Senaste ledaren om att den kristne är varken vänster eller höger

Jag har ju i många år drivit linjen att kristen tro och kristen kyrka inte får partipolitiseras. Det är inte bra när kristen tro och kristet liv för starkt kopplas ihop med ett kristet parti. Från det perspektivet är jag positiv till att KD inte längre är ett kristet-konfessionellt parti utan mer allmänt utgår från kristna-judiska arvet och dess värderingar.

Evangeliet om Jesus gäller för alla människor, oavsett partifärg, och alla måste vara välkomna i en kristen församling oavsett vad man röstar på. Men evangeliets budskap utmanar oss alla, och oavsett partifärg eller partitillhörighet finns det saker vi som kristna behöver hålla oss kritiska till inom olika politiska ideologier.

Eller vad tycker du?

Här är min senaste ledare i Världen Idag.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonas Rosendahl

  Ok jag gör ett försök får vi se om det blir en debatt :)

  Tycker du med historien i backspegeln gör en bra framställan till att börja med. Frikyrkliga har funnits i olika partier. Går vi längre tillbaka så är det mycket av frikyrkligas förtjänst i riksdagens andra kammare att vi idag har religionsfrihet och allmän rösträtt för att ta två exempel.
  Svenska kyrkan bjöd tillsammans med etablissemanget på ett hårt motstånd i dessa frågor. Men tidsandan och upplysningstiden knackade på dörren och med yttre påtryckningar från Amerika och England så fick man ändra sig, och ge individen större frihet. Att vara liberal och med tanke på Folkpartiet/Liberalerna, ja att vara liberal då handlade till exempel om religionsfrihet. Idag tolkas inte ordet liberal på det sättet.

  Men i din avslutning i artikeln så gör det du det lite väl enkelt för dig. Du skriver ”Vi kan stå för en mycket konservativ syn i vissa frågor, till exempel när det gäller familjevärderingar och synen på de ofödda. Och samtidigt stå för en socialt radikal hållning i ett antal frågor; i svensk debatt har kristna utmärkt sig tydligt i sin syn på flyktingar och flyktingpolitik, och ställer upp på den svages sida.”

  Ja den beskrivningen stämmer i stort för hur många kristna förhåller sig MEN inte alla. Men är den objektivt beskrivande? Du tar parti här då du sätter likhetstecken mellan att stå för den svage och ta tydlig ställning i flyktingdebatten för en friare invandring. Det vill säga öppnare gränser är att stå för den svage och vara ”mer kristen”.
  Men i ett globalt perspektiv, vad hade det största stödet för den svage inneburit? Är det hjälp i flyktinglägren och hjälp att bygga upp i närområdet?
  Här tvistar det politiska. Jag värderar inte detta personligt nu så att jag stämplas som en SD’are men jag väger in perspektivet då du förenklar och tar ställning i samma meningar.

  Du avslutar sedan med:
  ” Det är Bibeln och inte partiprogrammet som definierar vad som är en kristen hållning och kristna värderingar i aktuella samhällsfrågor.”

  Ja det låter ju fint och bra men hur ska det gestaltas i praktisk politik och vad ska anses som ”kristet” eller kristen politik eller influerad kristen politik?
  Du förenklar det ännu mer i det sista du skriver och i ett globalt perspektiv och med historien i backspegeln så blir det bara floskler i mitt tycke.

  Det är varje generations utmaning att gestalta bibeln till att få konsekvenser i en praktisk kontext.
  Detta kan ske på olika sätt och tolkas på olika sätt. På 1700-talet klädde sig gråkoltarna i en klädsel för att tydligt markera att de inte ”tillhörde denna världen”. Ännu längre tillbaka fanns pelarhelgon, munkrörelsen osv..

  I denna tid beskriver du om både vänster influens men också högerinfluens och det är bra beskrivningar.
  Men jag skulle vilja lägga till ett ytterligare perspektiv och det handlar om nationalismen. Anabaptisterna som är vårt frikyrkoarv gjorde det tydligt att med politik ska man inte ha att göra med alls.
  Men Svensk frikyrkorörelse är unik på ett sätt, det var frikyrkoledare som började driva politiska agendor och att vi skulle värna Sverige. Förslag på ny nationalsång fanns tillomed.
  Vad är mest bibliskt egentligen? Ska vi i ena stunden be för Sverige och för fred men i andra stunden hävda att bibeln nämner inget om gränser och församlingen är global?
  En motsägelse i mitt tycke.
  Frågan om globalismen och nationalismen påverkar inte bara politiken utan också församlingen, kyrkan.
  Är det biblisk att bara se på när Europa islamiseras? Ska vi inte bry oss om vårt hemland? Saknar det relevans från ett bibliskt perspektiv?
  Vi ska be för ledare säger bibeln men nationer nämns inte.
  Eller ska vi ställa oss helt utanför politiken?

  Nu har jag ”slängt ut lite tankar” för att visa på att det du skriver sist ”Det är Bibeln och inte partiprogrammet som definierar vad som är en kristen hållning och kristna värderingar i aktuella samhällsfrågor.”
  Är en grov förenkling för hur kristna ska förhålla sig. I praktiken är det långt mer komplext och jag har kyrkohistorien som bevis för det.

