Intervjuad av Expressen om kyrkan och SD

Har blivit intervjuad av Expressen som gjort ett omfattande reportage om olika hållning till SD inom kristenheten, där Lars Enarson, Runar Sögaard och Ulf Christiansson med son pekas ut som frontfigurerna i det kristna SD-stödet. Tycker att Expressen har gjort en bra journalistik som ganska korrekt speglar spänningarna i kristenheten i denna fråga.

Också blivit intervjuad av Dagen som skriver om den ”väckelsekampanj” som Runar Sögaard driver med Jimmie Åkesson i valrörelsens slutspurt.

Runar Sögaard har idag en mycket oklar förankring i svensk kristenhet, jag känner inte till att han är medlem i någon kristen församling i Stockholm. Lars Enarson har bott i Israel i 20 år och i varje fall för några år sedan klassades han som heretiker bland förtroendeingivande kristna i Sverige som känner honom, han ansågs vara mer judisk än kristen. Var han exakt står idag, har jag inte hunnit utforska än. Han driver dock en märklig form av politisk religion, bland annat utnämnde han mig nyligen för falsk profet eftersom jag inte insåg att Trump var sänd av Gud, det är alltså politisk inställning som är avgörande för ens kristna status, inte ens tro på Kristus och hans fullbordade frälsningsverk.

 • Jonas Rosendahl

  Stefan, om nåt är oklart hade du väl kunnat dyka upp på Enarsons möte vid Raul Wallenbergs torg igårikväll. Jag var där för att känna av atmosfären och fick även ett kort samtal med Enarson. Du bor ju dessutom i närheten.
  Då hade du ju kunnat få frågetecken uträtade?

  Men det kanske är roligare att gå på releaseparty med Jonas Gardell än att försöka utforska om det ligger något i vad Enarson framför till kristenheten?!

 • Stanley Östman

  Mycket tänkvärd reflektion Jonas…

 • wildwest63

  Tänk om någon annan känd pastor hade varit med på en tillställning som Jimmie Åkesson hade inbjudit till, där det lika gärna – pga relativt många frikyrkliga i partitoppen – hade kunnat sjungas Pärleporten?

  Jag ska inte skriva vad jag tycker om Gardell. Men jag tror det går att lista ut. Där funkar det alltså utmärkt att synas. Är han mera kristen än Jimmie Åkesson?

 • Martial Eagle

  Och nu framför du, fast med ett akademiskt och i vissas ögon sofistikerat filter, liknande anklagelser. Dock är det ju så att med det akademiska filtret kallar man inte någon för ”falsk profet”. Man antyder bara att något skulle vara lite si eller så med församlingsförankringen, eller att man har en historik som kanske skulle kunna ifrågasättas.

  Vad som är intressant för en kristen är vilken ande som ligger bakom det man gör. Man kan till exempel göra som Jonas gjorde nedan. Avgör du inte lite för många frågor med ditt intellekt? Jag har flera gånger hört dig kalla dig själv för profet, men den historiken ligger likt Enarssons en bit bakåt i historien.

  Politik och filosofi avgörs med intellektet. Så fort man börjar blanda in Guds rike eller gör liknande anspråk, kräver Gud att man använder en av Andens gåvor, den att skilja mellan andar. Blandar du in Gud i ekvationen i Sveriges val så har du det kravet på dig. Där tror jag många av oss har mycket att lära oss av Uffe Christiansson, till exempel genom det han skrev nyligen: https://www.facebook.com/ulf.christiansson.14/posts/10155665869807551?__tn__=K-R

  Det är många kristna i dagens Sverige som träffas i hemmen. Som har mindre bönegrupper och liknande, eftersom religion – den andre guden, den som firades när Moses kom ner med de första stentavlorna – ofta får kväva. Den gud som vill ha fria aborter till vecka 18. Som vill att våra ungdomar skär sig i armarna i ångest. Alla församlingar är inte så, men det är sannerligen inte på sin plats att försöka underminera sanna vittnen på grund av att de inte är med i en församling som registrerat sig hos Patent och Registreringsverket.

 • Johan

  ”det är alltså politisk inställning som är avgörande för ens kristna status, inte ens tro på Kristus och hans fullbordade frälsningsverk.”

  Varför bekommer detta dig? Det är väl precis detta du själv gör dig skyldig till när du bedömer kristna utifrån deras sympatier för SD. Om jag minns rätt har du ju inte varit direkt återhållsam med vad du tycker om SD-sympatisörer och deras församlingsliv.

 • MikaelN

  Jag tror det beror lite på vad man lägger i betydelsen ”falsk profet”. I en stark betydelse kan det syfta på någon som står utanför den kristna kyrkan, som leder folk till helvetet – i denna mening skulle t.ex. Joseph Smith vara ett exempel på en falsk profet. I en svagare mening kan det hända att man använder beteckningen ”falsk profet” om någon inom den kristna kyrkan, som tror sig tagit emot tilltal eller profetior från Gud, men som är misstagen. Det är, vad jag kan se, i denna svagare betydelse som Stefan Swärd skulle kunna sägas ha antytt att Enarson (och eventuellt andra) skulle vara en ”falsk profet”, även om han inte använt den termen. Enarson och Söögard är helt enkelt ”outsiders” inom svensk frikyrklighet (Fast med tanke på den förslappning som breder ut sig i de flesta frikyrkor, behöver det i och för sig inte vara något negativt…)

  Jag måste dock säga att vi bör vara försiktiga med att använda oss av termen ”falsk profet” om det är folk som har misstagit sig. Jag tror personligen att den karismatisk/pentekostala delen av kristenheten är fel ute, då den i praktiken får till konsekvens att kyrkan i dag ännu skulle leva i apostlatiden och ta emot uppenbarelser från Gud. Den korrekta bibliska uppfattningen är att Guds uppenbarelse är avslutad i och med NT. Om vi står inför en fråga som inte klart kan avgöras utifrån Bibeln – t.ex. huruvida man bör rösta på SD eller något annat parti – kan kyrkan inte ta ställning, utan måste låta enskilda kristna fatta beslut efter sitt eget förnuft.

