Nu blir det ett nytt pastorsupprop

Jag tror på en kristendom som förenar evangeliets tydlighet och klarhet, med social passion och engagemang. Ett perfekt exempel på detta har alltid varit Frälsningsarmén som alltid varit klockrena både i sin evangeliska omvändelseframtoning och bibeltro, samtidigt som man visat på ett starkt engagemang för människor som är de mest utsatta. Det var något av den passionen som låg bakom det pastorsupprop som jag och pingstpastorn Sven-Gunnar Hultman författade i december 2014. Att värna om människor på flykt, är en grundläggande social fråga enligt Bibeln, och en av de mest utsatta grupper som vi ska värna om. På några dagar fick vi 380 pastorer att skriva under artikeln, även en del samfundsledare, och den publicerades samma dag i Dagen och Världen Idag. Den blev huvudnyhet i Aktuellt på kvällen då jag debatterade frågan med Julia Kronlid från Sverigedemokraterna. Jag har blivit konstant kritiserad från vissa håll i fyra års tid för denna artikel.

Inför EU-valet har jag och Sven-Gunnar Hultman skrivit ihop en ny artikel som vi nu erbjuder frikyrkopastorer att vara med och skriva under. Jag har lagt ut texten på interna facebooksidan för EFK-pastorer och namnen strömmar nu in från dem. Frälsningsarmén har på högsta ledningsnivå tagit ställning för detta och det går nu ut till officerarna som får möjlighet att skriva under. Vi försöker nu få Equmeniakyrkans ledning att uppmärksamma detta och Sven-Gunnar Hultman försöker lyfta frågan inom Pingströrelsen. Jag har fått en positiv respons från Trosrörelsen. Har även skrivit till samfundsledarna för EFS och Alliansmissionen och jag hoppas de går ut med informationen inom egna led.

Är du pastor och vill vara med och skriva under, maila namn och titel till mig, inklusive vilken församling du är pastor i. Du mailar mig på sward@src.a.se

Artikeln har en något annorlunda vinkel än förra gången, och har nu mer EU-valet i blickpunkten.

 • 00DaT00

  När kommer ett upprop till förmån för svenskar som är sjukskrivna och utförsäkrade ? Det är tydligt att det finns en politisk vilja att blunda för att en stor orsak till de problem som vi möter i Sverige idag har med hög invandring att göra. Visst är det hedervärt att värna om svaga personer men det vore bra att börja där de största problemen finns i vårt land. När vi kan ta hand om människor med psykiska diagnoser, utförsäkrade som lever på existensminimum och pensionärer då är nästa steg att se till vilka andra människor vi kan hjälpa. Dags att skifta perspektiv.

 • wildwest63

  Jag anar oråd, men det går inte att veta vad du tänker skriva än.

  Vad innebär ”människor på flykt”, vad är ”flykt”? Är det finnar som tar sig över Torne älv för att inte hamna i tyskarnas återtåg med förbrända finska byar? Eller är det en skräddare från Nigeria som har hört rykten om guldet på gatorna i Europa och betalar en människosmugglare stora pengar för att komma hit och leva på andras skattepengar?

  Även enligt UNHCR, som alltså måste vara en oerhört rasistisk organisation, så är uppemot 90% av de som tar sig över Medelhavet inte flyktingar, utan ekonomiska migranter.

  Att utan att fråga mig ta från den välfärd som mina fattiga förfäder byggt upp och lämna till människor som är andra länders ansvar är ren och skär stöld. Stöld är inte bibliskt så vitt jag vet.

 • Stanley Östman

  Har ni kompetens för detta ?
  Det förra uppropet påvisade ni en ensidighet som inte främjar kristenheten.
  Och speciellt inte kampanjande så att kristna med starkt förtroende inte kände sig välkommen i frikyrkor som en konsekvens av pastorsuppropet.

  Julia Kronlid (SD:s vice partiledare) vittnade om att hon inte kände sig välkommen i någon av Stockholms frikyrkor efter pastorsuppropet likt flera andra.

  Ni har enbart skapat polarisering – inget annat !
  Ni har inte ens blick för reellt missionsarbete – för medans ni försöker få fokus på vad som händer utanför er egen kyrkport, så minskar missionsarbetet i dessas hemländer.

