Bra Dagenartikel av Anders Blåberg idag

Jag är helt däckad av en kraftig förkylning. Men vill ändå promota Anders Blåbergs artikel i Dagen idag, som handlar om något viktigt.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Thommy

  Mycket bra artikel och det är bara att stämma i detta upprop eller vad man nu ska kalla det.
  Problemet är inte att människor inte blir frälsta i vårt land, problemet är var hittar dom en plats att växa.
  Mission för Sverige det är sannerligen på tiden,dags att vakna upp och omprioritera vad som är viktigt
  här och nu,soffan bilen eller tv,n eller evigt förlorade människor som enligt Guds ord hamnar i helvetet.
  v v Thommy Bergenwall kastasten,se

 • Anonym

  Men vad är EFKs strategi för att komma åt problemet?

 • S-E Sköld

  Det är formalismen som håller på att ta död på kristenheten. JESUS presenterar sig själv, som ”det levande brödet som kommit ned från himmeln”. Om det brödet skall få vara det även i vår tid, krävs Andens frihet, att levandegöra Ordet: i annat fall serverar vi en torr skorpa – av ett bröd som en gång var levande/färskt – och den lockar inte många till serveringsstället.

  Det talas och skrivs relativt ofta om en ”relevant församling”, alltså en församling som har betydelse för vår tid och då handlar det ofta om olika programpunkter och vårt språkbruk; men en relevant församling är en Andefylld församling i varje sin tid: där de Andliga nådegåvorna och det allmänna prästadömet är i funktion: den funktion som Gud avsett!

 • Ps23enkristens

  Det var väldigt Bra skriven artikel Av Anders Blåberg…Jag som är bara en obildad Kristen ,som har haft det kjämpigt på väggen , kände igen detta , från min egen erfarenhet, att tänka att vi skulle behöva mission i Sverige .Och även återevangelisera Sverige och bilda ny församlingar här med och med fortsatt mission …. Detta var verkligen bra …

  En annan sida förutom att föra ut evangeliet till alla främst, och sammla människor som blir kristna till nya Herrens församlingar .Och utvälja kallade som är mogna och reddo för sitt uppdrag till Herrens tjännare i de etablerade församlingarna , och för mission .Och inom nya församlingar ,när det blivit mogna Kristna , bland dem ,sådana som får kallelse från Gud till att var Herrens tjännare i hemförsamlingen och hemmissionen och utlands missionen… Är även i frågan om kristen omsorg …

  Som kan var så tydlig och omtänksam inom utlands missionen av Svenska missionärer som förutom att de ger evangeliet till tro på Gud, till människor och folk , och nya församlingar .Också skapar arbete och social välfärd och sjukvård och skola och utbildning och infrastruktur , och ett fungerade samhälle och församlingsliv etz…

  Men i Sverige är det som vi inte ser de ,som har en lägre standard , och som inte riktigt har det de behöver eller bildning ,att hänga med i samhälls och församlings utveklingen…Och vi borde avsätta ekonomi och avskilja tjännare från Herren som kunnde bidra till en positiv utveckling här med …Och lära församlingen var genrössa med alla, och utlands missionen och den inhemska missionnen …. Men även med de egna svaga lemmarna i församlingen och församlingarna , och inte enbart organisera , utan också på eget initiv att visa omsorg om din fattige och sjuke och arme broder och syster i församlingen vid hemmfronten med och i din egen församling också …. Det tror jag skulle ledda till mer mogna och gennerösa och tacksamma och kärleksfulla människor och kristna överlag … När vi förser med det folk behöver hemma och utomlands och fritt och för intet från Gud det vi fått fritt och för intet eller kan bli motagare tillsamans med Gud Guds nåd och kärlek och omsorg…Och jag tror inte en församling eller kristen blir helt mogen förän det sker , om vi bara ger dom halva tron , tron för frälsningen och organiserad församling och mission hemma och utomlands…Men inte den kristna omsorgen och broderskärleken och lär, till de egena syskonen i hemförsamlingen…Men väl till hemma missionen de vi försöker nå här och till utlandsmissionen…De i utlands missionnen får vi ofta höra av missionärerna hur tacksamma de är för evangeliet och dess sändebud i tredje världen någonstan …Och hur de byggde ett sjukhus eller en fiskebåt för fisket och en brunn för vatten försörjningen eller nyodlade mark som gav god skörd som folket och församlingen kunnde arbeta med.Och som gav dem födda och de kunnde tjänna pengar på till sin försörjning med … Och sitt samhälle och sin församling …Och ge sin församlinng lärjeunga tränning och kraft till gemmenskap och mognad och trygga levnadsförhållanden och lykliga.Och reste dem upp ur fattigdom och armod och allsköns nöd och lidande och tro på Gud och Guds Ord …

