Antje Jackelén favorit att bli ärkebiskop

Noterar att tidningen Dagen skriver om att biskop Antje Jackelén från Lund är storfavorit att bli ny ärkebiskop.

Jag mötte ju Antje i somras i samband med Almedalsveckan och hade förmånen att medverka i samma panel som henne i samband med en paneldebatt om kristen tro och klimatfrågan, i Dagens regi. Träffade även Antje på gräsmattan i Almedalen, där jag och min fru, och Antje och hennes man satt och pratade med varandra en stund. Hon gav som person ett ödmjukt och sympatiskt intryck.

Hon är ju aktiv i sociala medier, framförallt som twittrare, men jag vet ju inte något närmare om var hon står någonstans teologiskt.

Men som en god vän till mig som är präst i Svenska kyrkan sade till mig vid ett tillfälle, ska man göra karriär i Svenska kyrkan och nå högre positioner upp mot biskopsnivå, då måste man distansera sig ganska rejält från klassisk luthersk tro och Svenska kyrkans lära och en mer bibeltroende hållning. Har min gode vän rätt så gäller det tyvärr alla ärkebiskopskandidater.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • PeJohansson

  Vad är förutsättningen och de personliga kvaliteerna för karriär i EFK?

 • Nils

  Stefan !
  Det vore intressant om du orkade analysera Ulf Ekmans artiel i Världen i Dag med rubrik ”var formas telogin ?”
  Att han med sitt familjeminisytry bedömer pingströrelsens lokalförsamlingsstruktur är intressant i sig – men det är ändå intressant när också tidigare S-G Hedin hänvisat till lokalförsamlingens suveränitet.
  Det har ju varit ett signum sedan LP… och även de med ÖM-bakgrund.

  I dessa tider med antydan till läroämbete & de klassiska ortodoxa kyrkornas ökande inflytande i Sverige, så är det ett stort ämne men värt att reflektera över…

 • Robert Lindberg

  Skulle vilja se Calle Sahlberg göra comeback och bli ärkebiskop.

 • kennyh_widen

  För att göra ”karriär” i Svenska kyrkan behövs oftast en kompromiss med evangeliet. Exempel som lyckats hyfsat bra ”av vad jag vet” är Modeus och Hagberg och Nordin. Men kan självklart missat saker med dessa. Men dem har jag respekt för. Sen tycker jag inte om själva karriär tänket inom kyrkan, varken inom SvK eller den klassiska frikyrkligheten, att ta del av att vara ”presbyteros” är ingen karriär, det är ett kall som ofta kostat individen livet. Men också intressant var gränsen dras när de gås från en mer ”bibeltroende hållning”. Känner många inom både SvK och klassisk frikyrklighet som tycker att kyrkor gjort det då dem går emot bibeln och Paulus och bibelns ord om ämbetet som församlingsföreståndare och kvinnor. Många inom frikyrkligheten tycker förvisso att alla präster över huvudtaget har gjort det då de döper barn, (sen om man är vuxen då man är 11 år är en annan fråga också). När drar du (Stefan) gränsen när en kyrka är bibeltroende och inte? Eftersom du använder uttrycker ”mer bibeltroende” ovan.

 • http://dessaminaminstabroder.blogspot.com/ Dessa mina minsta böder

  I min blogg har jag skrivit om hennes julhälsning ( som jag tycke var bra ) via Youtube dec 2012 önskar God Jul , som en del kristiserat henne för som för ”politiserad” Det är en modern krubba där den israeliska muren skär av några av krubbans figurer från
  Jesusbarnet. Läs här :Tankar i Advent

 • Anders G

  I Sverige är det – förutom svenska kyrkan – tunnsått med episkopala samfund, men detta ämbete är inte bara en ”kvarleva” från urkyrklig tid1. Biskopsämbetet har alltid burit Kyrkans tro och liv, för Gud handlar med sitt folk framför allt utifrån hierarkiska mönster. Tradition, Skrift och offer har alltid flätats ihop med ”ämbete”, även på GT:s tid med översteprästlig hierarki. Kyrkan övertog judiskt prästämbete och lät två prästämbete finnas samtidigt; det tjänande vigda ämbetet (biskop och präst) och de döptas allmänna prästadöme.

