Mycket bra av Richard Hultmar på EFK:s pionjärblogg

Mycket bra av Richard Hultmar på EFK:s pionjärblogg. Om vad som behövs för att EFK ska kunna starta 75 församlingar till år 2020.

Mer sånt.

I Elimkyrkan tar vi detta på allvar, och inte bara pratar om det. Vi har som mål att plantera 10 församlingar till år 2020. Vi går i den riktningen.