Om kommunitetsliv – del 2

Det har kommit många synpunkter på mitt inlägg om kommunitetsliv häromdagen. Jag vill utveckla några av synpunkterna samtidigt som jag kommenterar några av kommentarerna.

1. Kristet liv handlar om ett liv i gemenskap och i en gemensam efterföljelse av Kristus. Den individualistiska form av kristendom som har varit vanlig i västvärlden, där allt handlar om att jag gör vad jag vill, ser vi inte i Nya Testamentet. Bilden av församlingen som Kristi kropp, t.ex. i 1 Kor. 12 förutsätter ett liv i nära gemenskap. Andra bilder som Guds familj och Guds hushåll pekar i samma riktning. De var ett hjärta och en själ läser vi i Apg. 4.

2. Hur detta gemensamma liv praktiskt gestaltas kan ta sig lite olika uttryck. Vi kan dock konstatera att i församlingen i Jerusalem möttes man dagligen för både måltider och för gemensamma andakter. När Paulus blev kristen står det att han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, den formuleringen förutsätter att lärjungarna levde i ett gemensamt dagligt liv. När han kom till Korint i Apg. 18 står det att han stannade hos dem, de som alltså var de första medlemmarna i församlingen. Det står om Paulus i Apg. 21:7 att han kom till Tyrus, sökte upp lärjungarna, stannade där i sju dagar. Lärjungarna beskrivs hela tiden i Nya Testamentet, som en gemenskap, kyrkan liknas aldrig vid en byggnad, eller en enstaka gudstjänst i veckan.

3. Hemmen var centrala i den nytestamentliga församlingen, kyrkbyggnader fanns inte på den tiden. Gång på gång läser vi om hur man möttes hemma i husen.

4. Livet i gemenskap formades redan i evangelierna under Jesu tjänst, lärjungarna levde tillsammans med Jesus i centrum. Allt tyder på att den modellen fortsatte i församlingen.

5. Ett nära ekonomiskt ansvar finns uttryckt i NT. Man hade allt gemensamt i Jerusalem. Även om vi inte möter den modellen exakt i övriga NT möter oss ett starkt engagemang i varandras liv, ”alla lemmarna har omsorg om varandra” 1 Kor. 12:25. I 2 Kor 8 läser vi om insamlingen till församlingen i Jerusalem, för de var fattigare än församlingarna i Makedonien, Korint m.fl. platser.  ”Hjälpen åt de heliga” – för att alla ska ha det lika säger Paulus i det kapitlet, de församlingar som hade svårt ekonomiskt skulle få hjälp av de rika församlingarna, det möter oss i 2 Kor. 8.

6. Det gemensamma livet handlar ju inte i första hand om yttre formerna, de kan se lite olika ut. Det viktigaste är kvaliteten i gemenskapen, att bekänna synder för varandra, att leva i total öppenhet, att leva i gemenskap på liknande sätt som Fadern, Sonen och Anden har gemenskap, det finns antytt i 1 John. 1. Att hjälpa varandra och vara trofasta varandra, i nöd och lust. Det är kristna församlingslivets kännetecken.

7. Den konsumistiska självcentrerade kristenlivet existerar inte i NT.

8. Tror att det är viktigt att dagens församlingar hittar vägar för att praktisera detta. För människor som kommer till tro, som saknar en kristen bakgrund, är det viktigt att komma in i ett radikalt församlingsliv präglat av lärjungaskap och gemensam efterföljelse.

9. Ytlig, borgerlig medelklasskristendom, där församlingsliv kretsar kring en byggnad, och en verksamhet som inte berör människors liv på djupet – har knappast någon framtid.

10. Som pastor i Elimkyrkan vill jag både uppmuntra till olika varianter av kommunitetsliv, och ett fördjupat cellgruppsliv, där man mer på djupet delar varandras liv, och tillsammans vandrar i Jesu efterföljelse. Det kommer jag att ta upp i predikan kommande söndag.

Jonas L, inlägg 1, jag bodde en kort period hos Redeemer Church kommunitet, som då låg en bit väster om London, nära Reading, jag tror att det fortfarande finns kvar.

Jonny, inlägg 3, tror att det är bra och nödvändigt att kommuniteten är relaterad till en större kristen gemenskap, och handlar det om yngre människor, är det nödvändigt med relationer med mer erfarna kristna ledare. Vår sjuttiotalskommunitet var relaterad till Järfälla Pingstförsamling och dess pastor Kjell Sjöberg, det var nödvändigt.

Emil Mattsson inlägg 10, du ställer viktiga frågor. När jag var 20 år tog jag mer eller mindre helt avstånd från den borgerliga medelklasskristendom som jag tyckte präglade alla medelålders kristna vid den tidpunkten. Men livet har olika faser, perioden som tonårsförälder är inte helt enkel att kombinera med radikalt kommunitetsliv. Vi behöver dock mer utmaning i församlingarna, borgerlig individualistisk medelklasskristendom där kyrkan blir en söndagsaktivitet måste konstant konfronteras och utmanas.

Göran Axelsson inlägg 16, jag tycker absolut att man ska värna om kärnfamiljen, äktenskapet och förhållandet mellan barn och föräldrar. Däremot tror jag också att man ska i församlingen leva i nära gemenskap med varandra, det stärker både äktenskapen, och underlättar för barnen som växer upp i församlingen.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mattlose/stefansward.se/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399
 • Jonny

  Det här med celler och husgemenskaper var ju aktuellt redan på 1990-talet, exempelvis i Växjötrakten med Håkan Sunnliden i spetsen. Men jag får en känsla av att det har stannat av lite. Kan ha fel. Bra tt det uppmärksammas igen.

