Idag skriver vi i Aftonbladet

Vi är 118 pastorer som idag skriver i Aftonbladet om migration och integration. För 10 år sedan har de ståndpunkter vi uttrycker varit mainstream och allmänt accepterade. Idag är det en hårt kritiserad minoritetsståndpunkt, tyvärr. Men som kristen kan man inte svaja som en vindflöjel utan behöver stå fast för tydliga värderingar, oavsett opinionstrender. Ser ett stort värde i att vanliga lokalt förankrade pastorer agerar tillsammans, så att inte alla kristna röster kommer via samfundsledningar och Sveriges kristna råd m.m.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Inge

  Nu har jag läst uppropet.

  ”Men som kristen kan man inte svaja som en vindflöjel utan behöver stå fast för tydliga värderingar, oavsett opinionstrender.”

  Jo den åsikten ställer nog de flesta kristna upp på i teorin. Men hur är de i praktiken?

  Nu senast skriver KD ledaren att: ”Politiska motståndare försöker ljuga och svartmåla Kristdemokraterna som abortmotståndare, skriver KD-ledaren Ebba Busch Thor på Instagram”

  Att som ni gjort, starta ett upprop om migration och integration ligger helt i linje med EUs mål, så någon kritik eller risk att missa några bidrag från det hållet riskerar ni inte.

  Om ni däremot hade startat ett upprop om sådant som många kristna ledare gett upp att kämpa för då de annars riskerar indragna bidrag hade givit respekt.

  Som du själv påpekar, kristna ledare behöver stå fast för tydliga värderingar, oavsett opinionstrender.

  När kommer pastorsuppropet om exvis.
  Nej till fri abort?

 • Janne

  Pastorsupprop igen, förlåt dem ty vet inte vad de göra..Dom kritiserat Trump och Orban i Ungern bl.a, Ungern var en kommuniststat för några år sedan, nu har Orban ändrat grundlagar som är baserat på kristna värderingar. De är klart vi ska hjälpa dom som har det svårast och flyr från krig och förtryck, men det gallras för dåligt, slinker in massor med bl.a muslimska och islamistiska värderingar, ni pastorer är så blåögda som sväljer allt, vem trodde för några år sedan att Sverige skulle tillåta böneutrop, de är bara början om vi inte ställer oss på muren och ser vad som håller på att hända i Sverige. Ni borde ställa Era upprop och protestera mot lagar som tillåter partnerskap mellan människor av samma kön, protestera mot abort, lägga era energi på att försöka öka kristna värden i samhället med att uppvakta politiska partier, De är ni kristna ledare som har ansvar för att läget ser ut som det är i vårt Sverige just nu. Era tidigare pastorsupprop vad gav det? många pastorer var modiga och ville stryka sina namn från uppropet. Agera i stället med mera allvarliga och viktiga saker som att sprida evangelium till svensken innan det är försent och islamiseringen tar överhanden i Sverige.

 • Jonas Rosendahl

  Skulle gärna ha sett en bättre text än denna undermåliga text. Då hade kanske fler skrivit under. Men nu ”skjuter” texten på allt och alla som inte håller med om ett vänsterglobalistiskt perspektiv. Det blir en för trång åsiktskorridor. För lågt i tak. För dåliga fakta i texten och ensidigt framställt.

 • Stefan Swärd

  Jag har varit med och organiserat flera pastors- och prästupprop som har med abortfrågan att göra. Ett av dem publicerades i Svenska Dagbladet 2015 med 91 undertecknare.
  hälsar Stefan Swärd

 • Stefan Swärd

  förlåt jag skrev fel, jag menade Aftonbladet

 • stefanswrd

  Hej Jonas,
  Noterar att du tycker att vi skrivit en dålig artikel. Hade inte förväntat mig något annat. En fråga – vad menas med vänsterglobalist? Politiska vänstern är enligt min mening inte särskilt globalistisk. Vänsterpartiet har ju i alla år varit emot ett svenskt EU-medlemskap, medan Moderaterna och Liberalerna har varit de stora förespråkarna. Samma sak gäller NATO-medlemskap, där vänstern också är motståndare. Det är ju framförallt näringslivet och internationella storföretag som har varit de drivande i globaliseringen, och man kan ju knappast kalla dem för vänster, de ägs ju privat nästan alltid. Så en begriplig definition av vänsterglobalist. Jag ser mig inte som varken vänster eller globalist, jag gillar KD-tesen ”make EU lagom again” – är det vänsterglobalism?
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Jonas Rosendahl

  Hade förvisso kunnat nöja mig med globalist, men eftersom texten i övrigt också andas ”vänster” så tyckte jag att vänsterglobalist var mer passande. Din analys kring ”skalorna” stämde nog på 90-talet men enligt flera analyser så har läget förändrats.
  Sen har jag inget emot att kyrkans roll fortsatt är att stå på de svagas sida, att vara för flyktingar i en generös inställning och dessutom äntligen ta konvertitfrågan på allvar.

