Vi behöver en socialt radikal kyrka – och en socialt radikal politik

Jag sitter nu och funderar morgonen efter pastor Jeans utvisning. Både över svenska samhället men också över kristna kyrkan i Sverige. Jag funderar över vad som är kristna värderingar och vilka moraliska riktlinjer som är styrande i Sverige.

Min känsla är att det är en ganska självupptagen borgerlig medelklass som styr över Sverige, och över kyrkan. Jag är själv en del av denna borgerliga medelklass och som väletablerad innerstadspastor och näringslivskonsult hör man minst sagt till denna klass.

I söndags lyfte vi fram i Elimkyrkan och har beslutat om att börja samla in matkassar en söndagsgudstjänst i månaden. Matkassarna ska gå till människor i Stockholm som inte har mat för dagen, i regel handlar det om flyktingar i utsatta lägen, i vissa fall gömda flyktingar som är utvisningshotade, och riskerar hot och död om man återvänder. Matkassarna vid korset i kyrkan, mitt i en gudstjänst, det känns som att vi är på rätt väg. Att vara en profetisk och radikal kyrka som står på de utsattas sida. Och som inte bara pratar och skriver artiklar, utan gör något praktiskt för de mest utsatta. Pastor Jeans hustru och små barn är gömda i Stockholm. Vad ska de nu göra?

Det skulle behövas en ny folkrörelse i Sverige, kanske även ett politiskt parti, vars utgångspunkt inte är vi välmående svenskar, den svenska medelklassen, utan vars riktmärke är att ställa upp för de människor som är mest utsatta. Som gör engagemanget för flyktingar, vanvårdade äldre, barn som växer upp i missbrukarhem, de psykiskt sjuka, och engagemanget för världens fattiga – som den viktigaste frågan. Jag vill räkna in engagemanget för de ofödda också, men där tar det stopp för de flesta.

Den svenska medelklassen och ekonomin klarar sig ändå, den har tillräckligt med supportrar.

Är det inte den kanske mest grundläggande kristna värderingen att engagera sig för de allra mest svaga och utsatta. Jag tänker på Jesu berättelse i slutet av Matt 25 vilka som är de avgörande frågorna när vi står inför Guds domstol.  ”Ty jag var hungring och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig,”

Här talar vi om kristna värderingar i dess kärna. Det allra viktigaste. Att ställa upp för de människor som har det svårast, som inte har någon egen röst, och som inte kan göra något åt sin egen situation.

I Jakob 2 skräds inte orden: ”ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade och på samma gång göra skillnad på människor.”

Kan man vara kristen och rasist? Ska vi tolka Jakob bokstavligt så är svaret ett solklart nej. ”Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare”. Jak. 2:9.

Det svenska systemet är i många avseenden bra, men det är i väldigt stor utsträckning inriktat på att vi vanliga svenskar ska ha det bra och må bra. Det finns en självcentrering och själviskhet inbyggd i hela systemet, våra etablerade politiska partier har hela sin verksamhet uppbyggd kring detta, och det beror på att vi väljare är sådana, vi röstar utifrån plånbok och egenintresse. Gärna lite välgörenhet, men det handlar om att ge av smulorna från den rike mannens bord. Lite biståndspengar, lite flyktingar kan vi ta emot men inte för många etc., och gärna ge en liten slant vid någon stödgala.

Men var finns det verkliga moraliska engagemanget?

En revolt för medmänsklighet och stöd för de mest utsatta –  det behövs en sådan rörelse inom politiken, men också inom kyrkan. Att ta ett steg till i engagemanget, för det är väl smulor som vi i regel ger från kyrkorna också?

Vänsterpartiet är ju ett parti som med sin retorik vill hävda något av detta. Men hur kan någon stötta ett parti som under största delen av sin existens har ägnat sig åt alla hålla brutala förtryckarregimer under armarna? Vänsterretoriken om att ställa upp för de svagaste, tycks bara vara hyckleri och skenhelighet.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://twitter.com/broderjanne Janne Karlsson

  Amen,Broder…Nu kavlar vi upp skjortärmarna och kör igång!

 • Fredrik Wenell

  Stefan,

  du är något på spåren! Och jag tror att detta håller på runt om i landet genom församlingar. Vi är själva en del av detta i Linköping. Men det syns inte så mycket i media – men för de enskilda som vi bär gör det enorm skillnad. Det håller på att ske.