 • Micael Gustavsson

  Jag vill påminna alla som kommenterar om punkt 5 bland kommentarsreglerna. Skriv helst under era riktiga namn. Att skriva under en signatur är ett privilegium, inte en rättighet. Och om ni skriver under en signatur, så ska den helst vara tydlig, och igenkännbar i flera forum. Även från detta kan göras undantag, men de av er som har fått mail av mig ang detta bör svara; annars antas ni använda en inaktiv mailadress, vilket ökar risken att betraktas som troll.

 • gäst & främling

  (OT) – S uppmanar människor att ta ställning för fri abort, genom att inte rösta SD, som är det enda partiet som har inskrivet. mot fri abort och för en samvetsklasul.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RxexGO/kallor-s-uppmanar-manniskor-att-ta-stallning-for-fri-abort–genom-at

 • Jonas Rosendahl

  Det ligger väl lite i profetens natur också att inte kalla sig själv för profet.
  Som jag ser det så är det församlingen som bekräftar. Inte på ett episkopalt utkorande sätt utan genom att ge ett bekräftande förtroende. Tycker att etiketterna därmed blir helt onödiga dvs man behöver inte peka ut falskheten den pekar mer eller mindre ut sig själv. Huruvida man har ett förtroende behöver man aldrig försvara sig själv i. De äldste i en församling får uttala sig, det är bättre.

 • gäst & främling

  Äldste finns dom? I min församling har åldern gått nedåt, idag krävs högskola, sönerna tar över för att dom är bättre utbildade, har upplevt det på nära håll.

 • SvenA

  Hej wildwest!

  Pärleporten? Siktar brödraskapet sd verkligen så högt?!

  Är det inte troligare att de sjunger följande (parafraserade) psalm? Originalet (psalmen utan parafrasering) skrevs visserligen av
  en tysk (Martin Luther, Ein feste Burg ist unser Got) och inte en tvättäkta svensk – men mot bakgrund av att Tyskland figurerat som ett föregångsland i partiets tidiga historia kan den kanske passera ändå. Den går så här:

  1. Vår nation är oss en väldig borg,
  Den är vårt vapen trygga.
  På den i all nöd och sorg
  vårt hopp vi vilja bygga.
  Mörkrets furste stiger ned (”islam är det största hotet mot västerlandet”),
  hotande och vred.
  Den rustar sig förvisst
  med våld och argan list.
  Likväl vi oss ej frukte

  2. Vår egen kraft ej hjälpa kan,
  vi vore snart förströdda.
  Men med oss står den rätte man,
  vi stå av honom stödda.
  Frågar du vad namn han bär?
  Jimmie Åkesson det är.
  Sverigedemokraterna är den brud,
  som klädd i segerskrud,
  hans tron för evigt grunda.

  En sorglig svanesång om Sveriges öde – om sd får som de vill på söndag.

 • Johan

  Jaså, du går i Swärds spår och till hans förslag på en nyetablerad kyrka med egen biskop lägger du nu en psalm. Är det välbehagligt?

  Vad menar du med parentesen i första sångversen – är det en insikt du delar, är det ett förtydligande av din parafras, eller är det ett förlöjligande?

  Problemen i Sverige har inte minskat utan ökat de senaste 20 åren. Däremot har media och politiker gått från att tala tyst om dem till att lyfta fram allt positivt om dem till att nu erkänna dem. De är tvingade till det eftersom de berör och är uppenbara för en växande andel av befolkningen. Till och med Swärd har ändrat sin beskrivning av situationen i Sverige sedan 380-pastorsuppropet som ansågs vara ett profetiskt uppdrag.(I ljuset av detta kan man fråga sig hur uppropets innehåll och undertecknare bör betraktas med hänsyn till den falskhetsdiskurs som pågår i detta forum.) De lösningar på problemen som använts de senaste decennierna oavsett politisk färg leder knappast till att de upphör. Einstein sade ”Galenskap är att göra samma sak om och om igen och vänta sig olika resultat. Om du vill se andra resultat, gör inte samma sak.”

 • SvenA

  Hej Johan!

  Inlägget handlade närmast om Wildwests val av psalm för SD. “Vår nation är oss en väldig borg” – en parafrasering av “Vår Gud är oss en väldig borg” – tycks mig mer passande för sd och dess partiprogram/principprogram än Pärleporten.

  SD har m.a.o. förväxlat Gud med nationen. Bibelns värld börjar med himmel och jord och mänsklighet och evangeliernas värld med Jesu budskap om Guds rike (Mark 1:15).
  Guds rike – inte nationen – borde därför vara vår kristna utgångspunkt.

  Uttrycket ”islam är det största hotet mot västerlandet” som du undrar över var ett försök till sammanfattning av SD:s och fr.a. partiledare Jimmie Åkessons bidrag till den svenska offentliga politiska debatten och refererar till hans debut i Aftonbladet 19/10 2009 och hans tal om “massinvandring” från “muslimska länder” och islam som “vårt största utländska hot sedan andra världskriget” (https://www.aftonbladet.se/debatt/a/VRx8zd/akesson-muslimerna-ar-vart-storsta-utlandska-hot).

  Eftersom muslimer för mig är en av Abrahams barn delar jag inte den här uppfattningen utan ser tvärtom oss kristna som syskon/släktingar till dem. Här skiljer jag mig nog även från Stefan Swärd skulle jag tro.

  När jag i början på 2000-talet reste i världen utanför Europa var det inte sällan man mötte människor även i små länder som kände till Sverige p.g.a.dess fredssträvan och internationella solidaritetsarbete – det öppnade ofta dörrar till kontakt med människor och gjorde mig som svensk genuint glad och rentav lite stolt. Ett fantastiskt varumärke.

  Men, sedan Ny Demokrati och nu senast Sverigedemokraterna infiltrerat den svenska politiken har detta goda rykte successivt smulats sönder och samman och nu finns inte mycket kvar av denna fina Sverigebild i vår värld – den är förstörd. I stället får vi svenskar stå och skämmas för vårt land.

