Hälsning från Torp

Under hela tisdagen var jag på Torpkonferensen, en av de klassiska konferensanläggningarna i svensk kristenhet. Jag medverkade i ett seminarium där vi samtalade om begreppet evangelikal, och så intervjuades jag för TV Vision, det norska kristna TV-bolaget, som jag tidigare gjort en del program för.

Jag var ju djupt involverad i processen när Evangeliska Frikyrkan bildades 1996-97, och då fastställde vi en teologisk och andlig inriktning för EFK, som bestod av ledorden evangelikal, karismatisk, baptistisk och missionsinriktad. Den inriktningen har jag haft som ledstjärna i alla år sedan dess. Evangelikal innebär bland annat att bygga på reformationens grund och ha skriften allena som bas för lära och liv. Det följs ju upp i Lausannedeklarationen, som också har varit en teologisk grundval för EFK. Det var Fredrik Wenell, Linnéa Åberg, Linalie Newman och jag som samtalade om denna sak, under ledning av Öyvind Tolvsen.

Ordet evangelikal har fått en allt spretigare betydelse och vi samtalade om begreppet är användbart i fortsättningen. Det får vi nog fortsätta diskutera men vi konstaterade att under alla omständigheter måste vi själva tydligt definiera vad vi menar med evangelikal. Evangelisk är ju ett närbesläktat ord, med liknande innebörd.

Det var kul att vara på Torp igen, jag var ju ständigt där under mina 16 år i EFK-styrelsen. Eftersom jag klagade på Torp i fjol här på bloggen, på grund av upplägget av ett homosexseminarium, är jag betydligt mer positiv till årets program. Tycker det mer ligger i linje med det väckelsearv som präglar EFK:s grundarsamfund. Inte minst tyckte jag det var fräscht att låta Sebastian Stakset predika i går kväll, och ge en rejäl input åt den nya rörelsen i svensk kristenhet, med fokus på att predika evangeliet och föra människor till tro. I synnerhet de som har det svårt och märkts av livet.

Svenska Evangeliska Alliansen

Den här veckan har jag ägnat en del tid åt Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Jag har ju skrivit två ledare i Världen Idag om denna viktiga organisation, och där nämner jag i några rader att Pingströrelsen och Svenska Alliansmissionen har lämnat SEA. Detta har uppmärksammats av tidningen Dagen som gjort ett reportage om denna sak, det var tydligen en nyhet med denna information. Här är en länk till artikeln. Samfundsledarna Daniel Alm och Kjell Larsson har också kritiserat min ledare, en text som publicerats i Världen Idag idag, och som jag gavs möjlighet att bemöta. Man hittar det här.

I mina två ledare har jag ingående förklarat varför jag anser Svenska Evangeliska Alliansen vara en viktig organisation. Hänvisar till de texterna och upprepar mig inte här.

Eftersom Evangeliska Alliansen varit en av de mest tydliga rösterna i Sverige i försvar för biblisk kristendom och försvaret för en kristen tro med evangeliet i centrum är detta djupt beklagligt enligt min mening.

Värna om Svenska Evangeliska Alliansen

Alltsedan Svenska Evangeliska Alliansens nystart 2001 har jag varit djupt engagerad i alliansen. Första perioden som företrädare för Evangeliska Frikyrkan, därefter som valberedningens sammankallande, sedan som styrelseledamot och sedan 7-8 år tillbaka har jag varit organisationens ordförande.

Jag tror att Svenska Evangeliska Alliansen är ett viktigt organ i svensk kristenhet, därför att den vill bygga kristet samarbete och ekumenik på reformationens och väckelserörelsens grund. Enligt min mening är det en bättre och vassare grund än den breddekumeniska grund som Sveriges Kristna råd står på. En grund där man aktivt kan verka för evangeliet, kristna trons sanningsanspråk, evangelisation, värna om tydlig mission och kristna etiska värderingar på klassisk kristen grund, och reformationens motto ”Skriften allena”. SKR fyller en viktig funktion men kan aldrig vara en tillräcklig grund för ekumeniskt samarbete för kristna samfund och rörelser med rötter i väckelserörelsen.