 • gäst & främling

  Predikaren 10:2 enligt 1917 års, står det, den vise har sitt hjärta åt höger, men dåren har sitt hjärta åt vänster, det låter politiskt.☺

 • Stanley Östman

  Tack Rosendahl för att du klargör var rågångarna går…

  När de facto det pastorala fortsätter med sina naiva politiska beskrivningar, utan att ens reflektera över när verkligheten avslöjat naivitetens grundlöshet.

  Ibland kan man uppfatta naiviteten som sprunget bland sidospår från 68-rörelsens olika charteringar.
  Måhända Swärd också skulle vara betjänt av ett uppvaknande inför politiska realiteter som nyligen Göran Skytte vittnade om i Dagen

 • Jonas Rosendahl

  Jag skrev ganska slarvigt, hade inte funkat för en insändare i Dagen, Men det tog mig bara några minuter. Budskapet tycks ha förståtts ändå :)

  Det är förbryllande med avsaknandet av logiskt konsekvenstänkande. Och det är en osalig blandning av selektivitet vi möter, dessutom kryddat med så kallat bibelstöd.
  Men vi kommer att få skörda konsekvenserna av det. Var så säker. När dimman lättar 😉

 • Roger S Enqvist

  Att jämföra med amerikansk kontext haltar. Amerikanska Demokrater är inte jämförbara med svenska socialister.

  Lewi Pethrus nämner i sin sista intervju för tidningen Dagen att frikyrkorörelsen har mycket gemensamt med arbetarrörelsen / socialdemokratin, om det inte vore för dess gudlöshet.

  Häri ligger knäckfrågan för min del, människosynen. Den socialistiska människosynen är tillsammans med en nationalsocialistiska dito de två politiska ismer som tydligt markerar att människan inte duger. Människan måste i grunden göras om. Individen kan inte fatta bra och rationella beslut. Detta kokade över inom t.ex. kommunismen där man valde att förbjuda Gud, då kollektivet skulle bygga paradiset på jorden, och då var religiösa individer en bromskloss. Religionen är ett opium för folket.

  80 % av sossarna är inte socialister och L och C vill också vara ett mittenparti, vilket innebär att vi får politiker som käbblar istf att mejsla fram en politik som bygger på grundvärderingar. Detta käbblande skapar grogrund och växtmedel för SD som dessutom hänvisar till judiskt/kristna grundvärderingar.

  Valet 2018 blir spännande, oavsett livsåskådning.

 • Micael Gustavsson

  Hej, jag är inte säker på att alla socialister anser att människor inte duger utan måste göras om. Däremot anser kristendomen det. Det kallas att bli född på nytt. Den gamla människan skall läggas av och den nya människan iklädas. Däremot anser kristendomen givetvis inte att det är politiker som skall åstadkomma detta. Men där mera radikala socialister, som tex maoister under kulturrevolutionen faktiskt talar om behovet av en ny människa, så är insikten teologiskt korrekt, även om lösningen definitivt inte är det.

 • Roger S Enqvist

  Jag har läst en avhandling som kom fram till att socialism och dess kusin nationalsocialism har detta gemensamt. Kommunism och Nazism framstår som två relevanta empiriska bevis på detta antagande.

  En svensk upphandling visar också att striden om statskyrkan inom S slutade med att S bestämde sig för att avkristna Sverige genom just Statskyrkan.

  Mao kanske det finns en andlig koppling att både kristendomen och socialismen har samma syn på människan, hon duger inte i egen kraft, men avsändaren av de båda budskapen är varandras fiender.

 • SefastTronde

  ”Evangeliet om Jesus gäller för alla människor, oavsett partifärg, och alla måste vara välkomna i en kristen församling oavsett vad man röstar på. Men evangeliets budskap utmanar oss alla, och oavsett partifärg eller partitillhörighet finns det saker vi som kristna behöver hålla oss kritiska till inom olika politiska ideologier.”

  – Ja, ovanstående kan jag till fullo skriva under på. Men,… det står i skarp kontrast till den politisering du tidigare kampanjat för mot SD. Trots att det nu finns betydligt fler bekännande kristna inom SD än i ”vissa” partier som historiskt haft den största andelen bland kristna väljare.

  Den lön och de sympatier du fått för din tidigare tvivelaktiga och hätska argumentation och politisering av en kristen hållning visavi politiska ställningstaganden har inte varit god. Argumentationen har definitivt inte attraherat kristna väljare, utan snarare splittrat. Jag vågar till och med påstå att SD snarast vunnit sympatier på din hätska argumentation. Som kristen företrädare borde du inte agerat som du gjort, utan snarare då hållit dig till ovan angivna citat och välkomnat även Sverigedemokratiska sympatisörer i din gemenskap och församling (lika väl som sympatisörer av andra politiska partier).

  Din trovärdighet som kristen företrädare har helt enkelt sänkts till följd av din tidigare politisering av evangeliet, som du använt som argumentationsstöd för hätskhet mot kristna som öppet deklarerat sympatier för SD och hån mot partiledaren Jimmie Åkesson. Men givetvis är det mycket bättre att markera en ändring när man agerat dumt än att inte göra någon avbön alls, även om det tär på stoltheten för de flesta att göra någon form av ”pudel”. Och ett erkännande av ”pudling” i frågan är du nog trots allt för svag för att tillstå.