  Hade ni haft ett upprop för att väcka kristenhetens missionsansvar, så hade flera pastorsupprop varit behjärtansvärda.
  Finns det gratis boende på Östermalm i pastorshemmet för flyktingar, utan skattemedel där andra betalar ?

 • stefanswrd

  vi kanske kan vänta med att diskutera artikelns innehåll innan den är publicerad. När det gäller kompetensen är pastorer bland de mest kompetenta som finns på detta område, för vi möter så väldigt många utrikesfödda på församlingsnivån och lär känna människor mer på djupet, och vet ofta mer om människors situation än tjänstemän inom Migrationsverket och kommuner.

 • gäst & främling

  //Du skriver, Jag har blivit konstant kritiserad från vissa håll i fyra års tid för denna artikel//

  Men du har ännu inte förstått varför.

  Hoppas att om du får några namn, det blir en öppen namnlista som vi alla kan ta del av, för att sedan kunna ta ställning i våra församlingar.

 • Stanley Östman

  Vänta ?
  Tjaa du bestämmer över din egen blogg – det kan respekteras. Men i och med att ni inte reflekterar ens över den skäliga kritiken mot ert förra tilltag, så är det högst befogat att varna för detta också.
  Då säkert en hel del av påskrivarna på förra uppropet reflekterar över hur moget det var.

  För att ni ska förstå betyget bristande kompetens (när ni inte tar åt er kritik), så kan det enkelt beskrivas med att ni driver särintressen på bekostnad av det kristna ansvaret i stort.

  Men jag kan återkomma med denna analys för den blir omfattande…

 • Mikael Nyman

  Finns det någon länk till artikeln, eller har jag missat något?

 • stefanswrd

  artikeln har inte publicerats än, den läggs inte ut offentligt utan skickas bara ut till möjliga undertecknare vilket är frikyrkopastorer

 • Jonas Rosendahl

  Lite lustigt i detta dokument att man kritiserar Trump. Medans Trump är de kristnas försvarare både i debatter och i mötet med andra ledare. Som jag skrivit tidigare: Det enda som verkligen kan få vår statsminister att ändra sig angående konvertiternas situation är att Trump lyfter på luren och ringer statsministern.
  Jag har lyssnat på timmar av Bannon te x. Trump är en ekonomisk nationalist inget annat.
  Som många gånger förut så blandas argumenten i dokumentet, det är ett vänster globalistiskt perspektiv som ska styra. Inget annat kan vara ok i ett kristet perspektiv enligt dokumentet. I vanlig ordning är taket lågt och åsiktskorridoren tydlig. Etiketterna finns som argument. Tanken är säkert god men effekten uteblir förmodligen, pga av undermålig text. Hade gått och skrivit ett mkt bättre dokument med lite mer vidgade vyer. Spelar på rädslor som man inte vill att andra ska göra, men man gör det själv. Det är mina första reflektioner.

 • Elsa Gustafsson

  Och vilken kompetens har du Stanley Östman att kritisera pastorer hela tiden som du gör, särskilt på Dagens sida på Facebook? Där har du ju blockat mig så jag ser inte längre vad du skriver men vänner till mig har berättat.

 • wildwest63

  Eftersom ingen annan än speciellt utvalda pastorer får se texten så är det inte mycket att kommentera här. Men det Jonas skriver om vänsterperspektiv var ju det jag till 100% anade att det skulle bli frågan om. Sannolikt kommer jag inte hålla med om detta dokument till mer än några ynka få procent.

  Jag tror helt enkelt att Sverige måste råka mycket mera illa ut tills äntligen skygglapparna faller från många vänsterkristnas ögon. Vi har ju en demografisk sanning om några decennier, när muslimer kommer utgöra över 30% av befolkningen. Det är den siffra de själva strävar efter att uppnå för att då kunna ta över samhället. På lokalnivå lär det ske tidigare. Och vi som ursprungsbefolkning i detta utsålda land och särskilt som troende kristna kommer få uppleva förföljelse på ett sätt som inte skett sedan tidigt 1100-tal. Grattis!

