Teologiska reflektioner om idrott med anledning av fotbolls-VM

Levererar nu en ledare i Världen Idag med teologiska reflektioner om idrott och idrottsrörelsen med anledning av fotbolls-VM. Jag har ju varit med så länge i kristenheten så jag minns en tid med mycket mer problematiserande syn på idrotten än vad som gäller idag. Hur ska man förhålla sig till detta trendskifte. Funderar lite över denna sak med Bibeln i handen.