  Apostlarnas efterträdare biskopar nämns i t.ex. Fil 1:1c; 1 Tim 3:1ff; Tit 1:7a samt 1 Petr 2:25c. Vid en grundligare genomläsning är det mycket svårt att inte se hierarkisk ämbetsstruktur i hela NT och hela GT. Ett tydligt bibelställen som pekar på den särskilda hierarkin är följande2; Joh 20:21f – jämför gärna med 1 Mos 2:7 – vilket innebär att Gud gör en nyskapelse. Hierarkin har ett tydligt gudomligt ursprung i Joh 20:21f;
  ”…som Faders har sänt mig sänder jag er. Sedan andades han på dem och sade; Ta emot helig Ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är de bundna.”.

 • Robert Lindberg

  (ok, jag raderade den första kommentaren om Sahlberg innan, som jag hade skrivit in i mitt eget namn, men den dök upp som igen, då som undertecknad av ”gäst”, det kanske fanns en mening i detta.) 😉 Hur som helst, här kommer ett svar på ovanstående. Jag ser inte att bibelorden ovan stödjer biskopstanken. Visst behöver vi ledare i församlingen men jag läser ingenstans att de ska spöka ut sig i konstiga kläder och gå fram i kyrkan så att det tar en halvtimma att komma fram till altaret. Däremot läser jag mycket om att man inte ska fastna i mänskligt påhittade former. Jag förstår inte varför biskopar ska ha högre auktoritet än andra om de inte är döpta i den Helige Ande och följer honom i sitt arbete. Det finns präster och pastorer som absolut inte följer det som står i 1 Tim 3. Ska de fortfarande ha kvar sitt arbete och sin roll bara för att de har rollen biskop eller ska de som har de andliga gåvorna leda? Detta gäller ju självklart alla typer av kyrkor oavsett samfund och om man väljer att kalla ledaren för biskop eller något annat. Den som är störst ska vara de andras tjänare. Och då krävs den helige Andens kraft och ledning för att balansera kärlek och auktoritet, detta går inte i egen kraft, utan bara genom den Helige Ande som saknas i många kyrkor. Gud väljer oftast inte samma som sak som vad människor tycker och tänker utan han väljer efter hjärtats inställning och personens motiv. Många kyrkor anställer idag personer bara för att de är duktiga inom ett visst område utan en tanke på ex. 1 Tim 3 och Tit 1:7a. Ibland efterfrågas inte ens att man ska dela tron som kyrkan förespråkar. Jag tror att det är därför att kyrkan idag börjar likna mer ett buddisttempel eller ett new age center än en kyrka fylld av den Helige Ande.

 • Anders G

  Episkope är det i grundtexten som senare benämns biskop. Så har Kyrkan alltid i apostlarnas efterföljd vigt arvtagare (se Apg 1) till apostlarna.

  Man kan tycka de spökar ut sig, gör konstigheter o att vi är bättre kallade o mer andefyllda; men Gud har satt dem i Kyrkans mitt o fortsätter verka här.

  Någon annan väg har inte funnits o någan annan väg går inte att hittepå. Biskop är bibliskare än NT, ty de fanns före o de kanonicerade NT, och de slogs blodiga för att förneka deras Herre.

  Vincit omnia Veritas.

  Allt gott.

 • Birgit Hedström

  Hej Anders! Bara ett litet önskemål: när du skriver dina avslutande ord på latin som du ofta gör, kan du samtidigt översätta dem till svenska?

  Allt gott! Birgit

 • Anders G

  Sanningen övervinner världen, blir det ungefär på google…

 • Birgit Hedström

  Okey! Tack.

  Kan du latin?

  Mvh/ Birgit

 • anders gunnarsson

  Jag kan inget språk… Jag talar dock skånska (vilket mer är ett läte, än ett regelrätt språk). :-)

 • kennyh_widen

  Underbar kommentar måste jag erkänna.