 • Stanley Östman

  Kan du för en gång skull hålla dig till sakfrågan och inte beklaga dig personligt som du gör på FB.
  Vederlägg ditt påstående om att jag ”kritiserar pastorer hela tiden ” !
  Du går med falskt vittnesbörd !
  Att kunna skilja på sak och person är det mest basala för all anständig debatt.
  Och att som ”kristen” säga att någon alltid ”kritiserar pastorer” det är oanständigt lågt.
  Men du har ju blivit personligt tillrättavisad av andra map. detta tidigare, så vart vill du komma ?
  Det vore mer klädsamt om du delgav intressanta synpunkter i ämnet ifråga – Om du har något att delge vill säga ?

 • Elsa Gustafsson

  Förlåt, fel av mig. Men du frågade Stefan vilken kompetens han har och jag frågade dig vilken kompetens har du? Det var det jag reagerade på.

 • Stanley Östman

  Stefan vet mycket väl mina åsikter, där jag klart skiljer på hans pastorala evangeliska förkunnaruppgift som jag i princip alltid påvisat uppskattning av – där är hans bibelkunskap ovärderlig.

  Däremot tycker jag och många med mig att vi har på fötterna med vår kritik när han skriver i sin konsultroll som statsvetare och politiska ambitioner som sammanblandas med evangeliska åsikter.

  Han blandar gärna detta och det är då det blir fel.
  Det är tendenser som vi ser bland fler förkunnare att de blandar sig i dagsaktuell politik och filosofiskt tyckande, istället för att renodla det evangeliska ämbetet som är givet.

  Pastorsuppropet var ett sådant ex. och utpekandet av politiker och en väljarkår är allvarliga fadäser.
  Det är djupt allvarligt när förkunnare ger sig in i de dagsaktuella politiska lägren och tar sig friheten att klassificera hur okristen vissa partier och partisympatisörer är.

 • Miriam Henriksson

  Equmeniakyrkan har skickat ut info om detta, men hur gör jag för att se texten och skriva på – kan du se till att din mailadress finns enkel att finna (jag hittar den inte)?

 • Elsa Gustafsson

  Ursäkta Stanely men tror att du har förväxlat mig med någon annan. Jag har kritiserat två gånger på Dagens sida och det var mot dina kommentar om pastorer.

 • http://itpastorn.nu/ Lars Gunther

  sward (at) src.a.se

 • Jonas Rosendahl

  Allvarligt vet jag inte om det är förrän det skrivna först tas på verkligt allvar av dess läsare. Det genomslaget tror jag inte en sån här undermålig skrivelse får.
  Ska man skriva en retorisk text är det alltid en fördel om man förstår sin motståndare. Då är hälften vunnit redan där. Men om utgångspunkten är att först sätta etiketter utifrån dessutom felaktiga antaganden och där man ska varna mer än frambära sitt eget budskap, då kan det inte annat än bli en undermålig text.

  Det är tråkigt att se dessa tendenser att frikyrkan håller på att decimeras till en vänster feministisk proteströrelse. Kyrkan kan och behöver bidra mer i samhället än att bara bli en proteströst. Var är de med konkreta lösningar på konkreta problem? Var är visionerna om samhällsbygget mer än bara PK floskler? Var är rösterna med förslag som kan ge ett upprättat rättssamhälle?

  Måhända Gud ger oss sådana samhällsapologeter i en framtid. Där det inte bara handlar om att visa sin förträfflighet som godhetsapostlar i en proteströrelse. Kyrkan behöver i första hand visa på att det går att leva ”under samma tak” i enhet och framtidstro. Kyrkan kan också konkret visa på visioner för samhället genom profetisk gåva och förmåga och därmed bidra till samhällsbygget. Förvisso också protestera om så anses nödvändigt men det kan inte stanna där.

 • Jonas Rosendahl

  Tycker förvisso man ska vara försiktig att sia om framtiden. Som en historiker sa: Historien upprepar sig aldrig men den rimmar. Så visst kan man se tendenser och även läsa av historien men det behöver inte säga nåt exakt om framtiden. Hur islam kommer utveckla sig i framtiden är det inte heller nån som vet.
  Det vi däremot kan veta om vi tror på bibeln, det är att världens utveckling leder till en slutgiltig sammandrabbning. Åtminstone kan man tro så om man inte tolkar allt i symbolisk mening från uppenbarelseboken. Det är vad vi kristna i första hand har att förhålla sig till och därmed också komma på det klara med vår egentliga roll i nutid.
  Att vara en proteströrelse, eller en alarmistisk varningsklocka för samhällstendenser eller vurma angående framtidens samhälle. Det är inte vårt huvuduppdrag som troende.

