Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Christian

  Ja friluftsliv är bra och nyttigt!

 • Wildwest63

  Bra artikel. Men det är inte lätt, det får inte bli så att jag måste kidnappa samtal för att jag ska kunna berätta om kristen tro. Då känner jag mej bara som en skrällande cymbal. Här kommer jag igen och så här är min kristna tro! Det måste komma naturligt i ett samtal. Och här är väl problemet rent generellt att de allra flesta av oss aldrig hamnar i djupare samtal.
   
  Många lär inte hålla med mej men Bill Clinton var en president jag gillade. Tänker ofta på kung David som inte heller kunde hålla fingrarna i styr vad gäller andra kvinnor. Det är unikt att Hillary stannade kvar – som ett exempel inför hela världen att det faktiskt går att gå vidare i ett äktenskap trots det som hände inför öppen ridå. Bill Clintons memoarer är också såtillvida unika att han där berömmer pingstvänner och rekommenderar alla läsare att besöka ett pingstmöte. Var hittar man sånt annars bland statsmäns politiska memoarer? I Sverige är vi urusla på det här med att kommentera kristen tro.
   
  Kommer ihåg en motorvägsmack i Arizonas öken en kväll. På full volym i högtalarna i denna fullsortimentsmack pågick en predikan om den helige Andes gåvor, någon kristen radionkanal. Tänk den tanken när ni går in på Statoil eller Shell här i landet! Det är fullständigt otänkbart från början till slut.

 • A.P

  Läste din ledare. Undrar om du, som verkar vara rätt så engagerad inom svensk kristenhet, vet varför det inte är så många kristna som t.ex predikar evangeliet på torg och gator i Sverige?

 • Westinbo

  Jag träffade en gång en kristen tjej som berättade om sin situation. Hon hade jobbat på dagis och där varit frimodig och pratat mycket om Jesus och sin tro. Det ledde till att hon fick sparken och inte heller några referenser vilket gjorde att hon var bränd, ingen ville anställa henne. Hon var med i Livets Ord på den tiden. Jag har mött en del kristna som som varit lite väl pang på rödbetan och stött bort människor. Vad jag vill säga att är att vi givetvis ska vara frimodiga med vårt vittnesbörd om det kristna livet. Men vi måste också inse att denna aktivitet inte är frikopplad från vare sig Gud eller vår egen personlighet. Ibland är vi i sammanhang där det inte är läge att tala om Gud, så är det bara och vi behöver få nåd från Gud för att känna in hur vi ska agera.

  Häromdagen förvånade jag mig själv när jag i en diskussion om ett orättvist och ojämlikt samhälle fick ett infall och berättade om lagen om jubelåret i Gamla Testamentet när trälarna släpptes fria och egendom återlämnades till de som ursprungligen ägt den (en lag som kanske aldrig tillämpades). Jag ser det som ett svar på min bön om frimodighet och ord i rättan tid att jag på ett naturligt sätt kunde ta tillfället i akt. Bibeln som så ofta förknippas med bilden av en hård och dömande Gud behöver nyanseras och fördomarna undergrävas vilket är en process som tar sin tid.

  Dessutom tror jag att vi ska rusta oss med en bra arsenal av argument på vanliga invändningar. Jag har själv haft fördomar om det meningsfulla i att läsa apologetisk litteratur inte minst därför att jag läst några genom åren som inte särskilt bra lyckats finna en syntes mellan ett enkelt och förklarande språk och behandlingen av svåra spörsmål. Då har jag föredragit att själv sätta mig in i olika diskurser och låta dem sjunka ner och assimileras i min egen referensram och sätta den kunskapen i relation till den kristna världsåskådningen. Den bok som jag nu har börjat läsa i denna genre kan jag dock
  rekommendera, nämligen ”Kristen tro på säker grund” av Stefan
  Gustavsson.

  Apologetik är väl ett ämne som har varit omgärdat av fördomar bland många kristna och kanske även en arena där skribenter mer varit angelägna om att framstå som djupsinniga snarare än att inte låta språket stå i vägen för en förståelse. Samtidigt är det ju så att tron är en gåva från Gud genom den helige andes verk i våra liv, kristen tro är inte i första hand ett intellektuellt försanthållande. Däremot kan olika tankebyggnader stå emot Guds tankar, tankebyggnader som Gud kan riva ner när vi får vishet som river ner dessa elfenbenstorn som står emot Guds sanning. Men det är inte bara orden som vittnar, Guds ande vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Vi behövs i alla sammanhang och på alla nivåer i samhället där människor finns. Att följa Gud innebär att göra misstag och att lära sig av sina misstag, att fostras, att överlåta sig på nytt och med tiden nå fram till en frihet där vi kan hantera både framgångar och motgångar utan att komma ut ur Guds beskydd och vilja.

 • S-E Sköld

  De som framför ALLA ANDRA bör ”komma ut” – och gå framför ”det meniga folket” i den  här saken – är prästerskapet. De som har hand om undervisningen: Ordets tjänare och förvaltare, att de börjar predika sanningens för vårt folk, också de obekväma sanningarna.

  ALLTSÅ INTE BARA NÅD, UTAN OCKSÅ SANNING.

  Skickar de ut ”det meniga folket”, att ”lysa som himlaljus i världen”, men inte själva går i täten, är det liktydigt med ”bondeoffer” i schack, de offrar de obetydliga ”bönderna”, men skyddar sig själva. De har glömt, att de också är kallade att vara ”föredömen för hjorden”, och det i alla avseenden; och ett föredöme går i täten.

  Paulus: ””Därför betygar jag för er,
  nu idag, att jag inte bär skuld för
  någons blod, ty jag har inte
  UNDANDRAGIT mig, att förkunna
  för er, ALLT GUDS RÅDSLUT”

  Alltså även de obekväma Orden, t.ex. att på blodsådd – aborterna – följer blodskörd, allt enligt Guds Ord. Och hur skulle de okunniga folket få veta det, om den sanningen inte förkunnades för dem? av Förkunnarna: av Ordets tjänare och förvaltare: som ju av Gud är satta, att förkunna sanningen – allt Guds rådslut – för folket.

  Skulle förkunnarna – Ordets tjänare och förvaltare – börja predika sanningen – allt Guds rådslut – för vårt folk, skulle de innebära väckelse i vårt land: då skulle nåden få en begriplig plats i förkunnarnas förkunnelse.

  JESUS: ”Men när han kommer, som är
  Sanningens Ande, skall han uppenbara
  sanningen, i frågan om synd, rättfärdighet
  och dom”.

 • S-E Sköld

  Rättelse av bibeltexten i slutet: ”skall han låta VÄRLDEN FÅ VETA SANNINGEN..”

 • Anders Lundblad

   Jag har också tänkt på det. Bill & Hillary må vara liberala i ord men genom att bevara sitt äktenskap mot alla odds är de bättre föredömen än t.ex. högljudde Newt. Tänker också på Mona Sahlin som varit gift med sin Bosse i 30 år. I retoriken är hon vänsterliberal men i äktenskaplig praktik ett stort föredöme i dagens Sverige.