Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Senaste dagarna har jag en del ägnat mig åt president Trump och hans klimatbeslut. Både skrivit en tidningsartikel om saken, och en rapport som levererats till vissa stora svenska internationella bolag.

Eftersom jag senaste 20 åren jobbat en del med klimatfrågan i min roll som konsult/forskare/statsvetare, är jag hyfsat påläst i ämnet. Har bland annat varit med 15 av FN:s största klimat- och miljökonferenser senaste 15 åren.

Trumps beslut var väntat och helt i enlighet med vad han lovade i valrörelsen. Hans väljare borde rimligtvis ha anklagat honom för löftesbrott om han inte hoppat av Parisavtalet.

Men det försvagar USA:s ställning i världen då nästan alla länder i hela världen ställer upp på Parisavtalet.

När det gäller miljöutmaningar och miljöforskning tror jag det är helt nödvändigt att vi grundar politiska besluten på den bästa tillgängliga forskningen. Den råder en bred samsyn bland klimatforskare och miljöforskare om klimatutmaningen, och att människans utsläpp av växthusgaser långsamt värmer upp planeten med enorma konsekvenser på sikt för mänskligt liv och för planeten.

Parisavtalet är helt otillräckligt i förhållande till vad klimatforskningen säger, men ett första steg. Tycker att president Trump visar en flagrant nonchalans mot forskningen, både med detta beslut och med sina uttalanden i valrörelsen.

Vetenskapliga fakta är inte huggna i sten och forskningen utvecklas hela tiden. Men i forskning som gäller människors hälsa är det viktigt att nå fram till säkra och prövbara slutsatser som vi kan grunda politiken på. Det gäller inte minst både när det gäller sjukvårdspolitiken och miljöpolitiken.

Inom miljörörelsen och miljöforskningen har man inte hamnat i postmodernitetens relativiseringar angående vetenskap och forskningens slutsatser. När det gäller människors hälsa och frågor som gäller liv och död kan man inte hålla på och spekulera utan måste strikt hålla sig till den säkraste kunskapen vi har.

Jag tycker att det är beklagligt när kristen kyrka och kristen tro sammankopplas både med vetenskapsfientlighet och skepsis mot miljöforskning och miljöengagemang.

Forskning och vetenskap är extra motiverad utifrån en kristen världsbild som tror på en rationell Gud som har skapat ett rationellt universum med en rationell människa, med den gudagivna kallelsen att utforska och förvalta världen.

Skapelsen och miljön och naturen, är Guds skapelse, vi är kallade som människor att vårda skapelsen, inte förstöra den. Det är grunden för ett kristet miljötänkande och miljöengagemang.

 

 

 • Roger S Enqvist

  ”Idag lämnade USA:s president som väntat beskedet att man drar sig ur Parisavtalet om klimatet i dess nuvarande form. Han menar att USA under Obama förhastat gått med på ett avtal som ensidigt missgynnar USA. Vid en hastig bedömning kan spelplanen för nya förhandlingar för USA tyckas ytterst oförmånlig, man har större delen av övriga världsledare emot sig. Parisavtalet ger i praktiken världens största miljöbov Kina fria händer att fortsätta öka sina utsläpp i minst 15 år till, vilket Trump menar ger dem en orättmätig konkurrensfördel visavi USA som under Obama lovat stora ogenomtänkta nedskärningar.”

  https://anthropocene.live/2017/06/01/trumps-krav-pa-omforhandling-av-parisavtalet-kan-utvecklas-till-hans-storsta-triumf/

 • Thomas Kärrlander

  Miljöförstöringen måste stoppas!
  Inte för att det har något att göra med ”klimatet”, utan därför att det förgiftar planeten.

  Den absolut största miljöboven är det militära industrikomplexet som dessutom står bakom alla krigen som nu pågår och har pågått de senaste hundrafemtio åren. Alla krafter borde därför riktas in på att förbjuda deras kriminella handlingar mot mänskligheten.

  Klimat kräver varaktigt väder, vilket det inte varit sedan Noas tid. Vädret förändras dag för dag, timme för timme om något inte märkt det. Atmosfärens gassammansättning fluktuerar också, men att tro att vår aktivitet skulle ha någon inverkan på energimängden på jorden och runt jorden är absurd.

 • Roger S Enqvist

  Det vore intressant om Stefan Swärd vill kommentera Lars Berns syn på kilmatfrågan, dess konsekvenser och dess upphovsmän. Speciellt nu när Stefan har skrivit ett debattinlägg i tidningen Dagen.

  https://anthropocene.live/2017/06/01/trumps-krav-pa-omforhandling-av-parisavtalet-kan-utvecklas-till-hans-storsta-triumf/

 • Ingvar Zagerholm

  Om man också läser ditt inlägg angående klimatet i Dagen tycker man att du är alldeles för ensidig och självsäker. Det är svepande formuleringar om forskningens konsensus,som egentligen alls inte finns. Lars Bern är ett exempel men likaså finns svenska Klimatsans och Klimathotet där rena fakta ger en helt annan bild än den förljugna bild som FN:s klimatpanel lägger fram. På Youtube finns åtskilliga forskare med relevant utbildning (till skillnad från många av IPCC:s forskare ) som med faktaunderlag visar att IPCC:s prognoser är helt felaktiga. (De senaste 20 åren har deras prognoser slagit mer och mer fel) Om du ska vara seriös måste du ju också titta på vad kritikerna säger. (Så det inte blir som med de ”Eviga straffen”. Du hade inte ens läst Ekmans bok.)Subscribe to Stefan Swärd