  Givetvis har du i stort sett rätt. Man kan också se att varje väckelse i historien ofta lyckas kombinera det individuella allvaret med den kollektiva gemenskapen (alltifrån klosterväckelser till 1800- och 1900-talens svenska väckelser). Däremot vill jag inte ställa den lilla gemenskapen emot stora kyrkobyggnader. Jag tror att Gud verkar även i historien och att Den Helige ande har inspirerat människor att bygga kyrkor. Det går nog bra med både och. För många människor är det mer naturligt att gå in lite anonym i en kyrka och i lugn och ro få lyssna till evangeliet, än att omedelbart kastas in i en tät gemenskap i en liten grupp. Kyrkor tror jag dessutom passar vår nordiska mentalitet ganska bra. Vi ska inte alltid se ner på oss här uppe och har mer sydländska umgängesmönster och temperament som norm. Gud har förstås förmåga att i någon mån anpassa de materiella uttrycken beroende på var folk bor och funkar. Dessutom är kyrkor bra att ha när hela församlingen samlas på en ort.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Väldigt bra, Stefan! Tack! Skriv (och lev ut) mer sådant här (och mindre kärnfamiljspropaganda)

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Som sagt, Stefan, jag är väldigt glad att du uppmärksammar det här. Håller med dig om att andra församlingar inte utpekas lika tydligt ha egendomsgemenskap som Jerusalem i NT, dock finns det många antydningar, t ex 1 Kor 12:25 som du nämnde men även Fil 4:15, 1 Tim 6:18 och Hebr 13:16 – av samma anledning skulle jag säga som att vi bara möter antydningar om hur dop förrättades eller vilka böner som användes i gudstjänsten i de församlingar apostlarna skrev till – ofta gällde deras ärende något annat än kyrkostruktur. Det finns i vilket fall som helst inget som säger emot att de praktiserade egendomsgemenskap – och ser man på senare kristna skrifter i den urkyrkliga litteraturen skriver de att det var något alla församlingar praktiserade, inte bara Jerusalem. Kan bara åter hänvisa till http://helapingsten.wordpress.com/2009/09/08/rik-del-6-kyrkofadernas-syn-pa-pengar/

 • O.K

  Hur stort var Jerusalem på den tiden levde människorna nära varandra och fanns det arbete till alla det kanske var lättare på landsbygden med jordbruk o dyl Det talas om att hjälpa fattiga och änkor idag har vi ett skattesystem som sköter den delen jag har många gånger blivit ”påhoppad”av unga människor för att det enligt dom var något fel på det sätt som jag levde Vad dom inte förstod var hur kämpigt det var att få pengarna att räcka mer än halva månaden Men idag är mina barn Kristna och har fina utbildningar
  (som inte jag fick)
  Däremot har jag upplevt på nära håll att det kan leda till äktenskapsbrott och skilsmässa när människor tror att dom skall klara av att bo nära varandra

 • O.K

  Apg 4:4 sägs det att det var 5000 män som kommit till tro det är lite svårt att tro att dom fick plats i ett hus men i Apg 5:12 står det att dom höllo sig alla endräktigt tillsammans i Salomos pelargång

 • wildwest

  Mycket tveksam till det här med kommunitet som uttrycks genom att man på det stora hela gör allt gemensamt och har allt gemensamt. Vänner till mej som praktiserat detta i många år vittnar om uppdelningen att en del gör allt, andra skyller på böneaktiviteter och trötthet och bidrar varken till ekonomi eller arbete. Det kommer alltid vara så att en del snyltar på andras arbete. Det brukar redan vara svårt nog idag att samsas i en kärnfamilj, dra då in olika varianter av människor på ett plan som nästan är samma intima nivå, då undrar jag hur det här ska funka annat än rent teoretiskt, som en from tankebyggnad.

  Under dom senare väckelserna, pratar 1800tal och framåt, kan jag inte påminna mej några kommuniteter. Däremot så levde familjer, avskilda i sina hus och med sina egna regler, nära varandra, så att man tog hand om varann och hade bönegemenskap. Detta kan jag tänka mej. Vi är långt ifrån detta idag och det tar säkert en halv generation innan man kommer dithän igen (mina farföräldrars generation hade mycket av detta), men det kanske går.

 • Pekka Mellergård

  Stefan, bland det roligaste med dig är att du inte är helt förutsägbar. Jag hör naturligtvis till dom som är glad för att du lyfter upp detta perspektiv!

  För oss som vill ha tillfälle att samtala vidare om detta med fördjupad och tydliggjord kristen gemenskap vill jag gärna rekommendera en helg som Örebro Missionsskola, Korsvei och den till EFS knutna Oikos-kommuniteten i Hammarkullen (Göteborg) anordnar 5-7/2 2010. Det är en uppföljning av en (succe-artad) samling i Örebro i mars, där unga och äldre med olika grader av erfarenhet, men med likartad längtan om något mer, möttes för samtal, bön och delgivning. KOM OCH VAR MED!

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Wildwest: Det är svårt, javisst, men man kan inte bara peka på när det inte funkat utan man måste också ta hänsyn till alla de gånger det funkat. Annars kan man peka på alla de gånger församlingar funkat dåligt (och vilken församling har inte gjort det ibland) och sedan dra slutsatsen att vi inte ska ha församlingar… För övrigt anser jag att familjer lever i en typ av kommunitet och ser ingen skillnad på biologiska kristna kommuniteter och kristna kommuniteter där man är andligt släkt med varandra.

  Shane Claiborne sa att i Apg 4:32 står det att de kristna hade allt gemensamt för att de var ett hjärta och en själ, inte att de var ett hjärta och en själ för att de hade allt gemensamt. Det ligger mycket i det. Egendomsgemenskapen är något som kommer naturligt när man börja älska sina nästa. Man står inte ut med att vara rik när man ser sina bröder och systrar hungra! Man ska aldrig starta kommuniteter för kommunitetens egen skull, utan för att man älskar varandra och vill dela allt med varandra.