Har nu i två ledare i Världen idag lyft fram Svenska Evangeliska Alliansens betydelse. Man hittar ledarna här och här.  Möter så mycket brist på kunskap i svensk kristenhet, och många vet ingenting om evangeliska alliansens historiska bakgrund, och även kunskapen om bevekelsegrunderna bakom Lausannedeklarationen börjar svikta. Läs gärna ledarna och sprid via facebook och andra kanaler om du sympatiserar med innehållet.

Både Pingströrelsen och Alliansmissionen har valt att lämna Svenska Evangeliska Alliansen, och inom Evangeliska frikyrkan är stödet betydligt svagare idag än 2001 då vi gjorde nystarten av alliansen och EFK var en drivande kraft, även om EFK fortfarande är kvar som medlemmar. Det försvagade stödet kan bero på olika orsaker i olika samfund, men enligt min mening är yttersta anledningen en tilltagande teologisk relativisering och liberalisering som tyvärr breder ut sig i traditionell frikyrkorörelse.

Hälsning fredag kväll

Nu är det fredag kväll. Det har varit lite tyst från mig en drygt vecka men det beror på att vi har haft en familjesemester i Italien med alla barn, barnbarn, respektive och flera till släktingar. Vi hyrde ett hus en bit norr om Rom och hade härliga tio dagar tillsammans. Jag missade tyvärr nordiska konferensen i Örnsköldsvik  där jag skulle ha medverkat, King of Kings.

Har ägnat delar av fredagskvällen åt en bönevandring på Östermalm i Stockholm, mitt missionsfält. På söndag har vi ekumenisk gudstjänst på Östermalm då jag ska hålla i predikan. Det är nästan bara Svenska kyrkan som är kvar i denna stadsdel men Frälsningsarméns tempel finns naturligtvis kvar. Vi kommer att hålla till i Humlegården. Det är ju pingstdag så jag kommer att följa kyrkoårets text med Apg. 2:1-11 och tala om Anden. Ett underbart tema. Frälsningsarméns hornmusikkår kommer att spela.

Kommer att tala om hur Anden gör kristna livet verkligt och omsatt i praktiken, det är Anden som ger oss kraft och ständigt förnyar oss.  Ständigt ger oss ny kärlek, tålamod och fokusering.

Sedan har vi sista träffen inför sommaren med vår Alphakurs på Östermalm, söndag 16.00. 1 september kommer vi att köra igång Alpha igen på Östermalm, och då kommer vi också att starta en betakurs för dem som gått första Alphakursen.

 