  Men varför ett nytt politiskt parti?

  Vi som församlingar bör fortsätta att gestalta Jesu politik genom tillbedjan, förkunnelse och engagemang för de fattiga. En församling som sätter fingret på de punkter där de styrande gör våld på människor genom artiklar, luncher, fika, samtal etc.

  Det har visat sig att den ”naturliga lagen”, naturrätten eller socialetik på skapelseplanet (vanligt inom skandinavisk folkkyrkoteologi) ofta spelat den sittande makten i händerna och därför inte lyckats vara den kritiska röst mot de styrande som Jesu politik är.  Jesu politik går bortom hela höger-vänster skalan och kan därför bli ett kreativt bidrag för samhällets skull utan att den tvingar sig på någon som inte har del i Andens liv. På samma gång blir den alltså mission som visar vad Jesus inbjuder människor till att bli en del av – Guds folk som ber, längtar och inbjuder alla till Guds kamp för att rädda hela skapelsen.

  Så tillbaka till Jesus är det som vi hela tiden får uppmana varandra till!

  Allt gott
  /Fredrik Wenell

 • Pastor Kopparsjö

  Stefan, 
  Jag tog ett beslut här om dagen. Och det var att ge Jesus till människor no mather what! Då handlar det om att i diakonala handlingar visa på Kristi kärlek. Vi behöver definitivt en rejäl omvändelseväckelse i vårt land inom frikyrkan i Sverige. En omvändelse från bekvämlighet, och självcentrering. Själviskheten benämns som avguderi i bibeln. 

  Jag är villig att kroka arm med dig Stefan och kämpa för den fattige, den utslagen, den svage i vårt samhälle. 
  Jag hoppas på att kunna skapa en ny rörelse på den ort och i den församlingsgemenskap som jag arbetar som pastor i. Även här på den småländska landsbygden finns det behovets barn. Flyktingar som väntar på uppehållstillstånd, ensamstående föräldrar som kämpar varje dag med olika saker, människor som lider av missbruksproblematik osv….

  Du är inte bara något på spåret. Du talar sant! Frikyrkosverige måste upp ur sin bekvämlighet annars går folk förlorade gång på gång på gång på gång. 

 • http://helapingsten.wordpress.com/ Micael Grenholm

  Ja, vi måste verkligen bli mer radikala. Är man inte aktivist är man passivist. Kom, Helig Ande!

 • Mattias

  Det märks att din text kommer från hjärtat Stefan. Ibland blir jag bara trött på den småborgerlighet och det interna frikyrkoblogg som du ger uttryck för på bloggen (och som även jag är en del av). Men detta är bland det bästa du skrivit, för det kommer ur sann nöd för människor, inte teoretiska, teologiska floskler.

 • Sward

  Fredrik,
  När det gäller parti. Du är teolog och jag är statsvetare. Därför tänker vi olika. Jag är helt med på din bild av kristna kyrkan, vara en radikal motröst, ett alternativ, som lever ut alternativet. Så långt är jag med.
  Men t.ex. flyktingpolitiken bestäms av regering och riksdag. Nu är det Sverigedemokraterna som är blåslampan på de etablerade partierna. Därför behövs det motkrafter, en rörelse för medmänsklighet. Det måste också påverka beslutsfattande i regering och riksdag, vi kommer inte särskilt långt med att bara göra lite i kyrkorna. Hur medmänskligheten ska organiseras kan diskuteras. Man kan vara blåslampa på olika sätt.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • Wildwest63

  Det är en oerhört komplex fråga som tas upp här. Det är i förstone väldigt enkelt: självklart ska vi kristna hjälpa de utsatta och värna flyktingen. Finns ingen vettig kristen som inte skulle ställa upp på detta. Men innan vi rusar åstad och skapar en ny rörelse, rent av ett nytt parti, som måste en hel del benas ut.