 • Patric

  Jag har en liten fråga…I NT kan man ju på några ställen läsa om hur församlingar fungerade och var organiserade rent praktiskt. Ser ni det som att det är en beskrivning av hur församlingar fungerade i det historiska och sociala sammanhanget eller är det regler för hur församlingar ska vara uppbyggda och organiserade i alla tider och i alla olika sociala sammanhang oavsett hur samhället i övrigt är uppbyggt? Vore intressant att veta hur ni ser på det….

 • wildwest

  Helapingsten: Dessvärre tror jag inte alls på att det verkligen var egendomsgemenskap av den intima nivå som Du anför. Det står att man samlades i husen och bad, vilket innebar att nån ägde husen, för det var knappast församlingsgårdar och kommunala konferenslokaler. När Jesus tillrättavisar Judas som ojar sej över nardusoljan som hälldes över Jesu fötter, sa Jesus att fattiga har ni alltid ibland er. Dvs det finns fattiga och det finns rika, det finns inte en jämn kommunistisk soppa med alla som delar allt med alla hela tiden.

  Det är en god tanke, men den funkar aldrig i praktiken. Det är ett idealtillstånd, men det finns många bibelställen som motsäger detta – den som inte arbetar ska inte äta, punden som delades ut för att förvaltas i liknelsen, Sackéus som återbetalade mycket av det han stulit från sin position som tulltjänsteman, men han utblottade inte sej själv!

  Jag tycker Du kan testa genom att flytta in hos Dina kyrkvänner som har ett större hus, sen ber Du att få en tredjedel av egendomen överskriven till Dej av Dina vänner för att leva på, föreslår att ni ska äta gemensamma måltider och titta på samma tv-program. Protestera gärna om Du får sitta i den sämre av sofforna, ni ska ju ha det lika bra. Jag vill gärna veta hur det går…

 • C

  Patric: Relevant fråga. Jag lutar nog åt att texterna inte är så normerande som somliga verkar tycka. Sedan kan man nog hitta poänger och läsa texterna som kritik mot vår individualism och konsumism. Men i ärlighetens namn vet jag inte…

 • http://imago3.blogspot.com David Åhlén

  Pekka nämner sammankomsten i febr – jag vill också slå ett slag för den konferensen samt den sammankomst som vi arrar i Sthlm Vineyard 3-5 sept 2010! Mer info om dessa sammankomster på http://sammankomst.wordpress.com

  frid
  David

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Patric. Jag är lite osäker vilka ”ni” som din fråga riktades till. Personligen tänker jag som så att jag följer JESUS, inte tex ”urkyrkan” (inte ens apostlarna eller ”Bibeln”). Det är Jesus undervisning och exempel (i evangelierna) som är vägledande, men då behöver vi också vara medvetna om att hans liv förmedlats till oss genom hans tidiga efterföljare, vilket gör att apostlarnas undervisning och även dom tidiga församlingarns liv är viktiga att ta intryck av. När det gäller sakfrågan så betyder det för mig att jag har svårt att säga emot tex Lukas slutsats att egendomsgemenskapen i Jerusalemförsamlingen var ett uttryck för Andens gåva, eller Paulus förväntan på radikal ekonomisk utjämning som han uttrycker i 2 Kor 8:13-14. Däremot tror jag det är galet att tro att dom tidiga församlingarna gjorde allting bra, det visar ju inte minst Paulus brev att så inte var fallet.

  Så tänker jag i alla fall.

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Wildwest. Många invändningar på en gång (därav lång kommentar):
  1. Apg 4:32?
  2. Tycker du verkligen att det är okej att vissa är rika och andra fattiga o att det var det Jesus menade? Tror du en människa som svälter skulle hålla med?
  3. Funkar det aldrig i praktiken? Hur vet du det? Förutom Jesus o urförsamlingen finns många historiska exempel. Nyligen hade vi besök av ett par på drygt sjuttio år från England som tillhör en rörelse bestående av 3-4000 personer med kommuniteter i vilka man levt i full egendomsgemenskap i snart 100 år. (www.churchcommunities.com)
  4. Arbeta-äta. Visst. I en kommunitet är det naturligt att ta del både av gruppens tillgångar och arbetsuppgifter. Om någon skulle vägra ta sitt ansvar så får man behandla personen i enlighet med Jesus instruktioner (Mt 18:15-) och Paulus exempel. Församlingsfostran. Dessutom, i vårt samhälle så är det väldigt många som sitter på sina häckar (tex aktieägare, chefer mfl) och håvar in pengar utan att arbeta med sina händer. Och all skit vi konsumerar produceras ofta av fattiga i tredje världen så vi kan leva kvar i lyx och bekvämlighet. Det är dåligt, jag håller med dig.
  5. Liknelsen om punden är en liknelse. Den handlar inte om pengar utan hur man förvaltar det man tagit emot av Guds rike (genom att ge det vidare). Och även om det handlade om pengar så är ju poängen att man INTE ska försvara och bevara det man har för att vara på den säkra sidan.
  6. Hur mycket Sackeus hade kvar vet vi inte. Han gav hälften av det han ägde till dom fattiga, och lovade utöver det att betala tillbaka fyrdubbelt det han roffat åt sig (vilket förstår var en hel del). Det är inte heller orimligt att tänka inom senare i församlingens gemenskap. Men visst, om du tycker det är jobbigt att ge bort allt överflöd, börja med att ge bort hälften. Livet med Gud är en vandring.
  7. Bra tips på slutet. Tack för dom, vi behöver praktiska exempel. :)

