Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

Idag kliver jag in i den pågående diskussionen i tidningen Dagen om innebörden av Jesu död och korsets betydelse.

Katolske religionsfilosofen Martin Lembke hävdar i Dagen att tolkningen av Jesu död som ett ställföreträdande strafflidande, är heresi. Jesus dog inte istället för oss.

Här tycker jag att Lembke är ute på mycket hal is. I praktiken blir det ju hela reformationen som utdöms som heresi.

Det är positivt att Lembke lyfter fram Anselm och hans reflektioner över korsets innebörd, Anselm var ju verksam på 1000-talet.

Anselm betonade syndens allvar, människans totala oförmåga att sona och återställa för sin synd. Att synden har i grunden skadat vår relation till Gud.

Jag ser inte någon motsats mellan hans tänkande, att gottgöra för synden, och reformatorernas betoningen på korset som ett ställföreträdande strafflidande. Att det blev ett byte på korset. Kristus blev förbannad, för att vi skulle få hans välsignelse. Han dog för att vi skulle leva.

Lembkes argument är att Kristus dog inte istället för oss, vi fortsätter ju att dö. Fysiska döden drabbas vi fortfarande av, och det är heresi att påstå att Jesus dog andligt.

Håller inte med om detta. Kristus besegrade dödens makt på korset. Därför talar inte Paulus om att han skulle dö, när han skrev om sin kommande bortgång. Han talade om att flytta hem till Herren. Kristus har gjort dödens makt om intet läser vi i bland annat 2 Tim.

Poängen i min bok om korset är just att inte renodla försoningslärorna. Bibeln ger en mångfacetterad bild av korsets innebörd.

det är också helt riktigt, som Lundaprofessorn Gustaf Aulén målar ut i sin bok, Christus Vector, att Kristus vann seger på korset. Det betonade också reformatorerna. Kristus segrade över de fem fördärvsmakterna hävdade Luther, synden, döden, djävulen, lagen och Guds vrede.

 

 • Birgit

  Tack Stefan Swärd, Olof Edsinger, Bo Westin
  , Sven Degerfeldt och Gunnar Andersson för att ni i tidningen DAGEN under Debatt går emot den djupt skymfande artikeln som Martin Lembke skrivit, där han för fram en fullständigt obiblisk lära att Jesus inte skulle ha dött för våra synder.

  I Jes 53 läser vi:
  Ja, han (Jesus) var sargad för VÅRA överträdelsers skull och slagen för VÅRA missgärningars skull; straffet var lagt på HONOM för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss ville vandra sin egen väg, men Herren lät allas VÅR missgärning drabba Honom.

  Birgit

 • Jonas Rosendahl

  På det här området tycker jag du har bra koll Stefan. Läste din bok och gjorde en recension på aletheia.
  Tycker det är märkligt att det finns ett intresse av den subjektiva försoningsläran där man tonar ned syndaskulden. Jag kan förstå att Waldenström i en väldigt lagisk kontext på 1800-talet där utantillrabblande och lagiskhet var vanligt försökte hitta en mellanväg och balans i de här frågorna där nåden kunde betonas men utan avkall på syndaskulden.

  Förvånad att även Peter Ljunggren tycks överbetona nåden och kärleken på det sätt han gör. Hur kan man tro det är lösningen i ett så icke lagiskt samhälle och där individualismen är så styrande? Jag tror det är en återvändsgränd. Det blir svårt att betona lärjungaskap när man är så svepande om Guds nåd som jag ser uttryckt här och var i debatten.
  Förståelsen av Guds helighet har verkligen nått bottennivå i vår generation.

 • jonasq

  Du skriver: ”Här tycker jag att Lembke är ute på mycket hal is. I praktiken blir det ju hela reformationen som utdöms som heresi.” Ja, men det var ju precis det som skedde i motreformationen. Vid det tridentinska konciliet (1545-1563) fördömdes reformatorernas evangeliska teologi. Så att en katolsk religionsfilosof anser att reformatorisk teologi är heresi är inget att förvånas över. Däremot är det felaktigt.

 • Jonas Rosendahl

  Jonasq kan du förtydliga ”Däremot är det felaktigt.” Är du insatt i hur ledande teologer i katolska kyrkan ser på försoninsgläran? Har väldigt svårt att se att de skulle tona ned syndaskulden. Är det riktigt det?