Svar på kritik mot pastorsuppropet

Ett försök att besvara kritiska synpunkter på pastorsuppropet.
Jag noterar i olika sammanhang som väntat en omfattande kritik mot pastorsuppropet. Här följer ett försök från min sida att kommentera kritiken. Detta är inte heltäckande utan en respons på kommentarer som dykt upp i sociala medier och några kommentarer på min blogg. Det kan också ge en bild av hur motargumentationen ser ut. Det är bara mina personliga synpunkter, det är inte möjligt att processa detta med alla 118 undertecknarna. Kritiken på Aftonbladets kommentarsfält lämnar jag, har bara tagit med något av kritiken med kristna förtecken.
Pelle Poluha skriver på twitter: ”Sveriges pastorer har fel, igen. Fortsatt svartvitt tänkande i en fråga som rymmer nyanser. De pekar på Trump och Orbán men har i själva verket problem med folkviljan. Och bakom skärpt migrationspolitik ser de fortfarande enbart illvilja. Finns det hopp för Sveriges pastorer?” Svar: Håller med Poluha att vi har problem med folkviljan. Vi kritiserar den allt restriktivare invandringspolitiken med omfattande stöd i Sveriges riksdag. Man måste också i en demokrati få framföra minoritetsståndpunkter.
Stefan Sandell skriver på twitter: När den ”den profetiska frikyrkorösten” i det nya millenniet är ett eko från Hollywood, ”akademia”, media och de statsbärande partierna. Svar: Vi kritiserar i artikeln de statsbärande partierna och svensk media har sedan 2016 knappast varit särskilt flykting- och invandrarvändligt. Hollywood har inte något med saken att göra. Akademin driver forskning och tar nästan aldrig ställning i den här typen av frågor.
Elisabeth Ärlebäck skriver på Facebook att: ” Ja det är bedrövligt och allvarligt att det för vissa människor i vårt land är fult att värna om det egna landet. ”Jag är så glad att jag är Svensk” sjöng Birgitta Andersson för några år sedan. Det var då det, inte så nu längre, nu kallas vi ”rasister” och ”nazister” om vi vill värna om vår svenska kultur. Hur kan man bara förväxla nationalism med nazism? Det Är så, alla har vi en nationalitet, vi har ett hemland som vi har rätt att vara stolta över. Att då oförskyllt bli kallad nazist, med vilken rätt? Hur är det nu, kallas inte det falsk vittnesbörd. Svar: Vi har inte alls sagt att det är fult att värna om egna landet. Är man stolt över sitt land och tror på sitt land då är man också gästvänlig, och kan generöst välkomna fler att komma hit. Att stänga gränserna är inte uttryck för att vara stolt över sitt land, tvärt om.
Anna Skog skriver på Facebook: Vad gör Du och Sveriges pastorer för dom 75.000 Svenska pensionärer som Svälter i Sverige Idag 2019 ?? ”Professor larmar: 75 000 svenskar svälter | Aftonbladet. Svar: som lokalpolitiker har jag viss kunskap över svensk äldreomsorg och menar att den generellt fungerar mycket bra. Jag vet inte exakt vad Skog påpekar, men man kan inte använda svenska brister som argument att stoppa all invandring. Vi tog emot 150.000 flyktingar under andra världskriget och hade det mycket sämre ställt än idag.
Jan Malmsten skriver på Facebook: I skottlinjen för uppropet finns Trump och i Europa Ungern. Alltså personer och länder som varnar för islamismen. För att värna asylrätten, som det så vackert heter, har också blivit att värna om fortsatt islamsk massinvandring. Men det säger inte upproparna. Istället så kör man med lömska floskler att man värnar asylrätten. Så än en gång kan vi se hur socialistiska intressen och socialistisk värdegrund infiltrerat de kristna leden. Socialdemokraterna mjölkar kristen tro. Detta socialistiska parti har insett betydelsen av kristna väljare och deras stöd. Man har och jobbar hårt för att inlemma Svenska kyrkan i den socialistiska och ateistiska värdegrunden. Man har lyckats bra. Deras man inom frikyrkan heter Stefan Swärd. Nu lagom inför valet kommer han med ett nytt pastorsupprop. 