 • wildwest63

  Att vara profeter och stå för rätt och sanning tycker jag absolut är en kristens uppgift! Det är inte vår uppgift att leva i en känsla av framtid här på jorden, där vi avvaktar Kristi återkomst och ett fridsrike. Det synsättet, att dra sig tillbaka till ”munkgrottor” bildligt talat, har jag aldrig förstått.

  Kristna ska vara ett salt i förruttnelsen och ett ljus i mörkret och vi ska sträva efter ett samhälle där alla lever i frid och ro, som Paulus skriver om. Många kristna har uträttat stora ting i samhället pga sin kristna tro. Varför skulle Paulus annars vädja till Kejsaren i Rom när han kände sig felaktigt anklagad? Han kunde dött som en martyr om vi nu inte ska ägna oss åt någon samhällskritik eller hävda vår rätt.

  Sanningen är, som du mycket väl vet, att demografin visar på att befolkningen någonstans 2050-2060 överstiger 30% muslimer. Muslimer föder mer barn, ibland på direkt uppmaning av personer som Erdogan, och vi fortsätter vår huvudlösa invandring där den övervägande delen är muslimer. Förvisso är inte alla muslimer militanta, men på ett direkt hot från sina mer radikala bröder så kommer de inte backa upp en tro som de anser vara en hädelse. Det är bara dumt att tro detta. De kommer böja sig för de starka ledarna.

  Du kan ha rätt i att vi kanske får behålla livet som svensk ursprungsbefolkning 2070, men då är vi i en egyptisk eller libanesisk situation, där vi är andra klassens medborgare eller där landet är uppdelat i två oförenliga delar. Det är bara att dra ut trenden så blir det så här. Tycker det är dags att vi börjar förstå detta och inte faller i det generella naiv-träsket. Dessutom lär inte våra grannländer (läs Ryssland) acceptera en sådan utveckling. Ryssland vill inte bli inringat av muslimska stater. Jag ser framför mig ett svenskt kalifat i någon grad eller att vara ett ryskt lydrike. Även om jag 2070 inte längre finns på denna erbarmliga jord.

 • wildwest63

  Tänk om kristna istället uppmanades att ta reda på sanningen och stå för den. Istället för att vi uppifrån pådyvlas rent partipolitiska uppfattningar som splittrar kyrkan. Och att vi i kyrkan som plats lägger alla dessa saker åt sidan och istället ägnar oss åt själavinnande och personlig uppbyggelse.

 • Jonas Rosendahl

  En katolik skulle definitivt hålla med dig angående samhällsuppgiften som profetisk röst. En sann anabaptist skulle inte hålla med dig alls.
  Så det finns olika synsätt på detta genom historien och även i nutid.
  Jag tycker i en tid då alltfler pastorer och anställda inom samfund agerar mer som politiska aktivister så finns det åtminstone i historiskt ljus fog för att fundera över huvuduppgiften såsom den framträder i NT.
  Det finns siffror som visar på att barnafödandet i Europa minskar även för muslimer, att de blir mer sekulariserade, anpassade på ett sätt i det långa loppet. Sen har vi läroutvecklingen där det finns starka krafter för en mer progressiv islam. Den mer bokstavstroende islam finansieras och underhålls fortfarande från muslimska diktaturer, och har bara med enskilda ledares och familjers maktställning att göra. Hur länge det nu kommer pågå…
  P.s Ryssland har Europas största andel muslimer och även den största moskeen i Europa.
  Detta är så att säga komplement synsätt till en ganska snäv syn som du företräder 😉

 • wildwest63

  Inte bara en katolik! Lutheraner, missionsförbundare, frälsningsarméare och alla möjliga skulle hålla med mej. Tänk bara William Booth, PP Waldenström, Erik Edin osv. Vad hade hänt om de stängt in sej på Bjärka-Säby och bara suttit i ett kapell och bett? Det behövs även de som agerar efter bön, Ordets görare.

