Är våld alltid fel?

Jag är uppvuxen i en strikt pascifistisk tradition. Min far var strikt pascifist och den församling jag var med i som barn, Maranata, där var det en självklarhet att man inte skulle göra militärtjänst. I min uppväxtmiljö fanns det till och med tveksamheter att man kunde vara polis som kristen. När det var dags för lumpen för mig 1976 så var det en självklarhet med vapenfri tjänst, och jag var beredd att gå i fängelse om jag inte skulle få det.

Men jag tycker fortfarande att frågorna inte är enkla.

Att i alla lägen inte möta våld med våld, och till och med avstå från självförsvar är djupt förankrad i kristen pascisfism.

Men jag tänker på frågorna igen när jag i Dagen läser Inger Alestigs intervju med polismannen som stoppade massmördaren Mattias Flink för 20 år sedan. Han sköt ett dödande skott mot Flink, men Flink dog inte men blev så pass skadad att han inte kunde fortsätta sin hemska mördarserie, Flink han mörda 7 personer innan han stoppades av poliskulan. Allt tyder på att Flink hade skjutit ihjäl ytterligare personer den natten i Falun om inte poliskulan stoppade honom.

Hur hade det gått under andra världskriget om inte först England och sedan USA gjort militärt motstånd mot Hitler.

De svenskar som försvarade Finland i kampen mot Sovjetunionen, gjorde de fel. Sovjetunionen gick i krig mot Finland 1940 med syftet att lägga under sig Finland. Skulle finländarna inte få försvara sig enligt oss pascifister? Dessutom försvarade de sig väldigt bra, med enorma uppoffringar, och lyckades bevara Finlands självständighet.

Vi kristna pascifister bör ytterligare fundera över självförsvarets plats, och om inte det är nödvändigt i vissa lägen för att stoppa ondskan.

Jag är djupt övertygad om att all form av våld i förstaalternativet inte ska bemötas med våld. Men  det finns yttersta nödfallslägen där det kan vara moraliskt försvarbart, exempelvis de situationer jag nämner ovan.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • MKarlendal

  Om man läser Bergspredikan utifrån hela Bibeln, utifrån det större perspektivet – jag tänker på Mose lag, kung David, Rom 13, Uppenbarelseboken – då kan man vända på perspektivet och faktiskt säga, att i flertalet fall är pacifism omoralisk ur kristen synvinkel.

 • http://www.andraget.blogspot.com Andreas Holmberg

  Fast Karlendal, det var då också att ta till. Jag tror att konsekvent pacifism är en kallelse för många kristna och att det är bra, också i krig, om det finns grupper (t.ex. Röda korset, präster och pastorer et c) som båda sidor vet är icke vapenbärande. Sen bör även en pacifist erkänna att det är bra om somliga är utbildade i ett måttfullt vapenbruk. Men man är kanske ingen riktig pacifist om man tror så? I så fall har du Karlendal rätt i att det är obibliskt att vara pacifist.

  Intressant frågeställning över huvud taget. Ibland kan man faktiskt tro att människor, särskilt inom viss frikyrklighet och ibland även i försoningsdebatten, underkänner rättsvårdande myndigheter och tvångsåtgärder över huvud taget. T.ex. Amnestys berömda argument mot dödsstraffet ”man kan inte döda för att visa att det är fel att döda” slår ju tillbaka mot ALL rättsskipning: man kan inte stjäla (utdöma böter) för att visa att det är fel att stjäla, man kan inte beröva någon friheten (fängelse) för att visa att det är fel att beröva någon friheten (olaga frihetsberövande) o.s.v.

 • Inge

  Samtidigt kan man kanske säga att om människorna förblev passifister pch vägrade lyda Order inför alla dessa omoraliska ledare som uppviglar till våld så kanske det hade varit mindre våld?
  Våld föder ju våld, men rätten att försvara sig mot en orättfärdig angripare är nog en grundläggande egenskap som Gud lagt ner i allt skapat.

