Idag tar jag debatten i Dagen mot sverigedemokraten Carl Uhr

Idag tar jag debatten i Dagen mot sverigedemokraten Carl Uhr.

Dels försöker jag nyansera de ekonomiska resonemangen. Man måste skilja på arbetsinvandring och flyktinginvandring när vi talar om ekonomi. Vad arbetsinvandring är för kostnad för Sverige har jag svårt att begripa.

När det gäller flyktinginvandringen måste man när det gäller kostnader skilja på olika folkgrupper och ta hänsyn till tidsperspektivet.

T.ex. den omfattande latinamerikanska flyktinginvandringen på 70- och 80-talet var nog en kostnad på kort sikt, men latinamerikanarna är idag helt integrerade på svenska arbetsmarknaden, eller också har de flyttat tillbaka till ursprungsländerna när diktaturerna fallit, jag skulle gärna vilja se de beräkningar som visar att de är en samhällskostnad för Sverige. Jag tvivlar starkt på att det är möjligt att visa.

Men debatten handlar ju inte i första hand om pengar, utan om vilket samhälle vi vill ha. Högerextremismen vill värna om ett reaktionärt Sverige, etniskt homogent, med fädernas kyrka och kulturellt enhetligt. Det samhället finns inte längre.

För den kristna församlingen är det en mycket bättre miljö med att leva i det mångkulturella samhället som ger unika möjligheter till mission.

Tycker att skiljelinjerna blir helt klara med denna artikel.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • SefastTronde

  Gott så Klaus,
  Åtminstone en seriös ansats till en agenda att börja diskutera utifrån. Men helt säkert bör punkterna brytas ner i ytterligare frågor, och även andra väsentliga aspekter kan behövas föras till. En av knäckfrågorna är och förblir om människor seriöst vågar diskutera allt med öppenhet och transparens och även våga ta nya utgångspunkter utifrån de trovärdiga analyser och svar som framkommer.

 • Victory

  Jag tror att vi kristna behöver förstå att Globaliseringen är lika med
  införandet av New World Order där agendan b.la är att bryta ner
  nationerna för att bilda stora unioner som är lättare för eliten att styra än en massa små självständiga stater. Globalisterna vill utjämna ekonomin i väst med övriga världen så att vi ska komma på samma ekonomiska nivå och utifrån detta vill de skapa en gemensam valuta i världen.

 • PeJohansson

  Bra och sant i alla delar.

 • PeJohansson

  Är inte den sista satsen symptomatiskt för en alltför stor del av de som är blivande ledare, att bristen på en allsidig arbets och livserfarenhet innan man träder i ledarroll eller utbildar sig därtill placerar kyrkan vid sidan av samhället. Att blunda för intergrationsproblematiken är bara en del.

 • SefastTronde

  Victory,
  Du kommer in på en mycket intressant frågeställning här, som bl.a. handlar om när antikrist skall uppstå och hur hans framträdande i världen förbereds. Ifråga om detta finns såväl bibliskt stöd, som decennier av predikande och många erkänt prövade profetiska budskap.

  Upplever själv att den mulitikulturalism Stefan Swärd här tråkigt nog blivit en förespråkare för har ett tydligt antikristligt ursprung. Globaliseringen med nationernas upplösning, i mänsklig kraft, är därvid ett steg som omtalats och profeterats om under hela den moderna karismatiska kristenhetens historia. Även om denna förkunnelse har äldre anor än så.

  Världens indelning i ”riken och folk” får starkast möjliga stöd av Jesus själv när han bekräftar för sina egna lärljungar att en upprättelse av riket Israel (i denna världen) ännu återstår. Många fler bibelställen skulle kunna nämnas till stöd för detta. Noteras bör att Bibeln aldrig uttrycker detta på ett exkluderande utan på ett inkluderande sätt. Kärleken till sin nästa och ”främlingen” understryks däremot.

  Stefan Swärd har sannerligen lånat sin tunga till något som inte främjar kärleken till nästan och därtill inte är bibliskt, även om han nu envetet försökt framställa det så. Däremot är det lätt att påvisa hur detta budskap har växt fram, och från vilka källor det kommer. Alla har varit antikristliga.