  Du kanske ska läsa Samuel P Huntingtons gamla klassiker från 90talet om Clash of Civilizations. Det är helt enkelt omöjligt att integrera olika kulturer, som baseras på religion i botten, med varandra. Han fastställer också att den islamska kulturen genom historien varit den mest våldsamma. Ryssland, som tillsammans med länder som Serbien o Grekland utgör den ortodoxa kulturen, kommer aldrig nånsin acceptera ett dominerande muslimskt inflytande i Ryssland. Det är fullständigt uteslutet. Se bara hur man behandlade Tjetjenien. Man kommer definitivt inte acceptera muslimska randstater. Däremot håller man på att destabilisera väst med att underblåsa interna konflikter. Men det är en annan sak.

 • Jonas Rosendahl

  Skulle gissa att det kommer nåt slags EU medborgarskap så småningom där man måste uppfylla vissa kriterier. Kanske likt ett ”romerskt medborgarskap” som Paulus åtnjöt. Ordet görare kan man vara utan att vara politiskt aktiv eller aktivist. Det är bara att gå ut på gator och torg och prata med människor till att börja med. Så det fåran finns också. Jo, det finns många dråpliga historier runt Waldenström. Fick mig ett gott skratt under studietiden. Han var arrogant till tusen i sin politiska gärning. Men han fick resultat också, i allt han gjorde.

 • Mikael Nyman

  ”Hoppas att om du får några namn, det blir en öppen namnlista som vi alla
  kan ta del av, för att sedan kunna ta ställning i våra församlingar.”

  På sätt och vis är det alltid bra om församlingar är tydliga med var de står, så att vi som församlingsmedlemmar (eller potentiella församlingsmedlemmar) kan ta ställning till huruvida de vill vara medlemmar eller inte. Om man menar att församlingen skall ta ställning för de ena eller den andra sidan, var då öppen med detta!

  Jag skulle dock önska att man var lika tydlig när det gäller teologiska frågor. När får vi se ett pastorsupprop för Bibelns ofelbarhet och inspiration? Inom svensk frikyrklighet finns ju t.ex. den superliberala Equmeniakyrkan, där man kan förneka i stort sett vad som helst inom kristen lära eller moral och ändå vara medlem eller t.o.m. pastor. (Sök på ”feministpastorn”, så får ni se vad man menar.) Skulle man kunna samla 400 pastorer som krävde att Equmeniakyrkans ledning klart skulle bekänna sig till Bibelns auktoritet?

  När det gäller en grundläggande fråga som hur man blir frälst kan många frikyrkor inte ge några tydliga svar. Jag var för ett tag sedan inne på en hemsida till en församling från en ort där jag bott tidigare. Jag försökte hitta någon om vad församlingen tror på, eller hur man blir frälst, men hittade ingenting. Däremot hittade jag kyrkans klimat- och hållbarhetspolicy! Visst, det kan väl vara intressant att veta om en kyrka har solceller på taket eller om kaffet är rättvisemärkt, men det viktigaste frågan måste väl ändå vara hur man skall komma till himlen? Här skulle det kunna finnas rum för ytterligare ett pastorsupprop.

  Det säger väl något om tillståndet i Sveriges kristenhet, att den viktigaste teologiska frågan tycks vara hur man ställer sig till Donald Trump eller Sverigedemokraterna.

 • gäst & främling

  Är idag klyven till den församling jag tillhört sedan 65år, håller inte med Stefan om kompetesen som är devalverad.

  Är bekymrad för hur Efk hanterar dopfrågan där barndöpta hälsas välkomna, men församlingsbarn som helt naturligt inte barndöpts inte får inträde i församlingen utan att gå via dopgraven, vet om en blyg kvinna som ser orättvisan i det och får då inte förtroende för församlingen, en del församlingar har dessutom en obiblisk hållning till ”homo”

  Equmeniakyrkan känner jag inte så mycket, men förstår att baptistsamfundet har tappat grunden.

 • wildwest63

  Blir alltmer fascinerad av de här gamla kämparna. Som jag skrev nån annanstans skulle många av dem inte platsa i en modern talarstol. Det var alldeles för oslipade. Jag har haft stor tur att min farfar var en ”läsare”, i båda bemärkelser. Därför har jag många böcker av de gamla trotjänarna kvar i arvet.

