Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Idag reser jag till Miljöpartiets kongress i Linköping för att jobba med den fram till söndag. Det ingår i mitt arbete som politisk analytiker och skribent att följa den. Det hör till den form av uppdrag jag gör inom ramen för mitt företag, där jag ägnar mig åt politiskt analysarbete. Det är mitt ”tältmakeri” som vi säger i internkristet språk. Jag har inte någon lön i mitt nya uppdrag som Östermalmsmissionär utan behöver försörja mig på annat sätt.

Någon kanske undrar varför jag inte är på EFK:s kongress i helgen, men jag är helt enkelt inte ombud, man behöver ju vara ombud från en församling för att vara där med rösträtt, sedan är jag också upptagen av mitt civila arbete. Det är ju en renodlad kollaps EFK-ledningen har råkat ut för, och jag är inte initierad i orsaken, så jag har knappast något att bidra med att reda ut detta. Det viktiga för EFK är att vara en apostolisk-profetisk rörelse där visionära och handlingskraftiga människor tar ständiga initiativ för att utbreda evangeliet och sprida Guds rike i Sverige och internationellt. Prioritet är att lyssna på Gud och Guds signaler. Om ett samfund har fokus på att konsolidera, balansera, kyrkopolitiskt försöka jämka ihop, hålla ihop, m.m. blir det ointressant för oss som har fokus på att grunda nya församlingar och hela tiden erövra ny mark för att utbreda Guds rike. Jag hoppas EFK här väljer rätt väg.

I mitt nya liv som Östermalmsmissionär, idag kom jag på att jag måste börja läsa Svensk Damtidning, för att hänga med ännu bättre i Östermalmsbornas värld och liv, och ha koll på vilka som är vilka. Missionären måste strecha sig ständigt, bara för att nå ut med evangeliet till så många som möjligt.Subscribe to Stefan Swärd