 • Stefan Swärd

  Sefast Tronde,
  du gör många påståenden, och det är svårt för mig att kommentera allt, är upptagen av möten och predikande denna helg. Att tolka världsutvecklingen är komplext, det pågår ju både globalisering och nationalisering. Det blir fler och fler länder i världen, nyligen var det nära att Skottland skulle bli självständigt. Forna Jugoslavien är nu ett antal länder. Nationsgränser ändras ständigt. Jag tror att antikrists ande är ständigt verksam i världen och det fanns påtagligt i olika versioner av romarriket. Antikrists ande var påtagligt i gamla Sovjetunionen och nazismen. Det kommer i olika skepnader.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Stefan Swärd

  Jonas Rosendahl,
  jag har bara skrivit några kortfattade artiklar om invandringen, jag har inte alls täckt in alla aspekter, och har inte ambitionen att göra det.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • SefastTronde

  Av det knapphändiga du kommenterar kan jag bara instämma. Däremot är jag ingen novis ifråga, jag har själv varit i totalitära stater vilka du nämnt några. Jag har sett multikulturalismnes Jugoslavien på nära håll. Jag har talat med människor från olika etniska ursprung. Jag har Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Tro inte för all del att jag talat i vädret.

  Jag har hört Folke Thorells predikningar, jag har hört Emanuel Minos, jag träffade Birger Olsson från Alfta flera gånger. Många fler skulle kunna nämnas. Jag vill inte ens nämna hur många gånger jag läst Bibeln till följd av min andliga törst och alla mina bönemöten med mina andliga fäder och mödrar.

  Det är inga påståenden jag framför, utan en del av den förkunnelse som stora delar följt den karismatiska väckelsen under lång tid. Det är profetior, det är bibelord och det är predikningar. Slutsatsen är tydlig, ja rent av övertydlig, att den multikulturalism du gjort dig till förespråkare för med precision följer den antikristliga linje som Bibliskt förutsäger antikrists uppträdande i världen.

  Det är inte med någon ond avsikt som jag säger detta, och inte i syfte att promota SD, utan bara något som jag sett framföras av den ena efter den andra politikern under de senare decennierna, som förutsagt av rader av profeter under hela 1900-talet.

 • SefastTronde

  Tro för all del inte att jag är en novis, även om du disputerat inom ett smalt ämnesområde, som du tråkigt nog vill backa upp dina undermåliga artiklar på. Jag är uppväxt med en äldre generations kristna, därtill har flera av vårt lands betydande profetgestalter varit bekanta el. personliga vänner.

  Det blir svårt för dig att undgå ödmjukelsens väg för att komma rätt på vägen igen. Mångkulturalismen är antikristlig, även om du har poänger ifråga om ett empatiskt förhållningssätt till invandrare.

  Min innerliga bön är att du trots allt inte tar allt för illa upp av mina, till synes, frispråkiga men beskäftiga kommentarer. Jag räknar trots allt med dig i ett framtidsscenario, just därför att jag beder, som kanske inte dröjer allt för länge.

 • Stefan Swärd

  Sefast Tronde,
  Fast jag tycker inte att det är enkelt att utifrån Bibeln fastslå multikulturalism som antikristligt. Dessa profeter som framfört det måste prövas utifrån skriften. I NT är huvuddistinktionen mellan judar och hedningar, församlingen och världen, man lägger inte fokus på världsliga nationsgränser. Guds rike är den centrala nationen i nya förbundet.
  USA är ju t.ex. ett mkt multikulturellt samhälle, betydligt mer än Sverige, skulle det därför vara mer antikristligt? Jag har svårt att se att man utifrån skriften kan bevisa detta, profetia måste prövas utifrån skriften.
  Mitt engagemang för flyktingar handlar i stor utsträckning om möjligheten att hjälpa kristna irakier och kristna iranier m.fl. att fly, jag tycker inte att det är antikristligt, och det är en välsignelse för Sverige att ge en fristad åt dessa människor.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Inge