 • Nils

  Intressant Swärd att du väcker denna problemställning som kristen företrädare.
  Vi har nog liknande erfarenhet – månne pga de grå tinningarna :-)

  Men du väcker viktiga spörsmål med denna debatt, speciellt med det dagsaktuella världsläget där ”folk reser sig mot folk & rike mot rike…”

 • MKarlendal

  Ja, att vara icke vapenbärande fältkaplan eller Rödakorsmedarbetare behöver ju inte betyda att man är pacifist, utan bara att fullföljer annan viktig funktion. Och ska man vara konsekvent pacifist, borde man ju förkasta våldsanvändning av polis och rättsväsende också. Jag tänker som så, att den etik jag vill kräva för mig själv, ska också kunna gälla för alla människor. Om jag går i kloster och lever efter specialregler kan väl möjligen vara ett undantag. Men om vi vill dra nytta av att leva i ett samhälle där lag och rätt ska råda, där det finns en överhet som tar fast mördare, våldtäktsmän och bankrånare och hindrar deras fortsatta verksamhet, så vore det inkonsekvent att själv vara pacifist och inte kunna vara anställd i dylik verksamhet.

 • Roger S Enqvist

  I och med att Gud själv har valt en ordning där Djävulen kan komma och gå i Hans boningar och be om lov att ”peta på” individer så till den milda grad att liv släcks, anser även jag att det är omoraliskt att vara pacifist. Gud har satt spelet i rullning och då kan även Breivik handla efter egen eller annans vilja. Då är det min skyldighet att i Guds eller ngn annans namn stoppa dödandet.

 • Leokvast

  Gamla Testamentets Gud kan ju knappast kallas för pacifist. Han var stundom en betydande krigsherre som beordrade och själv verkställde omfattande blodbad på både onda och goda. Nu läser jag att amerikanska högerkristna säger att man måste bortse från vad som står i GT. Men så enkelt är det nog inte, Jesus själv hänvisade ju ofta till vad som står i GT. Dock har vi också Jesus uppmaning om att vända andra kinden till.

 • Nils

  Mona Sahlin yttrade i Svt, där hon klassade alla kristna som fundamentalister…

  Kan du definiera vad definitionen på en högerkristen är ?

  Det vore intressant om någon har facit över vad högerkristen är…

 • Leokvast

  Amerikanska högerkristna brukar de kristna kallas som står det republikanska partiet närmast. Dessutom är de inte sällan fundamentalister, vilket kan synas paradoxalt i just det här fallet. I Sverige brukar väl ofta Livets Ord betecknas som säte för högerkristna.

 • Jae

  Överheten står i Guds tjänst för att upprätthålla ordningen, med militära eller polisiära medel beroende på vad som krävs (Rom 13). Jesus hade en positiv syn på soldater, i detta fall den romerska ockupationsmaktens. En kristen kan därför inte vara pacifist och t.ex vägra värnplikt, det är sekterism.

 • Jae

  Frågan: ”Hur hade det gått under andra världskriget om inte först England och sedan USA gjort militärt motstånd mot Hitler”, visar på bristande historisk kunskap. Andra världskriget startades av England, som med USA i ryggen förklarade Tyskland krig den tredje september 1939. Hitler å sin sida försökte upprepade gånger få till fred med England.
  Det verkliga hotet mot Europa kom från Sovjetunionen. Där var det Tyskland som försvarade hela Europa inklusive Sverige, och därmed räddade Europa från en säker undergång.

  Om England och USA i stället hade slutit upp på Tysklands sida i kriget, istället för att falla tyskarna i ryggen i väster, då hade halva Europa undgått att hamna under Stalins stövel. Vi hade sluppit ”Järnridån” och ”kalla kriget”. Östeuropa hade sluppit ytterligare 70 år av kommunism. Vilken tragedi och vilka lidanden hade inte kunnat besparas de europeiska folken. Vilken dårskap att som Churchill endast vilja ”segra till varje pris” utan att tänka på konsekvenserna, förutom ovan nämda pris även förlusten av hela det brittiska imperiet.