 • Birgit Hedström

  Haha!! 😀

  /B

 • Robert Lindberg

  Tack för ditt inlägg! Syftet med min kommentar är jag inte vill att personer ska sitta på en position bara för hon eller han har rollen som biskop men inte följer exempelvis 1 Tim 3 och Tit 1:7. Jag lite rädd för att vi glömmer bort vilket förtryck och utfrysning från samhället de andedöpta och större delen av frikyrkan led av under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Denna utfrysning var statskyrkan däribland biskopar inblandade i. Biskopar var även inblandade i förföljelse av judarna under andra världskriget. Jag är bara rädd att vi glömt bort och därmed har för stor respekt för personer som kallas för biskop, präst eller pastor men inte är ledd av den Helige Ande. Jag tycker mig börja se att förtrycket är på väg tillbaka i form av jude anklagelser från präster och uttöjande som ”De konservativa försöker göra kyrkporten smalare och trösklarna högre”. Snart kan folk rulla in i kyrkan utan någon har nämnt syndarnas förlåtelse och rening i Jesu blod för dem. Nej, då blir de ju skrämda och flyr. Men hur ska vi då göra. Om vi låter folk komma in bakvägen i kyrkan och inte genom Jesu kors och rättfärdighet är risken stor att vi har personer som inte är omvända som leder kyrkan. Och det börjar likna tala sättet ”en blind ledet en blind. Jag säger inte att det finns biskopar som tagit emot dem Helige Ande i sina liv jag menar bara att jag ser bara ser för lite av hans verk i dagens kyrkor. Jag ser mest människor som försöker och tro sig veta vad Gud vill utan att prata med honom personligen. Ungefär som att jag aldrig skulle prata med min chef angående mitt arbete utan jag arbetar åt en annan arbetsgivare vid sidan om. Detta tycker jag är allvarligt eftersom kyrkan ska vara ett vittne för Gud på jorden och dess salt. Kyrkan har därför en viktig funktion i samhället. Jag anser att, mot vad alla andra säger, att det inte är politikernas fel att vi har en historiens värsta lågkonjunkturer nu. Jag tycker att det är kyrkans fel eftersom moralen och värderingarna kring fundamemten i samhälle håller på att lyckras upp, ett exempel på detta är familjen och dess funktion. Lösningen är att vi kommer samman i bön för vårt land och församlingar. Det har gått så långt att ingen männsika eller superpastor i egen kraft kan reda ut situationen, bara ett mirakel från Gud ledd av den Helige Ande. Och då talar jag inte om att folk ska gå till kyrkan utan jag talar om ett samhälle som vänder sig till Gud. Detta kommer då ändra moralen och stämningen i samhället, när det gäller språkbruk, vad som visas på Tv och vad som sägs på radio. Vi kommer uppleva högkonjunktur eftersom folk inte fifflar med skatt och företagets pengar. Vi talar i positiva ordalag med varandra utan belysa våra mänskliga svagheter, som Gud kan förvandla till styrkor.

 • Leokvast

  För att bli ärkebiskop i Svenska kyrkan krävs först och främst att man är politiskt korrekt i alla aktuella frågor. Bibeltroheten kommer nog dessvärre ett stycke längre ner på agendan.

 • Birgit Hedström

  Mycket bra och allvarligt det du skriver Robert!
  Gud välsigne dig!

  Birgit

 • AlmaM

  sanningen övervinner allt ,säger latinläraren=)

 • Birgit Hedström

  Okidoki latinläraren! Va kul det skulle vara att kunna latin…:)
  Allt gott Alma!

  Birgit

 • anders gunnarsson

  SvK (=lätt felstavat Svek) har inte haft mitt förtroende de senaste 15 åren. Dagens SvK-biskopar är vindflöjlar (ja vid handpåläggningen i vigningsakten, verkar hela ryggraden dras ut) och beter sig som Wiehe sjunger;

  ”Och vår präst ifrån konfirmationen står och pekar i det blå, och ingen fattar om han visar vägen, eller känner vilket håll vinden blåser åt.
  Vem i hela världen kan man lita på.”