  Är det så konstigt att dessa människor blir hängivna kristna och kristna församlingar då och vill leva i broderskärlek ochomsorg om alla och spridda evangeliet vidare …De får ju alla hjälp av missionärerna att Göra det som vill ta emot hjälpen Och de som vill evangeliet med till tro på Gud och Guds frälsning med i Jesus Kristus …

  Men hur kan det var i Sverige angående de lägre socialgrupperna … Man hänvisa till socialen och samhället när man ber sin församling kyrka om hjälp , på i stort sett samtliga områden eller psykiatrin …När det gäller syskonkärleken och den kristna omsorgen …. Det vi i en svensk kristen församling kan få är en söndags Gudstjänst och en alphakurs i stort ..Eller några temma mötten om nåt ur nya testamentet… Eller av nån hemvändande Missionär , och hans nöd för sin församling i Sudan och folkets nöd där tex och önskan om förbön och ekonomiskt bistånd …Och som församlingen tar upp kollekt för , vilket ju är helt riktigt också …Men inte mycket kött för bennen här hemma , och för hem församlingen och de egna syskonnen och de mindre bemedlade här i Sverige inte ….Och så några pålägskalvar i 20 års åldern som ska bli församlingens nya tjännare och missionärer ,under nån pastors mentorskap och ledning …Mens hela församlingen i övrigt förbigås , och aldrig ges bra lärjeungatränning ,så de kan gå ut i hela världen och vinna hela världen för Jesus vår Herre,Och inte heller ,så att de som ska få kallet till Herrens tjänst ,kommer till insikt om det och kanske aldrig gör det därför …Och nån förkunnare som klaggar på hur lite hängivna och tjännade och lite vi tror vi kristna i Sverige …Och att man kan åcka över allt i hela världen och få skaror frälsta men inte i Sverige här är det stopp och omöjligt säger man….Men ger vi vårt land och folk och våra egna och församlingen vi Kristna i Sverige och syskonnen i de egna församlingarna den kärlek och omsorg och det stöd och evangeliet till tro på Gud igenom Guds nåd som vi alla behöver det …Eller bara vår favoriter eller nåt populärt missionsfält…. Gud har ju inget ansende till personnen så varför ska vi ha det… När han bryr sig om oss alla ,så varför inte vi när det bara är en nåd från Gud…. Så bristen på nåd kärlek och omsorg om alla ,tror jag är en stor bidragande orsak till avkristningen och att folk slutar gå till Kyrkan även kristna … För man kanske inte får det man behöver av Gud … Så man får vända sig till världens surogat itsället…Och så bristen på sundheten i tron, i den sunda tron och läran att man predikar ett ljumt eller villfaret budskap….Men även om vi blir sunda i tron på Gud och Guds Ord Bibeln är ju det ingen garanti för väckelse och folkväckelse för om folket och kristna och församlingar inte vill det i nån större utsräkning kan det ju inte bli så ändå…Men bättre att var trogen Gud och Guds Ord och Guds vilja enligt Guds Ord bibeln i varje fall är min mennig….Och detta inte skrivet i fördömmande ordlag utan som jag ser på det…Och möjligheter i Gud som kan bli möjliga på okända och bortglömda områden…Om Gud får låtta oss upptäcka dem …. Alltså en fråga om ny möjligheteter från Gud och för Guds skull till Guds ära bara…. Frid och Gud välsigne er och Gott nytt år och God fortsättning

 • http://www.barnabasbloggen.blogspot.com/ Jonas Melin

  EFK:s Sverigestrategi kan laddas ner här http://www.efk.se/viewText.do?textID=1412
  Den är bra!

 • Anonym

  Tack. Har missat den.