 • Micael Gustavsson

  1) Hitler startade kriget genom att anfalla och ockupera Polen. Storbritanniens och Frankrikes krigsförklaring var till Polens försvar, och de hade dessutom förvarnat Tyskland om att det skulle bli konsekvensen vid ett anfall mot Polen.
  2)Med tanke på naziregimens ondska, så hade ett militärt ingripande tidigare räddat många människoliv, och stoppad den innan dess ondska blommat ut till fullo. Man skall vara försiktig med att tillskriva regimer och politiska system ondska, men det finns väldigt många skäl att anse naziregimens vara bokstavligt satanisk.
  3) Hur ond kommunismen än var, så var det öde som skulle drabbat slaver och judar i Ryssland värre än något kommunisterna utsatt folket för.

 • wildwest63

  Intressant bloggpost! Om vi pratar omvänd diskriminering (ett så populärt ord idag) så hade jag det inte lätt bland varken släktingar eller kompisar i pingstkyrkan när jag valde vanlig militärtjänst i början av 80-talet. Min omedelbara familj var dock inte emot, min far sa att hans val till vapenfri tjänst snarare handlade om grupptryck från ungdomarna i kyrkan än om inre övertygelse. Det skulle vara så.
  Jag kunde inte förstå att vi, kristna med evighetsperspektiv, säkerligen med viss underliggande glädje att få slippa, skulle låtit icke-kristna dra ut i försvarskrig i ett krisläge, medan kristna arbetar bakom fronten med pacifistiska åtgärder – förvisso nödvändiga i ett krig, det också, men helt ointressant när landet blivit ockuperat.
  Samtidigt tror jag att det måste finnas frihet för den enskilde att kunna välja bådadera. Dock borde vi alla vara överens om att motstånd mot aggression är tillåtet, vare sig man ligger i frontlinjen med kpisten eller jobbar med civilförsvar långt bakom fronten. Jag tror ingen kristen skulle låta bli det, ändå är man ju med i krigsorganisationen på det sättet. Eller om man försvarar sin egendom eller familj enligt nödvärnsrätten. ”Krig” i mindre format, men i grunden samma tanke.

 • gäst & främling

  Om du inte vägrar så hamnar du i ett läge där du utbildas att döda som det så snällt heter för att försvara, men då har du hamnat i ett system där du kan få order att döda när det inte bara handlar om försvar.

 • Lars

  Sen kallar ju historikerna numera 2:a världskriget för en förlängning av 1:a världskriget.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_v%C3%A4rldskriget

  Läs om fredsdiktatets följder, deppressionen, Hitler vid makten.

  Tycker inte det är svårt att se att våld mot ett folk och att man trycker ner och svälter dom som man gjorde mot tyskarna efter 1:a världskriget skapar en gro grund för hat och motstånd, extrema politiker som Hitler får makten, våld föder hat. jänkarna lärde sig väl något , efter 2:a världskriget hjälpte man tyskarna (Marshallhjälpen) och även Sverige tog imot barn och tonåringar som behövde äta upp sig efter krigets tyskland, så slapp det bli ett 3:e krig när försoning och stöd fick gehör hellre än hämd som efter 1:a världskriget.så för min del håller en fredlig linje.

 • Jae

  1/ Polen gick i en fälla som gillrades av England. Någon hjälp i det akuta skedet fick inte polackerna. Hitler krävde endast en vägförbindelse genom polska korridoren till Danzig vilket Polen avvisade. Det kunde ha stannat vid en polsk-tysk konflikt om det inte vore för England. I Polen skedde massakrer på civila tyskar och den polska regimen hotade anfalla Berlin. Hitler hade inget annat val än att ingripa i Polen, vilket skulle ske i samförstånd med Stalin.
  2/ Propaganda. Det är bara att jämföra Tysklands och de allierades krigföring, vilken som var mest följsam mot de internationella konventionerna om skydd för civila och behandling av krigsfångar.
  3/ propaganda. Behandlingen av de tyskockuperade folken i Öster var inte helt bra men betydligt bättre än kommunisternas. Därför ställde miljoner slaver och andra folk upp för Tyskland för att kämpa mot kommunisterna.