  Svaret är att Kristi Kyrka, som överlevt 1980 år kan man lita på. Dess biskopar är klippfasta. Därför att de är satta på den klippa som heter Petrus (=Kepha=Klippan), vars grundvalar inte ens helvetets portar kan rå på (Matt 16, där Gud utlovar just Kyrkan att få del i detta gudomliga beskydd).

  Allt annat är – mer eller mindre dåliga – kopior (o kopior visar alltid mot orginalet).

  Do you copy?
  Copy allright!
  Copyright. :-)

 • Hannu Ruokola

  Detta är intressant! Det verkar vara rätt så normalt, att Stefan Swärd kommenterar SvK och dess företrädare, men det vore intressant att började kika granskande på EFK och den liberalteologi, som finns inom EFK!
  Såvitt jag vet, det finns inte något nätverk eller sammanslutning för de konservativa inom EFK såsom det finns inom SvK, flera intressanta rörelser.

 • Hannu Ruokola

  Bra att väcka vettigt och tänkvärt samtal. Vad är bibeltroende och liberalt? Är samkönade ämbetssyn inte just liberalt? Men var finns de bibeltroende inom EFK i denna fråga? SvK visar just sin livaktighet, att det finns teologer och lekmannafolk, som INTE accepterar den samkönade synen i ämbetsfrågan, som verkar vara till fullo accepterad inom Swärds EFK!

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Hannu Ruokola,
  jag har mycket kontakt och samarbete med Svenska Kyrkan. I mitt blogginlägg citerar jag bara vad en svenskkyrklig präst sagt i ett ekumeniskt möte jag var med på för en tid sedan.
  Jag har vid ett antal tillfällen diskuterat trender inom EFK.
  hälsn
  STefan Swärd

 • PeJohansson

  Församlingen måste vara en plats som innebär trygghet, inte en samlingsfålla där övergrepp inte konfronteras, oavsett om det är barn eller vuxna som utsätts.
  Vidare så borde det rimligen vara så att en person som i god tro inbillar sig ett värde i församlingsbegreppet ber om hjälp för sina småbarn och sig själv i en utsatt situation skulle ha företräde framför våldsverkaren.
  Detta är inte självklart i EFK, hur det är på andra håll får de utsatta berätta.

 • gäst & främling

  Jag efterlyser också någon sammanslutning av konservativa, men allt som händer är att människor fegt byter församling i tron att det är bättre där, istället för att ta upp ”striden” i sin gamla församling.

 • Ulrika

  Svenska kyrkan anser att ett spädbarn är moget att ta emot en tro och relation med Gud. Vid 13-14 års ålder anser Svk att du är mogen att ta emot deras undervisning. Om du däremot är barndöpt och vid 13 års ålder vill gå ur Svk pga att du inte delar deras tro krävs båda föräldrarnas underskrift för utträde. Du är alltså fullt kapabel att som spädbarn ta emot tron men inte att välja bort den vid 13-års ålder. Enligt Svk.

  Hur tänker Svk om det?
  Barnet ifråga tog emot Jesus ensam med Honom vid 10 års ålder och tror inte på delar av Svks, teologi. Hur många tvångsmedlemmar har svk?

 • PeJohansson

  Fegt?
  Har du någon som helst aning om hur det går till i dessa sammanhang????
  Hur utstuderat man agerar? Vilken typ av kommunikation som används?

 • gäst & främling

  Ursäkta att jag använde ordet fegt, men vad skall jag annars kalla det när många gick ur eller gick till en annan församling när vi i stället kunde tillsammans gått emot liberalteologin, men jag håller med dig att ”ledaren agerar utstuderat”

 • PeJohansson

  Varför ska man gå emot liberalteologin, är det inte bättre att gå ur tillsammans?
  Varför överhuvudtaget vara i ett sammanhang där vältalighet och utstuderad retorik styr och skickligt manövererar ut de som inte applåderar ”rätt person”?