  Stefan jag är en av de många som gärna tar del av dina tankar du delar i olika medier, jag tror att det är mycket viktigt att din och andra kristna ledare fortsätter att försvara de kristna värden som nu annars mer och mer försvinner i ett allt starkare mediebruset.
  Missa nu inte tillfället att reflektera over vad Sefast T här har lyft fram.
  Ibland undrar jag om du helt missat den förändring som kristenheten genom gått de senaste 50 åren? Jag är tveksam in det är till det bättre?
  Vi håller på att missa mycket av det profetiska perspektiv och klarsyn som den äldre generationen hade. Jag har själv gått på Betel och jag undrar hur mycket av det som pågår idag i våra församlingar som Ebbe Bolin skulle säga ja och Ame’n till? Ebbe hade inte rätt i allt men mycket av det som hans generation fått uppleva med Gud och som gjorde att de kunde föra det vidare till nästa generation håller nu på att gå förlorat.
  Slå inte ifrån dej det som Stefast T här lyfter fram, jag tror det är viktigt att vi för vidare det som den äldre generationen betraktade som självklara sanningar, men som dagens ledarskap helt förbiser.

 • PeJohansson

  Så råkade ju i förbifarten Ulf C bli nedskjuten också, precis som du lånade ut avföringsplatsen åt de som ville komma åt Niklas Piensoho förra sommaren. Har du möjligen talat med honom i ett långt och uppklarande samtal också?

 • Stefan Swärd

  Inge,
  jag är nog mer bekymrad över de flesta över andliga tillståndet i Sverige, läser man vad jag skriver så kommer det upp på olika sätt. Däremot ser jag på ett helt annat sätt kring invandringen, det är inte för att vara politiskt korrekt, utan jag tror att invandringen är en Guds väckelsesignal till Sverige. 95 procent av dem som kommer till tro i det sammanhanget där jag själv är verksam i Stockholm är födda utanför Europa. det är enligt min mening något av en väckelse på gång bland muslimer i Stockholm, hundratals har kommit till tro senaste åren.
  Man får inte rätt beskrivning av detta genom att bara läsa tidningar och SD-vänliga hemsidor.
  Det finns ett annat profetiskt perspektiv i detta som många missar.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • SefastTronde

  Stefan Swärd,
  Det känns tråkigt och bekymmersamt att du som pastor i en församling som bekänner sin tro i enlighet med den evangeliska tradition som har sina rötter inom baptismen, ÖM och Helgelseförbundet visar prov på en sådan insiktslöshet i eskatologiskt hänseende.

  Tror du på hela Bibeln, inklusive de eskatologiska texterna i profetböckerna, breven och Uppenbarelseboken? Fäster du ingen vikt vid huvudfåran av den eskatologiska förkunnelse som predikats inom de frikyrkliga samfunden de senaste 100 åren? Upplever du ingen respekt för de ledande profetgestalter och de eskatologiska profetior som framburits?

  Jag menar inte att alla eskatologiska uttolkningar, och alla predikanter och profeter bör aktas lika, men jag menar att det funnits och alltjämt finns en huvudfåra som ingen läsare bör vara okunnig om.

  Tråkigt nog upplever jag det som att du avfärdar såväl bibelns eskatologiska texter, decenniers predikande av kända förkunnare och profetior med skruvningen, ”jag tycker”. Allt för din stolthet och ditt överordnade syfte att misskreditera SD. Finner inget for för din blandade flora av anklagelser och försök till misskrediteringar.

  Skulle väl kunna framlägga en mkt seriös framställning med hänvisningar till såväl bibelord som kända förkunnare, att din argumentation för mångkulturalism är antikristlig. Att ditt förespråkande för nationsupplösning är antikristlig. Envar förstår väl att ingen som kallar sig kristen vill tolka sig som antikristlig, men här är du svaret skyldig och inte vi som ser att även empatiska föresatser kan brukas för antikristliga syften.

  Du får förlåta, men jag ser mycket av din argumentation som hämtad från gamla klassiska ateistiska vänsterklyschor. Där man brukar empati som medel för att vinna sympati. Sådana strävanden har nästan alltid velat forma den kristna kyrkan till en social inrättning, befriad från levande Gud, befriad från läran om synd och nåd, befriad från korset, mot alla karismatiska uttryck och ifrågasättande av Bibeln som slutgiltig auktoritet.