  I likhet med de vita kolonialisterna en gång talar nu Sverigedemokraterna alltmer högröstat och högbröstat om den vite mannens börda. Tänk att vi ska få höra detta en gång till i världshistorien – det är makabert. Även andra partier har smittats av detta förringande och föraktfulla tal om den andre och den annorlunda. Man tror knappt inte det är sant. Det är så sorgligt som det någonsin kan bli – härav svanesång. Sverige har blivit som alla andra länder i Europa – ett Europa som lämnat sin fredsvision bakom sig för att i stället göra sig alltmer ökänt för sin främlingsfientlighet. Det är djupt tragiskt.

  Enligt FN har Europa idag världens dödligaste gräns. Medelhavet som omger oss i söder har bokstavligen talat blivit dödens hav, precis som det en gång var i antikens värld när Jesu Kristi apostel Paulus likt dagens migranter korsade det fram och tillbaka och Uppenbarelsebokens författare fängslades mitt i det på ön Patmos – förvisad till en fängelseö av sin samtids Eurosur/Frontex. Trots att flyktingströmmen avtagit något, enligt senaste uppgift jag sett från FN, dör fler i detta hav i år än förra året. Det har t.o.m gått så långt att humanitära räddningsorganisationer nu helt försvunnit från det – av rädsla för rättegångar i de europeiska länderna. Det tycks m.a.o. närmast ha blivit förbjudet för allmänheten att vara barmhärtig på Medelhavet idag. Den blodtörstige vite mannen tycks vara tillbaka i världshistorien igen. Europa håller på att bli mörkrets hjärta på vår jord.

  Hur kan en kristen annat än gråta över denna tilltagande galenskap?

 • Micael Gustavsson

  En kommentator är from ni blockerad från att delta tillsvidare. Han/hon kan kontakta mig för en dialog ang varför.

 • gäst & främling

  Den så kallade barmhärtigheten har tagit livet av många, att stå här hemma i ett rätt så tryggt land och applådera försöken att ta sig över den lilla pölen, med tanken att det är bra om dom kommer hit och får lite evangelium, då slipper ju ”jag” att piskas eller mördas om jag missionerar i ett arabland.
  Sedan påstås det att många har vunnits på grund av att dom tagit sig hit, men det stämmer inte, dom som kommit till våra kyrkor har en tro i bagaget, men islam har vunnit många svenskar genom sin mission.

 • Kenta

  Ja du, vad ska jag säga om dig? Är muslimerna de kristnas syskon? Vad har jag gemensamt med Muhammed en gubbe på 50+ som gifte sig med en 6 årig flicka men hade visserligen så pass hyfs att han väntade tills hon var 9 tills han så att säga fullbordade äktenskapet. Borde inte det faktumet räcka för att inse vad han var för en typ?

 • SvenA

  Hej gäst och främling!
  Jag förstår nog inte vad det är för barmhärtighet som ”tagit livet av många” – det får du allt förklara bättre – för mig är det snarare
  obarmhärtighet som riskerar göra det.
  Jag förstår nog inte heller din bild av kristendom/kyrka. Kristendomen/kyrkan skulle inte ha existerat utan migration. Den allra första migrationsrörelsen gick österut längs med Silkesvägen. Faktum är att hela missionshistorien är en enda lång historia av migrationsrörelser. Ta t.ex. USA:s kyrkor – de skulle inte ha existerat utan migration. Knappast heller de europeiska. Att som kristen vara mot migration är därför i det närmaste självmord eller som att såga av grenen man själv sitter på. Varför skulle vi vilja göra det? Utan migration ingen kristendom, utan migration ingen kyrka!
  När det slutligen gäller islam är den också en tro, central för muslimer, en tro som jag respekterar – kristna och muslimer tillhör samma familj genom trons fader Abraham – detta har jag som framgår ovan inget större problem med. I egenskap av att vara Abrahams barn, borde judar, kristna och muslimer tvärtom samarbeta med varandra, tycker jag. Är det något fel med att tycka det?

 • SvenA

  Det där är ett slag under bältet, tycker jag. Att kvinnor gifte sig i pubertetsåldern var normalt på den tiden profeten levde.

  När det sedan gäller det specifika exemplet du nämner finns f.ö. lite olika uppfattningar om hennes ålder. Den turkiska islamska juristen Hayrettin Karaman hävdar t.ex. att det är mer rimligt att anta att Aisha var fjorton år vid äktenskap och arton när det var fullbordat.

  I Jesu värld var det normala att kvinnan var gift vid trettonårsåldern – alltså klart minderårig enligt vårt sätt att se på saken. Jesus gifte sig inte alls – i alla fall inte vad vi vet. Inte heller Paulus – han såg helst att de ogifta inte gifte sig (1 Kor 7: 8)

  Betyder det att vi kristna inte ska ha något gemensamt med dem eller att ”det faktumet räcka” för att inse vad de var ”för typer” som du uttrycker det?

  Förresten så har bibeln – vad jag vet – inte några föreskrifter ö.h.t. när det gäller äktenskaplig ceremonier – det finns bara föreskrifter om skilsmässa.

  Betyder det att vi kristna måste avfärda äktenskapsceremoni och bara acceptera ceremonier för skilsmässa?

  Det är absurt att resonera på det där viset, tycker jag.

 • wildwest63

  Extremt fel! Extremt! Du samarbetar med den rörelse, den ideologi, den religion som har mördat flest kristna i världshistorien. Din framtid vill jag inte befinna mig i. Det tråkiga med allt detta är att när du väl kommer till insikt så är det för sent och jag har inte mycket för att då säga: vad var det jag sa.

  Den som är kristen och samarbetar med muslimer i religionens namn är för mig heretiker. Inte kristen.

  Islam är för det första en religion OCH en ideologi att omskapa samhället under sharialagar och imamernas styre. Det är därför ytterst problematiskt att tillåta islam verka under religionsfrihetens täckmantel. Det går inte att skilja deras religion och deras samhällsomstörtande verksamhet åt. Redan där borde du backa ut genom dörren.

  Läs historien. Hela Mellanöstern var kristen, det fanns biskopar i Mecka, i Iran, i Afghanistan. Allt försvann senast på 1200-talet. Varför det? För att islam erövrade området, mördade hundratusentals och krävde omvändelse av resten. En stor del av de kristna gav också upp och blev avfällingar. Om islam nu är en broderreligion, varför skedde det? Och bespara mig nu utläggningar om korstågen!