 • O.K

  Wildwest 6/10 Bra

  Jonas

  Du säger att du följer Jesus det låter bra men om det räckte så hade vi inte behövt mer än evangelierna Men glöm inte att Jesus sa till sina lärjungar att allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen Det är viktigt att läsa hela NT Jesus talar på ett sätt till en person och på ett annat sätt till en annan person Det gör Paulus också beroende på vem eller vilka han skriver till och vad som var viktigt för det tillfället

 • O.K

  Jonas

  Hur många över hela världen skulle varit arbetslösa om Ingvar Kamprad inte skapat allt detta som han gjort Rikedom rätt använd behövs (Detta är bara ”ett” exempel)

  Stefan

  Ytlig borgerlig medelklasskristendom som kretsar kring en församlingsbyggnad Det låter som du tror att vårat Kristna liv tar slut när vi går hem ifrån kyrkan När jag var yngre och hade familj och ta ansvar över kom unga och klagade och menade att jag levde fel idag har jag med mig både barn och barnbarn som alla är Kristna Däremot vet jag att alla dom som levde i kollektiv på den tiden inte är Kristna idag Det var ingen pastor som predikade omvändelse för mig min tro har jag fått genom att mina föräldrar visade vägen

 • wildwest

  Jonas Lundström: Det är så oändligt enkelt att ha teoretiska resonemang kring såna här frågor och en helt annan sak att göra det i praktiken. Vet att jag raljerar om det praktiska, men det är ju på den nivån vi ska ner till slut om detta är nånting som ska införas i kristenheten. Berätta nu hur vi stenrika aktieägare (20 st Ericsson) ska bete oss för att hjälpa en aidssjuk svältande människa i Uganda?

  2) Då får vi definiera vad rik o fattig är först! Den mest arbetslöse sjukskrivne svensk är stenrik jämfört med en kongolesisk flykting! I Sverige svälter ingen. Hur hjälper vi den som svälter? Slussa pengar genom ett korrupt biståndssystem? Ta flyget till Kinshasa och dela ut allmosor?

  3)4000 pers är knappast normerande för 1-2 miljarder kristna! Det finns säkert dom som tycker det är ett bra sätt att leva, men det kommer alltid vara en mycket liten minoritet. Gör en enkätundersökning inom EFK så får vi se hur många som hakar på.

  4) Kommentaren om aktieägare och chefer var så idiotisk så jag inte ens kommenterar den. Chefer liksom rakt av? Även chefen för vårdavdelning x? Tjänar nog fruktansvärda pengar… Det är alltså bara kroppsarbete som räknas. Övriga kan hoppa i sjön.

  5) Nähä, om liknelsen om punden, som enligt en kommentar motsvarar ca en miljon i dagens penningvärde, inte handlar om pengar, vad handlar det då om? Det handlar i första hand om förvaltarskap, om handel och köpenskap, det handlar självklart också om att utnyttja sina gudagivna talanger, men vad nyttjas dessa till om inte för att skaffa mej ett bättre liv? Killen som grävde ner sitt pund gjorde precis motsatsen och blev bannad för det. Han var för lat för att jobba.

  6) Jag ger bort hälften, klarar mej inte, och måste då lita på att leva på några andra som gett bort hälften. Låter enormt smart. Kan man då inte behålla allt själv från första början? Vore det inte bättre att vara tacksam för det man fått och inte betrakta ekonomiska tillgångar som en kombination av svininfluensa och böldpest?

  Finns bra mycket viktigare saker att göra än att organisera kommuniteter.

 • Gabriel Hammar

  Om en kommunitet ska bli ett betående verk som inte bara handlar om ungdomlig entusiasm tror jag det behövs en verklig koppling till ett större sammanhang, och att det inte bara handlar om 10 st 20-40åringar som har väldigt liknande värderingar.

 • http://www.youtube.com/user/LarsNilsson123 Lars

  Stefan, en fattig man ler från ena örat till det andra , får väl säga som broder Tuck i robin hood,prisa gud nu kommer skatteåterbäringen :)

  Joh 13:35 lär att man ska känna igen jesus lärljungar på deras kärlek, men när dom orättvisor som finns i världen består bland dom kristna vad gäller pengar är det svårt att se den kärlek jesus talar om.

  Nu får jag säkert påbackning av någon att jag är en latmask borde skaffa mig utbilning osv, men vad gör man om man är uppväxt med föräldrar som inte ansågs lämpliga av sociala myndigheter, tidigt kom till fosterhem, fick tidigt stifta bekantskap med mentala ohälsa. Det funkar inte för alla att sitta på skolbänken och utbilda sig till något jätte krävande arbete som man kan tjäna goda pengar på,

  Blir därför glad att läsa vad du har att säga , att stånga sitt huvuv blodig mot försäkringskassor, social förvaltningar och gå och arbeta på svältlön som ”praktikant” i komunens regi kan bryta ner den bäste mentalt.

  Medans man har ”brödrar” och ”systrar” i kyrkan som inte bryr sig ??
  ja du ser hur det lutar, hur kan man tro på en sådan kyrka som jesus lärljungar.

  Tack för din post om kommunitetsliv

 • http://antonslaranton.bloggproffs.se Anton Fagerstedt

  Stefan!
  Blir uppmuntrad av dina tankar angående detta! Ville bara skriva det!

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Jag har skrivit en hel del om varför en kristen inte kan vara rik på http://helapingsten.wordpress.com/kan-en-kristen-vara-rik/

  Där tar jag bland annat upp kvinnan med balsamflaskan och många andra Bibelställen som används som motargument. Dock inte liknelsen om talenterna, eftersom det är en liknelse kan man inte hävda ”det handlar om pengar!”, det är mer sannolikt att det handlar om andliga gåvor eftersom budskapet i liknelsen innan (Matt 25:1-13) knappast är att vi ska ha facklor tända när Jesus kommer utan att vi ska vara andligt förberedda.