 • wildwest63

  Det är det nog många av oss som hellre skulle se. Det är inte alls liktydigt längre idag att kristen kyrka = kristet budskap. Det är väldigt sorgligt. Stora delar av kristenheten, både Sv kyrkan o frikyrkorna, är inte kristna församlingar längre. De plockar som ett smörgåsbord några bibelverser (väldigt populär är att vända andra kinden till i Jesu bergspredikan, fastän det handlar om att inte bruka övervåld) och blandar dem sen med teser som finns i alla religioner. Det är inte vad kristendom handlar om! Det låter gott och sött, men vad det handlar om är att vi alla har syndat och att det inte finns någon väg till försoning utom genom Jesus. Det är ENDA vägen till Gud. Hur många skriver under på det idag?

  Det är därför jag tror att vi själva drar en stor förföljelse över oss genom den muslimska invandringen. Om man så vill är det också en välsignelse, då agnarna separeras från vetat och det till slut kommer krävas att man tar ställning. Men det blir ingen dans på rosor. Det har vi kastat bort, överbord, för att vi själva vill spela gudar, vara goda, förlåta synder, dela ut andras pengar och agera självsvåldigt. Gud sitter med armarna i kors och skakar på huvudet – ni får vad ni vill, säger han.

 • gäst & främling

  Paulus är radikal, undrar om han hade röstat SD??
  Gal 4:28-30
  Och I, mina bröder, ären löftets barn, likasom Isak var. Men likasom förr i tiden den son som var född efter köttet förföljde den som var född efter Anden, så är det ock nu. Dock, vad säger skriften? ”Driv ut tjänstekvinnan och hennes son; ty tjänstekvinnans son skall förvisso icke ärva med den fria hustruns son.”

  Alltså, mina bröder, vi äro icke barn av en tjänstekvinna, utan av den fria hustrun.

 • kjell

  Det går mycket snabbare än 2050, det dör svenskar hela tiden, och föds islambarn som röstar och det väller in anhöriga som får rösta i kommun när dom bor där, alla invandrade 15 åringar idag får rösta 2022 och dom äldre får rösta när dom fått uppehållstillstånd, så gissningsvis har det kommit flera miljoner vänsterröstare till 2022, om inte Islampartiet tar över till dess, det kanske SD vinner på tillfälligt när vänstern minskar, men risken är att det blir som i Sri Lanka och då är väl inte att Svk med 6 äldre damer som är målet, utan antagligen någon fullsatt frikyrka som drabbas.

 • wildwest63

  Ja, det kan bli värre. Men jag valde att ta en rätt så säker siffra med 2050. På lokal nivå går det snabbare. Malmö är redan nu inte en svensk stad eftersom fler än 50% har annat ursprung. Och vilket demokratiskt styre kommer tillåta att muslimska lokalkrav inte kan godtas när dessa har majoritet i kommunfullmäktige? Vi anpassar oss redan nu i skrämmande takt till muslimska värderingar – utan att vi behöver. Hur blir det inte då när det är majoritet i beslutande organ?

  För övrigt tror jag inte det bildas ett islamparti. Vi har så bra partier för islamister redan: socialdemokrater och miljöpartiet. Centern är god trea. Se SSU Skåne, se Tro o Solidaritet.

  Tänkte var väldigt syrlig med ”fullsatt” frikyrka (finns dom ens?), men jag hoppas ju givetvis att dom är fullsatta (innan det smäller).

  Vi är i ett läge nu där judarna befann sig 1931-1932 – man såg nazistpartiets program, man kunde inte tro att det skulle förverkligas, de s k ”alarmisterna” manade judar att ge sig av från Tyskland, men faran var inte tillräckligt tydlig. Sedan blev det för sent. Samma med oss kristna utan förmåga till konsekvensanalys (vilket verkar vara en svensk sjukdom rent generellt).

 • kjell

  Islampartiet har ansökt förut, och försöker igen,
  Sverige får sitt första islamistiska parti – vill delta i riksdagsvalet 2018 …
  https://samnytt.se › sverige-far-sitt-forsta-…
  9 sep. 2017 · ISLAM Det islamistiska partiet Jasin har ansökt om registrering hos Valmyndigheten för att delta i riksdagsvalet 2018 , dom ger sig inte tillslut är dom ”rumsrena”

 • wildwest63

  Tveksam till att Islampartiet får grönt ljus från arabvärlden att ställa upp. Som sagt – de får mycket större utdelning att agera mullvadar i etablerade partier. Det har de lyckats fantastiskt med. Samtidigt som partier som S, Mp och C kommer få det allt svårare att motivera sina partislogans och feministiska böjelser när de har företrädare i ledande ställning som är helt emot allt ett modernt västerländskt samhälle står för.

