Idag begravning

Idag blir det begravning av min mor i Söderhöjdskyrkan på Södermalm i Stockholm. En vemodets och sorgens dag där vi igen blir påminda om dödens existens och traumatiska verklighet, men där uppståndelsetron och Kristustron lyser som ett strimma av solljus genom de mörka molnen, en liten vacker blomma som tränger sig igenom asfaltens mörka beläggning.

  • Håkan Sandlund

    Stefan, din mor är nu nära Jesus och de nära som gått före. Himlen är nu en rikare plats. Our loss is Heaven’s gain. Herren bär igenom. All Guds välsignelse! Håkan Sandlund fd. musiker i Maria Magdalena där vi träffats i Söders kristna Råd

  • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

    Nedan följer en hälsning från f.d. franciskanermunken Michael Weisse. Det är en psalm jag skulle vilja ha på min egen begravning. Den handfasta tron på kroppens uppståndelse tycks ha varit på avskrivning rätt länge. ”De dödas uppståndelse” i alla ära vill jag ha tillbaka den brutalradikala ”kroppens uppståndelse” i trosbekännelsen (hur kunde den bara försvinna här i Sverige för 100 år sedan?) och ”ett kött” i Matteus 16 (hur kunde bibelkommissionen få trolla bort sista ordet i Jesus-meningen ”de två ska bli ett kött”? ) Gnosticismen har firat lite för många triumfer på sistone. Men ”ditt ord består” – Guds välsignelse tillönskas mitt i sorgen! http://psalmboken.blogspot.se/search/label/Vi%20nu%20begraver%20denna%20kropp