 • gäst & främling

  ”Barmhärtigheten” innebär att ge signaler till dessa lycksökare, som då betalar mycket för att transporteras över den lilla pölen, i övelastade båtar, med stor risk att dö, dessutom har det vid ett tillfälle dokumenterats att 12 kristna kvinnor dränktes, antagligen har det skett ofta, eftersom vissa muslimer krävde att alla kvinnor skall ha hucklen.

  Vi har ingenting gemensamt med islam, läs koranen, finns på nätet med sökruta där du kan söka på ord till exempel Jesus eller Judar eller Kristna, där står klart att vi skall mördas, en orsak är enligt koranen att vi tror på tre Gudar, detta som händer runt om i Europa med till exempel en präst som fick huvudet avskuret framför publik i kyrkan, eller bilar som kör in i folksamlingar, eller Ikea mordet som våra myndigheter försöker dölja att dessa dåd uppmanar koranen muslimer att göra.
  Islam är mer politik än religion, ju fler muslimer ju mer makt, när dom är fler än oss så tar dom över med sina lagar, där står avrättning högt på deras önskelista, äktenskapsbryterskor stenas, kvinnor drabbas värst, det kanske vore önskvärt med en bättre moral men inte på det sättet.

 • Kenta

  Jag skulle kunnat tro du är en präst i svenska kyrkan, där denna lära började dyka upp och sedan börjat få mer och mer fäste inom kristenheten i övrigt. Att Islam skulle vara en gren på samma träd som judendomen och kristendomen. Det är så långt från sanningen man kan komma.

  Det var Isak Gud hade bestämt skulle dela arvet. Isak står för Trons gärningar, Ismael står för köttets gärningar, Gud hade gett Abraham löftet om en son, men Sara och Abraham föll i otro och skaffade sig en avkomma på sitt eget lilla sätt genom slavinnan. Det här blir för invecklat att fördjupa här dock.

  Kristendomen har inget gemensamt med Islam. Islam uppkom som religion flera hundra år senare efter Jesus. Huruvida Muhammed alls är ens en ättling till Ismael finns inte heller några bevis för, men troligt givetvis. Islam förnekar Jesus som Gud och Guds son, Muhammed upphöjde sig själv till den högste profeten, ja över Jesus också. (ringer en klocka om man jämför med modernare tiders diktatorer vars bilder pryder vartenda hem och alla byggnader i de länder de härjar i ?) Muhammed spred sin religion med svärdets hjälp genom terror och blodsutgjutelse. Många vill nu dra upp historien om de kristna korstågen men letar då inte i historiefakta om orsaken till dem. Korstågen var ett resultat av muslimska invasioner, attacker och terror attentat mot kristna och judar. Det hotet som fanns att de skulle invadera hela Europa. Jag vill nog tacka de tidernas korståg att jag trots allt fått växa upp i ett fritt land, liksom jag tackar Gud att han använt USA så att inte kommunismens sataniska system tagit över hela världen.

  Man måste se det ur ett ovan-perspektiv hur Gud trots allt griper in för att hålla denna värld där satan nu är ”kung” i ett visst schack, annars skulle det för länge sedan varit total anarki. Han använder nation mot nation för att straffa eller beskydda som han alltid gjort. Men den tiden är snart här när djävulen för en kort tid ska få härja helt fritt, (jag hoppas jag och min familj slipper genomleva den tiden, men jag tror inte riktigt på uppryckande läran.)

  Vi har allt gemensamt med judarna, vi som tagit emot Jesus som Herre är inympade i det trädet. Majoriteten av Judarna väntar än på Messias dock, de ville inte erkänna honom när han kom. Jesus kom ju inte som dom trodde han skulle komma. De trodde han skulle komma som en kung och upprätta deras nation som på kung Davids tid. Men Jesus kom för nåt mycket större än så. Han kom för att upprätta det eviga himmelska riket. Han kom inte ridande på en stridshäst, han kom ödmjuk ridande på en åsna. En kung som kom ridande på en åsna på den tiden kom i fredssyfte, inte för att strida. Men när sen Jesus kommer tillbaka, vilket han ska göra i tidens slut, kommer många av judarna att också inse att han verkligen är den Messias de väntat på.

  Kristendom har inget som helst släktskap men Islam. Leder alla religioner hem till Gud? Varför skulle Gud förvirra människorna så? Nej, men vi har en fiende, djävulen, och han skapar en massa villoläror så att människan inte ska hitta hem till Gud och bli räddad till evigt liv. Nåväl nu antar jag ju att du inte riktigt tror på vad bibeln lär och tar bara det du tycker passar dig därifrån, ( vilket också står skrivet att människorna ska göra, bara höra det som kliar i deras öron) efter vad jag förstått av vad du skrivit.

 • Jonas Rosendahl

  Har många år anmärkt på detta att jag tycker att äldste ska väljas utifrån de kriterier som bibeln anger för äldste.

  I övrigt: Kommer så smått försvinna från debattarenan. Men kvarstår på aletheia.se. Gud har kallat mig till ny mark. Vi får se hur pass offentligt det blir så smått. Tack till alla som orkat läsa det jag skrivit här genom åren :)

 • WO

  Kristna Värdepartiet är emot abort på riktigt, det är det partiet ensamt om!!

  Att SD är för samvetsfrihet är bra (och att KD inte har det kravet är absurt minst sagt!) men vg abort vill dom sänka tidsgränsen, inget annat, vad jag vet. Och KD vill (i stort) ha det som nu, galet men så har det blivit.

 • WO

  ”I övrigt: Kommer så smått försvinna från debattarenan”
  Va? Inte bra, för oss som uppskattar dina inlägg …
  (som regel iaf 😉 ).
  Lycka till och GVD för det du hittar på framöver!

  ”Tack till alla som orkat läsa det jag skrivit här genom åren :)”
  Tack själv!

 • SvenA

  God morgon Wildwest!

  Att islam skulle vara den religion som har mördat flest kristna i världshistorien har jag nog svårt att tro.Vi vill dock ofta tro att det är andra som står för våldet, men själv är jag inte alls så säker på det.

  I vilket fall som helst är och förblir den första och mest grundläggande moralen alltid att städa upp i sitt eget hus innan man ger sig på andras.

