Ledare om Almedalsveckan

Har en ny ledare i Världen Idag som är en summering av iakttagelser och erfarenheter under Almedalsveckan. Här hittar man länken.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Tachbulah

  Almedalen – pseudovärldens julafton.

 • Nils

  det var en fyndig anekdot :-)
  – det ligger säkert en del i det också, men några belastas med traktamentsersättningar i efterhand också…

 • Stefan Swärd

  Tachbulah,
  Hur vet du det, har du varit där?
  Stefan Swärd

 • Robert Lindberg

  Hej!

  Jag efterfrågar fler troende som kan kolla genom Wikipedia efter faktafel och rena påhopp på klassiskt troende kristna, exempelvis

  Kristendom och homosexualitet och
  Homosexualitet i Bibeln

  Inte för att detta hör redigt till Almendalen mer än att debatten på nätet innehåller faktafel och rena felaktigheter som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.

  Ha en bra dag!
  Med vänliga hälsningar
  Robert

 • westinbo

  Det har ju varit många intressanta debatter på Almedalen och man får ju lite kunskap om vem som är vem och hur. Sedan orkar man inte hänga med i allt även om jag alltid lusläser tre dagstidningar. Nästa år skulle TV kanske börja med lite mingelkommentatorer, intervjua kända och okända och ge oss lite skvaller, mm i likhet med t.ex. nobelfesten. Det är ju svårt att jämt behöva lyssna på tråkiga politikertal. Ja, tänk vilken underhållningspotential Almedalen har. Ta det gärna som ironi om ni vill. Hur klarar folket övernattningen kan man undra, med hotellpriser på 6000 kr natten? Vilket gigantiskt logistikprojekt, går nog åt många toaletter. Hoppas dom tar hand om miljön och ringmuren riskerar väl att erodera ännu mer pga alla nya koldioxid och metanutsläpp.

 • Stefan Swärd

  Westinbo,
  Dagens höjdpunkt är partiledartalet klockan 19.00, det är enda gemensamma punkten. Men för övrigt pågår det ett mycket omfattande program under hela dagarna, 400-500 seminarier per dag, hela programmet hittar man på Almedalens hemsida. Logi för så många – hotellen är bokade sedan ett antal år tillbaka, så folk löser logifrågan på olika sätt, man bör också komma ihåg att det finns en massa camping, stugbyar och mycket annat inom några mil från Visby. För min egen del har jag löst logifrågan på senare år genom att hyra rum i pingstkyrkan i Visby, eller hos medlemmar i pingstkyrkan Visby.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • westinbo

  Kanske framtidens Almedalen ..

  Apokalyps

  Fåfängans marknad är en populär plats
  strategiskt placerad vid vidavägen 666,
  där kejsarn som är naken har ett palats
  här som folket horar i statens katedral

  Där bratsen samlas på väg till Stureplan
  och det billiga säljs till ett för högt pris,
  stället som ägs av skökan på vilddjuret
  hon som äger allas tankar i Babylonien

  Sörj krämarsjälar och mammons trälar
  när diamanterna blivit svavel och sot!
  för det som profeterna hade förvarnat
  men gläd er himlens stjärnor och jord

 • Tachbulah

  Stefan Swärd,

  Eftersom det är en kristen blogg – och jag är
  intresserad av resultatet – torde en relevant fråga vara:

  Hur många blev frälsta?

  Förmodligen ingen!

  Vi måste kunna skilja mellan substans och spam.

  Vad vill jag säga med detta? Jo, precis vad Broder
  Yun observerat:

  ”Jesus var aldrig på en begravning där den döde
  förblev död”

  (Broder Yun: ”Levande Vatten”, s 124).

 • Nils

  Då måste man tillåta sig ställa motfrågor:

  Hur många har blivit frälsta på din arbetsplats ?
  Hur många av dina grannar har blivit kristna ?

  Sedan en reflektion över den s.k. ”broderns” utsaga:

  Johannes som närstående till Jesus skriver om Jesus, att allt blev inte nedtecknat – det betyder att om inte Yun följde Jesus under sin livsvandring, så gäller inte hans vittnesmål.
  Inte ens alla de 12 apostlarna hade en heltäckande uppfattning om Jesu liv & gärning… – skulle då en sentida lärotolkare ha en bättre insyn över hur många begravningar Jesus bevistade ?

  Det gäller att inte vinkla speglar åt fel håll…

 • SefastTronde

  En del kristna säger att vi inte skall delta, om inte vi predikar, beder och människor blir frälsta etc. Andra säger att den kristna rösten behövs i politik och samhällsdebatt. Jag respekterar båda ståndpunkterna då det är fråga om ett personligt ställningstagande, men inte då man saknar respekt för den motsatta ståndpunkten och vill fördöma dem som agerar annorlunda.

  Själv anser jag att man bör delta, under förutsättning att man följer sitt hjärta och sin övertygelse. Att leva i världen men inte av världen tolkar jag så. Det finns även ett otal exempel ur bibeltexterna som ger stöd för den uppfattningen. Men, vi är olika, och har olika uppgifter i Guds Rike, därför anser jag att ett huvudtema är att respektera de som följer en annan väg härvidlag. Att tala fördömelse över dem som handlar på annat sätt är definitivt obibliskt.

  Gud välsigne var och en som har Jesus Kristus som Herre och Frälsare och som deltar i Almedalsveckan, oberoende politisk övertygelse.