118 frikyrkopastorer skriver under och förvandlas på ett blad till lika många socialdemokratiska partiarbetare. Det outtalade syftet med uppropet är dels att framställa kritiker av Islam och sverigevänner som ondskefulla människor. Det andra syftet är att marknadsföra socialdemokratin som varande den kristna trons företrädare. Det förvånar mig att 118 kristna pastorer landet över går på detta lurendrejeri. Svar: de 118 undertecknarna representerar säkerligen en rad olika partier. Personligen har jag varit medlem i Kristdemokraterna sedan 70-talet och företräder nu partiet lokalt i min stadsdel. Att jag är socialdemokratins man i frikyrkan är helt enkelt ett lögnaktigt påstående. Vi kritiserar kraftigt i artikeln vår nuvarande s-mp-regering för en mycket restriktiv invandrings- och flyktingpolitik. Det är helt enkelt felaktigt att påstå att vi skulle vara socialdemokratiska partiarbetare. Malmsten påstår alltså att Frälsningsarméns ledare är socialdemokratisk partiarbetare, dessutom chefen för Svenska Alliansmissionen. Malmsten är ju en profilerad sverigedemokrat och det visar argumentationsnivån från det hållet.
Gunilla Rasmusson kallar på Facebook det vi skriver för ”Satans verk”. Svar: Det får stå för henne, kommenterar inte ens. Vi kristna bör vara mycket återhållsamma med den typen av etiketter på varandra.
Ingrid Almgren skriver på Facebook: Satan uppträder som ”Ljusets Ängel” och kristna är djupt varnade för detta och ändå ser man inte hur han nu uppenbarar sig med vackert tal om tolerans… Han förvränger bibelordet och har fått en stor del av svensk kristenhet att tro att den svenska staten måste ”vända andra kinden till” mot brottslingar och har vidare fått många kristna att tro att den barmhärtige samariten stal från andra och idkade välgörenhet för stöldgodset, har också fått kristna att falla in i klimatångest fastän Gud säger att vi inte kan lägga minsta aln till vår livslängd och att våra dagar är räknade… Ja, alltså: har fått svenska kristna att lita mer på klimat-Greta än på Gud. FAKE TEOLOGI‼️ Gud varnar oss genom hela bibeln för globalismen = den antikristliga diktaturen och han har bestämt att världen skulle indelas i nationer med olika folkslag… …idag hjälper många kristna socialisterna med att bygga ett modernt ”Babels torn” och detta slutar i fullständig tragedi för alla. Kyrkan förstörs inifrån! Hur kan sk ”upplysta” människor bli så djupt oupplysta? Hur kan denna dårskap ha drabbat vårt land? Svar: människorna ville inte längre veta av Kristus, därmed kunde Allah slå rot, verka, växa och t om nästla sig in i kyrkorna. Många kristna slutade läsa bibeln och är därför totalt vilseledda av satan själv. Svar: Detta är ju våldsam kritik, det mesta har inte med vår artikel att göra. Jag har svårt att förstå vad i vår artikel som är globalism. Vi vill värna om människors rätt och flytta och fly för sitt liv, den dagen man behöver det. Det innebär inte att nationerna upphävs, det har inte något med saken att göra. Skulle Sverige bli angripet av militär makt, skulle jag se det som mycket värdefullt att kunna fly och söka asyl i ett annat land.
Roland Gustafsson skriver på Facebook: Stefan Swärd har sjösatt ännu ett Demoniskt angrepp på sveriges kristna….som är på väg att utrotas? Utlänningar tar över. Svar: Vi är 118 undertecknare, bl.a. två samfundsledare. En av dem är chefen för Frälsningsarmén i Sverige. Har det någon gång sagts att FA-chefen varit med och sjösatt ett demoniskt angrepp på Sveriges kristna? Det är en retorik som påminner om 1880-talet när FA började i Sverige.
Signaturen Wildwest skriver i en bloggkommentar på min blogg: Ja, inte var det nåt lysande aktstycke! Bortförklaringar, förnekande av sanningen, svepande påståenden blandat med allt möjligt där det enda jag kan hålla med om är konvertiternas (de äkta!) situation. Att från landet med den mest katastrofala integrationspolitiken skjuta på länder som försöker få ordning på kaoset är en skymf. … Det går inte att förstå detta på nåt annat sätt än att pastorskollegiet vill ha en gränslös värld, den totala utopin. Integrationens avigsidor betonas i nuvarande debatt, står det. I nästa stycke står det om en ”bättre fungerande integration”. Ja om det inte fanns avigsidor behövde man inte en bättre fungerande integration. Hur ska ni ha det? Tidsbegränsade uppehållstillstånd är ju själva grundbulten i asylförfarandet. Meningen med asyl är att människor som flyr ska få en tillfällig fristad för att sedan återvända till sitt land. Här talas alltså inte om asyl, här är det fråga om ren migration. Vilket inte har något att göra med flykt. De allra flesta är ekonomiska migranter. Det finns några miljarder av dem. Ska vi ta emot alla? Eller var