Stefan Swärd

Allt mellan himmel och jord

F.d. pingstvännen och numera katoliken Martin Lembke kritiserar i en Dagenartikel läran om Jesu ställföreträdande strafflidande. Jag är omnämnd i artikeln som en förespråkare för denna lära, och Lembke citerar från min bok ”Inte utan korset”. Även Olof Edsinger är omnämnd och kritiserad i artikeln som förespråkare för så kallad objektiv försoningslära.

Jag och Edsinger är ju knappast några udda figurer i detta sammanhang utan försvarar det man skulle kunna kalla en mainstream-undervisning utifrån reformationen, men som har betydligt djupare rötter än så i kyrkans lära.

Jag befinner mig just nu på socialdemokratiska partikongressen i Göteborg där jag jobbar som statsvetare och politisk analytiker, och är upptagen med detta fram till onsdag kväll, så jag hinner inte nu gå i svaromål. Men jag tycker frågan är så viktig så jag räknar med att skicka i ett genmäle till Dagen senare under veckan, och kommentera detta på min blogg också.

 • Inge

  Själva rubriken med citat av katoliken Martin Lembke: ”Jesus tog inte straffet för våra synder” som dessutom får utrymme i pingströrelsens tidning Dagen borde få varje troende Kristen människa i detta land att vakna upp och förstå vilken villfarelse och förnekelse detta är!
  Vi ser nu frukten av en mångåriga anpassning till den katolska kyrkans villfarelse som skett inom den svenska frikyrkan de senaste 40åren. En anpassning som Pingst gått i täten för. Jag tror inte att merparten av de enskilda medlemmarna varit medvetna om alla de anpassningar, närmanden och ekonomiska beroenden till den katolska kyrkan som ledningen i pingst FFS under många år systematiskt arbetat med?
  Sverige behöver en ny kraftfull Jesus väckelse som kan bryta den religiösa katolska villfarelse som vi nu ser att de etablerade samfunden attraheras och uppfylls av.

 • http://www.christianmolk.se/ Christian Mölk

  Inge,

  Förstår jag dig rätt att du påstår att Pingst FFS är ekonomiskt beroende av Romersk-Katolska kyrkan?

  Utveckla och förklara gärna hur du menar.

 • Leokvast

  I min ungdom predikades i pingstkyrkorna att den katolska läran var en villolära. Vad är det som har förändrats till den grad att man idag kan höra inflytelserika pingstpastorer nu lovprisa denna tidigare villolära?

 • Inge

  Hej Christian!
  Jag vill inte gå in på några specifika avslöjande detaljer om ekonomiskt beroende i detta forum utan nöjer mej med att mera allmänt beskriva det som många redan upptäckt och känner till.
  Att ekumenik och samarbete mellan kyrkor och samfund knappast tillför en andlig förnyelse utan snarare ger ett mera urvattnat evangelium där man tvingas till kompromiss med sin andliga övertygelse borde knappast ha undgått någon?
  Samtidigt som samarbetet ger en tydlig grogrund för ekonomisk vinning.

  Katolska kyrkan är som alla säkert vet en ekonomisk maktfaktor i absolut världsklass, att erkänna och samarbeta med denna kyrka ger naturligtvis ekonomiska fördelar, samtidigt som det skapar ett beroende och ett hänsynstagande.
  Man är naiv om man tror att ens egna fördelar i ett samarbete övervägs mot det pris man får betala eller de eftergifter man tvingas göra. Pingströrelsen har gjort flera överens kommelser med den katolska kyrkan, Quarta Euqumenia är ett exempel. Gemensamma bokutgivningar ett annat. Att sedan flera pingstpastorer lämnat pingströrelsen och idag propagerar för den katolska villfarelsen likt exemplet i denna bloggpost och dessutom ges plats i samfundets tidning, måste ses som ytterligare ett exempel på hur långt denna påverkan och accepterande har gått.
  Jag nöjer mej med detta, men kan samtidigt konstatera att pingströrelsen av idag inte är den fria andliga rörelse som den var under LPs ledning.

 • Kenneth Mäki

  Återigen uppmanar jag alla att damma av David Wilkerssons profetia om de protestantiska, pingst, etc, församlingarnas närmandet till Katolska kyrkan. Vilket sedan blir den stora världsliga kyrkan. Det är ju onekligen intressant hur han prickade mitt på spiken.
  Men det är som vanligt vem lyssnar? Vem reagerar? Jag anade på 90 talet någon gång där i mitten/slutet när allt fler prästkragar började dyka upp på frikyrkopastorer vart det barkade av. Det var ett uttryck för att vilja bli accepterade i samhället liksom svenska kyrkans präster var och är. Men då glömde de, (eller förnekade) vad Herren Jesus sa. Vänskap med världen betyder fiendeskap med Gud och viceversa. Sen kom de fina teologiska instituten och nu har pingst patent på pingst (måste skratta lite). Ser ni inte djävulens listiga plan att bit för bit låsa, och tvinga in de troende under övermakt, små påvar. De bestämmer till slut läran, och många tycker efter Knutby som exempel att det ju är vad som behövs. Men är det så? De kommer att arbeta för att till slut foga in allt under Rom. Den som har lite bakom pallbenet känner igen strategin, man vänjer folket sakta men säkert vid det. Inget nytt under solen där inte.