 • Stig Melin

  Jae, historia är inte din starka sida förstår jag

 • Micael Gustavsson

  1) Hitler hade redan bestämt sig för att ta Polen, och delat upp Polen med Sovjet i den sk Molotov-Ribbentrop pakten. Storbritannien försökte (tyvärr) undvika krig så läng som möjlig. De borde ha reagerat kraftfullt redan vid Tysklands ockupation av Tjeckoslovakien, eller ännu hellre när Rhenlandet återmilitäriserades i strid med avtal. Polen hotade inte att anfalla Tyskland, men däremot utsattes Tyskland för en fejkad attack av tysk soldater i polsk uniform.
  2) Det är inte propaganda. På västfronten följdes internationella lagar av Tyskland, på östfronten däremot avrättades ofta hela byar med kvinnor och barn och allt. För att inte tala om förintelselägren.
  3)Återigen så är det inte propaganda. Tyskarnas framfart är vad som fick patriotiska ryssar att ställa upp bakom Stalin, han hade annars inte haft en chans. Senare, när det inte gick så bra för Tyskland ändrade de hållning och allierade sig med lokala separatister, som tex Stepan Banderas anhängare i Ukraina. Slutmålet var dock fortfarande förintandet av alla städer och kultur för slaverna, och en ren slavarbetstillvaro.

 • Nils

  det svaret är de flesta bekanta med & svar som Helle Klein ofta yttrat. Men specifikt svarar du inte på ”högerkristen” – för det är inte direkt kopplat till amerikansk sympatiserande politisk hemvisst.
  LivetsOrd-kopplingen haltar också betänkligt, men används frekvent av sekulär press med låg teologisk kunskapsbas.
  För hur ska de gamla ”läsarna” associeras – de om några var fundamentalister ?

 • PatrickOelund

  Var har du läst din historia, under tysk propaganda eller?

 • Jae

  Nyckelordet är propaganda. Att ”segraren skriver historien” är välkänt bland historiker. Jag är visserligen inte historiker men historisk intresserad. Sovjetiska kommunister i märkligt förbund med de västliga demokratierna vann kriget. De skrev alltså historien.

  Vad demokratin är i stånd till kan vi lära av berättelsen om hur man skriade ”korsfäst, korsfäst”. Den skyldige friades och den oskyldige blev korsfäst. De som på Jesu tid eggande upp och vilseledde hopen har en direkt motsvarighet i vår tids massmedia.

  För kristna är den historiska sanningen viktig. Bibelkristna vet att Djävulen är världens gud, han är även känd som ”Lögnens fader”.

  Efter första världskriget bad britterna tyskarna om ursäkt för ”kränkningen av den tyska äran”.
  I en bok som gavs ut på 1920-talet av en brittisk parlamentsledamot,
  Ponsonby, kan vi läsa:

  ”Falsehood is a recognized and extremely useful weapon in warfare. You must have intellectual lies for intellectual people and crude lies for popolar consumption..In war-time, failure to lie is negligence, the doubting of a lie a misdemeanour, the declaration of the truth a crime”

  Efter andra världskriget kom inga sådana ursäkter och förklaringar, vilket tillsammans med att inget fredsavtal slöts med de besegrade och en rad andra faktorer gör att vi har skäl att tro att krigspropagandan fortsätter och t.o.m. ökat in i våra dagar.

  Som svar på din fråga så hörde jag i tonåren talas om tyska koncentrationsläger, där tyskar hölls fängslade av segramakterna till långt in på 1950-talet. Någon gång i mitten av 1990-talet läste jag också en bok som fungerade som ”ögonöppnare” och heter ”Gruesome Harvest, The Costly Attempt To Exterminate The People of Germany” av Ralph Franklin Keeling.

  Därför anser jag att andra världskrigets historia måste skrivas om.