  Invandrar- och integrationsdebatten i Sverige är ju obefintlig, statistiken närmast lika undanröjd som när det gäller aborter. Självklart ska vi hjälpa flyktingar! Men hur många av de som kommer till Sverige är det, enligt den klassificering som Genevekonventionen anger? Jag har inte siffrorna i huvudet, men har för mej att det var en ganska låg procent av alla som kommer. Vi får inte bli så blåögda att vi slänger ut pengar som offrats av inte alltid så überrika församlingsmedlemmar till vem som helst. Det ställer jag inte upp på. Församlingen får inte bli en delfinansiär av internationell brottslighet eller maffiaorganisationer. Vi ska vara generösa mot dem som verkligen behöver men restriktiva med alla övriga.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Du har så rätt! Jag tror det är den Helige Andes  verk just nu,radiakl omvändelse till Jesu barmhärtighet i det personliga och det samhälleliga.

  Men vi kanske inte måste starta eget, kanske kan vi påverka redan etablerade partier? Jonas Sjöstedt kan bli en ledare som för vänsterpartiet rätt. Vad händer i Kd nu? Lämnar de regeringen borde man kunna påverka dem i mer radikal riktning, Mp är ju också ett parti som tycker att vi ska ha en generös flyktingpolitik och ett samhälle för alla. I ett parti kan man inte få exakt allt som man vill, men det mesta. Precis som du Stefan, vägrar jag sluta tro på demokratin och din text här är det bästa du skrivit hoppas det sprids!

  Det här var vad jag behövde höra personligen också. Uppgivenhet är inte från Jesus.

 • Nils

  Intressant reflektion av allas vår Torsten Åhman:
  http://www.utanh.se/?p=440
  Onekligen går det skiljelinjer i svensk kristenhet map. helvetesfrågan…

 • David Åhlén

  Om det sociala arbetet är ett substitut för Andens närvaro blir rörelsen kraftlös. Om den springer ur Andens utgjutelse så är jag med! Frid David

 • Sofia

  Vänsterpartiet och Socialdemokratiet gemensamt, nämligen arbetarrörelsen, är de politiska sammanslutningar som ligger bakom hela det svenska socialförsäkringssystemet. Så vad man än associerar socialism med – Stalin, Mao, tillochmed det svenska 68 – är en helt annan historia. Svensk vänster handlar om mat på bordet, fri tandvård, fri skollunch, arbete åt alla och subventionerade symfoniorkestrar, samt, från 70-talets flykting- och invandrarvåg och framåt, en generös asylpolitik.

  När det gäller kyrkan är jag helt med dig. När man berör verkligheten i första person och inte genom någon annans berättelse blir det väldigt konkret, börjar handla om tider i almanackan och poster i ens egen budget. Jag formulerade någonting liknande på min egen blogg i går kväll. Tror att vi måste bygga starkare nätverk kring en människa som håller för ett fall. Det är inte säkert att det hade hjälpt i Jean Kabuidibuidis fall men det hade i alla fall inte varit så utmattande som det varit nu att var och en kämpat på sitt håll. Jag hade kanske till exempel kunskaper och kontakter som hade varit värdefulla på sistone.

  Med ett nätverk får vi kraft av varandra i stället för att dräneras på kraft ensam, vi har något att själva vila i när orken tryter. Om kyrkan igen ska bli en social faktor i samhället – och det kan och bör den – måste de som är inneslutna i kyrkans nätverk fundera över hur de bildar gemensamma nätverk med de som står utanför den egna församlingen. Som vi i vänstern gärna säger: tillsammans vi stå – söndrade vi falla!

 • Sofia

  Jo, och jag kom på en sak till: mat är det första man tänker på när det handlar om att hjälpa en lidande människa, och det är viktigt och ingen symbolhandling utan något genuint mänskligt och (därför) genuint kristet att dela på maten som man har över. Men jag tror också mycket på symbolhandlingen och böneakten att söka upp de fysiska platser runtom hela Sverige där den förda migrationspolitiken blir synlig. Jonas Lundström som engagerat sig för flyktingar den senaste tiden pekar på förvarsenheterna. Det som vi gjorde utanför förvaret i Märsta, och som jag fortsatt med, en bön för medmänsklighet kl 16 på lördagar – alltid! – känns som sandkornet inuti en mussla. Jag tror verkligen på denna handling! och vill uppmuntra alla till att försöka komma och att sprida information på olika vis om denna tid.