är annars urvalskriterierna? Sedan finns rena lögner med. Att migrationen av personer utan kvalificerade yrkeskunskaper skulle bidra med arbetskraft är i bästa fall en komplett naivitet och okunskap om vad en arbetsmarknad är för något (det är alltså inte en förvaringsplats för personer som röker vattenpipa och läser koranen). Sverige är beredd att avstå 150-200 miljarder om året för att betala för dem med medel och förslagenhet nog för att ta sig hit. Har svenskarna fått rösta om detta? Och slutligen, grundläggande kristen tro handlar inte om att ta in kristendomens fiender och låta dem bo mitt ibland oss. Vi närmar oss på många håll 30% muslimsk närvaro. Det är den siffran som muslimer själva anser är startskottet för att förändra samhället i muslimsk riktning.
Svar: Wildwest kommer med en omfattande kritik mot både vår artikel och generös invandrings- och flyktingpolitik. Wildwest ser migration endast som en ekonomisk belastning. Som Stockholmare vet jag att Stockholm skulle kollapsa utan all invandrad arbetskraft. Ett antal branscher i Stockholm är helt beroende av utrikesfödda, bland annat byggbranschen, taxibranschen, hela vårdsektorn och restaurangbranschen. Den avgörande frågan är att folk inte blir bidragsberoende, det är inte bra för samhällsekonomin, men det gäller samma sak även för dem som är födda i Sverige. Sverige är ett sekulärt land och ska av princip inte fråga om religion varken när människor söker asyl eller arbete i Sverige. Om Wildwest mer hade engagerat sig i lokalt församlingsarbete skulle han se en annan bild, bland annat med många muslimer som vänt om till kristen tro. Vi pastorer kämpar för att de ska få stanna i Sverige.
Jonas Rosendahl skriver på min blogg: Skulle gärna ha sett en bättre text än denna undermåliga text. Då hade kanske fler skrivit under. Men nu ”skjuter” texten på allt och alla som inte håller med om ett vänsterglobalistiskt perspektiv. Det blir en för trång åsiktskorridor. För lågt i tak. För dåliga fakta i texten och ensidigt framställt. Svar: Vi 118 pastorer har med all sannolikhet olika partisympatier, för att vara ärlig har jag inte en aning om vad 117 av dem röstar på, jag vet bara vad jag röstar på. Och jag har varit medlem i KD sedan 70-talet och ser mig inte som vänsterglobalist. Orden vänster och globalist används alldeles för slarvigt i debatten.
Janne skriver på min blogg: Pastorsupprop igen, förlåt dem ty vet inte vad de göra..Dom kritiserat Trump och Orban i Ungern bl.a, Ungern var en kommuniststat för några år sedan, nu har Orban ändrat grundlagar som är baserat på kristna värderingar. De är klart vi ska hjälpa dom som har det svårast och flyr från krig och förtryck, men det gallras för dåligt, slinker in massor med bl.a muslimska och islamistiska värderingar, ni pastorer är så blåögda som sväljer allt, vem trodde för några år sedan att Sverige skulle tillåta böneutrop, de är bara början om vi inte ställer oss på muren och ser vad som håller på att hända i Sverige. Ni borde ställa Era upprop och protestera mot lagar som tillåter partnerskap mellan människor av samma kön, protestera mot abort, lägga era energi på att försöka öka kristna värden i samhället med att uppvakta politiska partier, De är ni kristna ledare som har ansvar för att läget ser ut som det är i vårt Sverige just nu. Era tidigare pastorsupprop vad gav det? många pastorer var modiga och ville stryka sina namn från uppropet. Agera i stället med mera allvarliga och viktiga saker som att sprida evangelium till svensken innan det är försent och islamiseringen tar överhanden i Sverige. Svar: Förra pastorsuppropet med 380 undertecknare, vilka de modiga pastorer är som ville stryka sina namn från pastorsuppropet – vilka är de? Ingen har sagt något sådant offentligt, och inte någon har hört av sig till mig. Att skriva under en artikel och sedan ångra sig, när det blir lite blåsväder, det är inte modigt. Jag tror att samtliga undertecknare är fullt upptagna av att sprida evangeliet, vi brukar inte skriva artiklar tillsammans i Aftonbladet. Det är Migrationsverket som sköter bedömningar om vilka som uppfyller skälen för asyl. Det blir säkert felbedömningar ibland. Det vi pastorer reagerar på är att det blir felbedömningar när det gäller felaktiga utvisningar som hotar människors liv.

