• Stanley Östman

  Suck !

  Swärds undermåliga omvärldsanalys återkommer med jämna mellanrum.

  Att vara statsvetare och koppla ihop Trump med SD, så kan man faktiskt ifrågasätta vetandet !
  Att öht. ta fram en debattartikel från DN av en kulturprofil, som om det skulle påvisa någon form av objektivitet… ?!

  Ta gärna del av ledarredaktionen med Alice Teodorescu i Göteborgsposten i stället, så erhålls lite kompetens map. SD och svensk politik.
  Trump har väldigt lite med svensk politik att göra – kanske bäst att upplysa statsvetaren om detta faktum.

  Jag förstår mig sällan på ”klippa-klistra” analyserna Swärd gör i egenskap av statsvetare… ?

  Månde den reflektion han gör är färgad av att han själv inte fick närvara på Trumps bönefrukost ?

  https://www.varldenidag.se/nyheter/svenskar-lovsjong-med-statsman-pa-bonefrukost/repsbh!ruYkmntCFXHLL6WXXc9jmw/

  Sista stycket kan vara värt att lyfta fram:
  ”Den svenska gruppen leddes av Tomas och Tina Brunegård. I gruppen
  ingick, förutom Daniel och Susanne Alm, några personer från riksdagens
  kristna grupp. Dels gruppens ordförande, Daniel Bäckström (C) och dels
  Julia Kronlid och Aron Emilsson båda SD.
  Övriga svenska deltagare var Per och Birgitta Ahdrian, Marcus Bäckström, Ove Joanson och Kerstin Neld.”
  Förutom att Joakim Lundqvist från Livets Ord inbjudits att tala.

  Två SD-riksdagsmän och frikyrkliga ledare – men ingen Stefan Swärd …
  Platsade inte i laget ?

 • josef

  Killen har ljugit in en annan gud. Lyssna inte på han och hans gelikar. Ha inget med dem att göra, de lever i världen och drar in världen till varje kristen entitet för att förstöra dem. För det är deras uppgift.

  Jag tejpar in från 380 förräderiet:
  ”Massinvandring är en myt”
  ”Många myter och förenklingar sprids idag via främlingsfientliga hemsidor om invandringen. Invandringen och invandrare lyfts fram som en viktig orsak till ett antal svenska problem, som ökad arbetslöshet, ökad kriminalitet, ökad islamisering och ökad gettoisering av vissa områden i våra större städer m.m. Sorgligt nog så har dessa tankar även fått ett fäste ibland kristna”

  Bakom de fina orden och den intellektuella tonen är det inget annat än lögn och propaganda.

  Så, Kristna, vänd om, upprätta det första budet, lyssna inte på falska profeter som vill få er att tjäna andra gudar.

 • Micael Gustavsson

  Du har rätt att vara kritisk, men inte att ljuga. Stefan har aldrig förespråkat brytande av första budet. Läs kommentarsreglerna; om dunfortsätter att bryta dem så kommer du att blockeras.

 • Stanley Östman

  Här delar jag faktiskt moderatorns åsikter.
  Och jag upprepar det jag sagt tidigare flera ggr.
  Jag uppskattar Stefan Swärds bibliska hållning och uppskattar hans evangeliska profil.

  Men det gör inte att jag kan svälja hans politiska uppfattningar och omvärldsanalyser.
  När han dessutom sammanblandar dessa intresseområden med det kristna uppdraget, så blir det ofta en oaptitlig soppa – Tyvärr måste jag säga.

  Det finns också en risk att hans evangelikala uppdrag får en skugga över sig…

  ”Det tveeggade svärdet” hugger i ämnen som gör att skärpan trubbas

 • josef

  Ljuga? Vad kallar du det som de 380 har gjort?

  Stefan har försvarat den massiva invandringen. Den har islamiserat landet.

