Rapport från Östermalmsmissionär

Att vara lokal missionär som försöker sprida de goda nyheterna om Jesus Kristus är mitt huvudfokus. Hos min nya blogg Östermalmspastorn, handlar senaste blogginlägget om Alphaföredraget nummer 2, vem Jesus är och skälen för att tro på honom. Jag är nu inblandad i att starta upp en ytterligare Alphakurs på Östermalm, den andra kursen kommer att hållas på campus hos Tekniska högskolan.

Hela Stockholm och alla människor behöver höra evangeliet om Jesus Kristus. I en storstad som Stockholm råder helt olika förutsättningar i olika delar av staden. Östermalm är en mycket speciell stadsdel att bedriva evangelisation i. Bland annat beroende på att det knappt finns några invandrare i stadsdelen, och inte några muslimer. Jag saknar det. Men varje stadsdel i Stockholm har sina möjligheter och begränsningar, som påverkar missionella uppdraget. Frikyrklighet existerar inte för Östermalmsbor, däremot finns det en stark konservativ hållning, som medför en respekt för Svenska kyrkan. En passiv kulturkristendom och att värna om kristna kulturarvet är en viktig kontext när man ska missionera på Östermalm. Samtidigt är ateismen och den religiösa likgiltigheten mycket utbredd.  Samtidigt som det finns lite begränsade inslag av New Age-influenser.