Elim live-blogg 4

Nu börjar Martin Wärnelid, en av pastorerna i Elimkyrkan, att predika. Det handlar om disciplin. Det är ett karaktärsdrag som Jesus vill forma i oss som hans folk. Engelska ordet för lärjunge, är disciple, hänger ihop med disciplin. Kanske inte så populärt enligt Martin. Vi har olika bilder av vad disciplin är för något. Martin citerar Scott Peck som sagt att disciplin är uppskjuten belöning. Disciplin börjar med en dröm, ett mål vi vill uppnå. Behöver försaka för att nå målet. Det behövs disciplin för att nå ett mål. Martin nämner om gestalter i Gamla Testamentet i Bibeln, som bra exempel, Josef, Mose, Abraham.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399