  Det som bekymrar mig är att så många här inte bara anser att alla kristna inte ska leva i kommunitet utan att typ ingen ska det, att kommunitet är något kristna ska hålla sig borta ifrån. Men att leva i en vanlig familj där man delar ekonomi och husrum är en kommunitet! Det innebär inte mer än så. Och vad är det för fel på en familj? Bör an upplösa alla familjer pga de problem som kan uppstå i en familj?

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Har gått och funderat på nu om jag ska ge mig in i den här ”numrerade” debatten, sådana brukar bli rätt fruktlösa ändå i slutändan, men jag känner att några saker behöver redas ut.

  1. Apg 4:32, precis, och 4:34-35 och 2:44-45 likväl. Dessa Bibelord berättar att alla levde i egendomsgemenskap och hade allt gemensamt, långt mycket mer än att de samlades och bad. Det är sant att någon ägde husen de samlades i, de ägde nämligen alla husen gemensamt.

  2. Jag definierar rik som den som har mer än den behöver och fattig som den som har mindre än den behöver utifrån Ords 30:8. Jag forskar just nu om bistånd och håller definitivt inte med dig om att kalla hela biståndssystemet för korrupt! Visst får visst bistånd felaktiga resultat, men knappast majoriteten. Och bistånd som slussas genom NGO:s som t ex Läkare utan gränser och PMU Interlife råkar nästan aldrig ut för korruption, det är när staters biståndsorgan som t ex SIDA slussar ut biståndet genom u-ländernas regeringar som det kan uppstå problem, men NGO:s slussar aldrig ut pengar genom staters regeringar.

  3. Håller med dig om att majoriteten kristna idag i Sverige anser att kristna kan vara rika, men om vi lyssnar på vad majoriteten kristna i urkyrkan ansåg är rösten en annan. De första 200-300 åren levde alla kristna i egendomsgemenskap och ingen ansåg att kristna kan vara rika. Se http://helapingsten.wordpress.com/2009/09/08/rik-del-6-kyrkofadernas-syn-pa-pengar/

  4. ”Den som inte VILL arbeta ska inte heller äta” står det i grundtexten, de som vill arbeta men inte kan är det naturligtvis en helt annan sak med. Detta är helt enkelt en instruktion om att man inte ska delta i egendomsgemenskapen om man inte är villig att bidra till den. Förstår inte hur det skulle kunna vara ett argument mot egendomsgemenskap?

  5. Jag har faktiskt aldrig hört någon tolka den här liknelsen som du, som jag skrev ovan är det mycket mer sannolikt att det handlar om andliga gåvor med tanke på sammanhanget och det är så alla Bibelkommentarer jag läst tolkar den. Men visst, en liknelse kan man lägga in vilken innebörd som helst nästan. Problemet är att man inte kan bevisa att talenterna är liknelse för talenter, vilket gör att man inte kan använda den texten som argument.

  6. Skrev en liten reflektion kring Sackeus för ett tag sen: ”När man tror sig täppt igen alla kryphål som finns dyker ständigt nya, mer långsökta, upp. Jag hörde nyligen en kristen broder peka på att tullindrivaren Sackeus (han som satt i trädet) proklamerade att han skulle ge hälften av det han ägde till de fattiga, och Jesus var nöjd, trots att Sackeus var stenrik (se Luk 19:1-10).
  Detta är ett ypperligt exempel på hur man tar en text ur sitt sammanhang. Sackeus hela citat är: ”Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka” (Luk 19:8). Om han hade gett allt (utom det nödvändigaste) skulle han inte ha några pengar kvar till att återbetala dem han bedragit fyrdubbelt. Det är alltså rimligt att dra slutsatsen att hälften av det han ägde plus det han hade lurat folk på gånger fyra var i stort sett allt han ägde.
  I vilket fall som helst, om han behöll tron var han med när de första kristna sålde allt de ägde i Apg 2 och 4.”

  Självklart behöver du inte ge bort hälften om du inte klarar dig på andra hälften, wildwest, vi ska ha det som krävs för vårt uppehälle, mat och kläder (1 Tim 6:8). Men inte mer. Genom att vi bara behåller det nödvändigaste och ger resten till de fattiga blir det jämvikt (2 Kor 8:15). När de första kristna sålde allt var det för att sedan få det de behövde tillbaka (Apg 4:34-35), på så sätt led ingen nöd.

  7. Ska göra som du säger, dock tittar jag inte på TV. Jag och några kompisar är sugna på att starta en kommunitet i Gottsunda, Uppsala. Dock lär det bli en flerhus-kommunitet, dvs. att man inte bor alla i samma byggnad utan i ett närområde. Det var troligtvis så de urkristna kommuniteterna såg ut (som OK poängterade ovan, 5000 levde knappast i sama byggnad).

 • http://blog.bahnhof.se/wb938188 Jonas Lundström

  Wildwest. Håller med Micael om det mesta i detta. Vill bara lägga till något på punkt 2: Ja! 99% av oss är rejält rika om man ser det globalt sett. Och kommer därför inte att komma in i riket så länge vi håller fast vid vår rikedom.

  När det gäller pengar och Ikea så tror jag det är bättre för dom fattiga att ge bort stålarna än att samla på hög för egen räkning, men jag tror samtidigt inte att pengarna är den yttersta lösningen, utan snarare än del av problemet. Pengar är ett tecken på vår ovilja att dela med oss och vår brist på kärlek. Pengar tillhör det system (”världen”), som precis som Kejsarens styre är dömt till undergång. Det dom fattiga skulle behöva mer än något annat, tror jag, är att få tillbaka den fria tillgången till landet där dom bor så dom kan leva av det jorden ger, istället för att löneslava åt vinstdrivande företag som utnyttjar deras resurser till onödiga prylar åt oss rika. (Se tex vad Micael skrivit om mobiler och Kongo).

