EFK växer

Vi sitter just nu på Evangeliska Frikyrkans styrelsemöte och går igenom vår statistik för 2009. Vi konstaterar att vi har vuxit från 31.283 till 31.616 medlemmar under år 2009. Antalet döpta har ökat från 514 under 2008 till 586 under år 2009. Vår ekonomi visar också ett plus med flera miljoner, efter en stark slutspurt under slutet av året. Vi noterar också att den EFK-församling i Sverige som har flest deltagare under en vanlig söndagsgudstjänst är New Life i Stockholm med cirka 800 gudstjänstbesökare varje söndag, tvåa i den statistiken ligger Ryttargårdskyrkan i Linköping med cirka 500 gudstjänstbesökare varje söndag. Saron i Göteborg är EFK:s största församling med 1223 medlemmar.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • http://www.betheligagnef.se Carl Lindahl

  Ajdå, då har vi långt kvar till High Score i Gagnef 😀

 • Stefan Svensson

  Det är roligt att EFK växer och att människor kommer till tro. Må himmelens Gud få vara i centrum så att det är pga Guds nåd och Jesu blod som människor söker sig till EFK.
  Varje människa är dyrbar i Guds ögon!
  Stefan S

 • http://nallemaja-jg.blogspot.com Johanna G

  Grattis! Vad kul för er!

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Älskar EFK. Gud välsigne er.

 • Andreas

  Det låter ju bra detta. Snart så kommer nog min församling också den ansluta sig till EFK då kommer siffrorna stiga ytterliggare i antalet döpta. :)

 • Christer Roshamn

  Det är åt rätt håll! Jag vill höra om människors frälsning fran alla håll i Sverige!

 • Niklas

  Det låter ju bra med ökade siffror, men hur komma till rätta med dubbelanslutning samt medlemmar som av någon anledning slutar att gå till sin församling?

  Är det inte så att medlemssiffror ligger till grund för bidrag från stat och kommun? Om inte statistiken stämmer så lurar vi alltså skattebetlarna på pengar.

  Lösningen: Aktivt medlemskap? Men vad är i så fall minimikravet? En söndag per månad? Vem ska hålla koll på detta?

  Andra förslag? Hebr 10:25?

 • NN

  Niklas

  Hur gör du när du blir handikappad på grund av ålder går du ur församlingen då Skall jag gå ur eftersom jag då inte kan gå hur tror du då mina barn o barnbarn tänker om jag måste gå ur fastän dom är kvar

  Stefan

  Varför skriva antal besökare i Stockholm och Linköping men i Göteborg drar ni till med medlemsantalet och hur ärlig är den matrikeln

 • http://synergistic.wordpress.com/ john van dinther

  Stefan, det stämmer att New Life har ungefär 800 gudstjänstbesökare men glöm ej att dessa inte bara träffas på en enda gudstjänst! Dessa 800 är fördelade på en Ethiopisk gudstjänst (lördag kl. 16.00), Swe/eng gudstjänster kl. 10.00 & 12.30, en mongoliskt gudstjänst 12.15, Rysk gudstjänst 15.30 & en Fransk/sve gudstjänst kl. 15.30.

  Jag skriver detta bara för att förtydliga om någon undrar: ”jag var där men var fanns de 799 andra?” John

 • Niklas

  Re: #8

  NN, jag slängde ut en fråga – inte ett påstående! Därav alla frågetecken efter varje mening.

  Jag har naturligtvis tänkt på äldre, skiftarbetare, ensamstående med barn etc som kan ha svårt för att vara aktiva regelbundet. Att i en kommentar täcka samtliga infallsvinklar är omöjligt, om ,man inte skriver ett långt inlägg.

  Det är tråkigt att bli misstänkliggjord trots att man försöker ta upp en frågeställning så ödmjukt det bara går i bloggosfärens kortfattade värld.

  Var vänlig och läs mitt inlägg en gång till och notera att jag har skrivit frågetecken och inte utropstecken efter varje mening för att understryka att det krävs eftertänksamhet.

  Södermalmskyrkan gjorde en revidering av sin medlemsmatrikel för några år sedan, för att kunna redovisa ärliga siffror. Märsta Pingstförsamling praktiserar ”aktivt medlemsskap”, det var då jag hörde talas om detta. Jag vet ej hur det konkret tillämpas eller om det över huvud taget är en bra metod. Därför skrev jag en kommentar/frågeställning för att någon annan (eller Stefan Swärd) skulle kunna komma med sin syn på saken.

  Mvh
  Niklas

 • Knut Bertil

  Niklas, i summan av medlemsantalet för EFK finns ett antal församlingar som har ett minskat medlemsantal även förra året. Det finns några församlingar som under 2009 har gjort en matrikelrevision och därför minskat i medlemsantal.
  Den största glädjen i den lilla ökningen är att några nya församlingar planterats för att nå nya människor med evangelium, några församlingar har döpt många, flera församlingar har döpt många invandrare. Vi är väldigt glada för alphaarbetet i många församlingar som har lett till att människor i vuxen ålder bekänner sin tro på Jesus och löter döpa sig
  I samma styrelsemöte som dessa siffror redovisades, presenterades också hur församlingar arbetar för att fokusera på lärjungaskap i sina samtal om medlemskap.
  Det är lätt att fokusera på alla brister som finns, men låt oss också vara glada för allt positivt som händer.