  Professor Paula Fredriksen, amerikansk historiker inom religionsvetenskapliga området, en person som definitivt kan långt mer än mig och gissningsvis även mer än dig om antikens historia, påpekade redan för flera år sedan, att den största förföljelsen mot kristna i antiken skedde under den kristne kejsaren Konstantin snarare än före som vi ofta fått för oss att tro.

  Redan detta borde stämma oss kristna till eftertanke.

  Det skulle inte förvåna mig om det även fortsättningsvis varit så i världshistorien. Jag kan i alla fall på rak hand ge flera exempel som tyder på det, men nöjer mig här med ett som för mig är tydligt nog.

  År 1939, när andra världskriget bröt ut, uppfattade 94% av folket i tredje riket i Tyskland sig själva som kristna.

  Det borde onekligen stämma oss kristna till djup eftertanke.

  Motsvarigheten till sharia inom judisk-kristen tro är tora, lagen – inget konstigt med det. Jesus talar en hel del om den senare.

  Jesu mest berömda undervisning är väl bergspredikan eller, som den nog bättre kan kallas, bergslagen (Matt 5-7, Luk 6). Den inleds med de s k saligprisningar som innehåller följande klimax (Matteus version):
  “Saliga de som håller fred,
  de skall kallas Guds söner.
  Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull
  (rättvisans skull, min anm)
  dem tillhör himmelriket.”
  (Matt 5:8-10)

  För mig går den stora skiljelinjen här. Så om du vill söka heretiker, sök dem bland dem som inte “håller fred” på vår jord. De följer inte Jesu väg. Vill du däremot hålla dig till de hängivna, håll dig till dem som “håller fred” på vår jord.

  Eller som den tyske teologen Hans Kung med rätta uttryckt det: “Ingen överlevnad i världen utan ett globalt etikprojekt. Ingen världsfred utan religionsfred. Ingen religionsfred utan religionsdialog.”

  Den kanske allra största möjligheten till världsfred på jorden finns hos Abrahams barn – vi är en ofantligt mycket större internationell rörelse än lilla SD eller något annat politiskt parti på jorden.

  Frågan är dock om vi religiösa och kristna verkligen vill världsfred. I mina mest förtvivlade stunder kan jag t.o.m. undra om vi ens vill mötas och samtala med varandra. Mycket av det som skrivs här och på en del andra sajter talar inte för det utan ser mer ut som en stridszon av kristna mot muslimer.

  Nu ska jag kila till kyrkan. Ha en skön söndag broder Wildwest!

 • gäst & främling

  Små partier under spärren kan inte påverka, möjligen i kommun där spärren är lägre, jag räknade till 31 partier bland övriga, det kanske behövs ställa krav, att uppnå en viss % inom 8 år annars ”diskad” fler småpartier är på väg, det är bra att stötta ett stort parti med bra program i riks, SD får angrepp från alla håll, bara för att dom andra är rädda att förlora, Rom byggdes inte på en dag, men att använda abort som en preventiv metod är på tok, och att tvinga en våldtagen kvinna att föda en våldtäktsmans barn, tror jag inte är rätt.
  Paulus kände sig som ett ofullgånget foster, finns dom???

 • gäst & främling

  Det finns många duktiga ”Aron” i våra församlingar idag, när en son gått på CTH fick han frågan om att ta tjänst i församlingen som äldste, han svarade, fråga pappa först, men det var inte intressant.
  Jag tror också att det finns flera med Mose anda i våra församlingar, men dom trycks ner av att dom skolade tar över.

 • WO

  Så sant, det är helt enkelt bara att inse att hur man än vänder sig har man ändan bak…typ. Man får göra den kompromiss man kan se som minst illa (eller som man ser som bäst).
  Sen inse att Gud har kontrollen i det stora, samtidigt som vi troende har vårt ansvar, att använda förståndet och vår andliga klarsyn och göra det val vi finner bäst för landet. Vi får leva med att troende kommer till olika slutsatser om vad detta ”bäst för landet”-val bör bli.

  Så kan man ju betänka att KD t.ex. hade ganska många val på sig innan det kom in i riksdagen.

 • gäst & främling

  LPs KD var ett kristet parti, men där är inte KD kvar, nu har jag förstått att många kristna är med i SD, och från att under lång tid legat på 3.5% så lyfter KD på dom senaste mätningarna, om dom stämmer så tror jag att det är stödröster från alliansen, få se om det stämmer i kväll.

 • gäst & främling

  Kommer du att sadla om efter valet till Ecklesiastikminister?👍

 • Anders Nordin

  SvenA skriver:

  ”När det slutligen gäller islam är den också en tro, /…/ en tro som jag respekterar – kristna och muslimer tillhör samma familj genom trons fader Abraham”

  ” I egenskap av att vara Abrahams barn, borde judar, kristna och muslimer tvärtom samarbeta med varandra,”

  ”Är det något fel med att tycka det?”

  – Känner mig anmanad att svara, då du frågar. Det känns som min plikt. Inom en nära(?) framtid kan det vara för sent att säga det jag nu kommer att skriva (även om jag redan nu känt mig tvingad att skriva om vissa ord). Om man vill fortsätta leva, vill säga.

  Nu vet jag inte om du kallar dig troende kristen,
  ”SvenA”, men jag förutsätter det. Dina tankar verkar vara ganska vanliga bland många som kallar sig kristna i dagens värld, speciellt i Sverige och särskilt bland de som skaffat sig högre teologisk utbildning.

  Som du säkert vet säger den kristna tron att Abrahams Gud sände sin son, Jesus Kristus, för att försona sig med mänskligheten. Jesus = Guds Son.

  ” Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan
  hava evigt liv.”

  Jesus korsfästes och dog, uppstod på 3:e dagen. Detta hände någon gång kring år 33, på plus minus några år när. Skriver det sista därför att tidsperspektivet är mycket viktigt här.

  Detta kan kallas grundfundamentet i den kristna läran, utan Kristus ingen kristendom, eller?