 • jonasq

  Min referens till vad som är ”felaktigt” avser det tridentinska fördömandet av reformationens teologi. Det rör mycket mer än försoningslära. Hjärtat i det hela är reformatorernas framhållande av rättfärdiggörelse av nåd genom tro allena. Men basen för det fördömandet vilar på reformatorernas framhållande att Gud i Kristus har gjort allt för syndares frälsning, så att inget fattas den frälsning vi tar emot i tro på Kristus. Man tonar inte ner syndaskulden men har en helt annan uppfattning om hur den sonas. Enklast är kanske att ställa fram skillnaden mellan slutförd och process. För reformatorerna blir syndaren helt och hållet rättfärdigförklarad för Kristi skull genom tro. Inget kan läggas till denna rättfärdighet eftersom den består av Kristi egen rättfärdighet, ja av Kristus själv.

  Tridentkonciliet hävdar istället att rättfärdiggörelsen är en livslång process där den troendes egen rättfärdighet genom gärningar läggs till Kristi rättfärdighet och ökar mer och mer. Det är därför skärselden behövs som ex antal år av rening från kvarvarande synd hos den troende. Man hävdar förvisso att nåden är grunden även för den troendes eget förvärvande av rättfärdighet, men för reformatorerna är detta inget annat en egenrättfärdighet och inte alls någon frälsande rättfärdighet. Reformatorerna menar att vår rättfärdighet inför Gud är en främmande rättfärdighet (iustitia alliena), alltså inget som har något med oss att göra överhuvudtaget. Kristus är vår rättfärdighet inför Gud och den är fullkomlig.

  När man pratar om jämförelse mellan syndaskulden, och hur den hanteras, i reformatorisk och katolsk teologi måste man alltså se den i det större perspektivet av hur en människa kan bli rättfärdig inför Gud. Reformatorerna separerar rättfärdiggörelse och helgelse från varandra och menar att vår rättfärdighet inför Gud inte är avhängig vår helgelseprocess. I katolsk teologi ses rättfärdiggörelse och helgelse som samma sak. Det är därför man inte kan ha full frälsningsvisshet i katolsk teologi, eftersom man ju vet med sig att det alltid fattas mycket i vår helgelse.

  Att man från katolskt håll därför gärna talar om Kristi försoning i termer av ”botgöring” hänger samman med denna teologi. För reformatorerna är försoningen fullbordad och syndaren som i tro tar emot denna frälsning är rättfärdigförklarad inför Gud helt utan egna gärningar, botgöring etc.

 • Torbjörn S Larsson

  FY
  Fy tusan för sådana katolska teologargument. Hoppas det inte finns fler…
  Denna gång citerar jag inte Bibeln. Utan reformationsåret lyfter Psalmboken:
  ” Han fullgjorde vad vi borde när han blev vårt offerlamm…osv.”. Sv. Psalm.

 • Stanley Östman

  Det jag är mest förvånad över är att Dagen tar in en artikel som Lembke presterar. Att han dessutom åker snålskjuts på katolskt renommé gör inte saken bättre.
  Hela hans artikel andas avfällighet och skapar på sin höjd tvivelsmål hos kristna.
  Visst ska han åtnjuta yttrandefrihet, men kristenheten gör sig björntjänster då man lånar ut predikostolar till ateister & villolärare.
  Du må ursäkta Swärd, men i dessa spörsmål snärjer du in dig med hårklyverier som inte angriper artikelns huvudsyfte.
  Det gör dock nedanstående skribenter i ämnet:
  Olof Edsinger http://www.dagen.se/debatt/olof-edsinger-korsets-darskap-det-otankbara-blev-verklighet-1.954433
  & Sven Degerfeldt
  http://www.dagen.se/debatt/sven-degerfeldt-evangelium-ar-exakt-det-som-martin-lembke-sager-att-det-inte-ar-1.954432
  samt Bo Westin
  http://www.dagen.se/debatt/bo-westin-stallforetradande-straff-ar-evangelium-1.954427

 • Torbjörn S Larsson

  Om vi kikar i Bibeln.
  Är det någon gång som Efesiersbrevets uppmaning gäller så är detta nu. Sjätte kapitlet talar om vapenrustning. Tron baserar sig endast på Kristi förtjänst och endast den tar udden av förnekelse av Kristi gärning för ośs på korset. Lyssna till Ordet.

  Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna,
  Efesierbrevet 6:16 Vidare…
  Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp.
  Efesierbrevet 6:11
  Slutligen ett från kap.5
  Låt ingen lura er med tomma ord, det är sådant som drar Guds vrede över olydnadens människor.
  Efesierbrevet 5:6Subscribe to Stefan Swärd