Det finns många sätt att finansiera modernt missionsarbete

Aposteln Paulus ägnade sig åt att vara tältmakare för att periodvis finansiera sitt missionsarbete. Jag har ägnat dagen åt granskning av Europaparlamentets beslut förra veckan om ett nytt förnybartdirektiv, och granskat de 285 ändringsförslag som man beslutade om i förhållande till EU-kommissionens ursprungsförslag. Det finns många sätt att finansiera modernt missionsarbete.