Idag tar jag debatten med Jesusmanifestationens kritiker

Idag tar jag debatten med Jesusmanifestationens kritiker i en ledare i Världen Idag. Det är en utveckling av tankegångarna i blogginlägget för någon vecka sedan.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.facebook.com/people/Kjell-Rabnor/1291138219 Kjell Rabnor

  Bra ledare, kort, klar och enkelt förklarande. Om den missförstås beror det inte på dig som skribent eller på läsarens intelligens. Däremot kan det säkert finnas de som VÄLJER att missförstå.

 • Nils

  Helt rätt slutsatser & helt rätt fokus som du påtalar…

  – bara en liten passus när du säger ”Jag håller med Jonsson om att kyrkan behöver bearbeta och lyfta fram hbt-frågor”
  Det är något som jag inte finner stöd för i biblisk mening, där helt andra förkunnarområden lyfts fram som väsentliga.

  Den kommentaren är visserligen ”politisk korrekt” – men den saknar absolut den dignitet som Jonsson & andra förespråkare vill göra gällande.

  Jag vill påstå att Åke Greens förkunnelse i ämnet var helt bibelcentrerat & följde klassisk väckelseförkunnelses signum.
  Det absolut tragiska var församlingsledares värnande om ”politisk korrekthet” & fjärmande från en erfaren förkunnare & stämplandet av sin broder Green som ovislig.

  Det är förödande med ledare som inte står raka för klar evangelisk förkunnelse.

  På västkusten så finns synonym problematik, när den s.k. ”kristna homolobbyn” genom enkäter till kyrkor syftar till att ”varudeklarera kyrkor som ”homofoba alt. homovänliga”.
  Den största frikyrkan har dessutom utsatts för ledarredaktionen på GP:s hetsjakt på Smyrnamedlemmar med fet rubrik ”Gå ur Smyrna”

  I spåren av detta har INGEN kyrkoledares synts i den offentliga debatten för att försvara religionsfrihet & församlingsfrihet.

  Varenda en som har ett förtroende med predikostolsnyttjande har bildligt talat krupit ihop bakom sin predikostol.

  Så nämn inte att HBT-frågor måste lyftas i kristna församlingar !!!

  Det som behöver lyftas är:
  * Hur helgas församlingen ?
  * Hur förkunnas Ordet så att människor verkligen vill omvända sig ?
  * Hur ökas intresset för läseriet & bönen ?
  * Hur satsas det för att nå människor som verkligen behöver stöd för sina livsval – dvs. ungdom !

 • Lars W

  ”Och att döma ut en viss kyrka eller ett samfund bör man också vara mycket försiktig med.”

  Man ska vara ännu försiktigare med att välkomna och anamma läror som är främmande för Guds ord. Mycket farligt blir det om man inte alls tar varning från profetians ord om skökan Babylon. De som lierar sig med henne och inte ”drager ut” i tid kommer att få dela hennes plågor:

  ””Dragen ut ifrån henne, I mitt folk, så att I icke gören eder delaktiga i hennes synder och fån eder del av hennes plågor. 
  Ty hennes synder räcka ända upp till himmelen, och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar.”
  Upp 18:4-5

  ”Guds folk” lierar sig istället med denna sköka och gör tvärs emot Guds maning. Hur ska det sluta för dessa?

  ”Och åter sade de: ’Halleluja!’ Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter!”
  Upp 19:3