  Är det så viktigt för dig att vara ”comme-il-faut”, att passa in så väl i de etablerade salongerna så att exempelvis ditt FN-uppdrag inte kan ifrågasättas av etablissemanget. Vågar du inte vara kontroversiellt utmanande mot ”världen” såsom Jesus var?

  Jag känner visst respekt för ditt engagemang för invandrare i trångmål. Har själv som nämnts många invandrare som vänner och bekanta. Men även detta kan bli ett skäl och en falsk förevändning för högst egoistiska mål och ambitioner.

  Hat och aversioner i ett inomvärldsligt politiskt perspektiv kan aldrig försvaras ur det perspektiv som är Kärleken. Jimmie Åkesson bör varken föraktas eller hånas eller misstros mer än någon annan politisk ledare. Däremot kan man alltid bemöta argument med motargument.

 • Jonas Rosendahl

  Ok Stefan. Jag får väl citera Bert Karlsson av alla människor och instämma med en djup suck.

  ” Det enda alla politiker snackar om är Sverigedemokraterna”.

  – och Stefan Swärd

  ” Ingen vill diskutera Migrationsverkets situation eller de asylsökandes tuffa väntan.”

  – Och Stefan Swärd vill inte komma med konkreta förslag om kyrkans roll, fastän en i storlek motsvarande dubbel EFK rörelse sitter på migrationsverkets väntelista – 75000 personer.

  Det enda ni journalister vill fråga om är vinsterna i företagen, säger Bert Karlsson och suckar.

  – Och det enda Stefan Swärd berör om ekonomin är att det går bra för Sverige

  Suck!

  http://www.expressen.se/nyheter/jag-angrar-att-jag-akte-till-sverige/

 • Nils

  Ekonomin för Sverige är också en tolkningsfråga. Nu när Magdalena Andersson redogör för vilken ekonomi den nya regeringen tagit över så är det knappast den retorik de använt förut då de tvingades lämna makten. Då myntades uttrycket till de borgerliga ”de kom till dukade bord”. Nu säger hon det motsatta.

  Verklighetsuppfattningar skiljer sig. Ofta gör det med vilket partiläger man symptiserar med.
  I andra fall så definieras det med ”vilken läktare man står på”.

 • Stefan Swärd

  Broder Rosendahl,
  Det är ju många kritiska synpunkter. När det gäller statistiken har jag konsekvent bara använt statistik från regeringens hemsida, så kritik mot detta bör riktas mot regeringen. Sedan finns det gränsdragnings och aggregeringsproblem i regeringens statistik, vad som hör till en viss kategori.
  Andelen muslimer, den siffra jag för fram i denna diskussion är också från regeringens sida, jag har också läst om Pew centers siffror, men jag skulle vilja se deras beräkningsmetoder, om de räknar t.ex. all invandring från muslimländer som muslimer. har man mkt kontakter med muslimer inser man att det finns många kategorier, sekulära muslimer, nominella muslimer, muslimer som konverterat till kristen tro, folk som flytt från muslimländer, personligt troende muslimer, politiskt och religiöst radikala muslimer, man måste göra distinktioner mellan dessa olika grupper för att få fram verkliga mätvärden, jag vet inte hur Pew har hanterat detta.
  bless,
  STefan Sw

 • SefastTronde

  Stefan Swärd,
  Ursäkta att jag kommenterar ditt svar till Jonas Rosendahl, men vad siffror och beräkningar anbelangar är du helt ute och cyklar. Du har på mycket lösa grunder nu framfört att den massinvandring som sker är en ekonomisk vinst för Sverige. Du har kommit med felaktiga fakta i fråga om invandringsstatistik. Du har kommit med alla tänkbara argument du kan komma på, där ditt uttalade huvudsyfte att försvara det du redan sagt, att med alla medel svartmåla SD. Tror att tidningen Dagens, och bloggens alla läsare kan känna en viss förståelse, dvs. om du inte hårdrar det allt för långt.