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  För att undvika förvirring: Jag är Micael. Här har jag skrivit om hur mobiler finansierar krig i Kongo: http://helapingsten.wordpress.com/afrikas-mobilkrig/

  Jag skulle inte säga att pengar är något problem, Jonas, det är varken gott eller ont precis som buskar eller stenar varken är gott eller ont. Att äga företag som gör gott i världen ser inte jag som att vara rik. Det är om man tar emot stora löner och behåller mer än man behöver som man är rik. Men att IKEA ger folk möbler i u-länderna är att spendera resurser på andra, vilket inte ska förvirras med att spendera resurser på sig själv.

 • BW

  Wildwest, i den kommentar 10 skriver du att ”den som inte arbetar ska inte äta”. Det låter som rena ”vilda västern” tycker jag. I 2 Tess. 3:10 står det skrivet att ”den som inte vill arbeta får inte heller äta”. Det lilla ordet ”vill” gör en väldig skillnad. Det fanns nog arbetslöshet även på den tiden. Det är sett i ett historiskt perspektiv inte så länge sedan arbetslösa i Sverige sattes på tukthus och i gamla Sovjet dömdes arbetslösa till Sibirien för parasitism men ett sådant samhälle vill vi väl ingen ha tillbaka. Vid slutet av 1800-talet öppnades möjligheten för många av samhällets olycksbarn att emigrera till Amerika, det förlovade landet, med förhoppningen om att kunna bygga upp ett nytt liv utan förtryck, fattigdom och exploatering. Kyrkan borde vara ett förlovat land i vår tid där människor ges möjlighet att bygga upp ett nytt värdigt liv.
  Visst kan Gud kalla människor till att bo i ett kollektiv. Det är viktigt att det blir en bra mix av olika personer för att det ska fungera men det kan Gud ta hand om. Jag bodde själv i det kollektiv i Järfälla som Stefan nämnde om och det var mycket positivt för mig. Framlidne pastorn Kjell Sjöberg trodde att kristna i framtiden kommer att bilda självförsörjande kommuniteter på landet med odling och djurhållning när den tiden kommer då man inte får sälja och köpa utan ”antikrists märke” på handen och pannan. Vi får se – tanken är inte orimlig. Slutligen låter jag en dikt på temat att ”ge vidare” som hamnat i papperskorgen återuppstå igen. /

  Encitament för en revolution

  En främling, en rikeman,
  kom fram till mig och sa:

  – Jag betalar din skuld,
  gå du sedan och ge vidare!

  Glädje, tacksamhet, befrielse;
  encitament för en revolution.

  En snöboll blev till en lavin,
  som begravde vår egoism.

  Var finns du som tar emot,
  var finns du som ger vidare?

 • http://www.kastasten.se Thommy Bergenwall

  Mycket tyckande både åt vänster och åt höger,men det börjar alltid med mig själv.

  Vad kan jag göra,vad kan jag ge,vad kan jag offra för min nästa,Jesus säger, ge som gåva det du fått som gåva,vad har du som du inte fått som gåva?

  Bön är enda vägen till förändring och då börjar den med mig,sen sträcker jag mig till dig och så länge jag är villig att förändras så kommer också omgivningen att förändras.

  Kanske kommer det att se ut som i dom första församlingarna i framtiden,kanske blir det husförsamlingar igen och kanske delar vi allt med alla i den gemenskapen.

  Hur som helst en sak är säker att när vi trampat färdigt här nere så kommer vi att dela en annorlunda gemenskap där ovan,inte helt olik den som Bibeln talar om.

  Gå nu ut och gör ditt bästa för din nästa. v v v v T.B

 • O.K

  Det talas om att lägga allt i en hög och dela lika det är nog inte många av er som vill dela med mig en fattig pensionär och jag undrar vem som vill bli tandläkare om han inte skall ha mera kvar än en snickare eller på den tiden som jag arbetade på natten för det gav mer pengar skulle inte jag få ha mer kvar när jag kämpat så

 • Charles Kridiotis

  Bra Stefan! Gillar att du skriver utifrån skriften och inte citera andra kommunitets/husförsamlings ”gurus” som så många gör. Det är ett bevis för mig att du ha en inre övertygelse om N.T. sanningar och liv (och du föjer inte ”fads” som så många gör); gillar din helhets biblisk syn som inkludera alla aspekter av ekklessia och vår apostolisk uppdrag. Go for it brother!

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  OK: Jag skulle hemskt gärna dela med dig :) Dock är jag rädd att avståndet kan bli ett problem, fråga i din församling om det finns några kommunitetssugna där.

  Att leva i egendomsgemenskap innebär inte att sluta arbeta, det har ingen här hävdat! Naturligtvis ska man arbeta, ”Den som inte vill arbeta ska inte heller äta”, grejen med egendomsgemenskapen är att man sedan delar lönen med de fattiga. Tanken att man har rätt till pengar för sig själv för att ha arbetat hårt är ärligt talat ganska egoistisk. Jag slår vad om att ingen av oss här jobbar så hårt som mobilfabriksarbetare i Kina: 10-12 timmar om dagen 6-7 dagar i veckan, och de tjänar bara 4 kronor i timmen (se http://helapingsten.wordpress.com/2009/11/07/vara-mobiler-produceras-under-hemska-forhallanden/). Bibeln säger att vi ska nöja oss med det nödvändigaste (1 Tim 6:8) och ge så mycket vi bara kan åt de fattiga (1 Joh 3:17), oavsett hur hårt vi arbetat. För de fattiga jobbar hårdast.

 • BW

  helapingsten: du är radikal men ändå realistisk.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Försöker efterleva Jesus i det :)

 • wildwest

  Fortfarande är det enkelt att skriva om att dela med sej av allt och leva på det nödvändigaste i teorin. Gör det i praktiken och berätta hur ni gör! För en del omfattar det nödvändigaste tydligen både en dator och en bredbandsuppkoppling. Är det nödvändigt för att överleva?

