En syn om vattenfallet

New Wine-nätverket i Sverige har en regional indelning. Vi har ett nätverk för Stockholmsregionen, och där möts vi i en härlig gemenskap, en salig blandning av ledare, präster och pastorer från olika typer av kristna församlingar. En gemenskap präglad av Andens närvaro och där vi hittar varandra kring enheten i Kristus, över samfunds- och kyrkogränser.

I går möttes vi för en lunchträff i Citykyrkan i Stockholm. Under bönestunden fick jag en upplevelse av en syn. Det är fantastiskt att uppleva att Gud på olika sätt kan tala till en, det kan t.ex. ske genom syner, uppenbarelser eller drömmar. När vi läser i Bibeln ser vi att profetiska syner präglas ofta av ett bibliskt-symboliskt språk och bild. Ibland kan det präglas av mycket konkreta uppmaningar.

Jag såg under vår bönestund ett vattenfall i Stockholm. Ett mäktigt vattenfall, en stor fallhöjd, ett mäktigt dån, och en stor bredd i vattenfallet.

Ett vattenfall präglas ju av den intensiva kraft och rörelse som blir i vattenflödet, i jämförelse med lugna och stillsamma vattenflöden.

Jag upplevde att Gud ville säga att han vill utgjuta av sin Ande, en mäktig rörelse som inte någon människa kan kontrollera, genom att Guds Ande besöker, vidrör, uppfyller, påverkar, faller, och når fram till människor som kanske helt lever utanför kyrkliga och kristna sfärer och referensramar. Vattenfallet pekar på ett andligt gemenbrott, ett särskilt utgjutande av Guds ande, som blir på ett sätt som vi människor inte kan räkna ut i förväg.

Bibeln är fylld av vattensymboliken. ”Han visade mig en flod med livets, klar som kristall, som går ut från Guds och Lammets tron”, läser vi i Upp. 22:1. Detta handlar om fullbordandet och upprättelsen av Gudsriket.

Jesaja profeterade för 2700 år sedan om att ”vatten ska bryta fram i öknen, strömmar på hedmarken. Den glödande sanden ska bli en sjö, den torra marken vattenrika källor.” Jes. 35:6,7. I den texten kopplas det samman med tecken och under och genombrott i kraftgärningar, det synliga tecknet på uppenbarelsen av Guds rike.

Jesus kopplar samman symboliken med vatten med den Helige Andens verksamhet i våra liv. ”Om någon är törstig, kom till mig och drick, den som tror på mig som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om Anden ….” Joh. 7:37, 38.

Öppna dig för den Helige Andes verk och verksamhet i ditt liv, och genom ditt liv.

Bildresultat för Bild vattenfall