  Varför tar du inte del av professor Jan Ekbergs beräkningar av invandringens kostnader, som trots allt räknas som den främste i Sverige, dessutom med erkänt politisk oväld? Varför tar du inte del av den kanske mest initierade, docent Jan Tullbergs beräkningar (trots att han av vissa anses SD-vänlig)? Siffrorna säger ett och detsamma, med ett visst förklarligt spann? Invandringen kostar i alla hänseenden oerhörda belopp. Egentligen är det inte svårare än att det väl går att förstå med sunt förnuft.

  Det bör för din egen skull nu vara klokast av dig att nu sälja prestigen för att söka återvinna åtminstone lite trovärdighet. Du är ju trots allt pastor med i första hand ett evangeliskt uppdrag, och inte ett politiskt. Eller vill du hellre associeras med Gudrun Schyman, Mona Sahlin etc. än att återvinna något det förtroendekapital du redan förlorat i den här debatten? Inse då att även kristna kan vara SD-sympatisörer och att de även är människor, och att SD och Jimmie Åkesson bör ha samma rätt som alla andra att själva definiera sin politik och tas på samma alvar som andra politiker.

  Den som tänker illa om människor kan framställa i stort sett vem som helst som en ful karikatyr. Tror du Gud ser på Ulf Christiansson, Carl Uhr, Jimmie Åkesson, Julia Kronlid eller alla oss som kritiserat dina argument och ståndpunkter här på detta sätt, med de fula insinuerande beskrivningar du utmålat? Det kan väl ändå aldrig vara din mening?

 • Jonas Rosendahl

  Broder Swärd,

  Jag känner till regeringens länk om invandringen som fanns där för att kunna besvara de enklaste frågorna. Men varför titta där och inte direkt på migrationsverket?

  På denna länk syns tydligt siffror om invandringen sammanfattat och klart och varje person som ägnar ca 2 minuter att titta på dem och använder grundskolans matematik får ihop de siffror jag delget här i debatten.

  http://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6313943/1400506277636/tab1.pdf

  Att regeringen och mainstream media inte varit särskilt intresserad av att delge hur stor invandringen till Sverige faktiskt är kommer inte som nyhet för mig. Nu först kan man säga att locket är av och sanningen kommer krypandes. Då har det inte underlättat direkt att du Stefan inte kunnat delge statistik på korrekt sätt, dessutom i en kristen tidning som Dagen och ingen reagerar, det retar mig mest av allt. Jag är så totalt ointresserad av en invandringsdebatt i sig då jag intagit kyrkans roll fullt ut i frågan. Men när alla bara sitter och jamsar med, ja det är förmodligen nån slags profetisk ådra som bara inte kan tåla det.

  När det gäller den muslimska invandringen, javisst för den som vill djupdyka rejält i statistik kan säkert undra hur de räknat på the pew research center.

  Men man behöver inte vara någon slags Einstein för att gå in på migrationsverkets hemsida och slå upp varifrån invandringen är som störst och sedan se på siffrorna för att förstå att några 100-150 000 personer kan det helt omöjligt röra sig om, vi talar om hundratusentals och inom kanske bara 10 år uppåt en miljon med nuvarande invandringstakt.

  Hur många sen som är aktiva kan man alltid undra, det gör vi ju även i frikyrkorna, vi har en officiell statistik på medlemmar, men ska man vara krass så är väl knappt hälften aktiva.

  Jag känner mig besviken och kan inte begripa varför sanningen om saker och ting inte längre är viktig inom frikyrkan, har vi tappat Gudsfruktan? Vi ska stå inför någon en dag!

 • Cissi

  Dr Stefan Swärd,

  Hvis jeg hadde hatt gaven til å tale andre språk uten å lære dem og jeg kunne tale alle språk både i himmelen og på jorden, men ikke hadde kjærlighet, ville jeg bare lage støy. 2 Hvis jeg hadde gaven til å profetere og kjente til alt som skulle skje i framtiden, men ikke elsket andre, hva godt ville det være i det? Selv om jeg hadde troens gave, slik at jeg kunne tale til et fjell og få det til å flytte seg, ville jeg likevel ikke være verd noe uten kjærlighet.