  Det synnerligen märkliga är att c:a 600 år senare
  påstås samma Abrahams Gud skicka en ny profet, Muhammed, som dementerar grundfundamentet i kristen tro. Ingen
  korsfästelse, ingen död, ingen uppståndelse, ingen försoningslösning. ”Enda vägen” är borta, enligt profeten Muhammed.

  Att Jesus var Guds Son – det är något som profeten Muhammed
  (Koranen) säger att kristna har fått om bakfoten. Jesus var inget mer än en människa, enligt Koranen. Han var ”bara” som ex. Abraham, Mose, Isak, Ismael, Jacob, ”stamhövdingarna”,
  profeterna och ”oss” (Muhammed) . Människor får inte heller göra någon skillnad bland dem här uppräknade. Att sätta någon vid ”Abrahams Guds” ”sida” (kristna trosbekännelsen: – …”sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida”), är dessutom det värsta brott en människa kan göra sig skyldig till; faktiskt det enda brott ”Abrahams Gud” inte ens KAN förlåta, enligt profeten Muhammed. Detta är en mycket viktig och central del i Koranen.

  O M Muhammed nu verkligen var sänd av Abrahams
  Gud…?

  Muhammed (Koranen) hävdar på 600-talet e.kr.
  att han var sänd av Abrahams Gud, men då blir det problem: Har Abrahams Gud sänt sin Son till jorden 600 år tidigare eller har han det inte? Har Abrahams Gud någon Son överhuvudtaget? Muhammed hävdar det omöjliga i detta då ”Gud inte har någon maka”.

  Någon ljuger, det kan vi slå fast. Antingen ljuger Muhammed eller så ljuger Jesus och alla evangelier, Paulus, och alla världens trofasta kristna. Kort sagt: Antingen ljuger Bibeln eller så ljuger Koranen!

  Om kristendomen är sann kan inte islam vara sann.
  Om islam är sann kan inte kristendomen vara sann.
  Både kristendomen och islam kan inte vara sanna samtidigt, det är omöjligt. Någon av lärorna kan vara ljus (sanning), men då måste den andra vara mörker (lögn).

  En kristen har bara att välja, antingen islam eller kristendom. Här går det inte att ”äta kakan och ha den kvar”. Båda lärorna kan inte vara sanna samtidigt, antingen ljuger Jesus, eller så ljuger Muhammed – detta måste vara av yttersta vikt för Jesu efterföljare då Jesus sagt att Han ÄR Sanningen!

  Om nu Muhammed inte var sänd av Abrahams Gud, men ändå hävdar att Abrahams Gud sänt honom för att dementera den kristna läran, kan han ändå vara ”sänd” av ”någon”*?
  Hvem kan det i så fall tänkas vara… Gör vi som Jesus råder oss, och tittar på ”frukten” är svaret mycket enkelt. Vi behöver inte ens traggla igenom hela Koranen 2 gånger och anteckna
  hundratals noter som jag gjort, vi behöver bara öppna ögonen och titta! Öppna öronen och lyssna!

  Jag ”vaccinerades” i unga dar mot kommunism (och kommande liknande läror) då jag lyssnade på många ”apologeter” som alltid hävdade att: – ”Det där är inte ´riktig´ kommunism!”, då
  kommunistiska människomördande våldsorgier och grova övergrepp avslöjades här och där. Idag känns de försvarstalen igen, det är nästan samma formuleringar – ”Det där är inte ´riktig´ islam!” Jag minns inte om det funnits något land där ”riktig kommunism” tillämpats? Finns det något land där ”riktig islam” tillämpas idag? Saudiarabien – är det inte ”riktig” islam som tillämpas där? Iran – är det inte ”riktig” islam som tillämpas där heller? Hur tillämpas i så fall ”riktig” islam? Varken lärda saudiska Mufti eller iranska Mullor verkar begripa sig på ”riktig” islam – om man skall tro många västerländska ”islamapologeter” som läst några enstaka verser i Koranen? Till och med en som har läst sig till doktorsgrad i Sharia – IS ledare – han begriper ju
  absolut iingenting om sharialagen, om man skall tro samma
  ”apologeter”..

  Muhammed kan mycket väl vara ”sänd” av ”någon”*, han var faktiskt lite orolig själv för den möjligheten efter de första ”uppenbarelserna”, men han hustru Khadidja övertygade honom att så inte var fallet.

  Muhammed (Koranen) hävdar alltså att Abrahams Gud sänt honom för att komma tillrätta med de ”kristnas villfarelse” – att Jesus skulle vara Guds Son och försoningslösningen
  för mänskligheten.
  Muhammed lär visserligen människorna att tillbe Abrahams Gud, men att göra gärningar och handla enligt ”någons”*
  anvisningar (så att helst alla människor skall gå förlorade?).
  Muhammed beskriver Abrahams Gud i mångt och mycket som ett bestialiskt monster på många ställen i Koranen (GT:s av många påstådda ”hemskheter” är rena söndagsskolematinén i jämförelse).
  Om Islam får anhängare eller om så många människor som
  möjligt tar avstånd från allt vad religion heter då de ser religionskrigen, kvittar för ”någon”*, han ”vinner” ändå.

  En falsk hundralapp måste vara ganska lik en äkta om den skall gå att bedra människor med, det känner ”bedragaren” väl till.
  – ”Sänd av Abrahams Gud” torde väl vara ett hyggligt koncept, men något som varje sann kristen direkt borde genomskåda och avslöja i dagsljus, i Sanningens (Jesu) tjänst.

  *Skriver
  ”någon” i stället för klartext för att undgå ev. censur då det här är
  ett mycket känsligt ämne i dagens mediala värld (annat var det på P. Fjellstedts tid i hans bibelöversättning, han talade rakt ut det klarspråk jag bedömer att jag måste undvika här idag).
  Benämner också Muhammed för ”profeten” då jag tror, till 80-90%, att han var just ”någons” profet. Han kan visserligen ha varit en charlatan, men jag tror mer på att Muhammed finns med i Bibeln, i Uppenbarelseboken, även om allt där inte passar in på honom med vår nuvarande fattningsförmåga.
  Judarna missade Messias första ankomst, enligt oss, trots all
  deras omfattande bibelkunskaper – han passade inte fullt in på beskrivningen. Varför skulle inte också vi kunna missa ”xxx”? Tror absolut inte att vi är kunnigare i skriftförståelse än vad judarnas främsta skriftlärda var på Jesu tid..