 • NN

  Knutte

  Jag ställde en fråga till Stefan på (8) Den kunde kanske du svara på

  Niklas

  Jag har varken punkterat eller satt några frågetecken dom får du tänka dig själv

 • http://www.betheligagnef.se Carl Lindahl

  NN: Jag förstår inte dig, du kritiserar Niklas när han lyfter frågan om hur vi får aktuella matriklar, och problemet med församlingsmedlemmar som inte är med. Sedan kritiserar du Stefan Swärd för att Sarons matrikel inte är ”sann”?

  Använd gärna punkt och frågetecken, det är brukligt och det går lättare att förstå vad du menar då.

  Med vänliga hälsningar

  Carl

 • Anna-Karin

  NN är lite ”grumpy”, bäst att låta hen vara…..

 • NN

  Carl

  Jag ställde en fråga varför skriva antal besökare på Stockholm o Linköping men medlemsantalet i Göteborg varför inte skriva besökare där också

 • Knut Bertil

  Vad jag ser så talade Stefan enbart om vilka två församlingar som redovisar flest gudstjänstdeltagare i snitt per ”huvudgudstjänst” och vilken församling som har flest medlemmar. Givetvis kunde han ha skrivit om medlemsantalet i alla 308 församlingarna och antalet gudstjänstbesökare i alla 308 församlingarna, men det hade nog blivi en ganska tröttsam läsning.
  Jag vill också kommentera din fråga om statsbidrag och dubbelanslutna församlingar. För de gemensamma församlingarna (församlingar som är med i fler än ett samfund) delas församlingens betjänade med antalet samfund som församlingen är med i för att få fram det underlag som man söker bidrag på. Det innebär att ingen dubbelräkning sker när samfunden söker det statliga bidraget.

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  NN,
  Jag gav bara några glimtar från all den EFK-statistik vi gick igenom vid styrelsemötet. Det är de sammanräknade siffrorna som är viktigast. Jag nämnde om de allra största församlingarna också. Vi har ju mycket uppgifter om de enskilda församlingarna men jag är osäker på vad som är offentligt eller inte, de sammanräknade siffrorna är offentliga. När det gäller enskilda församlingar får nog Knut-Bertil svara som har bättre koll.
  hälsn
  Stefan Swärd

 • http://erevna.nu/ Michael G. Helders

  Stefan:

  Tror du att ledare inom EFK har något att lära från den kristna bloggsfären?
  Tittar man i bloggsfären så är det ju konservativa först och främst som har bra med besökare (konservativa- så menar jag konservativa inom alla samfund)- och inte minst konservativa evangeliska (är ju nästan endast Bengt Malmgren som har bra med besök från det katolska hållet). Medan vi kan se att liberala kristna bloggar, och post-evangelikala blir mindre och mindre populära- folk är redan tröttna på allt flum. Hur ser det ut i EFK’s kyrkor? Går man mot ett mer liberaliserad samfund, eller försöker man bevara sina rötter och tron på Guds Ord?
  Hur ser du på bloggsfären- kontra vad som lärs ut i EFK kyrkor och sammanhang?

  Grattis med den lilla ökningen!– Själv tycker jag inte det är konstigt. Pingst liberaliseras i stor takt- och har i mångt och mycket kuttet av alla sina rötter till den ursprungliga pingstväckelsen, EFK som tidigare har varit en mer ”liberal variant” av pingst- har på många områden bevarat sin profil, och tron på s.k. ”väckelsekristendom”- vilket självklart drar fler människor till sig- en den ”åsiktslösa” kristendomen som i stort råder inom svensk kristenhet.
  – Glädjande detta med invandrare också!- Läste precis om påsken utifrån GT, i sammanhangen står det ett och annat vi alla borde tänka på.

  Vänliga hälsningar,
  Michael

 • http://himmelochjord.swedmedia.se stefan

  Michael G Helders,
  Att EFK skulle gå mot ett mer liberaliserat samfund har jag väldigt svårt att se, om man med detta menar teologiskt liberal, med relativisering av tron på att det finns frälsning endast hos Jesus, att relativisera sin hållning i förhållande till andra religioner, att mjuka upp försoningsläran med mindre fokus på att gå evigt förlorad och tona ned Guds vrede över synden, att människan i sig själv utan Kristus är en förlorad syndare, att Bibeln är Guds ord etc. De församlingar som växer mest inom EFK och döper flest personer tycker jag inte utmärks alls av någon liberalisering, exempel på sådana växande församlingar i EFK är Korskyrkan i Karlstad, Korskyrkan i Gävle, Immanuelskyrkan i Malmö, Johanneskyrkan i Linköping, Elsborgskyrkan i Falun (Elimkyrkan i Stockholm har vuxit mycket senaste 10 åren, dock stampat lite senaste 3-4 åren, det är mitt uppdrag att vända den trenden), New Life i Stockholm håller på att explodera – och de har en tydligt konservativ teologisk profil. De framtidsdokument vi nu tar fram tycker jag inte innehåller några liberala tendenser.
  När det gäller bloggsfären vågar jag inte bedöma detta. Jag hinner knappt läsa alla kommentarer på min egen blogg
  hälsn
  Stefan Swärd

 • NN

  Stefan

  Vad jag reagerade mot var att du nämner 3 församlingar men det går ju inte att jämföra när du skriver besöksstatestik i 2 församlingar men den som har minst besökare skriver du antal medlemmar..

 • http://faderjohannes.blogspot.com Fader Johannes

  Ber att få gratulera till väl utfört arbete sista åren! Ber om välsignelse när det gäller Stockholmsplanteringarna! Kör hårt!
  /f. Johannes