Al Mohler om Jesu ställföreträdande strafflidande på korset

En av de mest genomtänkta och strukturerade teologerna i USA för närvarande är Sydstatsbaptisternas chefsteolog Al Mohler. Djupt bibeltroende utgår han från skrifternas vittnesbörd och sanning, när han gör ställningstaganden i många olika frågor.

Här skriver han om den kristna läran om korset, varför Jesus behövde dö på ett kors.

Det var ju 2015 jag kom ut med en bok i detta ämne. I denna bloggtext skriver han om den teologiska debatt som varit i ämnet inom amerikansk sydstatsbaptism. Något som påminner om svenska diskussioner?