 • http://unajuaje.niwega.net Kamau Mweru

  Du undrar: ”Paulus kände sig som ett ofullgånget foster, finns dom???”

  Det ord som används i TR grundtexten är ”εκτρωματι” vilket på svenska betyder ”missfall”. Ordet antyder att det för tidigt födda barnet inte kan överleva.

  Viktigt att veta att ordet ”foster” inte finns i Bibeln. Där det används i moderna svenska översättningar står det det i grundtexten endera ”missfall” eller ”(livs)frukt”.

  Enligt Guds ord blir kvinnor med barn, inte med foster. Jämför:

  Luk 1:44 När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje.

  Ordet ”βρέφος” betyder ”spädbarn” både före och efter födelsen. Jfr. Lukas 18:15

  /Kjell

 • gäst & främling

  Den gamle kjell som du agerade mycket fult och okristligt mot, när han råkade vara först med signaturen, så fortsatte du istället att underteckna med Kjell och blev genom det tilltalad med namnet, men genom det blev han inte tilltalad med sin signatur, det var och är fult gjort av dig.
  Jag har varit med här från starten, och sett sådana här löjliga attityder som du visar, jag har följt de flesta och ser många intressanta personer, vad jag förstått vad det gäller Aletheia så startade den med besvikna livetsordare, men jag kom dit senare, jag har varit opolitisk genom livet, tack vare sossar som genom LO motarbetade mig för att jag var kristen, men började syna SD och läste deras program tack vare Stefan, och såg då något helt annat än Stefan, det har jag förstått gäller många av oss här att sanningen döljs i media. SD har ett bra program, dom har beskylts för rasism men det senaste där Åkesson klart visade vad han står, bir avbruten och SVT förvrängde det så att många tolkade det fel, nära inpå valet så att SD säkert tappade 10%.
  Men SD varnar och är rädd för islam, det borde vi alla vara.

 • Micael Gustavsson

  Snälla Gäst och främling, det där är en helt onödig attack på Kamau Mweru. I inlägget ovan använde han inte Kjell som signatur, och det finns ingen attack på den andre Kjell i hans inlägg. Om du fortsätter att ta upp det, så kommer inlägg att raderas.

 • Stanley Östman

  Vi kan väl alla fela med ”onödiga atacker”.
  Men den misskreditering som Kamau gör mot flera kända signaturer – kanske inte så kända på SW:s blogg, men väl genom åren på Aletheia.
  Aletheia som aktningsfullt bistått kristenheten med bra genomlysningar av ytterligheter i den kristna sfären.
  De har haft en särställning som obundna – vandrar inte runt mha av ryggdunkande styrelseuppdrag, utan har varit röster för att lysa upp mörker där andra försökt dölja.
  Låt vara att det varit väl högt i tak, men det har främjat röster som har berättigade platser i svensk kristenhet.
  Sedan historien om kjell versus Kjell – det var en lång onödig följetång tidigare av just Kamau i kommentatorsfälten på Aletheia, så det påpekandet har sin förklaring.

  Detta är endast ett förtydligande, då jag anser det finns skäl för ”gäst & främling” med sitt påpekande – men givetvis respekt för din moderatorfunktion här som alla ska följa.

 • Micael Gustavsson

  Kamau refererar ju inte till aletheia i allmänhet, utan till SDanhängare från aletheias kommentarsfält, och jag tror att den beteckningen på ett sett är rimlig, fast med det förbehållet att de flesta av dem han syftar på har kommenterat här lika länge eller längre, så på den punkten är det fel att beskriva det som en invasion som inträffat nyligen. De flesta kommenterade antingen här innan på aletheia, eller så började de kommentera här samtidigt som på aletheia för ca 4 år sedan. Ang granskandet av svensk kristenhet tror jag snarare att Kamau anser att aletheia är för mild, åtminstone i förhållande till trosrörelsen.

  Däremot så tror jag han har rätt ang det han skriver om missnöje. Jag vet att det är vanskligt att döma andra, och att man på olika sätt visar befinna sig i olika typer av glashus. Men min känsla är att många av dessa kommentatorer bär på ett missnöje där de anser att livet på något sätt har förfördelat dem. Tex genom att fuskande invandrare tar resurser de inte har rätt till, och att dessa därför inte tillfaller kommentatorerna som förtjänar det. Eller att invandrare, även om de inte fuskar, ändå genom att vara i Sverige tar resurser som borde tillfallit kommentatorerna. Eller genom att församlingar genom att vara för världsliga, eller för villoläriga, eller för politiskt korrekta, eller för barnvänliga eller något annat gör att de inte kan få en sådan gudstjänst eller församlingsgemenskap de tycker att de förtjänar.

  Det jag upplever (och återigen, jag kan ha fel) är att problemet just är att man har en känsla att man likt den hemmavarande sonen i Luk15 inte får något man förtjänar, eller att andra får det de inte förtjänar. Men det är svårt att bedöma, eftersom fusk givetvisär fel, och villolära och världslighet givetvis är fel etc. Men jag upplever ändå att det ofta saknas en grundton av tacksamhet för att de själva inte får vad de förtjänar.

 • gäst & främling

  Jag försöker alltid vara hövlig men inlägget ovan var ett av hundratal påhopp på mig och andra, många här men fler på aletheia, du kanske ser dåligt men här i min samsung ser jag hans signatur, obs ovanför PS.

 • gäst & främling

  När det gäller församlingssynen så har du rätt, vi är många som mår dåligt när det bara går utför, då är en sådan här blogg en ventil, men när det gäller SD så har jag lagt fram det i bön, och får samma svar som Enarsson, långt före honom, men jag är mot hans sätt att agera, jag tar på allvar att gå in i min ”kammare” det senaste utspelet med bön för JÅs frälsning som aftonbladet slog upp stort, reagerar medelsvensson negativt mot, och jag anar en sammansvärjning av SD motståndare, som i så fall är fult, men bön för någon i kammaren är rätt.

 • http://unajuaje.niwega.net Kamau Mweru

  Jag skall försöka skriva något som respons på din kommentar angående missnöje.