 • Micael Gustavsson

  Stefan har aldrig förespråkat tillbedjan av en annan gud. Att acceptera religionsfrihet innebär inte att man vill att folk ska tillbe andra gudar, eller att de ska vara ateister, men att staten inte ska tvinga folk att tillhöra en religion. Stefan har inte tillbett någon annan Gud än Bibelns Gud, och han har varken uppmanat församling eller samhälle att göra det. Jag är rätt säker på att han gör mer än du för att leda folk som inte känner Jesus till tro och omvändelse.

  Visa mig ett enda tillfälle då Stefan uppmanar till tillbedjan av någon annan Gud än Bibelns Gud, eller ta tillbaka din lögn.

 • josef

  ”Jag uppskattar Stefan Swärds bibliska hållning och uppskattar hans evangeliska profil”

  Att hålla det första budet är bibliskt.

 • Micael Gustavsson

  Om du fortsätter att hävda, utan bevis, att Stefan inte skulle hålla första budet, så kommer du att blockeras. Förtal är inte ok. Du får väldigt gärna anse att han har fel ang invandring, men kommer du med den typen av påståenden så måste du åtminstone hänvisa till något.

 • josef

  Min lögn? Du förvridet mina ord och hittar på att jag sagt att stefan skulle sagt att vi skulle tillbe andra gudar, det har jag inte och det är inte frågan. Jag har sagt att Stefan (och säkerligen du med) uppmanat kristna att tjäna andra gudar.

  Frågan är enkel att förstå, genom att se det på andra hållet. Har islam tjänat på Stefan? I så fall har han tjänat andra gudar. Hade han tjänat Herren Gud, så hade inga andra gudar tjänat på han. Då hade det kristna riket förstärkts, inte den andra gudens rike.

 • josef

  Jag har svarat ovan, att ni vill blocka mig förstår jag. Ärligt talat så tror jag inte ens att du och stefan är kristna, inte ens en blind kan missa den kassa frukten.

  Så blocka på. Jag väntar på riktiga ledare från Ungern, Slovakien, Polen med flera som tjänar Gud allena.

 • Micael Gustavsson

  För det första så hänvisade du till det första budet, där det står ”du skall inga andra gudar hava jämte mig”. Så frågan är om Stefan är om Stefan har haft någon annan Gud som gud. Du kan inte hävda att Stefan skulle ha tjänat en annan utifrån att du anser att effekterna gynnar en annan gud. Dels vet du inte de långsiktiga konsekvenserna, då historien inte är färdig ännu, dels kan ingen människa kontrollera effekterna av sina handlingar; man kan bara kontrollera motiven. När Jesus hängde på korset såg det ut som om Roms gudar vunnit, men det var inte den långsiktiga sanningen, även om det verkade så på kort sikt. Idag sker för förstå gången en rörelse från islam till kristendomen, de senaste 20 åren har fler muslimer blivit kristna än under hela den tidsepok då islam funnits. Det är Guds verk, och de som samverkar i denprocessen tjänar sannerligen inte andra gudar.

 • josef

  Svara på min fråga, har islam tjänat på era handlingar?

 • Micael Gustavsson

  Tro vad du vill, jag har svarat dig nedan. Eftersom du gav en sorts förklaring av vad du menade i stället för att bara slänga ur dig anklagelser, så får du vara kvar. Jag håller med dig om att kristna skall tjäna Gud allena, men du och andra nationalister verkar inte förstå att nationen, Sverige tex, är en avgud. Vi ska följa Jesus, inte en nationalstat.

 • Micael Gustavsson

  Tjänade översteprästerna och deras soldater på att Jesus lät sig gripas utan motstånd?

 • josef

  Det är en ja eller nej fråga och du vet svaret på den. På frukten känner du trädet.

 • Micael Gustavsson

  Jag har lärt mig av Jesus. Han fick flera gånger enkla ja och nej frågor av fariséerna och de skriftlärde. Men han såg igenom dem, och svarade med motfrågor. Jag har gett dig en lika enkel ja och nej fråga, på samma sätt som Jesus svarade fariséerna. Ja, på frukten känner man sannerligen trädet.