  Den bön som lördagsbönen springer ur hålls utanför Migrationsverkets personalkontor i Solna första torsdagen i varje månad, på morgonen. Också den är en modern tidegärdsbön som kan kopieras på andra håll (jag tror att Göteborg är på gång, och Malmö/Lund?). I Gävle undersöker Leo Holtter möjligheterna att börja hålla lördagsbön utanför förvaret. Ni som bor i Gävle eller närheten, eller känner någon som gör det, ta kontakt med Leo!

  Här är Leos blogg: http://holtter.wordpress.com/2011/11/11/jaha-da-vet-jag-det-jag-laser-fel-bok/

  Här är adresserna till alla landets förvarsenheter: http://www.migrationsverket.se/info/3624.html

  Här är min blogg och senaste bloggpost (om någon skulle ha missat den): http://sofialillyjonsson.wordpress.com/2011/11/15/om-jean-k-ar-utvisad/

  Skulle någon som är road av webbsidemeckeri vilja lägga upp en wordpressblogg med grundläggande information? Facebook är ändå bara läsbart för halva befolkningen.

 • Fredrik Wenell

  Stefan,

  nej skillnaden är inte mellan en statsvetare och en teolog. För jag ifrågasätter också själva monopolet på politik kopplat till partier. Jag ifrågasätter trons privatisering. jag menar att vi berövar den kristna tron substansen om vi låter något så viktigt som ekonomi, relationer etc. styras av politiska partier. Jesus har politiska anspråk som inte kan gälla andra än de som är fyllda av anden (jmf Luk 4:16-21) precis som David Å skriver.

  Jag är också orolig för kristna som bildar partier och måste ta ansvar för allt och alla. Vi lägger anspråk på människor de själva inte delar eftersom de inte tror. Det kan inte jag hitta nåt stöd för i bibeln att de kristna skall vara nåt slags samvete för alla. Men vi skall be för överheten så att vi kan leva lungt och stilla. Leva ut hela evangeliet till hela människan. Men vi kan ställa de styrande till ansvar för deras handlingar genom att både tala till dem och handla annorlunda – precis som du har gjort den senaste tiden och vi har gjort i Linköping de senaste åren.

  Jag blev indragen i ett projekt tillsammans med Sektor3 och ErstaSköndal där jag gav en presentation som heter ”Religion som en politisk resurs”. En länk till den korta föredraget finns här: http://cruciformphronesis.blogspot.com/2011/11/folkhemmen-och-radikal-mangfald.html

  Jag tror alltså att vi skulle behöva samtala, be och fundera över hur vi bedriver politik som gör skillnad och samtidigt är trogen Jesus. Jag tror det blir svårt om man skall bilda partier eftersom de alltid måste komprimissa.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Jag tror du Wildwest läst lite för mycket SD-propaganda. Det är inte så himla kul att lämna sitt hem sin familj och sitt sammanhang att miljontals människor skulle göra det enbart av äventyrslystnad. Det ser man ju enkelt på vilka länder de kommer ifrån. Någon enstaka tysk kommer naturligtvis hit och en och annan norrman, men de du talar om kommer inte precis från schlaraffenland-det finns anledning till att vilja att ens barn växer upp i ett land där man får utöva sin tro fritt, där det inte råder krig och där man inte riskerar tortyr av polisen man möter på gatan.

  Jesus var alltid generös mot alla. Vi ska vara som han. Vi kan börja med att vara generösa i praktiken-oavsett hur det känns.

  En givares hand blir aldrig tom, så har jag blivit lärd och upplevt livet. Hemma i Laestadianland är gästfrihet en dygd som visar kärleken i praktiken, Den kärlek till nästan som är det sanna tecknet på gudstillhörighet , för om vi inte kan älska vår broder som vi ser kan vi inte älska Gud som vi inte ser, säger aposteln Johannes.

 • Anonym

  Bor i Alingsås och förstår inte hur socialtjänsten tänker när de inte vill ha hjälp som erbjuds av Pingstkyrkan. Undrar om detta är ett småstadsfenomen när man så kategoriskt säger stopp. Läs gärna på dagen.se…..