  För övrigt är det av intresse att följa den politiska debatten, och se och höra vart vinden blåser, även om man allt oftare känner sorg över den Gudlöshet som råder och kommer till allt starkare uttryck i lögner och orespekt mellan de olika politiska lägren.

 • Birgit Hedström

  Håller med dig Sefast!

  Mvh/ Birgit

 • Stefan Swärd

  Tachbulah,

  Det går inte att bedriva evangelisationsinriktade väckelsemöten inom ramen för Almedalsprogrammet. Det har vi dock alla möjligheter att göra under övriga året genom alla de församlingar som finns överallt i Sverige.

  hälsn

  Stefan Swärd

 • PatrickOelund

  Vad menar du med denna kommentar Nils? Menar du att Yun inte är en broder i Kristus?

  Den kommentaren var väl helt i överenstämmelse med Bibeln, eller hur? Vi har ju inte något motsatsförhållande nedtecknat, även om Jesus säkert var med på någon fler begravning så var Yuns kommentar helt i linje med vad NT säger om Jesus.

  Mvh

  Patrick

 • Nils

  För mig är det ingen broder som hävdar vilseledande ordspråk, speciellt franka påståenden om Jesus.
  Det blir dessutom värre när vilseföraren får namn om sig att vara broder, för då åsyftas att han har rätt.
  Påståendet är liktydigt med att påstå att Jesus förvandlade vatten till vin vid varje fest han bevistade.
  Men det är faktiskt mer vilseledande, då Jesu uppdrag var att kalla lärjungar, inte att kalla döda.

 • uffe l

  Fast nu kan man ju inte veta allt vad Jesus sa under sitt liv. Det är inte speciellt mycket som står i bibeln. Men det räcker kanske, det är tillräckligt svårt att leva upp till allt ändå.

 • Nils

  Instämmer !
  Men bibeln varnar skarpt för att lägga till eller dra ifrån vad som faktiskt är skrivet.

 • Tachbulah

  Stefan Swärd,

  Du skriver: ”Det går inte att bedriva evangelisationsinriktade väckelsemöten inom ramen för Almedalsprogrammet.”

  Du har låg ambitionsnivå. Men fundera på om du kan lägga upp dina aktiviteter på ett annorlunda sätt, kanske tillsammans med andra kristna och församlingarna på Gotland?

  Sekulariserade jippon har ökat lavinartat.

  Väckelsekristendom kan också spridas!

  ”Guds ord bär inte bojor.” (2 Tim.2:9)

  Du skrev 22 juni: ”Jag hör till dem som har uttryckt bekymmer att EFK långsamt rört sig åt vänster enligt dessa kriterier. Jag har nog uttryckt mig tydligare internt i den debatten än vad jag har gjort offentlig på blogg och i artiklar.”

  Kanske har vi i grunden samma uppfattning?

  Vad jag har försökt peka på i mina inlägg, även om jag medger att det kunde gjorts tydligare och kanske på ett något mer diplomatiskt sätt – det är inte någon ”pekpinne-kristendom” jag förordar – är att det bland kristna sker en förskjutning bort från det sanna evangeliet till något som i allmänhetens ögon betraktas som mer ”politiskt korrekt”.

  Man ska ”förstå” alla och därmed acceptera allt, även om det strider mot Guds ord. Gudsordet omtolkas. Allternativt undviker man ”svåra” frågor. Resultatet blir ett urvattnat evangelium, som inte är något evangelium alls.

  ”Saltet har mist sin sälta”, för att använda Jesus egna ord.

  Därmed är Almedalsdiskussionen avslutad för min del.

  Frid.

 • westinbo

  För det som profeterna hade förvarnat

  när kyrkorna teg om apokalypsens ord

 • westinbo

  Det låter troligt att evangelisationsinriktade väckelsemöten av gammalt snitt inte accepteras på Almedalsveckan. Men skulle någon ha angett en specifik gräns för vad som får och inte får sägas på Almedalsveckan? Har inte båten Elida öppet för besökare? Skulle kanske SÄPO sätta stopp om två personer spelade gitarr och sjöng om Jesus på kajen i närheten av båten? Kanske det, men om dessa två fick ett tilltal från Gud att göra det så skulle jag alllvarligt rekommendera dem att gör så, eftersom vi ska lyda Gud mer än människor. Det jag skulle vilja göra, även om det kanske låter förmätet att just jag säger det, är att efterlysa mer av civil olydnad från kristenhetens sida när det gäller att sprida evangeliet – att göra det i tid och otid och i olydnad mot myndigheter om Gud så vill. Detta är nämligen uttryck för en sund och progressiv kristendom enligt min mening. Jag tror att kristna har blivit för försiktiga och väluppfostrade till statlig lydnad och underkastelse.

 • SefastTronde

  Det borde vara generande för dig att så öppet vädra ditt förakt för något.

  Oavsett om vårt samhälle är under förfall, och allt verkar färgas något av det, är ett sammanhållet evenemang där olika politiker tydliggör sina åsikter och visioner en god sak, när vi nu lever under den form av demokrati som vi har. Även politiker, journalister och samhällsdebattörer är människor, även om många av dem tycks vilsna.

  Kejsarens nya kläder finner vi idag i minst lika hög utsträckning inom förment kristna sammanhang som i världsliga. Trots detta tänker då inte jag ställa mig utanför och peka finger åt nakenheten, utan istället hjälpa någon om jag kan.