  Men det är när teologer och pastorer går därifrån till att försöka sig på att vara politiska aktivister och försöka analysera världen genom sina snäva glasögon som jag tycker argumenten och texter som oftast blir så dåliga. Pinsamt dåliga. Nästa upprop erbjuder jag mig gratis att vara bollplank. :)

  Man kan också ta sig en funderare på vad pastorers huvudsakliga uppgifter bör vara i ljuset av vad Nya testamentet vittnar om. Är man pastor kanske det i huvudsak är det man ska vara och inte en hobby politisk analytiker i det offentliga rummet.

 • Joel Larsson

  Tack Stefan och alla andra pastorer som skrivit på!

 • Inge

  Jo jag jag minns uppropet du hade 2015.
  ”Vi stödjer rätten till samvetsfrihet”
  Det handlade om barnmorskors rätt att vägra utföra abort.
  Det var ett bra och viktigt upprop, men ändå inte ett Nej till abort?

  Jag kan bara konstatera att abort motståndet har i stort sett tystnat, vindflöjeln har svängt i vindens riktning.
  Inte ens KD som en gång var helt emot abort, vill idag bli kallade abortmotståndare.

  2015 citerade du en god vän på din blog, hur många pastorer tror du idag skulle vilja eller våga skriva under på detta?

  Vi pastorer:

  – är emot utlevd homosexualitet

  – är emot all abort

  – är emot sambo och sex före äktenskapet

  – tror på helanden

  – tror på helvetet

  – tror på profetiska ord från Gud.

  – tror bibeln är 100 % sann

 • Stanley Östman

  Vad har de att tillföra som inte Annie Lööf och Jonas Sjöstedt redan vurmar för ?
  Det säger ganska mycket när Alice Teodorescu artikel får en mer framskjuten plats i Aftonbladet än denna…
  Pastorerna nyttjade åtminstone sina vänner på den vänstermediala plattformen.
  Att Teodorescus artikel fick mer framskjuten plats som språkrör för Moderaterna (numera – tidigare ledarredaktör på GP).

 • wildwest63

  Ja, inte var det nåt lysande aktstycke! Bortförklaringar, förnekande av sanningen, svepande påståenden blandat med allt möjligt där det enda jag kan hålla med om är konvertiternas (de äkta!) situation. Men resten, du store tid!

  Att från landet med den mest katastrofala integrationspolitiken skjuta på länder som försöker få ordning på kaoset är en skymf. Den svenska Övergodheten, Världens Samvete, lyser igenom. Det är kanske Sverige som är den nya Profeten som alla andra ska underkasta sig? Vi exporterar just nu ”profeter” så det stänker… Schengengränsen är EU’s yttre gräns. Det är den som förutsätter att det inte ska finnas interna gränser inom EU. Då måste rimligen, med all tillgänglig logik, den yttre gränsen också vara en gräns och inte en osynlig linje i Google Maps som inte har nån praktisk betydelse. Orbans stängsel mot Serbien tas upp. Det är ju så det ska vara. Vad är annars en gräns till för? Det går inte att förstå detta på nåt annat sätt än att pastorskollegiet vill ha en gränslös värld, den totala utopin.

  Integrationens avigsidor betonas i nuvarande debatt, står det. I nästa stycke står det om en ”bättre fungerande integration”. Ja om det inte fanns avigsidor behövde man inte en bättre fungerande integration. Hur ska ni ha det?

  Om man inte har en fungerande integration ska man då ta in ännu mer människor som ska integreras? Avloppet fungerar inte i mitt badrum, ja, då är ju lösningen att sätta på vattenkranen med högre tryck. Suveränt logiskt.