 • westinbo

  I Johannes 10: 1-5 talar Jesus om sig själv som den gode herden, ”Han kallar sina får vid namn och för dem ut … och fåren följer honom för de känner igen hans röst” Bästa sättet att bekämpa villfarelse och andlig förförelse är att framföra ett ostympat evangelium som talar både om nåd och anledningen till att vi behöver förlåtelse och försoning med Gud; sanning, kärlek och andlig överbevisning. Det är viktigt och bra att stå på barrikaderna mot falska läror och lärare och här finns många goda krafter i apologetikens tjänst. Men det bästa är att lära sig känna igen överherdens röst för då låter vi oss inte luras så lätt av falska och främmande herdar. Självklart? Kanske inte alla gånger. Det viktigaste är att tända ljus och inte att ’förbanna’ mörkret.

 • staffanw

  EFK mot SvK, SvK mot EFK, och RKK mot, ja, allt som inte är RKK.
  Kul med alla dessa kristna bröder och syskon.

 • Birgit Hedström

  ”Men det bästa är att lära sig känna igen överherdens röst för då låter vi oss inte luras så lätt av falska och främmande herdar”. Sanna ord westinbo! Ingenting är väl så viktigt som att vi lär känna Herdens röst och följer Honom…

  Allt gott! Birgit

 • stefanswrd

  Hannu Ruokola,
  Jag citerade bara en god vän som är präst i Svenska kyrkan i mitt blogginlägg. Jag kan inte bedöma hur sant det är. Jag diskuterar ofta EFK på denna blogg men du kanske har missat det.
  allt gott,
  Stefan Sw

 • stefanswrd

  Nils,
  jag ska titta på texten, men jag ligger nog mycket nära Ekman i den frågan. Teologi bör formas i Kristi kropp på ett mer övergripande plan enligt min mening. Det går inte att 2000 frikyrkor i Sverige har 2000 olika teologier.
  hälsn
  Stefan Sw

 • kennyh_widen

  Var finns de ”bibeltroende” inom EFK? Vad lägger du i ordet bibeltroende och vad avgör om man är bibeltroende?

 • kennyh_widen

  Du har fel Ulrika. SvK menar inte att barn tar emot tron och relation med Gud utan de tar emot anden i dopet. Biskop Bonnier har flera gånger använt liknelsen med presenten för att förklara synen på dopet. Döps du som spädbarn får du en andlig gåva som finns för varje människa som Guds skapelse, sen när du tror öppnar du presenten och tar del av anden. Sen finns det självklart individer inom samfundet som säger annat, men vilket samfund har ledare som tycker exakt likadant om allting?

 • westinbo

  2000 frikyrkor med 2000 olika teologier. Jo, jag tackar jag! Men jag tror nog att Gud har överseende med smärre avvikelser från den rätta teologin, den sanning om vår tid som kanske ska uppenbaras en dag när den inte längre behövs. Om man ska räkna med våra egna outtalade, omedvetna nyanser i bibeltolkningen kommer vi kanske lätt upp i
  100 000 tals teologier. Själv hade jag en del konstiga ideer när jag var yngre men Gud såg till hjärtat och ledde mig förbi de värsta blindskären.
  Men vad tur att humorn letar sig in bland kommentarerna ibland, för lite komik ligger det i vissa kommentarer. Nästa bokprojekt kanske ska heta:
  ”Tvåtusen irrläror inom svensk frikyrklighet”.

 • Sola fide

  Jag tror att du har helt rätt här Bo men det finns nog ett villkor för detta också och det är väl att vi söker sanningen med öppet hjärta och där den finns dvs i Bibeln. Om man ärligt och uppriktigt söker sanningen och inte hela tiden håller fast vid vissa läror för att man måste ha rätt så tror jag vi får förlåtelse för en hel. Och visst öppnar sig Bibelordet allteftersom och man får andra perspektiv allteftersom också.
  En fara i sammanhanget tror jag kan vara att försöka gå genvägar via uppbyggelselitteratur och andliga ledare. Missförstått mig rätt, jag både läser och lyssnar mkt på vad andra skrivit och tänkt men det får aldrig bli en ersättning för Bibeln men ett bra komplement.