  Nej, för att vara brutalt krass så tror jag att många av er som skriver så vackert om att vi inte ska ha några materiella tillgångar kanske råkar ut för ett krig en vacker dag då det verkligen inte heller finns något. Inget jag önskar, men kanske den otacksamhet som finns i många kommentarer då tystnar. Vi ska vara tacksamma att vi genom historien haft hårt arbetande förfäder med en grund i klassisk kristen tro som idag byggt upp ett samhälle som vi kan leva gott i. Vi håller visserligen på att rasera det i rasande fart genom vår ogudaktighet, men ännu så länge har vi så vi klarar oss och mer därtill. På min mors sida förlorade man allt i kriget några gånger om. Jag har hört historierna sen barnsben och denna diskussion skulle få henne att få hjärtinfarkt. Var tacksam till Gud för det vi har! Det är inte säkert vi får behålla det så länge till med tanke på hur vi nonchalerar Gud.

  För övrigt skulle vi ingenting kunna ge till de fattiga om vi själv hade följt alla de goda råd jag läser om här att dela med oss. Ingen skulle haft jobb och inkomst om inte företagsamma män o kvinnor startat företag, vilket man alltid gör för att man vill få det bättre själv. Läs boken om KA Wallenberg och uppstarten av nuv SEB så får vi se en man som gjorde allt för sitt samhälle och sina medmänniskor men ändå blev stenrik. Det är för mitt vidkommande mera gudslikt än att kräla i stoften och vara arm, fattig människa och inte tro att Gud vill välsigna oss ekonomiskt.

 • O.K

  helapingsten

  Det fanns lediga jobb på min arbetsplats på natten men när jag talade om det för arbetslösa i min församling så ville dom inte ha det för det var för jobbigt men dela min lön ville dom säkert
  Mitt liv påminner om deras i Kina 1951 var min lön 200kr mån till 1955 steg den till 500kr det var då priset för en oväxlad cykel Ni som är unga idag vet inget om vad det vill säga att vara fattig dom som lever på socialen har det bättre idag
  Vad jag menar är att om inte t.e.x tandläkaren får mer kvar än snickarn så är det nog inte många som vill bli tandläkare och i influensatider stå och gräva i munnen på folk

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Well, jag erkänner att jag känner mig ganska hyckleristisk när jag använder dator, särskilt med tanke på vilka förhållanden datorer uppkommer ur, men det jag kommit fram till att internet är ett evangelisationsredskap utan like, och om man använder datorn på rätt sätt kan man göra mycket gott för Guds Rike. Skrev en gång om mitt dilemma ”dator eller inte dator” i ett gästinlägg på amen.se: http://amen.se/2009/10/03/internet-ar-ett-evangelisationsverktyg/

  En viktig aspekt som man måste ta hänsyn till, som Bibeln uppmärksammar, är att det är stor skillnad på att spendera resurser på sig själv och på andra. Om man har x mycket pengar är det summan man spenderar på sig själv som inte får överstiga det nödvändigaste. Resten inte bara kan utan MÅSTE man spendera på andra (vad ska man annars göra av dem?). Därför, om man använder datorn till att spela spel eller titta på roliga filmer på youtube, dvs. spenderar dess resurser på sig själv, syndar man. Däremot, om man använder den till att sköta betalningar till biståndsorganisationer, evangelisera på forum och debattera Bibelns budskap om pengar, använder man den på ett bra sätt, som väger upp de pengar man betalat för den. Det blir som när Paulus skrev brev: en god investering. Jag har skrivit mer om detta på min blogg: klicka på ”Kan en kristen vara rik?”, därefter ”Resurser för arbete”.

  Att ha ett företag som tjänar människor är på samma sätt ett bra sätt att använda pengar: att spendera dem på andra. Wallenberg gjorde ett bra jobb när han hjälpte andra med sina pengar. Däremot var det en synd att han inte tog ut en lön som bara räckte för det nödvändigaste utan köpte onödiga lyxprylar. Man kan inte rättfärdiggöra att någon spenderar mer än nödvändigt på sig själv genom att peka på att han också spenderar lite på andra. Man kan inte hylla den som ger folk smulor när han har massvis med bröd för sig själv. Nej, om han behåller det bröd han själv behöver och ger resten till hungriga människor, då är det en gudfruktig människa som följer Bibelns bud om att man ska ge så mycket man kan till de fattiga (5 Mos 15:9).

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  För övrigt håller jag inte med om att ALLA startar företag för att få det bättre själv, och inte är det särskilt gudslikt. ”Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.” (1 Tim 6:9-10). Om man startar ett företag ska man göra det för att hjälpa andra, inte för att gotta sig i gåsleverpastejen medan andra svälter.

 • BW

  Man måste samtidigt komma ihåg att ska man ge ska det ska frivilligt och utan tvång för Gud älskar en glad givare. Inom exempelvis trosrörelsen har man ofta blåst upp en suggestiv stämning med uppmaningar om att ge; den som ger blir välsignad och får tillbaka av Gud, precis som om Gud är en pengaautomat: stoppa in pengar i myntinkastet så kommer det ut mer pengar. Många personliga tragedier har inträffat på grund av vinningslystna predikanter (ursäkta uttrycket). En del är duktiga entreprenörer som kan skapa jobb och få pengarna att växa och både Abraham och Job var både rika och rättfärdiga och välsignade av Gud. Jag tror emellertid inte att Gud vill att människor skall leva under ok. Gud vill även sätta oss fria från ekonomiska ok som hindrar oss att ställa våra resurser till Guds förfogande. Här behöver Gud våra händer och plånböcker och jag tror att den som befriar sin medmänniska från oket blir välsignad av Gud men kanske inte alltid i ekonomisk mening.