  Martin Lembke? Vilken stackare…

 • Inge

  Inte mycket talar för att det skulle vara den katolska kyrkan som har ändrat sig?
  Katolikerna arbetar långsiktigt, frikyrkan i Sverige tillvänjs likt grodan som långsamt låter sig kokas till döds utan att förstå vad som händer.

 • Stanley Östman

  Personliga vendettor kommer och går. Så detta katolska inlägg var kanske inte väntat men en följd av teologiska brytningar.
  Övergripande så bör vi vara allvarligt bekymrade över att alltför få försvarar den klassisk evangeliska teologin.

  Senast Adam/Eva-debatten. Att vi har olika synsätt må vara, men bristen på apologeter och teologer som träder upp till trons försvar är allvarligt.

  Funderar vi lite längre så är det förödande för den uppväxande generationen att förkunnare & kristna företrädare divergerar så betänkligt från varandra.

  Ett ord vi känner till som är personligt och även ett ansvar för kristna församlingar:
  ”Vänj den unge vid den väg han ska vandra…”

  Det är då förödande då rektor och företrädare för förkunnarutbildning försvarar med stolthet att vi ”erbjuder en bukett av teologiska synsätt, sen får eleven välja”.

  Det är väl knappast något att vara stolt över för ett kristet lärosäte med den bristande målbeskrivningen !?

 • Roger S Enqvist

  ”I min ungdom predikades i pingstkyrkorna att den katolska läran var en villolära.”

  Är Pingstkyrkan i Sverige under 1900-tal facit? Det säger mer om Leokvast än om Pingstkyrkan eller RKK. Guds församling under de första 1000 åren efter Kr var just RKK. Någonting rätt måste de ha gjort eftersom Pingstkyrkan såg dagens ljus för lite drygt 100 år sedan. (Ironi och förvåning).

 • PatrickOelund

  Jag håller inte med dig om att ”Guds församling under de första 1000 åren efter Kr var just RKK.” En gren av den församling som utgick från Jerusalem församlingen blev till slut RKK men Guds församling var absolut inte RKK under 1000 år.

 • GoranDuvenett

  Är vi inte individer som var och en får ta ställning till vad som står i Bibeln oavsett tillhörighet? Varför generalisera?

 • Kenneth Mäki

  Att RKK existerat länge är inget bevis för att de gjort nånting rätt. Tvärtom. Vi har en fiende, en djävul vars enda uppgift är att hindra Guds ord, hindra att folket tar del av det själva och upptäcker befrielsen som däri ligger. Katolska kyrkan och de ortodoxa är tydliga exempel på det. RKK förbjöd folket att läsa bibeln själva, och än idag menas att medlemmar icke bör läsa den ensam utan endast med prästens hjälp. (Ortodoxa är likadana). Djävulen är smart, han vet hur han ska nästla sig in och ta över och binda folket i alla möjliga sorters religiösa ritualer. Ritualer som RKK, och Ortodoxa ofta helt enkelt adopterat, tagit över från hedniska seder och bruk. Maria dyrkan är en sådan. Bilden av kvinnan och barnet dyrkades långt innan Jesus. I Egypten och Rom, fru Isis och Osiris, fru Fortuna och Jupiter som exempel. När man studerar historien så ser man att Guds ord dock ständigt bryter nya vägar. Liksom vattnet ständigt hittar sin väg fram. De gamla rörelserna avfaller i villoläror, men det hindrar inte Jesus. Han hittar vägar. Han hittar de som är ödmjuka och så byggs nya rörelser på dessa. Sen efter, låt säga 50-100 år har så djävulen lyckats nästla sig in även där och ta över. Ja då bryter vattnet nya vägar. Kvar blir en församling som torkar ut och dör i öknen. De kan måhända leva som organisation världsligt sett och frodas ekonomiskt men de är döda andligt!

 • Roger S Enqvist

  Jag är ingen teolog. Men att svensk pingströrelse på 1900-talet är facit är förmätet. Guds ord hävdar med all tydlighet att Hans kyrka är Jesus på jorden efter himmelsfärden. Och kyrkan finns fortfarande kvar, globalt dessutom, mao har våra förfäder gjort något rätt.

 • Kenneth Mäki

  Kan väl inte se att nån här påstått att pingst är facit, Guds ord allena, Jesus är facit. Däremot är det väldigt förmätet av Katolska kyrkan att påstå att de är ursprunget.

 • PatrickOelund

  Nej, självklart inte att Svensk Pingströrelse är facit men tror ändå att den evangelikala är mer lik den första kyrkan än RKK. Skulle tro att många av de husförsamlingsrörelser som finns i världen (Asien, Afrika och Mellanöstern) liknar den första kyrkan.Subscribe to Stefan Swärd