och handlingsförlamning som nu.

 • Joel

  Vill inte ge mig in i en diskussion utan bara tacka dig Stefan för en fin ledare. Välbalanserad och framförallt pekar den på Jesus och inte mot en viss grupp av människor. Föredömligt till skillnad från en del annat som tyvärr skrivits på ledarplats i Världen idag på senare tid.

 • Tomas

  Om profeter säger saker som inte stämmer med verkligheten så bör de inte kallas profet. Påstår man att man fått en uppenbarelse att det är systemkollaps i Sverige när det inte är det så kallas det lögn.

 • Janne Melkersson

  Regeringen hade ingen plan 2015 och de kör på i samma anda för i fjol kom det nära 90000 i anhöriginvandring och asylsökande.
  https://www.migrationsinfo.se/migrationsinfo-sammanfattar-migrationsaret-2018/

  Att vi ska dela med oss av vårt överflöd är jag anhängare av men vi förmår inte att ta emot fler i den takten år efter år. Bibeln talar om vikten att inte bygga på lös grund och det har visat sig vara vad som skedde 2015 och som uppenbarligen fortsätter att ske.

  Och det inte endast i invandringsfrågan. Invandring är toppen av isberget men är inte ensamt till den negativa spiral som sker i landet.

 • Ulrika4

  Uasch vilken rå ton här i leden, skärpning!

  Swärds analys av att frånvarande fäder är ett grundproblem är alldeles sant och riktigt.

  Och gissa vad! Svenska blonda och blåögda feministlärare vill att pojkarna ska sitta fint och lydigt vid sina skolbänkar och inte få vara pojkar. Och pojkarna uttrycker ofta sin oro med hjälp av sin rörlighet. Och oron beror ofta på att den svenska blonda och blåögda mamman till pojken har manövrerat ut pojkens pappa från pojkens liv. När pojken fortsätter att reagera på sin saknad av sin pappa samt bristen på manliga föredömen i skolan som blir allt färre pga av de männen inte får hjälpa pojkarna på manligt vis utan ska anpassa sej till de blondas feministiska övergrepp på pojkarnas själar orkar de inte arbeta kvar. Efter en tid hamnar gossen hos barnpsykiatrin där i nuläget över 10% av pojkarna i stockholmsområdet får narkotika av sjukvården för att orka leva i denna feministiska skolmiljö.

  Jag som skrev denna kommentar är blond, blåögd och mamma. Inte naiv men rättvis.

 • Janne Melkersson

  Fick en hälsning ikväll Hab 3:17-18

  ”Ja, fikonträdet blomstrar inte mer, och vinträden ger ingen skörd, olivträdets frukt slår fel och fälten alstrar ingen gröda, fåren rycks bort ur fållorna, och inga oxar finns mer i stallen. Likväl vill jag glädja mig i Herren och fröjda mig i min frälsnings Gud.”

  Nått att tänka på och inte glömma i ett läge när förvirring och oro råder både inom och utom landet. Herren har koll men det kanske inte blir som vi tänkt ut det.

 • Tord Ivarsson

  Kallelse till förbön för landets oerhört utsatta situation som Stefan tar upp.

  https://www.youtube.com/watch?v=exiVZ0UsTxQ&t=32s

 • Slimebeast

  Alla vi som vill stoppa invandringen och bevara ett tryggt samhälle håller med om att feminism är destruktivt.

  Gillar din beskrivning av hur denna naturvidriga ideologi förstör pojkar och män, och i förlängningen hela samhället.

  Däremot, angående centralstimulantia till pojkar och flickor med genuin Adhd är det ju närmast en mirakelmedicin (fast det finns starka tendenser till överdiagnostik, det medger jag villigt). Det är orättvist att beskriva det som narkotika.