 • http://helapingsten.wordpress.com/ helapingsten

  Naturligtvis ska det ske utan tvång, vi ska inte tvinga de rika att dela med sig, men samtidigt gör det dem inte fria från den blodskuld de har på de fattiga som dör när de inte får hjälp.

  De rika i GT är inget argument för att kristna kan vara rika. Jag har skrivit om det här: http://helapingsten.wordpress.com/2009/09/22/rik-del-8-rika-i-gt/

 • http://gerillan.wordpress.com Christian

  Ni som vill läsa om kommuniteter ännu mer, om vad den tidiga kyrkan säger och hur t ex flera gemenskaper/kommuniteter/husförsamlingar i Sverige ser på ekonomi, gemenskap mm

  Läs denna C-uppsats i Teologistudier

  http://kristenunderjord.files.wordpress.com/2009/06/karleksfenomenet.pdf

  Det är min vän Holger som själv lever i kommunitet som har skrivit denna. Läs och njut och begrunda :)

 • BW

  Du kan momentant ha mycket pengar. Frågan är om dom bara ligger i madrassen eller på hög i banken och förräntar sig eller om dom sätts i rörelse för att generera positiva dynamiska effekter, exempelvis att hjälpa behövande människor genom hjälp till självhjälp. Att bygga ladorna större enbart för att förvara sitt överflöd och föröka sin rikedom är inte Herren välbehagligt. ”Ut sementem feceris, ita metes” – Som man sår får man skörda.

 • http://www.sammankomst.wordpress.com elof

  SAMMANKOMST 2010 näms ovan av Pekka, ville bara skicka hemside länken: http://www.sammankomst.wordpress.com. Och ni är väldigt välkomna ni som längtar efter, gillar, är nyfikna eller bor i kommunitet/vardagsnära gemenskap.

  Det blir en helg av samtal, nätverkande, seminarier, festligheter, bön och gudstjänst.

  Som Pekka nämde ovan är det dels fortsättningen på den helg Korsvei/Örebro Missionskola hade i mars, men också fortsättning på de sammankomster som varit i Bagarmossen och Bagiskommuniteten i två år. Vi tyckte de va bättre att sammarbeta och nätverka tillsammans.

  Snart kommer hemsidan vara helt uppdaterad med allt ni behöver veta

  Fred
  /Elof
  Kommuniteten Oikos (www.kommunitetenoikos.se)

 • O.K

  helapingsten

  Du skriver att du använder datorn för att betala bistånd om det biståndet är ett offer så gör du fel för då är du inte annonym Det är en förutsättning för ett rätt offrande att du inte skriver på ”pengarna”vem dom kommer ifrån Det upplever jag svårt i kyrkan idag när många betalar via bank och jag blir rätt så ensam att lägga i boxen då syns jag också
  Glöm inte att med det mått som du mäter med skall också mätas åt dig

 • O.K

  B W

  Om Herren vill att jag skall bygga ladorna större för att det kommer svåra år så gör jag det

 • BW

  OK, som alltid är det en sanning med modifikationer. Men man orkar inte täcka alla varianter i ett inlägg. Det är vårt ansvar att pröva allt. Det som sker utan tro (t.ex. på att Gud är med i det man gör) är synd.

 • BW

  Mot bakgrund av diskussionen om ekonomi och förvaltarskap rekommenderar jag alla att läsa och begrunda kapitel 58 i Jesaja.

  Gud välsigne er alla!

 • Jonas Rosendahl

  Stefan,
  Det skulle vara intressant om du förtydligar vad du menar med ett fördjupat cellgruppsliv. Hur menar du att det rent praktiskt skulle gestalta sig?

  Sedan undrar jag om du är av samma uppfattning som Halldorf, dvs om klosterlivet ( eller vad man nu väljer att sätta för epitet) är en garant för kristendomens överlevnad i europa.

 • O.K

  BW

  Läs 1.Mos 13:2 2.Mos 30:15 Om vi nu skall hålla oss till GT

 • Margret Sundin

  Vi arbetade med Håkan Sunnliden med ett Cellkyrkomaterial då för många år sedan, det var en underbar tid av förnyelse och längtan efter mer fördjupning. Vi hade redan tidigare haft smågrupper med äktenskapsundervisning bland annat, och efterfrågan på någon uppföljning av de kurserna resulterarde i kontakten med Sunnliden och även vår delaktighet i översättningsarbete. Många etablerade kyrkor fnyste på näsan åt oss då, sen kom G12 och plötsligt var det lite inne – men de etablerade fnyste säkert på näsan då också, nu vet jag inte?

  Vi har alltid sett vikten av den lilla gruppens dynamik och har alltid arbetat med smågrupper, cellgrupper med delgivning och en förväntan på att vi alla växer till i andlig mognad fram till manlig mognad. En del som inte är vana utan mera vill ha söndagskristendom tycker att det blir för intimt men de som hungrar efter mera av Gud kan inte vara utan den växt som den relation som etableras i den lilla gruppen medför, som gör att vi slipas och växer till.

  Kommunitet – jag vet inte. Församlingen blir ju som en kommunitet, vi har ju egendomsgemenskap i församlingen. Vi har omsorg om varandra och vi vill ordna och göra det trevligt för varandra och för de som gästar oss.

  Vi har en kyrka, två Second Hand-butiker och ett Café som är vår evangelisationsplattform, särskilt Second Hand och Caféet, där får vi nya vänner och medlemmar. Vi har medhjälpare som villigt hjälper till men ännu inte tagit emot Jesus.
  De nya uppfattar oss som en komunitet! De uttrycker sig så.

  Nu ska jag åka till Cellgrupp. Var välsignade.
  Margret Sundin
  Citykyrkan Örkelljunga