  3 Hvis jeg g a v a l t j e g h a d d e til fattige mennesker, og hvis jeg ble brent levende fordi jeg forkynte evangeliet, men ikke elsket andre, ville det likevel ikke ha noen verdi.

  4 Kjærligheten er tålmodig og vennlig. Den blir aldri sjalu eller misunnelig, oppblåst eller stolt, 5 og den er aldri overlegen og aldri selvopptatt eller uhøflig. Kjærligheten krever ikke noe for seg selv. Den er ikke heftig og lar seg ikke fornærme. Den blir ikke bitter, og den gjemmer ikke på andres ondskap. 6 Den blir aldri glad over urettferdighet, men gleder seg hver gang sannheten seirer. 7 Hvis du elsker noen, vil du være lojal mot ham uansett hva det koster. Du vil alltid tro på ham, alltid vente det beste fra ham og alltid forsvare ham.

  8 Alle de spesielle gavene og evnene som Gud gir, vil en dag opphøre, men kjærligheten blir for evig. En dag skal profetien og talen i ukjente språk og den spesielle kunnskapen opphøre. 9 Nå vet vi så lite. Vi forstår stykkevis og vi taler profetisk stykkevis.

  G K Chesterton skrev att när människor inte längre trodde på ”hell” så trodde man likafullt på ”Hanwell” (d.v.s. sinnessjukhuset) och jag anar att vi på denna måte kommer att nå någon typ av konsensus kring det faktum att det handlar om att ge pengar som inte finns. Och har jag inte fel så är det praktiskt taget så – att vi utlovar pengar som inte finns. Rätta mig g ä r n a om jag har fel!

 • Jonas Rosendahl

  Nils, gör man anonymiteten till ett problem då blir det problem. I vissa fall kan den vara försvarbar.

  Däremot är pastor Elsaders hejarop symptomatiskt för hur pastorer ryggdunkar varandra. Elsander hade åtminstone frimodigheten att göra det offentligt till skillnad från många andra.

  Vi har ju också sett hur pastorer och predikanter, en del av dem är så otroligt ovana att behöva argumentera utifrån saklighet och fakta, talarstolens makt har gjort dem falskt trygga. Här är åtminstone Swärd ett stort undantag som inte räds att gå in i heta debatter som både tar på kraft och tålamod. Det skulle en del andra behöva smaka på, när man får svettas lite för sina åsikter.

 • Micael Gustavsson

  Hej Jonas, oberoende av hur mycket pastorer dunkar varandra i ryggen, så tror jag att det inte är helt applicerbart här. Stefan och Joachim Elsander har som bloggare ofta varit i ”fejd”, det märker du om du granskar bådas bloggar några år tillbaka (Elsanders blogg hette Kolportören). Så det är snarare fråga om att visa sin goda vilja genom att även markera då de är överens.

 • GoranDuvenett

  Broder, Stefan Swärd!
  Tingsten – kvantitet eller kvalité? För att vara uppriktig undrar jag om inte din debattblogg har spelat ut sin roll? Jag tänker på alla (de flesta här) ”gnällspikar” som du göder. Kan det gagna Guds verk? Varför inte bara skriva inlägg och artiklar utan rättighet att kommentera?

 • Stefan Swärd

  Broder Duvenett,
  att jag gör jämförelsen med Tingsten får man ta med en stor glimt i ögat. Jag skriver ju hela tiden på bloggen och debatten går upp och ner, ibland är det totalt ointresse, ibland blir man höjd med skyarna, ibland sågad med fotknölarna. som luttrad bloggare har jag lärt mig att både leva med med- och motgångar. Sedan påverkar kommentatorerna mig mer än de tror, även när jag bjäbbar emot, tvingas jag att skärpa argumentationen, jag försöker i varje fall.
  bless
  Stefan Swärd

 • Christian

  När kommer f ö en namninsamling för pastorer till stöd för Birro som vågade säga sanningen om islam? Kändes inte det lika bekvämt kanske…?