  Först bara lite kort historia. Jag har nätdiskuterat sedan 1988. 2008 skrev jag min första artikel på Aletheia och medverkade där till slutet på 2010.

  Jag slutade medverka på grund av avvikande åsikter och började en egen blogg 2011. Jag har således kommunicerat med, och följt många kommentatorer i nästan 10 år.

  För god ordnings skull vill jag säga att jag inte känner broder Östman annat än från hans kommentarer den senaste tiden på Aletheia. Signaturen ”gäst & främling” har jag inte sett annat än senaste året och signaturen ”kjell” skrev förr inte heller på Aletheia.

  Jag har några gånger fått frågor från människor som förundrade sig över att jag skrev saker som inte stämde med min bekännelse. De trodde att ”kjell” var jag.

  Nu till det där med missnöje. Och låt mej då börja med att jag väl inser att det finns anledning att vara missnöjd med politik och styrande. Jag flyttade från Sverige på grund av eget missnöje med sossarnas vanstyre. Det var ett missnöje som hade med deras ideologi och politik att göra, inte att jag själv kände mej missgynnad.

  När man kommunicerar med varandra många år får man en pusselbit nu och då och man kan se vad någon står för, vad han gillar och ogillar, och hur han upplever livet. Och då måste jag konstatera att några har blivit bittra, besvikna och hårda. Missnöje över saker som inte blev som man hade hoppats.

  Läs gärna själv på Aletheia kommentarerna i de artiklar som har publicerats sedan Aletheia öppet började propagera för SD. Min mening är att en gräns har passerats och att deltagarna smittar varandra med reduktionismer, hårdhet och bitterhet.

  När man faller för populismens reduktionismer så att man blir blind för SD’s ande och ursprung har man passerat en gräns. Ont kan inte med mera ont fördrivas.

  /Kjell

 • Inge

  Det verkar som diskussionen nu helt avstannat på den här sidan, nu när alla partier förutom SD målat in sig i ett hörn och dödläget är ett faktum.
  Men skall man lyssna på Stefans kompis Grenholm som propagerar för att https://www.dagen.se/debatt/micael-grenholm-kristen-tro-ar-varken-hoger-eller-vanster-1.1204125
  vi kristna skall vara politiskt neutrala, i sina försök att radera vänster högerskalan. Kan det möjligen vara så att han försöker rättfärdigöra eller möjligen lägga dimridåer för sin egen dragning åt vänster? (Den vänster inkl. Socialdemokratin som i alla tider arbetat för att utplåna kristendomen ur landet?) Vill han därmed möjliggöra för en koalition som går över blockgränsen, naturligtvis då utan SD inflytande? I Grenholms värld spelar det tydligen ingen roll vem eller vilka partier som bildar regering då han anser att alla är lika dåliga, eller möjligen lika bra, huvudsaken att man kan hålla SD utanför all delaktighet i en kommande regering, för i SD finnes inget gott enligt Grenholm och Swärd.
  Jag anser dock att det enda realistiska regeringsalternativet nu är en koalition mellan M, KD och SD så som blandannat Enarsson föreslagit.

 • Stanley Östman

  Jag bemöter honom i kommentatorsfältet på FB angående detta. Även gentemot Dagen som numera premierar artiklar utifrån politiskt vänsterperspektiv:
  https://www.dagen.se/debatt/micael-grenholm-kristen-tro-ar-varken-hoger-eller-vanster-1.1204125

 • Mikael Nyman

  Jag uppfattar det inte så att Micael Grenholm propagerar för att vi som kristna skall vara politiskt neutrala, snarare verkar han vara ganska tydlig med att han anser att kristen etik får politiska konsekvenser. Dock verkar han mena att vänster-höger-skalan inte är speciellt relevant, eftersom det är rätt godtyckligt vilka åsikter som klassas som ”vänster” eller ”höger”. Till viss del kan jag hålla med; i dag anses det som ”vänster” att vara för mångkultur, och är man ”höger” vill man att invandrare skall anpassa sig till ”svenska värderingar”; går man tillbaka i historien är det dock inte svårt att hitta borgerliga politiker som avfärdat påtvingad anpassning till majoritetssamhället som socialistisk konformism. Kanske är synen på religion en fråga där synen på vad som är ”konservativt” eller ”progressivt” håller på att förändras. Historiskt sett har sekularism och religionskritik uppfattats som vänster, men nu ser vi hur många på den borgerliga kanten samt SD intagit en mer restriktiv syn på bl.a. konfessionella friskolor. Det underliggande motivet tycks vara en rädsla för att religion utgör ett hot mot ”svenska värderingar” eller ”samhällets värdegrund”.

  Det stora problemet, som jag ser det, när kyrkor tar politisk ställning, är att Bibeln som regel inte ger specifika svar på konkreta politiska frågor. Bibeln kan ofta ge generella principer, men sedan får det bli en personlig samvetsfråga hur man tillämpar dessa principer på konkreta frågor. Att kräva att man som kristen skall tycka på ett visst sätt i en viss konkret fråga innebär därför ofta att man går utöver vad Bibeln lär. Politiska ställningstaganden involverar ofta, förutom etiska principer, även en rad empiriska bedömningar, där kristna kan komma till olika slutsatser.

  Kan man säga att en person syndar genom att rösta på ett visst parti, t.ex. SD? Jag skulle säga att det beror på personens motiv. Om det är så att den ogillar människor ”som inte är som vi”, då är det en synd. Men det kan också vara så att personen i fråga hyser en berättigad oro för integrationsproblem, och tror att en starkt begränsad invandring är den enda realistiska realistiska lösningen; i detta fall är det inte lika uppenbart att personen syndar.

  Samma sak gäller för den som röstar på Moderaterna. Det kan vara så att den personen är en girig affärsman som vill maximera sina vinster, och därför stödjer M av orena motiv. Men detta behöver naturligtvis inte gälla alla som röstar på M.

  Jag skulle vilja se en kyrka som är mer etisk, men mindre politisk. Dvs. en kyrka som klarare redogör för de bibliska princier som kan vara tillämpliga när man skall analysera politiska frågor, men som undviker att ta ställning för eller emot specifika partier eller i specifika frågor.