 • Sward

  Fredrik,
  Men besluten om svensk migrationspolitik, villkor att få stanna i Sverige som flykting, de besluten fattas av regering och riksdag. De besluten fattas inte i kyrkor eller någon annanstans i det civila samhället. Den enda sättet att ta sig in i regering och riksdag är genom partier. Hur menar du annars att det ska gå till?
  Stefan Swärd

 • Kenneth Hermansson

  Det är inte vårt uppdrag att avgöra vilka som är ”riktiga” flyktingar och vilka som inte är det. Kristen medmänsklighet, generositet och värme måste omfatta alla människor, ja t o m internationella brottslingar. Dessutom är Jesusefterföljelsen betydligt viktigare än Genevekonventionen, hur den senare än må tolkas. Så jag har svårt att förstå Wildwest63:s resonemang.
  För övrigt: Hellre blåögd än kallhjärtad. 

 • Khkerstinhedberg

  Men Jak.2:9 kan inte tillämpas då det gäller behandlingen av homosexuella eller…? 

 • Fredrik Wenell

  Självklart. Men det finns väl ändå en hel del sätt att påverka utan att starta ett parti? Man behöver väl inte starta ett parti för att kunna förändra det politiska klimatet. Är inte berättelserna många om hur kyrkan och andra organisationer utan tillgång till makten tvingat de styrande att ändra sin politik utan att starta partier. Jag menar att man tvärtom är friare att arbeta politiskt om man inte blir fången i det politiska systemet. Både du och jag känner väl politiker som vi kan få att fundera igenom det igen.

  Skillnaden är att man då inte behöver ta ansvar för allt utan kan driva de viktigaste frågorna och visa på andra sätt att se på saken.

  En viktig uppgift nu tänker jag är t.ex. att tilltala de liberala att bli liberala när det gäller flyktingfrågorna. Nu vet jag inte riktigt vad de är.

  Lite så tänker jag.

  Föresten – glädjande nyheter!

 • Sward

  Fredrik,
  självklart och så brukar det normalt sett gå till – man väljer andra vägar att påverka och i länder med tvåpartisystem i praktiken, som USA och Storbritannien är det enda möjligheten. Men att hota med att bilda ett parti kan vara ett smart sätt att sätta press på de etablerade partierna att ta mer hänsyn till medmänskligheten, och inte snegla på Sverigedemokraternas väljarframgångar.
  hälsar
  Stefan S

 • Wildwest63

  Jag har ingen aning om vad SD skriver, har aldrig brytt mej. Fastställer bara att det här med integration och invandring fullständigt slår snett i varje västeuropeiskt land och att det särskilt i Sverige är något av det mest politiskt inkorrekta som finns att ha synpunkter kring.

  Kristna och den gamla vänstern hör till dom mest blåögda av alla. Vi ska ta emot hela världen här i vårt lilla land, det finns ju plats för minst 90 miljoner till, och alla ska få alla möjligheter att växa och bli fantastiska människor som kommer omvända hela världen! När det väl kommer till kritan så orkar man inte ens ta emot besökande pastorer från en annan stad i sitt stora hus för det är för mycket jobb med det. Än mindre än flyktingfamilj med 7 barn! Det ska nån annan göra.

  Det finns många som har anledning att komma hit och som ska tas väl om hand. Migrationsverkets decennielånga utredningar är en pest och en skamfläck. Sen finns det väldigt många som kommer hit som lycksökare i akt och mening att utnyttja vårt välfärdssystem till egen berikning. Man kan sjukskriva sej, förtidspensionera sej, man får i princip allt gratis och kan bygga stora hus i sina hemländer. Jag tänker inte bidra till det.

  Vi talar inte soppköksnivå nu. Där kan vi självfallet inte stå och förhöra folk. Det handlar inte om den biten.