  När jag var yngre läste jag ofta Bibeln för att hitta stöd för mina egna åsikter(inte medvetet men nu inser jag att det var så) och missade då givetvis helheten.

  Ett öppet och ödmjukt hjärta tror jag alltid Herren förlåter…

 • Ulrika

  Vilken märklig syn. Den fick jag inte information om när jag lät döpa mina barn.

  Man separerar Fadern, Sonen och Anden alltså?

 • kennyh_widen

  Nej. Det gör man inte.

 • Sola fide

  Tror du på arvsynden?

 • Ulrika

  Det var informativt;/

 • Ulrika

  Bibelns första kapitel?
  Ja, jag tror på det och hela Bibeln.

  Gör du?

 • kennyh_widen

  I vissa sammanhang ser man en skillnad på dopet med vatten och dopet i anden, även kallat andedop. I grunden ser SvK inte skillnad på dessa med bland annat hänvisning till Apg 19:3 mm, i dopet ges anden. Men, som bland annat biskopen uttryckte det, behövs tron. Med tron på Kristus tar man emot andens gåva och andens ”bubblar upp så där underbart” som han uttryckte det. Sen är SvK en kyrka med över 3000 präster, så självklart finns det andra tolkningar åt både det mer liberala hållet och åt mer katolskt och mer baptistisk åsikt.

  Men synen på treenigheten skiljer sig inte något markant från exempelvis inom EFK. För det mesta ialalfall..

 • Sola fide

  Ja synden kommer in i världen ja, arssynden är ett av fundamenten i den kristna tron. Att vi är förtappade redan från födseln, ”det som är fött av kött av är kött”.
  Utifrån kan man också fundera på det här med barndop eller inte, inom frikyrkan är ju inte tron på arvsynden fullt accepterad.

 • Sola fide

  Skulle nog vilja gå längre än så, Svk är ingen kyrkan med en mer än på pappret uttalad lära. Egentligen är det nog fritt fram att som präst tycka nästan vad man vill så länge man inte uttalar tveksamhet mot kvinnliga präster eller homovigslar.

 • kennyh_widen

  Beror på var du är inom kyrkan, Är du präst under Nordin, Modeus och Hagberg går det absolut inte att ”tycka nästan vad man vill” som du uttrycker det. Under Brunne är din beskrivning väldigt prickade. Enligt min erfarenhet.

 • Ulrika

  Det är en jätteviktig sak du pekar på tycker jag. Att inte ens försöka ta till sig berättelsen om hur den första människa ville bli som Gud tar bort så mycket av förståelsen för försoning och Guds seger över Satan med mera. Ja, om vi inte tror på syndafallet tror vi inte på behovet av sann upprättelse heller?

 • Ulrika

  Tack,
  Ja, det är verkligen blandat och det går inte att göra en militärövning av det men jag ser ändå ett stort problem i att samfunden vacklar i dopets betydelse och står inte upp för sitt ursprung. Med exempelsvis New Wine är signalen att dopets betydelse inte är något att stå upp för. Det är viktigare att samarbeta och nätverka i annat. Det är som att antalet ledare, samfund osv inte står för sitt dop längre.

 • Sola fide

  Ja jo det är helt sant…men vad jag ville åt var egentligen synen på barndopet och kanske öka förståelsen för det.
  Den lutherska synen är att ett spädbarn behöver frälsning pga arssynden.

  Luther lär att vi inte kan förnimma eller förstå något av korsets budskap på egen hand, vi kan alltså inte tro eller förstå innebörden av frälsningen med eget förnuft eller förstånd. Allt är en gåva i nåd från Gud.

  I texten om Jesus och barnen säger Jesus, att ingen som inte blir som ett barn igen ska ärva himmelriket(i den grekiska texten är ordet barn skrivet med brefe som betyder spädbarn). Alltså för att få frälsning kan vi inte använda vårt förstånd eller göra något för att själv förtjäna den.

  Utifrån det är det helt logiskt att döpa ett spädbarn och därigenom ge barnet del av Guds nåd.