Skriver i Dagen idag om kyrkan och politiken

Skriver i tidningen Dagen idag och kliver in i debatt om kyrkan och politiken.

Men just nu tänker jag bara på barnafödande, min dotter i Oslo åkte in på BB sent i går kväll, och jag väntar spänt på besked. Ett av mitt livs nervösaste nätter.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Sola fide

  Läste precis den artikel du repsonderar på, jag tror deras resonemang bygger på att samhället inte ska bygga på kristna moralvärderingar och göras till lag över ickekristna.

  När den kristna kyrkan föddes var det under förtryck och en kyrka utan världsliga maktambitioner. Paulus säger att vi ska följa överheten och be för den även om den är okristlig, vi ska be att kyrkan och kristna får verka fritt och i fred. Paulus säger vidare att de utanför kyrkan ska Gud döma, därför ska inte vi döma utomstående efter kyrkans morallagar, de är för de troende att hålla.

  För att ta ett exempel på civilrättsliga morallagar är homosexualiteten, det är en synd och kan inte välsignas av kyrkan. Innebär det att det bör vara olagligt att vara homosexuell, leva i samboskap eller för den delen tillhöra en annan religion i det civila samhället, bör det vara på en kristen politikers agenda (inte säkert att det är genomförbart, men ändå)?
  Jag kan inte se att varken Jesus eller Paulus verkade i den riktningen om vi skulle verka åt det hållet skulle ju resultatet bli att 100% av befolkningen hamnade bakom lås och bom, vi kan inte lagstifta bort synden.
  Sedan finns det givetvis grundläggande rättigheter och lagar som vi måste bevaka och upprätthålla för att vi och alla andra människor oavsett tro, läggning, kön etc ska kunna leva tillsammans i ett fungerande samhälle.

  Vi kommer ju från ett samhälle där kristendomen varit norm både i livsåskådning och moralnorm, vi går nu mot ett allt mer sekulariserat och mångkulturellt samhälle som på många sätt förmodligen mer liknar den omgivning som Paulus verkade i.

  Paulus talar också om att det är viktigt att vi kristna har ett gott anseende bland ickekristna, jag kan inte tolka det på annat sätt att utan att vara tydliga med våra värderingar men också ska arbeta för ett samhälle som ger stöd och hjälp även till de som valt att leva efter andra värderingar än våra.

  De frågor som jag tycker att kristna politiker ska vara tydligare i är de frågor som handlar om att aktivt skada andra personer tex abort, övergrepp, våld etc

  Jag tycker också att kristna politiker ska verka för att de kristna värderingarna ska vara normerande i samhället dock utan att diskriminera de som väljer en annan norm. Tex bör man verka för att det kristna äktenskapet gynnas och att skilsmässor bör föregås av terapi och samtal. Jag tror ju att samhället i stort skulle göra stora vinster på att gå tillbaka till de kristna idealen.

  Jag tror inte vi vill tillbaka till en tid när det var olagligt att utöva sodomi eller där utomäktenskapliga barn var oäktingar och blev mobbade och utstötta.
  Vi ska också betänka att det kan vara kristna som nästa gång kan bli utsatta för lagbegränsingar eller förföljelse, därför ska vi vara generösa och kärleksfulla mot andra människor med andra värderingar.

  Det viktigaste måste ju här vara missionsbefallningen, eftersom knappast kan omvända människor med lagar eller moral, så ät det återigen evangilsation som är det vitkigaste…

  Lite rörigt och flummigt, vet inte riktigt om min poäng kom fram…jag är inte för avkristning men jag tror inte heller på teokrati.

 • Sola fide

  Jag vil förtydliga att det givetvis är kristna politikers uppgift att i den mån det går verka för att kristna blir normerande i de sammanhang det är möjligt, dock utan bli fördömande, exkluderande eller moraliserande.

  Att föra ut synd, lag och evangelium till omvändelse för syndare är kyrkans uppgift inte statens.

 • AlmaM

  Mycket bra och klar utläggning, dessutom helt i linje med NT.

 • David Willgren

  Här kommer vår slutreplik. Läs, dela, gilla, tyck, reagera! :) http://t.co/0k7vdwhZ9w

 • stefanswrd

  Tack AlmaM,
  i vissa frågor tycks vi vara väldigt överens.
  allt gott,
  Stefan Swärd