 • josef

  Ja på frukten känner du trädet:

  ”Akta er för falska profeter. De kommer till er förklädda till får men är i verkligheten glupska vargar. 16 Ni kan känna igen dem på deras frukt, så som man ju inte plockar vindruvor på törnbuskar eller fikon på tistlar. 17 Ett bra träd bär bra frukt och ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett bra träd kan inte bära dålig frukt, och ett dåligt träd kan inte bära bra frukt. 19 Men varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och bränns upp. 20 Ni kan känna igen dem på deras frukt”

  Nej, jag tror inte ens att ni är kristna. Och om ni är kristna, så skulle jag börjat bli rädd, för kristna islamiserar inte länder. Jag ser er som falska profeter som jobbar för att bryta ner kristendomen.

  På återseende.

 • Micael Gustavsson

  ”Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära”Filipperbrevet 2 9-11.

  (Om någon tror jag bara skrivit en lösryckt vers, så hänger den (och versarna innan) ihop med den fråga som signaturen Josef vägrade svara på ovan).

 • gäst & främling

  Nationen en avgud? Är det det som predikas i våra kyrkor idag???

  Ords 30:4
  Vem har stigit upp till himmelen och åter farit ned?
  Vem har samlat vinden i sina händer?
  Vem har knutit in vattnet i ett kläde?
  Vem har fastställt jordens alla gränser?
  Vad heter han, och vad heter hans son — du vet ju det?

  Apg 17:26
  Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skola bo.

 • Micael Gustavsson

  En avgud när den tar Guds plats.

 • Stanley Östman

  Nu förstår jag dig inte ?

  ”Jag håller med dig om att kristna skall tjäna Gud allena, men du ochandra nationalister verkar inte förstå att nationen, Sverige tex, är enavgud. Vi ska följa Jesus, inte en nationalstat.”

  Nu markerar du väl ett lågvattenmärke med ett sådant påstående ?!
  Möjligtvis kan man förmoda att NMR-anhängare har sådana tankar, Men här blandar både du och Stefan Swärd avarter av politik och vilsna kristna på ett fiktivt sätt som saknar verklighetsförankring…

 • Mikael Nyman

  Jag tror det är slarvigt uttryckt att säga att nationen *är* en avgud. Däremot kan den *bli* en avgud, om den blir viktigare är evangeliet.

  Man kan mycket väl tänka sig situationer där nationalistisk ideologi kan komma i konflikt med kristen tro och kristna värderingar. Om man efter att åstadkomma och upprätthålla en nationell enhetskultur, ligger det inte långt borta att vilja kontrollera religiösa grupper så att de inte predikar något som ligger utanför det man uppfattar som nationella eller ”svenska” värderingar.

  Att motsätta sig konfessionella skolor, eller att förespråka obligatorisk förskola, kan, som jag ser det, mycket väl motiveras utifrån en natinalistisk ideologi. (Därmed inte sagt att alla nationalister behöver företräda dessa åsikter, det beror lite på hur strikta eller radikala de är.)

  Apropå de bibelverser du anfört, vill du utveckla hur du menar att de skall tolkas, och vad de har för relevans i frågan om nationalism och nationalstater?

 • kjell

  Det är mycket och många som tar ”Guds” plats i kyrkor idag, det står skrivet att den som i världens ögon ingenting är, den utväljer Gud, men det som sker i våra församlingar idag är motsatsen, den som i församlingens ögon någonting är, den väljer församlingen.

  Du verkar själv okritiskt svälja allt som ”vissa” skriver men har en förutfattad mening om andra.

  Jag tillhör en äldre generation som Gud utrustade för att driva en levande församling framåt, men vi kvävs med dom gåvor Herren gav oss, för säkerhets skull så motas vi bort med hjälp av ljudanläggningar, som gör att många av oss inte kan gå till någon kyrka.