Att vara flitig eller lat

Bibeln talar mycket om betydelsen av att vara flitig i kontrast till att vara lat. Tankegången är utmejslad framförallt i Ordspråksboken men märks även som en viktig tankegång i andra bibeltexter. Att värna om flit är rimligtvis en central kristen värdering. Men begreppet är relativt, och kan därför anpassas efter olika förmågor och livssituationer. Fliten är viktig oavsett om vi är gymnasister, studenter, hemma för att vårda barn, driver ett eget företag, har ett vanligt lönearbete, är pensionärer, är pastorer, eller har ideella uppdrag i församlingen.

Driver man ett eget företag kan man för det mesta utläsa ganska påtagligt hur flitig man är, genom att se hur det går för företaget.

Jag har kommit på en egen enkel definition av flit kontra lättja – lathet.

Den late gör vad som helst i morgon för att slippa göra det idag. Den flitige gör vad som helst idag för att slippa göra det i morgon.

Har man detta som en livsprincip kommer det att ge påtagliga effekter under ett liv.

  • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

    Tänkvärt! Och fint att du skriver ”lättja” som motsats till flit. Lathet är fult när vi har lättja. (Och kättja för den som inte vill skriva det ännu fulare ordet kåthet).

    Men värst av allt är kanske när folk skriver ”flitigheten” istället för den enkla, rena ”fliten”.