  Vi kan glädja oss åt att ett annat banankungadöme, Belgien, är värre ute. Symptomatiskt att EU-huvudstaden ligger där. Vi kan kolla hur det går för deras islamister. Bl a vill de ju ha könsseparerad kommunaltrafik.

  Hehe, en kristen hårdrockskonsert – då hör ju bomber ofta till. Bataclan i repris.

 • Janne Melkersson

  Hej wildwest, det var ett tag sen sist! Det kommer att bli som Khadaffi sa, till vad hon heter reporten som hoppade, ”vi kommer inte behöva kriga för att ta över Europa, våra kvinnor gör det.”! Så sant!
  Men i denna domedagsvision tappar vi bort det kristna hoppet om att Jesus kommer snart. Jag undrar hur kristna i allmänhet har tänkt sig att den sista tiden ska vara? Bibeln ger ju inte ett fridfullt scenario.. Mer fokus på det kristna hoppet istället för på politik är vad vi behöver.

 • kjell

  Hoppet om en himmelsfärd har vi alla som tror, om det handlar om 6 tusenårsdagar, då är vi nära nu, Paulus var tydlig med hur vi skall förhålla oss till (islam) Dock, vad säger skriften? ”Driv ut tjänstekvinnan och hennes son; ty tjänstekvinnans son skall förvisso icke ärva med den fria hustruns son.
  Islam vinner fler och hindrar då sådd och skörd.
  Många har konverterat till Islam.
  Dom vinner många, dom som möjligen söker sig till kyrkor har väl i grunden en kristen tro, som dom inte kunnat leva ut i sitt hemland, sedan kan man undra om det är kristendom eller propaganda för en viss rörelse dom möter, varför har inte fler svenskar vunnits förut om vi i kyrkorna är missionsinriktade.

 • Janne Melkersson

  Orsaken/orsakerna till varför inte fler svenskar vunnits för Gud vet inte jag. Kanske vår brist, generellt sagt, på nöd för svensken och att;
  ”De hade ju ock förirrat sig långt bort på villfarelsens vägar” Vis 12:24

 • kjell

  Jag har stått upp för min tro bland kolleger och grannar, någon gång har det gett utdelning, men ute bland människor finns det tusental olika trosåskådningar, då tänker jag på denna text, är det så enkelt att om Gud drar någon då behöver vi bara finnas där.
  Rom 8:28-30
  Men vi veta att för dem som älska Gud samverkar allt till det bästa, för dem som äro kallade efter hans rådslut. Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bliva den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock.

 • Janne Melkersson

  Ja några av oss tar vara på vart lägligt tillfälle och det är Gud välbehagligt.

 • Janne Melkersson

  Tänkte på missionsbefallningen idag, vore vi lika seriösa med att fullgöra den som vi är med politiken vore bra många fler svenskar frälsta. Nu är det som om evangelisation handlar om KD eller SD och vem av dom som sprider de så kallade ”kristna värderingarna” bäst, värderingar som ingen klart verkar kunna redogöra för vilka de är. Missionsbefallningen är ett unikum av klarhet, ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”.

  .

 • kjell

  Missionsbefallningen, är vår uppgift, men som jag tolkar texten nedan, kan vi inte nå den som inte är kallad.

  Har alltid undrat över den texten som egentligen säger att det finns vissa som inte är kallade, men kanske ändå hamnar i en församling och ställer till oreda.

  Rom 8 där det står
  Ty dem som förut hava blivit kända av honom, dem har han ock förut bestämt till att bliva hans Sons avbilder, ”honom lika” så att denne skulle bliva den ”förstfödde bland många bröder” Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han ock, och dem som han har kallat, dem rättfärdiggör han ock, och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han ock.

 • Janne Melkersson

  I texten från Rom 8 ovan är det svårt att inte tro på predestination för Gud valde mig före världens grund var lagd. Men jag tror det handlar om den fria viljans predestination, att alla har blivit kallade men få är det som svarar ja på kallelsen. Därför är missionsbefallningen gällande även för oss idag för vi vet ju inte vem det är som kommer att svara ja på Guds dragande till Jesus.

 • kjell

  Har mött dessa i församlingarna som ställer till oreda, det var därför jag skrev det, för vissa verkar allt bara handla om pengar.