  Tidsbegränsade uppehållstillstånd är ju själva grundbulten i asylförfarandet. Meningen med asyl är att människor som flyr ska få en tillfällig fristad för att sedan återvända till sitt land. Här talas alltså inte om asyl, här är det fråga om ren migration. Vilket inte har något att göra med flykt. Det är enligt UNHCR några ynka procent av dem som kommer över Medelhavet som räknas som flyktingar. De allra flesta är ekonomiska migranter. Det finns några miljarder av dem. Ska vi ta emot alla? Eller var är annars urvalskriterierna? Är det bara de som är förslagna nog att anlita kriminella smugglare som har rätt att vara en ekonomisk migrant? Varför tar vi inte in en fattig bergsbonde från Bolivia eller en utslagen knarkare från Los Angeles? De vill också ha ett bättre liv. Om vi vill kan vi snart ta emot ett antal miljoner klimatflyktingar från Florida. Men som jag förstått ökar havsnivåerna av nån underlig anledning endast i små stater med dålig ekonomi.

  Kan man vara hederlig nog att definiera vad en flykting är? Det är inte detsamma som ekonomisk migrant. I Sverige var det inte ens syrier. Visst råder svåra förhållanden i Syrien men Sverige har inte glidit runt på jordskorpan och plötsligt blivit grannland till Syrien. De allra flesta som idag kallas ”flyktingar” kommer från helt andra länder, korrupta, biståndsberoende och i många fall med socialistisk bakgrund. Att vara flykting i Sverige kan man bara vara om det råder krig i Finland, Norge eller Danmark resp om man handplockas som kvotflykting. Alla lagar och regler som Schengen och Dublin är alltså helt värdelösa. Anarki, godhetstyckande och känslomässighet råder, inte någon hållbar utveckling eller plan. Man styrs av mediedrev och allmänt tyckande utan information och kunskap.

  Sedan finns rena lögner med. Att migrationen av personer utan kvalificerade yrkeskunskaper skulle bidra med arbetskraft är i bästa fall en komplett naivitet och okunskap om vad en arbetsmarknad är för något (det är alltså inte en förvaringsplats för personer som röker vattenpipa och läser koranen). Den åldrande befolkningen skulle alltså ersättas med personer som a) inte bidrar till välfärdssystemen, b) själva blir gamla och kostar garantipensioner och sjukvård, c) tar in äldre släktingar i den gränslöst öppna anhöriginvandringen. Alla nationalekonomer som sysslat med denna fråga är entydiga: migration utan selektion utifrån yrkeskunskaper och kompetens är en ekonomisk förlustaffär av stora mått. Migrationen kan bara ses utifrån ett medmänskligt perspektiv – svenskar är beredda att avstå 150-200 miljarder om året för att betala för dem med medel och förslagenhet nog för att ta sig hit. Har svenskarna fått rösta om detta? De verkligt behövande ute i världen struntar vi i. Eftersom Sverige på sikt inte kan bära dessa kostnader – vi ser redan nu regioner och kommuner i konkurs (om de varit företag) – är trenden att vi själva kommer utarmas och till slut inte kan hjälpa någon. Suverän planering, suveränt konsekvenstänk bara för att vara politiskt korrekt!

  Och slutligen, grundläggande kristen tro handlar inte om att ta in kristendomens fiender och låta dem bo mitt ibland oss. Vi närmar oss på många håll 30% muslimsk närvaro. Det är den siffran som muslimer själva anser är startskottet för att förändra samhället i muslimsk riktning. Ser dessa pastorer ingenting? Eller går de aldrig utanför sina kyrksalar? Överallt anpassar vi oss nu till islam. Jag ser ingenstans i Bibeln att Gud sa att Israel med glädje skulle tillåta filistéer att bo bland judiska byar, inte att samarierna skulle integreras. Vi drar en dom över oss pga vår dumhet, vår naivitet, våra försök att spela gudar genom att konsekvenslöst och kortsiktigt vara goda mot alla och envar.

 • stefanswrd

  summa summarum, du tycker att pastorer ska vara tysta och inte uttrycka några ståndpunkter i offentliga rummet, som gäller mer allmänna samhällsfrågor som berör kyrkan. Du tycker att vi är okunniga och dåligt insatta, till skillnad mot dig. Vilken pastor har du?