 • http://pulse.yahoo.com/_4CQF54K3CDY5XWEUXN2IWVQWUU Robert

  Hej!
  Bra skrivet Stefan! Jag håller med om allt till 110%. När jag läser vissa kommentarer undrar jag om de har läst historia överhuvudtaget, speciellt ekonomisk. Om man sätter sig sitt hopp till ett visst parti eller politiker så är världen illa ute. Detta har visat sig genom alla tider vara ett misslyckande. Det är hög tid för oss kristna att förstå att bara Jesus kan rädda denna jord och det rådande ekonomiska läget. Att predika klassisk kristen tro (tro och överlåtelse) och visa kärlek mot sina medmänniskor är A och O i kristendomen. Grunden i det kristna budskapet är tio gudsbud, Matteus 5-7 (Bergspredikan) och 1 Kor 13. Om vi kristna levde efter detta så skulle kyrkorna växa utan problem. Efterfrågan är stor på predikanter som ödmjukt men med auktoritet predikar ut dessa sanningar som glömts bort i vår stressade vardag. Den ledare som klarar av att leva efter Jesus moral och sociala engagemang har funnit livet, det finns ingen som klarar av det i egen kraft, jag klarar inte av det, för i egen kraft är det omöjligt, det är något som vi bara klarar av genom Den Helige Anden. Så, snälla sluta klaga på allt och alla inom kristenheten, gör er istället mottagliga för den Helige Anden, om vi skulle lägga ned mer tid och kraft på detta så skulle Sveriges församlingar må oerhört bra.
  Med vänliga hälsningar
  Robert

 • Pingback: Nu är det bara prestigen som styr! « Tankar i natten()

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Du talar till en person som haft gömda flyktingar boende hos sig i ett mycket litet hus i vars hemförsamling det närmast tävlas om vem som ska få inhysa besökande pastorer och andra besökare från hela världen. Jag har aldrig blivit lurad av flyktingar men en och annan svensk resandeevangelist har väl inte alltid mått så bra inombords.

  Men frågan är inte om vi hjälper någon skurk ibland, frågan är om det är värt att skicka iväg 10 hederliga tortyroffer och förföljda till sin död bara för att slippa en skurk som bygger villa i hemlandet?

  Jesus räknade iaf tvärtom, han gjorde allt för det förlorade fåret och den förlorade sonen som sannerligen rest utomlands för att leva livets glada dagar möts av ett gästabud av sin far.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Så bra Sofia, jag tror du har fått vara med om att starta en ny väckeslerörelse inspirerad av den Helige Ande. Direkt jag läste om denna andakt vid förvaret sprang det upp en glädjekälla i mitt inre. Med internets möjligheter kan vi bli fler som förenas i bön på lördagar klockan 16.00, en perfekt inledning på helgen och man hinner lagom till helgmålsbön klockan 18.00 också.

  Jag bor inte nära något förvar men träffar på flyktingar i min vardag och i ett knivigt fall här om dagen gav din och Stefans bloggar mig råg i ryggen att göra det som Gud ville i fallet. Keep up the good Spirit!

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Tack för länken, inte för att den har något alls med detta att göra , men den var verkligen bra! Behöver sannerligen spridas.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Kolla in Inger Alestigs manifest om nya Befolkningspartiet http://www.dagen.se/blogg/kulturblogg/2011/08/nya-befolkningspartiet-r#disqus_thread kul men också tänkvärt.

 • Sofia

  Jag tror också det faktiskt. Det känns helt rätt. Inte för att förhäva mig, det är ju Gud som ligger bakom.

 • http://barockbloggen.blogg.se Alma Mater

  Ja, det är Gud som ligger bakom! Men det är du som ställt dig i Guds tjänst och det är berömvärt. Alla vågar/vill inte göra det.

 • Nils

  Jag vet, men det var ett antal bloggtexter tidigare då denna debatt var som hetast…
  Och dessa försvann väl som andra nyhetsflugor gör :-)

 • http://bengtwikstrom.blogspot.com/ Bengt Wikström

  Nu talar du ett språk hämtat direkt från Gud!
  Jag skriver under på vartenda ord som du publicerat i detta  inlägg.

  För första gången kan jag se att du är en hjärtats partisan, frihetskämpe och motståndsman.
  Herregud vad Jesus måste älska dig en sån här dag!

  Gud har bara ett språk, ett folk, en Kristi kropp och Guds ord är handling.

  Kristi kropp har ett kroppsspråk som kan förstås av alla människor på jorden.
  För somliga är detta språk hotfullt. För andra en trygghet som omfamnar de minsta och små i världen.

  Jag är på spaning efter Kristi kropp i Sverige. Jag söker de församlade. Och det vi uppfattar i samtal med en annan människa är 10 procent ordens innebörd, 20 procent är tonfallet och betoningar och 70 procent kroppsspråket.

  I dag talade du hundra procent Guds ord.  Sluta inte med det!

  Gud välsigne dig.