Elim live-blogg 5

Nu visar Martin ett filmklipp. Det visar marschmallowtestet. Hungriga barn få sitta i ett rum med en marschmallow, om de väntar en stund får de en till marschmallow, äter de upp den direkt, får de bara en. Det ska lära oss om vikten av disciplin, uppskjuten belöning.