 • kjell

  Tack ww för ett bra och sakligt inlägg, (men hur hinner du med jobbet)

 • Jonas Rosendahl

  Jag tycker ditt svar visar på din typiska debattteknik och även på varför jag gärna ser en förändring. Du sätter snabbt etiketter på dina motståndare och taket blir ganska lågt. Inget utrymme för sidotolkningar. Det är precis så dina pastorsupprop fungerar. Det skapar ett ni och dom där det finns pastorer som inte skulle våga gå ut med egna åsikter just för att de är rädda att bli stämplade som rasister eller att de är emot invandring.
  Men jag är inte rädd för dig eller nån annan. Jag har inte heller någon avskild roll i en lokal församling. Jag avböjde faktiskt en äldsteroll för jag visste vilka fula påhopp som kunde ske bakom min rygg eftersom jag är en offentlig debattör. Så vet du det.

  Sålunda, man ska inte övertolka min ensidiga retorik. Det är klart att pastorer ska kunna uttrycka sina åsikter även offentligt. Däremot undrar jag om vi medlemmar ska skänka pengar till pastorer som ägnar stor del av sin tid till att vara politiska aktivister. Jag ser en skillnad där. Jag vill även se mer höjd i taket och bredare åsiktskorridorer. Då blir det en bättre debatt och vi behöver bättre diskussioner kring den politiska utvecklingen. Risken är annars att vi får en alltför hård nationalism som tar över i landet och där kyrkan så att säga målat in sig i ett hörn och tillslut inte har nåt att säga till om, om vi nu inte är där redan.

 • stefanswrd

  det kommenteras på olika platser vår artikel, jag ber att få återkomma, kommer att samla ihop lite synpunkter och skriva ett blogginlägg då jag berör wildwests text.

 • stefanswrd

  vår text är pinsamt dålig, jaha. Nu är det så att en av Sveriges absoluta främsta kristna journalister-redaktörer både språkgranskade och faktagranskade texten innan publicering, och gjorde en helt annan bedömning av textens kvalitéer. Du har uppenbarligen betydligt mer kompetens än denna person

 • Jonas Rosendahl

  Stefan du verkar ofta haka upp dig på enskilda ord och har jätteömma tår. Ordet pinsamt är retoriskt använt. Däremot stämmer det att jag tycker att texten som helhet är dålig. Kanske också därför så få skrev under den?
  Att en kristen journalist läst igenom texten säger inte så mkt. Jag tycker att kristna journalister generellt är ganska dåliga på att gräva fram och ge objektiva texter inför Guds folk. För mycket ryggdunkande och rädsla som styr. Därmed inte sagt att allt de skriver är dåligt.
  Jag kan bara berätta om min upplevelse av texten, sen om det är rätt eller fel eller om en jorunalist bedömt annorlunda, ja det kan jag inte göra så mycket åt. Det viktiga är att det är högt i tak och att vi får och kan tycka olika. Gilla olika som man säger 😉

 • wildwest63

  Det går ganska fort att skriva för mig och jag är ingen kafferastmänniska. Då hinner man med mycket annat.

 • kjell

  Jag kan se dig sittande på eget inglasat kontor med fötterna på skrivbordet övervakande personalen samtidigt som du skriver, eller?😆

 • wildwest63

  Haha, nej inte riktigt. Sitter i ett stort kontorslandskap. Jobbar tyst hela dagarna, stiger upp för att hämta ett glas vatten två eller tre gånger om dagen samt för att köpa en sallad till skrivbordet. Pratar sällan med kollegorna runt mig. När jag skrivit finansiell policy nr 234 som inte säger nånting känner jag för att diskutera något mera handfast.

 • kjell

  Bilden jag har grundar sig på när jag med mössan i hand fick gå in i ”glasrummet” när jag startade något bygge.
  Måste vara svårt med ljudet i ”öppna landskap”

 • wildwest63

  Pastorer har sin nisch i samhället. De ska försvara den kristna tron (basen, grunden), de ska predika evangeliets glada budskap, de ska stå upp för Bibelns budskap och kristendomens 2000-åriga dogmer. När det gäller politik så ska pastorer försvara sin rätt att existera med samma rättigheter som alla andra trosutövare, se till att friheten finns att predika evangelium, att hålla torgmöten, att inte tillåta inskränkningar från ateister, muslimer eller andra som vill förbanna kristen trosutövning bakom hemmets järnridå.