Tillägg: har blivit tipsad om följande blogginlägg med liknande argumentation som en del av utspelen nämnda ovan, Bloggen Swedish baptist kallar mig bland annat för landsförrädare.

Inför valet till Europaparlamentet

Min senaste ledare i Världen Idag handlar om EU-valet. Jag skriver att vi kristna är kallade till att be för kungar och all överhet och eftersom vi bor i Europa har vi ett ansvar att be för EU-valet och Europaparlamentet. Jag är mer positiv till Ministerrådet och EU-kommissionen då det är institutioner som är uttryck för mellanstatligt samarbete. Europaparlamentet är en överstatlig institution, och ligger mer i linje med ett Europas förenta stater, men nu finns dessa val och detta parlament och då får vi försöka göra det bästa möjliga av det och klokt rösta in bra personer i Europaparlamentet. Tyckte t.ex. att Lars Adaktusson gjorde ett utmärkt jobb under denna mandatperiod, och har aktivt arbetat med frågan om förföljda kristna bland annat. Jag gillar KD:s slogan ”Make EU lagom again”. Nej till överstatlighet, jag till samarbete mellan självständiga länder i Europa.

Den tragiska historien med Libris

Det anrika bokförlaget Libris har sjunkit ned i ett fullständigt träsk sedan norska Mentor medier blev huvudägare för verksamheten. Både ekonomiskt och innehållsmässigt, där teologisk relativisering blivit ledordet, tvärtemot den klassiska linjen hos de gamla ägarsamfunden med Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan i spetsen. Världen Idag uppmärksammar idag en bok som getts ut i år, som bekräftar bilden av en total avsaknad av teologisk kompass. Antingen får Pingst och EFK m.fl. sälja Libris, alternativt att man börjar utöva en aktiv ägarstyrning.

Idag skriver vi i Aftonbladet

Vi är 118 pastorer som idag skriver i Aftonbladet om migration och integration. För 10 år sedan har de ståndpunkter vi uttrycker varit mainstream och allmänt accepterade. Idag är det en hårt kritiserad minoritetsståndpunkt, tyvärr. Men som kristen kan man inte svaja som en vindflöjel utan behöver stå fast för tydliga värderingar, oavsett opinionstrender. Ser ett stort värde i att vanliga lokalt förankrade pastorer agerar tillsammans, så att inte alla kristna röster kommer via samfundsledningar och Sveriges kristna råd m.m.

pastorsuppropet på gång

Vi är nu klara med pastorsuppropet, det blir en debattartikel som med all sannolikhet publiceras på söndag i en av våra rikstäckande tidningar. Artikeln är en kritik mot växande främlingsfientlighet och bristande generositet i att ta emot och bedöma flyktingar, som bland annat visar sig i att Sverige utvisar muslimer som blivit kristna och där det finns ett akut dödshot vid en utvisning. Artikeln har ett fokus på det förestående EU-parlamentsvalet. Dock tacksam att de som vill kritisera artikeln först läser den.

120 personer har skrivit under. Största grupperna är 32 pastorer från Alliansmissionen inklusive dess samfundsledare, 29 pastorer från Evangeliska Frikyrkan, 22 pingstpastorer och nästa lika många kårledare från Frälsningsarmén inklusive samfundsledaren. Dessutom är det undertecknare från Equmeniakyrkan, Vineyard och EFS-pastorer som har skrivit under texten.

120 är färre än förra pastorsuppropet i december 2014. Men då publicerades det i Dagen och Världen Idag och där kunde man publicera 380 namn, det går inte i en av rikstäckande tidningarna. Vi hade kunna vara fler om det varit möjligt och vi ansträngt oss lite mer i att samla in namn. Men lite trögare gick det i att samla in namn i jämförelse med förra gången. Artikeln visar dock en bred opinionsyttring bland vanliga pastorer, och det löper tvärt över alla samfundsgränser.