  Dessa områden är det inga andra som agerar på. Fältet är öppet! Vakuum finns inte, här ska pastorer ta sin gudagivna chans. Jag har sällan, aldrig, några problem när Stefan har inlägg som rör dessa pastorsspecifika åsikter. Problemet är när pastorer blir partipolitiska och sår splittring eftersom det faktiskt finns olika åsikter kring många politiska frågor, som vart och ett i många fall kan beläggas genom bibelord. Det är svårare att belägga genom bibelord att Jesus är en av många vägar till Gud eller att Jesus tillkom genom en transsexuell kvinna.

  Vi har tillräckligt med tyckare kring tidens brännande frågor. Vi behöver inte partsinlagor från pastorer ovanpå allt annat. Om man agerar som privatperson är det en sak, men man ska vara medveten om att det kan spilla över på ens tjänst.

  Jag som har rakt motsatt uppfattning om migrationen och är ganska skeptisk till klimatreligionen med sin nya profet Greta kan absolut leva med att pastorer inte tar ställning för min åsikt. Men de ska inte heller agera för den motsatta åsikten.

  Som någon har sagt redan: ingen annan opinionsbildande sfär i samhället tar strid för de ofödda barnen, mot synden med utlevd homosexualitet, det problematiska i skilsmässor, förvanskningen av den kristna trons grunder genom feministiska, synkretistiska eller liberalteologiska aktörer. Här finns hur mycket som helst att göra! Men ingen gör nåt. Vem är lämpad för detta? Göran Greider? Sakine Madon? Katarina Janouch? Lena Melin? Här är pastorernas uppgift och här platsar upprop i pressen.

 • Mikael Nyman

  Var det inte typ 20 pingstpastorer som för några år sedan gick ut med att utevd homosexualitet var en synd? Något som borde vara en icke-fråga i varje bibeltrogen kyrka (liksom aborter, sambo, skilsmässa/omgifte m.m.) Jag vill minnas att det tydigen var kontroversiellt även inom pingströrelsen.

  Alltså:
  -Ett upprop mot utlevd homosexualitet: ~20 underskrifter.
  -Ett upprop mot Sverigedemokraterna: 380 underskrifter.

  Man kan undra om detta säger något om varthän den svenska frikyrkorörelsen är på väg….

  Inom Svenska kyrkan har ju utvecklingen med ett alltmer urvattnad teologi och kristen etik gått hand i hand med alltmer öppna ställningstaganden i politiska frågor. Är de traditionella frikyrkorna på väg åt samma håll? Hur kommer det att se ut om 20 år?

 • wildwest63

  Just nu pågår en pseudodebatt om hur Adaktusson röstat i EU. Det mesta är fel, uppskruvat, vinklat. Men dock noteras att samtliga debattörer, även försvarare av Adaktusson, inte har nåt problem med nuvarande aborträtt.

  Att bemöta abortförespråkarnas ologiska resonemang och förvridna människosyn – det är pastorernas affärsidé. Men här syns aldrig något! Varför? För det första svävar de flesta själva omkring och är inte längre säkra på vad något i moderlivet ska betecknas som.

  För det andra kommer såna inlägg inte applåderas av den vänsterintellektuella opinionseliten, utan man kommer få utstå spott och spe, twitterstormar och kanske demonstrationer utanför sin kyrka. Det vore helt enkelt inte pk att debattera detta. Det vore obekvämt och livet blir lite lätt besvärligt. Ja och? Kostar det något att stå upp för sanningen? Och om kristendomen inte är sanningen, vad är det då?

  Jag blir mer och mer irriterad på fega pastorer. Det går alldeles utmärkt att skriva under upprop som man med säkerhet vet kommer applåderas av ”världen”, dvs makthavare, f d kristna och politiker. Men säga det minsta obekväma, det drar man sig för (men man drar sig då inte för att ibland anklaga oss bänksittare för att inte vara tydliga med vår tro på arbetsplatser, skolor och bland våra grannar).

 • Tord Ivarsson

  Ursäkta, vad är skillnaden mellan att en pastor skriver åsikter och publicerar i Aftonbladet och att 100+ pastorer i kör, säger och publicerar samma sak?
  Har det ha att göra med övertygelsekraft?
  Handlar detta om opinionsbildning?
  Vad betyder ett fallande antal av insamlade medhållare med c:a 75%, från det förra uppropet (med ganska likartade åsikter)?